TIA ȘERBĂNESCU: "În politica românească, Anul Caragiale se încheie dramatic, cu Năpasta”

Claudiu Tarziu
"O majoritate tiranică”

- Alegerile parlamentare din 9 decembrie a.c. au fost câștigate de-o manieră zdrobitoare de către USL, care a obținut 70% din mandatele de parlamentari. Astfel, USL are 395 de parlamentari din totalul de 588. Sunt surprinzătoare aceste rezultate?

- Da! Deși victoria USL era prevăzută de toate son­dajele de opinie, cred că nici liderii social-liberali nu se așteptau să fie de-o asemenea proporție. Speram că elec­toratul se va asigura ca în Parlament să existe un echi­libru de forțe, astfel încât Opoziția să poată opri even­tualele derapaje ale Puterii. Cu atât mai mult cu cât, în ultimele șapte luni, comportamentul USL, aflată la guvernare, a fost de natură să ne pună pe gânduri, dacă nu să ne îngrijoreze. Am avut semne indubitabile că o putere prea mare acordată USL e riscantă și că poate pune în pericol instituțiile democratice. Mai mult, credeam că e imposibil ca electoratul să nu ob­serve că economia s-a blocat în această perioadă. Toate astea au îngrijorat pe toată lumea, numai pe români nu. Și USL a obținut o victorie neverosimilă. Are două tre­imi din Parlament, iar împreună cu UDMR, pe care a in­vitat-o în majoritatea guvernamentală, și cu minori­tățile, care în mod tradițional sunt cu Puterea, face trei sferturi din Parlament. Ceea ce exclude orice posibi­litate de control sau de sancționare din partea Opoziției a abuzurilor pe care le-ar comite USL.
USL mai avea puțin și devenea partid unic. Este cam cum era în Cehoslovacia, înainte de revoluția de ca­tifea, când partidul comunist îngăduia existența a în­că două partide, chipurile de opoziție. Păstraseră o apa­rență de democrație. Așa și la noi, avem o opoziție atro­fiată, menită să asigure imaginea de țară democra­tică a României. Cred că o astfel de majoritate a mai avut numai FSN-ul, în anii '90. Prin urmare, după 23 de ani de exercițiu democratic, ne confruntăm cu aceeași si­tua­ție. E dramatic. Nu degeaba secretarul de stat al SUA, dna Hillary Clinton, constata recent, în cadru oficial, la OSCE, că în România declinul democratic e com­parabil cu cel din Rusia, Ucraina, Belarus, Unga­ria, Kazahstan, Uzbekistan și alte state din categoria celor care constituiau pentru noi, până acum, un reper negativ. Avertismentul d-nei Clinton este motivat de încercările USL de a-și subordona Justiția și de atacu­rile la adresa Curții Constituționale - căreia Victor Pon­ta și Crin Antonescu vor să-i modifice legea, astfel în­cât hotărârile sale neconvenabile să poată fi anulate în Parlament. Având în vedere antecedentele privind protejarea de către Parlament a unor parlamentari în fața anchetelor penale, ne putem aștepta ca USL să instituie un control parlamentar și asupra sentințelor judecătorești. Astfel, separația puterilor în stat dispare și un Parlament cu o majoritate tiranică - vorba amba­sa­dorului american Mark Gitenstein - poate schimba toate sentințele care nu-i convin. Dacă adăugăm faptul că pe 9 decembrie au fost aleși zeci de parlamentari care au fost condamnați penal, ori sunt trimiși în jude­cată sau sunt în plină anchetă penală, avem o imagine clară despre lupta care se va duce împotriva Justiției. Revenind la întrebarea dvs., mă surprinde puțin că în mintea electoratului român nu a fost nici un semnal de alarmă, legat de felul în care USL a venit la putere și și-a exercitat puterea vreme de șapte luni, având ca re­zultat neîncrederea crescândă a Occidentului față de România și o creștere economică spre zero. Ținând cont că anul 2013 este și unul cu vârf de sarcină în plata da­toriilor externe, un an în care vor trebui achitate sala­riile mărite ale bugetarilor și că am intrat în recesiune, mă tem că vom plăti din greu, cu toții, acest credit dat USL de electorat. Cred că o să ne aducem aminte de austeritatea d-lui Emil Boc ca de o perioadă roz, față de deșertul roșu care urmează.

- Să întrevedem în rezultatul alegerilor un gest de răzbunare pe PDL?

