Selecția "FORMULA AS"

Adriana Bittel
Sylvia Plath, "Selected poems/ Poeme ale­se", traducere, prefață și repere biobibliografice de Ele­na Ciobanu, Editura Paralela 45 (tel. 0248/63.31.30), 424 pag., 38 lei.

Trăiesc în provincie, departe de competiția cen­trală pentru prestigiu, persoane care se înhamă din pa­­siune la proiecte cu miză intelectuală mare. Oa­meni pe care-i atrag pariurile grele cu ei înșiși, făcute de amorul artei și ale căror realizări după ani de trudă rămân aproape nerecunoscute. E și cazul Elenei Ciobanu din Bacău, lector de literatură engleză la Universitatea locală, care și-a luat doctoratul la Iași cu o teză despre Sylvia Plath, subiect căruia i-a con­sacrat apoi și o monografie. Pentru acest doctorat adevărat - lucru mai rar azi la noi, unde tezele sunt compilate, când nu de-a dreptul plagiate, și oricine își poate cumpăra titlul -, tânăra anglistă a asimilat o biobibliografie vastă. Fiindcă viața și scrierile poetei, mamă a doi copii mici, care s-a sinucis în 1963, la 30 de ani, au făcut și fac să curgă - așa-zicând de­modat - multă cerneală, și nu doar în spațiul anglo-american. Aflu din prefață că și pe internet sunt bloguri și site-uri specializate în Sylvia Plath care se îmbogățesc mereu cu noi contribuții in­ter­naționale, dovadă că su­biectul continuă să fie preo­cupant și la 50 de ani de la moartea ei voluntară. După faza de documentare și her­meneutică proprie a operei, Elena Ciobanu și-a valo­ri­ficat cunoștințele și înțele­ge­rea acumulate prin traducerea în românește a unei selecții reprezentative din poemele Sylviei Plath, în ediția pe care v-o recomand azi. Spuneam mai de mult aici că cei mai buni traducători de poezie sunt ei înșiși poeți. Aflu că e și cazul Elenei Ciobanu (îmi pare rău că n-am avut ocazia să-i cunosc volumele de poezie ori­gi­nală). Ba mai mult, la apariția acestei antologii au con­tribuit, pe lângă traducătoare, alți doi poeți: edito­rul Călin Vlasie - care la editura sa din Pitești, Para­lela 45, se încăpățânează să publice și o va­loroasă colecție bilingvă de poezie, "Gemini", deși se știe că poezia nu e un gen vandabil - și Ioan Es. Pop care a asigurat acuratețea tipografică. Atâta timp cât poeții conlucrează în favoarea Poeziei, e bine pentru citi­to­rii ei, câți om fi.
Figura Sylviei Plath a crescut și s-a reliefat în orizontul literar universal odată cu succesul de critică și de public al scrierilor antume și postume, inclusiv corespondența și jurnalele ei. Acestea din urmă au sus­citat vii discuții despre partea de vină în tragedie a soțului, poetul englez Ted Hughes, care i-a supra­viețuit 35 de ani și a cenzurat ceea ce îi era nefa­vo­rabil în jurnale (arhiva pe care a lăsat-o nu va putea fi deschisă decât în 2023). Cred că pentru a o putea înțelege mai bine pe poetă, ar trebui să citiți mai întâi romanul autobiografic "Clopotul de sticlă"(tradus de Alexandra Coliban la Polirom) care dă cheile în­tre­gii opere. De acolo înțelegem traumele ce au fra­gilizat-o psihic, de la absența tatălui pierdut în copi­lărie la dezgustul pentru rutina domestică și va­cuitatea sufocantă în care se rătăcește de sine, pentru a se regăsi doar în scurte și intense momente de amă­gire. Roman al paradoxalului suflet feminin, pe cât de vulnerabil, pe atât de intransigent, pe cât de re­vol­tat, pe atât de însetat de puritate, combinând zbu­ciu­mul interior cu umorul și ironia, "Clopotul de sticlă"formează, împreună cu poemele, un tot: mărturia existențială a unei femei ce nu-și găsește locul în lumea haotică de după război și care-și strigă expre­sionist sfâșierea. Astfel, poemul "Tati (Daddy)"e emblematic pentru cruzimea lucidă a unei tinere depresive ce își exprimă protestul față de autoritatea tatălui, soțului și chiar a lui Dumnezeu care a îngă­duit atrocitățile războiului al doilea: sau fantastica putere sugestivă din "Două viziuni ale unei morgi", sau jocul ironic-dureros din "Bunătatea", ca să dau doar trei exemple - își păstrează în traducere întreaga forță de impact emoțional. Căci subiectele terifiante, viziunile întrezărite sub masca banală a realității sunt puse în ecuație de un talent uriaș, care transmite idei poetice dincolo de experiența personală. Elena Cio­ba­nu a ales pentru antologia ei poeme din toate pe­rioadele de creație, ponderea având-o însă cele din 1962-63, traduse integral. Iubitorii de poezie de la noi au de ce să-i fie recunoscători traducătoarei, cu atât mai mult cu cât, având alături originalul, pot apre­cia fidelitatea în spirit și literă a versiunilor ro­mânești.