Mic ghid de coabitare cu UE

Ciprian Rus
Doar 51% dintre români se simt, cu adevărat, euro­peni. Suntem, potrivit ultimului Eurobarometru, alături de britanici, bulgari și greci, printre cetă­țe­nii UE cu cel mai scăzut grad de iden­tificare cu această calitate.

Com­pa­nia nu ne onorează, pentru că, excep­tând deja clasi­ci­zatul scepticism brita­nic, avem de-a face cu țări cu pro­ble­me de adaptare la rigorile europene.
Ani de zile, și mai ales după '89, când am putut vedea Occidentul cu ochiul liber, am trăit cu fascinația lui. Ni­meni nu crezuse mai mult de­cât noi în Europa. La inte­grarea din ianuarie 2007, op­ti­mismul românilor, aflat la cote nemaivăzute pe con­tinent, lăsa deja să se înțeleagă dezamăgirea ce avea să vină. Pentru că noi înțeleseserăm din Europa doar sa­lariile mari, standardul ridicat de viață, orașele lumi­noase, consu­mismul de mall și mașinile pen­tru fiecare membru al fa­miliei. Programul de muncă cu media de 16 ore pe zi, stre­sul că azi ai, iar mâine nu, un loc de mun­că, despi­ritua­lizarea, competitivitatea, adesea tru­cată, competența cu sprijin de la partid, pe toate le-am trecut cu vederea. Ne-am lovit de ele abia în ultimii ani, iar șocul întâlnirii cu noua Europă, Europa încăpă­țânată și riguroasă, a fost devastator. O Europă chi­țibușară, mereu atentă la orice derapaj financiar, juridic sau constituțional, o Europă care nu mai era deloc dis­pusă să repete modelul falimentar al unei Grecii în­curajate să se păcălească și să păcălească Uniunea, o Eu­ropă isterizată de propria-i criză financiară și de identitate. O Europă în care fiecare cent contează, în ca­re bătălia pentru bani se dă, fără complezențe, între Ger­­mania și Franța, între Belgia și Olanda, între Polo­nia și Cehia, între Italia și Grecia, între România și Bul­garia. O Europă "unită", mai fragilă ca oricând, în fața dema­gogiei și naționalismului. O Europă pentru ca­re nu eram pregătiți și o Europă care, mai ales în con­textul crizei globale, nu era pregătită să ne primea­scă.
Cum negociem cu această "nouă" Europă? E marea întrebare la care conflictul dintre președintele Traian Bă­sescu și coaliția din jurul premierului Victor Ponta nu dă semne că ar avea un răspuns... Are un răspuns, însă, franc și tulburător, și într-o chestiune cu adevărat stringentă, un fost director de politici publice din Ministerul Economiei, Petru Ianc. Petru Ianc are o teorie infailibilă: Oltchim, bu­năoară, spune domnia sa, nu trebuie privită ca o com­pa­nie românească cu pro­bleme, e o companie europeană, pe o piață delicată, un­de Europa nu are foarte multe atuuri. Și atunci, spu­ne Petru Ianc, așa cum Europa investește, prin Fondul de Stabilitate, miliarde de euro în companii din Olan­da, Franța sau Germania, pentru salvarea siste­mu­lui bancar european, de ce nu ar face-o și pentru o în­tre­prindere strategică din România? Iată cum o slăbiciune în relația cu UE poate deveni un atu. Un atu valabil și în cazul mineritului cu cianuri, și în cazurile flagrante de distrugere a naturii și a patrimoniului, și în cazul gazelor de șist. Decât să fim anti-europeni, ne-ar fi mai profitabil să dovedim că suntem la fel de europeni ca ceilalți, sau chiar mai mult decât atât: lecția imbatabilă a domnului Petru Ianc.