O cură de lună plină

Oana Darie
Cinefili din toată țara, vă aducem vești bune: filmele care vă plac vin pe-nserate la voi în oraș!

Caravana TIFF a pornit către 13 destinații din țară: Buzău, Timișoara, Oradea, Bistrița, Su­ceava, Fălticeni, Iași, Roman, Bacău, Galați, Focșani, Brașov și Deva. Aveți o vară întreagă să o în­tâlniți, pentru că drumul ei se oprește abia în sep­tem­brie, când pe cer apar stelele echinocțiului de toamnă. Veți avea parte de o selecție de filme prezen­tate la Festivalul Internațional de Film Transilvania, printre care "Prince Avalanche" (regia David Gordon Green), dis­tins cu Ursul de Argint pentru Cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Berlin 2013, "Blan­ca­nieves/ Albă ca Zăpada" (regia Pablo Berger), câș­ti­gător a zece premii Goya, și propunerea oficială a Spa­niei la Oscarul pentru Cel mai bun film străin, sau An Episode in the Life of an Iron Picker/ Un episod din viața unui culegător de fier vechi (r. Danis Tano­vic), o dramă emoționantă, premiată la Berlin 2013, cu Premiul special al juriului și Ursul de Argint pentru Cel mai bun actor. "Poziția copilului" (r. Călin Peter Netzer), "Și caii sunt verzi pe pereți", al treilea lung­me­traj re­gizat de Dan Chișu, și comedia "Funeralii fericite" (r. Horațiu Mălăele) sunt câteva dintre titlu­rile românești incluse în programul Caravanei. Iar dacă sunteți dintre cei mai curajoși, n-ar strica să faceți o cură de Lună Pli­nă, tradiționalul tratament anti-frici, deochi și năra­vuri rele, care răsare între 14-17 august, pe cerul Bierta­nu­lui (jud. Sibiu), la Festivalul de Film Horror și Fantasy. În mijlocul tuturor celor mai sus amintite, regizorul Tudor Giurgiu a avut amabilitatea de a ne împărtăși gândurile lui despre evenimentele marca TIFF ale verii și despre cultura descentralizată, la 12 ani de când el și echipa lui de temerari au creat la Cluj cel mai iubit eveniment de cinema din țară și unul dintre cele mai semnificative din estul Europei. "Caravana TIFF", "Festivalul Lună Plină" și "Festi­va­lul de Muzică și Film" de la Alba Iulia stau toate sub semnătura acestei echipe de neîmblânziți care în­drăznesc să vă propună să stingeți pentru o vreme televizoarele și să vedeți altceva, altcumva.

"Ne-am gândit că am putea genera un pui de TIFF"

Ce-i îndeamnă pe tiff-iști către locurile neumblate cultural din România? Aceasta a fost întrebarea cu care am pornit reportofonul.
Tudor Giurgiu: România e printre țările europene cu cel mai mare consum tv, ca număr de ore pe cap de locuitor. Anul trecut, când am fost cu caravana "Des­pre oameni și melci", am avut ocazia să văd multe co­mu­nități în orașele mici. În anii `70 sau `80 se fă­ceau caravane de genul ăsta prin țară: filmele ajun­geau și în sate și nu erau doar filmele acelea de pro­pa­gandă sătească, arătau și filme europene, ameri­cane. Dar între timp, chestia asta a dispărut cu desă­vâr­șire, ca­sele de cultură sunt fie pustii, fie au alte acti­vități, și ne mirăm de ce există dorința asta majoră a tine­rilor de a pleca de la sat. Păi, e simplu: expe­riența și viața în satele și orașele mici e foarte grea. Cel mai adesea nu le oferă tinerilor nicio perspectivă de a-și lărgi ori­zontul, așteptările, nu au de unde primi idei noi, al­ter­native, alte exemple de conduită, alte modele de trai, alte tipologii umane, alte soluții. De multe ori, singura cale de a ieși din cotidianul vieții este televizorul, dar, oricât ai fi de optimist, nu poți rămâne imun la senti­mentul de frustrare pe care îl induce acest "cine-ce a zis?" con­tinuu de pe mi­cul ecran, tabloidizare exce­sivă și ief­tină. Odată cu caravana "Despre oa­meni și melci", am întâlnit în dru­­mul nos­tru oa­meni care ar dori să con­sume cul­tu­ră. Dar lumea cu­lturală pare să uite de ei: ni­meni nu vine să le propună eve­ni­men­te. A­tunci am zis: bun, hai să în­cercăm cel pu­țin cu genul ăsta de eveni­mente, de tip ca­ravană sau festival, să des­chidem ochii și să arătăm că se poa­te. Părerea mea e că acest consum ex­cesiv de televiziune e în scă­dere, mai ales la o cate­gorie de tineri edu­cați, dar efectul acestui tip de refuz va fi vizibil abia peste 20 de ani, când oa­me­nii vor prefera să-și aloce timpul unui con­sum de calitate: că e film, că e teatru, că e un eveniment, vor prefera să lase televi­zorul.