- Întâi, răzbunarea nu e cea mai fericită armă, se poate întoarce împotriva celui care o folosește. Doi, la o dreaptă cumpănire, votanții USL nu aveau atâtea mo­tive pentru a se răzbuna. S-ar putea însă să se fi răzbu­nat pe toată țara și pe ei înșiși. ARD merita o sancțiune, fără îndoială, și a primit-o și în alegerile locale. Dar acum a fost pedepsită disproporționat, visceral. Elec­toratul a căzut pradă campaniei de ură, declanșată și în­treținută de USL și de canalele sale mediatice - nu pu­ține. PDL a făcut greșelile sale, dar a luat unele mă­suri pentru care țara nu s-a prăbușit în criză. Să nu uităm că guvernul PDL a lăsat țara cu 2,5 creștere eco­n­omică, iar acum există riscul să intrăm pe minus. Prin urmare, și când sancționezi trebuie să ai măsură.

"PDL este și victima propriei sale campanii electorale neinspirate”

- În principal, PDL a pierdut o bătălie de imagine. Sunt și alte cauze ale rezultatelor foarte slabe pe care le-a obținut în alegeri?

- Este o combinație de factori. Pe de o parte, cum am zis, e rezultatul acestei campanii de ură, care le-a în­tunecat multora mințile și n-au mai putut cântări că am plătit un preț greu, prin politica guvernului Boc, dar am evitat un preț mult mai mare, ca Grecia sau Spania. Pe de altă parte, PDL este și victima propriei sale campanii electorale neinspirate. Întâi, că a fugit de sine, cu o lașitate absolut dezamăgitoare, și s-a camuflat în ARD. Sigur că nu era rău să fie câteva partide de dreapta unite, să arate și PDL că nu e singur în fața USL - care e formată din patru formațiuni parlamen­ta­re, nenumărate ong-uri, patru televiziuni... Era bine să se arate că dreapta se regrupează, dar ARD n-a func­țio­nat. Mulți dintre candidații ARD au adoptat o atitudine vinovată și s-au dus singuri la colț, unde au așteptat de pomană. Și într-adevăr, de pomană au primit cele 80 de locuri în Parlament, toate prin redistribuire de pe locurile doi, trei, cu o singură excepție, a unui loc de deputat din diaspora. Reprezentanții ARD nu numai că nu au explicat cum au guvernat și nu au fost convin­gători, dar nu păreau ei înșiși siguri că au făcut ce tre­buie.

- ARD a scos, totuși, multe figuri noi în alegeri, unele notabile, de intelectuali rasați. Pe când listele USL și PP-DD mustesc de turnători la Securitate, oameni trimiși în judecată sau cercetați pentru fapte de corupție, afaceriști controversați etc. De ce n-au ținut românii cont de această diferență?

- Asta arată încă o dată că s-a votat emoțional, nu rațional. Din ură se fac multe greșeli. Dacă te uitai pe listele USL, te cruceai. Însă, dacă USL punea pe liste și un târnăcop sau direct secera și ciocanul, erau votate și astea. De ani de zile, USL a semănat ura și acum au cules roadele, fructele mâniei. PP-DD, care a jucat rol de partid antisistem, fără nici un fel de bază în realitate, pentru că e un partid de ciocoi și de traseiști politici, s-a înfruptat și el din aceste roade. Credeți că cineva știe pe cine a votat? USL a băgat pe liste tot ce-a vrut: cân­tăreți, neveste, amante, cumetri, fii, vecini, nași, frați, cumnați. Și uite așa a creat și USL, în fine, locuri de muncă: 117 locuri de parlamentari în plus, cu angajații afe­renți pentru fiecare cabinet parlamentar. Careva­sazică, am votat la referendum să fie 300 de parla­mentari, iar USL ne dă aproape dublu. Le pasă foarte tare de ce hotărăște poporul. Avem un parlament mai mare decât Congresul SUA, care are 353 de membri, la o populație de peste 300 de milioane. Acum, ai noștri s-au trezit că nici nu încap în sala de plen. Dar n-au de ce să-și facă probleme, pentru că oricum nu vin toți la parlament deodată, n-o să fie nici o înghesuială, mulți vor sta pe la televizor, pe la hotel, la afacerile lor și, în plus, putem jura că scaunul d-lui Crin Antonescu va fi liber tot timpul, poate să-și mai tragă sufletul cineva pe el.

"USL și-a creat o imagine atât de proastă în străinătate, încât are nevoie de accesoriul UDMR pentru a o îmbunătăți”

- USL are, singură, peste două treimi din Parla­ment. De ce vrea d-l Victor Ponta să se alieze și cu UDMR?

