Bătălia cu depresia

Rodica Culcer
- În urma alegerilor, USL-ul are majoritate ab­solută. Programul guvernamental îi va aparține exclusiv. Câte din promisiunile făcute vor fi împlinite? Poziția "n-avem nevoie de voi” față de Comunitatea Europeană se va schim­ba?

- Nu știu dacă USL va îndeplini promisiunile făcute elec­to­ratului privind prosperitatea, creșterea economică și efi­ciența guvernării, dar sunt sigură că va îndeplini cu promp­ti­tudine angajamentele asumate în fața colonelului (r) Dogaru și a lui Dorin Lazăr Maior, capo di tutti capi al "revo­lu­țio­narilor” lui Ion Iliescu. Pentru cei ce au uitat sau nu s-au os­tenit să afle, USL are un protocol semnat cu aceș­tia, în sensul anihilării ANI și DNA și a emasculării Curții Constituționale și CSM. Deci, adio stat de drept și instituții pentru combaterea corupției. USL se pregătește să demo­le­ze democrația de tip european pentru a reinstaura "de­mo­crația originală” a lui Ion Iliescu, care a fost întotdeauna o farsă. Iar dacă președintele României va încerca să se împo­trivească tăvălugului USL va fi suspendat - de data aceas­ta metodic și fără greșeală. Promisiunile de recon­ciliere națională și pace socială făcute cu elan de Victor Ponta, imediat după alegeri, sunt vorbe goale, din moment ce, la două secunde după ce a chemat la pace, marele con­ducător al PSD a amenințat că "acela care va ridica sabia de sabie va pieri”. Curat reconciliere!
Din păcate, alegerile din 9 decembrie 2012 demonstrea­ză că în România sămânța democrației a căzut în pământ ne­ro­ditor și nu a prins rădăcini. Putem anticipa că, după gu­­ver­narea USL - care ar putea dura mai mult de un man­dat -, to­tul va trebui luat de la capăt, dacă va mai fi cineva dispus s-o facă. Este adevărat, pe de altă parte, că realizarea în practică a planurilor anti-democratice ale USL poate fi complicată de rigorile UE și FMI, fără sprijinul cărora guvernul de la Bucu­rești nu poate plăti pensiile și salariile. După cele șapte luni de guvernare USL a devenit evident că nu li se pot cere dom­nilor Ponta și Antonescu soluții de re­dre­sare economică, deoarece sunt nulități absolute la acest capitol și nici măcar nu știu de unde ar putea copia câ­teva idei inteligente. Dar ge­nii să fi fost (nu este cazul), nu re­zis­tă fără sprijin financiar extern, iar acest sprijin poate fi condiționat de menținerea instituțiilor democratice. De­sigur, liderii USL știu acest lucru, dar probabil consideră că vor putea păcăli instituțiile euro­pene cu jumătăți de mă­sură sau făcând promisiuni pe care apoi nu le vor onora. Aceasta a fost rețeta Năstase, dar ea a func­ționat în cu totul alte con­diții istorice. Astăzi România este de-a dreptul de­tes­tată pe plan european, și nici în Statele Unite nu are o repu­tație prea bună, după cum a confirmat Secretarul de Stat Hillary Clin­ton. Cel mai influent cotidian ger­man, Frankfurter Allge­meine Zeitung, a asemănat vic­toria USL cu ascensiunea lui Hitler și a afirmat că este o ca­tas­trofă pentru UE. Oricât ar vitupera Antena 3 împotriva FAZ, în can­celariile europene contează FAZ și nu Gâdea, Ciu­tacu și Badea. Pe scurt, USL nu-și poate permite eco­no­mic să în­toarcă spatele UE, dar nici nu poate satisface toate exi­gen­țele UE, din cauza presiu­nilor politice interne, generate de interesele individuale și de grup ale liderilor USL, în frun­te cu Dan Voiculescu. Din această dilemă USL nu poate ieși, iar pentru România sal­varea nu poate veni în nici un caz de la USL.