- Care a fost primul gând care v-a în­dreptat atenția către evenimente în afara Bucureștiului?

- Cred că totul a pornit de la mo­mentul în care ne-am dat seama că TIFF-ul a ge­ne­rat pasiune și interes pentru film. Toate ecourile pozitive la adresa TIFF-ului ne-au făcut să ne gândim că ar fi bine să iradiem prin țară, în special gândindu-ne că sunt multe orașe fără cinematograf. Ne-am gân­dit că am putea genera niște em­brioni, niște pui de TIFF, care ar oferi pu­bli­cului un sâm­bure din experiența de a vedea film pe un ecran mare, împreună cu prietenii și familia. Și-apoi, ne-am gândit la niște evenimente care să răspundă unor do­rințe și gusturi mai larg răspândite în rândul românilor. Așa a apărut ideea organizării festivalului "Lună Plină" de la Biertan. Sunt multe festivaluri de film horror și fan­tastic în lume. Mi se părea bizar că la noi nu e niciunul.

- Dar "Dracula" și tot ce înseamnă asocierea cu acest mit inventat pe seama Transilvaniei e mai de­grabă o imagine de care încercăm să ne îndepărtăm.

- Sigur că în Transilvania îl ai pe Dracula, dar ai și un patrimoniu cultural încă nedescoperit: noroc cu prințul Charles, care a convins media britanică de acest lucru, așa încât în fiecare lună apare ceva de bine despre Transilvania. Am simțit nevoia să organizăm un astfel de festival special, cu un specific aparte, într-o zonă plină de semnificații istorice și de situri de patrimoniu. Plus că, hai să nu ne ascundem după deget: România are o foarte veche și foarte interesantă mitologie a ritualurilor noc­turne. De ce să ne ferim de ea? A existat întotdeauna, ca un soi de leac împotriva fri­cilor. E parte din credința arhaică românească și, în plus, e o zonă a imaginarului care la noi încă pulsează și care oferă multe posibile subiecte de film. Un alt ar­gument - la fel de important - e faptul că foarte mulți români habar nu au de Biertan, un sat săsesc cu totul și cu totul special. Hai să descoperim aceste locuri! Avem o țară mult mai fru­moasă decât o vedem la tv. Iar de acest adevăr te poți foarte ușor convinge, închi­zând televizorul pentru un weekend și alegându-ți o des­tinație cum e Biertanul, de exemplu. Anul trecut, la prima ediție, au venit mulți oameni cu cortul: pur și sim­plu au vizitat Biertanul, sa­tele din zonă, iar seara s-au uitat la filme. A fost minunat. 4-5 zile în zona Biertan-Si­ghișoara-Mediaș e o idee de mini-vacanță de familie, "de buget", care îți oferă mult mai mult decât alte locuri din țară. Pentru mine, asta s-ar chema turism cultural: să vezi niște monumente și cetăți fortificate care sunt absolut fabuloase, să cunoști istoria locurilor și - dacă tot se poate - să vezi filme pe care le guști nu oricum, ci na, sub lumina lunii și la poalele cetății. (râde).

- Care crezi că sunt beneficiile pentru public să aibă un astfel de eveniment în localitatea lor, mai ales dacă vorbim despre un public care pe undeva a și uitat, de atâția ani, ce înseamnă să vezi filmul împreună?