- Nu numai din lăcomie politică, ci și pentru a face im­posibilă numirea și trecerea prin votul Parlamentului a altui premier în afara lui. Indiferent pe cine ar pro­pune președintele Traian Băsescu acum, pe Havel, pe Rubini, pe Tony Blair sau pe Sfântul Petru, ar cădea la vot în Parlament. D-l Ponta s-a asigurat, prin alianța cu UDMR, că nu se poate crea nici un fel de fisură care să ducă la schimbarea majorității. În condițiile astea, nici nu ar accepta nimeni să fie numit premier, ca pe urmă să fie respins de Parlament. Așa încât d-l Băsescu va înghiți pisicuțul - cum i-a spus d-lui Ponta -, pentru că nu are încotro. Iar pisicuțul amenință să se transforme în motanul Arpagic al Anei Blandiana - dacă mai țineți minte poemul interzis de Ceaușescu, pentru că tiranul s-a regăsit în comportamentul motanului cu pricina. Al doilea motiv pentru care d-l Ponta a invitat UDMR în majoritatea parlamentară este ca, prin această asociere, să convingă UE că USL are un caracter democratic. Vrea să mai îndepărteze ideea că a venit la putere o for­mațiune antireformistă și antieuropeană, agățându-și la butonieră insigna minorității celei mai numeroase, ca­re, în general, a funcționat pentru noi ca recoman­dare de bună purtare.

- Totuși, USL a făcut un cal de bătaie în (pre)cam­pania electorală din faptul că va ține UDMR în afara puterii...

- Păi sunt duplicitari. Nu trebuie să luăm de bune declarațiile politicienilor. Și d-l Emil Boc s-a jurat, cu mâna pe inimă, că nu va guverna cu UDMR și a gu­ver­nat. USL și-a creat o imagine atât de proastă în stră­i­nătate, încât are nevoie de accesoriul UDMR pentru a o îmbunătăți. Și d-l Ponta este dispus să plătească pen­tru asta, pentru că el va avea de-a face cu UE, cu FMI etc. Probabil că îl va costa scump. Și mai mult s-ar pu­tea să ne coste pe noi toți. Va fi o piatră de poticnire aceas­tă asociere, pentru că USL vrea să modifice Cons­ti­tuția, iar maghiarii vor cere eliminarea articolului pri­vind statul național.

"Un discurs dublu”

- USL a mai promis, înainte de alegeri, că nu va da drumul la exploatarea cu cianuri la Roșia Mon­tană, că nu va permite exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică etc. În general, a pus semn negativ unor intenții ale PDL care au stârnit reacții de dezaprobare populară. Totuși, a avut grijă ca, pe 9 decembrie, să organizeze referendumuri în județele Alba și Constanța, privind redeschiderea mineritului și exploatarea gazelor.

- Au făcut exact ce i-au imputat d-lui Mihai Răzvan Ungureanu, pe care l-au dat jos cu aceste capete de acuzare. Faptul că au făcut referendumuri spune ceva despre intențiile lor: voiau să se folosească de votul popular pentru o afacere dubioasă. Noroc că nu au fost validate. Politicienilor USL nu le pasă, propriu-zis, nici de resurse, nici de mediu, nici de oameni, ci numai să câștige ei niște bani din asta. Pentru că toate marile privatizări din țara asta le-a făcut PSD, mai ales în timpul d-lui Adrian Năstase.

- Credeți că USL va putea face tot ce vrea, ori va fi sub cenzura Comisiei Europene, a FMI și a SUA?

- Liderii USL vor avea în continuare un discurs dublu, una vor spune afară, alta în țară, și vor face tot ce vor. Au făcut asta pe când abia veniseră la guvernare și erau provizoriu, deci, într-o situație când era în inte­re­sul lor să facă impresie bună, să câștige încrederea tuturor. Au atacat instituțiile și liderii europeni, au sărit pe Curtea Constituțională, au schimbat Avocatul Popo­ru­lui, au schimbat conducerea TVR și a ICR, în mod ne­justificat... Dacă nu le-a păsat de această primă ima­gine, care declanșează și etichete pe care nu le mai desprinzi, ce să mai așteptăm? Este ca mirele ăla care își bate nevasta în luna de miere. Te mai poți aștepta de la el să fie un om cumsecade? Iar consecințele le vom trage cu toții, de nu le vom putea duce.
Una peste alta, rezultatul alegerilor din 9 decembrie este o încheiere cum nu se poate mai potrivită a Anului Caragiale. După ce ne-am distrat, că le-am trăit pe viu, cu o "Scrisoare pierdută”, "D'ale carnavalului”, "Co­nu Leonida față cu reacțiunea” și cu "O noapte fur­tunoasă”, încheiem cu "Năpasta”.