- PDL-ul și ARD-ul au fost zdrobite în alegerile par­lamentare. Se va rupe alianța? Cum explicați acest eșec?

- USL și presa arondată ei se grăbesc să-i atribuie preșe­dintelui Băsescu eșecul de proporții al ARD. Preșe­dintele PNȚCD Aurelian Pavelescu s-a plâns chiar că Alianța ar fi fost dezavantajată de intervențiile președintelui din ultima săptămână de campanie. Oare domnul Pavelescu nu are nici o vină pentru faptul că nimeni nu a vrut să-l vo­teze? Ci­frele spun totuși altceva: la alegerile locale din iunie, PDL, condus de Emil Boc, premierul austerității și partener fidel al lui Tra­ian Băsescu, a obținut, după toată isteria ma­ni­festațiilor de protest din iarnă, 2,1 milioane de voturi, cu numai 100.000 mai puține decât la legislativele din 2008. Sub conducerea lui Vasile Blaga, care a forțat îndepărtarea lui Emil Boc, invo­când rezultatele slabe de la locale, PDL a pierdut 1 milion de alegători, obținând pe 9 decembrie 1,2 milioane de voturi. În plus, PDL nu a guvernat în ulti­mele șapte luni, deci nu a im­pus nici o măsură de auste­ri­tate. Aus­te­ritatea a plătit-o la ale­gerile locale din iunie. Eșe­cul din decembrie are alte cauze. Nu trebuie să fii un geniu ca să-ți dai seama că noua con­ducere a PDL, aleasă cu furie la 30 iunie, a fost defectă. Une­ori am avut chiar senzația că tot ceea ce fac liderii PDL este în avantajul adversarilor politici: mesajele au fost slabe, iar purtătorii de mesaje neconvingători, viteza de reacție ridicolă, combativitatea la nivelul zero, iar marile talente de organi­zator ale lui Vasile Blaga rămân să fie descoperite, căci în aceas­tă campanie nu s-au văzut. În plus, ARD a fost în­fiin­țată târziu și prost. În afară de Noua Republică a lui Mi­hai Neam­țu, care reprezintă un proiect politic autentic de dreapta, sus­ținut de oameni noi, PNȚCD nu reprezintă decât un pre­text pentru rebranduirea unui traseist notoriu, iar Forța Civică este un partid al transfugilor mediocri de toate culorile. Marea speranță MRU a avut se pare alte prio­rități în perioada cam­paniei, iar când s-a manifestat, a fost atât de anemic, încât ți se făcea milă. Faptul că ambii co-președinți ai ARD au avut mari dificultăți să intre în Parlament demonstrează că nu au performat deloc ca lideri politici. Este așadar mo­men­tul să se retragă. De altfel, o bu­nă parte a presei l-a acu­zat pe Vasile Blaga de colaborare secretă cu PSD. Este o suspi­ciune greu de atenuat, pe care o întrețin și cuvintele de apre­ciere la adre­sa sa ale liderilor PSD și ale "analiștilor” plă­tiți de ei. Viitorul va demonstra dacă a fost întemeiată sau nu, dar de ce să mai riscăm pe mâna unui perdant?
În privința ARD, ea ar trebui să dispară, pentru că, în opinia mea, dreapta trebuie s-o ia de la capăt cu oameni noi, nu cu FSN-iști reșapați sau cu oportuniști cinici. Nu unita­tea este esențială; esențiale sunt calitatea, coerența și inte­gri­tatea consecventă, proiectele de reformă la nivel na­țio­nal. Dacă englezii, care spun că vidul nu există în politică, au dreptate, atunci avem și noi speranțe, pentru că o astfel de forță politică va apărea. Istoria a demonstrat că englezii cu­nosc bine po­li­tica, deci, pe termen lung, putem fi relativ op­ti­miști, cu con­diția ca, pe termen scurt, să câștigăm bă­tă­lia cu depresia.