- Mă iau pe mine drept reper. Eu, când eram elev la liceu, și venea teatrul din Bucu­rești la Cluj, pentru mine era Marele Eveniment. Cumpăram bilete să văd actorii din Capitală. Mi se părea un lucru fabu­los că mi se oferea oca­zia asta. Acum, în Ro­mânia a dispărut cu totul acest tip de ex­pe­riență. Singurele satis­facții, mai mult sau mai pu­țin culturale, ale a­ces­tor comunități din orașele mici sunt reduse la faptul că, probabil cu puțin noroc, vine Tudor Gheor­ghe o dată pe an în concert acolo. În rest, se mai fac mici festivaluri locale cu muzică populară. Ideea de a-i în­tâlni pe creatorii de filme, pe actorii din filme, lipsește total. Iar pasiunea, pofta de viață pe care ți-o trezesc aceste întâlniri, discuțiile din jurul filmelor sunt toate experiențe care te încarcă pozitiv. Cel mai mult cred că au de câștigat copiii și cei tineri. Cred foarte mult în ge­nerația tânără și în abilita­tea lor de a avea, peste ani, mult mai multă grijă de film, de sălile de ci­nema, și de această formă de întâlnire și de cunoaștere.

- Dar Alba Iulia? Ce e special în felul în care ați gândit festivalul de muzică și film de acolo?

- Ce e foarte special în Alba Iulia e, evident, Ce­tatea Carolina. Eu n-am mai văzut în România un loc un­de istoria să te cople­șească în așa fel precum ți se în­tâmplă la Alba. Am mai sim­țit vibrația asta poate doar la Sarmizegetusa, în munți. Odată ajuns acolo și văzând dimensiunea Cetății, cum a fost restaurată și ce propune la nivel turistic, am rămas paf! M-am îndrăgostit instant de locul ăsta și mi-am pro­pus să fac, în măsura pute­rilor, tot ce pot ca să împăr­tășesc acest sen­ti­ment și al­tora. Asocierea muzică-film a venit firesc pentru noi: acel spațiu îți dă posibili­tatea să faci și pro­iecții în aer liber, și con­certe, să legi în mod creativ mu­zica de film. Conceptul s-a do­vedit a avea succes la pri­ma edi­ție, așa că l-am păs­trat și-l dezvoltăm. Dar dacă vii în Alba, vino și stai două-trei zile, ieși un pic și spre Țara Moților, spre Câmpeni, unde sunt iarăși niște locuri foarte speciale. Eu cred că Alba va fi, în timp, o bijuterie și-un loc care va genera un turism cultural foarte serios.

- Cu toate evenimentele acestea noi, puse sub marca TIFF, pari că devii un "avocat al orașelor de provincie". Cum s-a petrecut această devenire?

- Eu chiar sunt un băiat de provincie - născut, crescut, educat la Cluj. Iar când eram copil, Bucu­reștiul avea pentru mine o aură foarte interesantă: îmi doream foarte tare să ajung în București. Dar primii ani au fost îngrozitori. M-am acomodat foarte greu: e un oraș care te cucerește treptat și greu. Pe de altă parte, România este o țară de 22 de milioane de lo­cui­tori, cu o suprafață printre cele mai mari din Europa. Să ne imaginăm că Bucureștiul e singurul centru în care se adună talente și energii. E cam mult. Mi se pare firesc și normal să existe și alte centre puternice. Iar noi, când am creat TIFF, trecând peste argumentul emoțional, foarte clar și foarte precis, am mai avut un ar­gument important: marele avantaj al Clu­jului era existența unei comunități de ci­nefili și existența unei infrastructuri bune. Și cred că succesul în timp al festivalului a condus la faptul că, pentru prima dată în istoria țării, în strategia pe următorii șase ani de dezvoltare a Clujului, se bate mo­ne­dă pe faptul că filmul, media - investiția nu doar în evenimente, ci și în educația în acest domeniu, film și arte vizuale - trebuie să fie unul din principalele două axe de dez­vol­tare locală. S-ar putea ca acest fapt să nască un pilon foarte puternic în țară, apropo de ce înseamnă educație cinematografică, pro­ducție de conținut audiovizual. Clujul cred că are șanse să devină, în următorii 20 de ani, probabil, un centru important pe harta țării, apropo de film și media.