La întâlnire cu fericirea

Cititor Formula AS
- Scrisori de la cititori -

Viața merge înainte

Era una dintre acele zile superbe de vară, la mij­locul lui Cuptor. Soarele ardea sus pe cer și nimic nu anunța "furtuna" ce avea să se abată asupra sufle­tului meu tâ­năr. Aveam doar 23 de ani. Mă aflam la Cluj, pentru ceea ce credeam eu a fi un banal control medi­cal. Mă simțeam destul de bine fizic și psihic. Și to­tuși... Tocmai s-a în­tâm­plat! Mica mea lume calmă și mulțu­mi­tă de sine era pe punctul de a se schimba pentru totdea­una. Primisem o veste în­gro­zitoa­re: boala recidivase, nece­si­tând de ur­gență o nouă inter­venție chirur­gicală. "Asta e!", mi-am spus și am încercat să intru în sala de opera­ții cât mai cal­mă, deși sufletul îmi spunea că ceva nu va mai fi așa ca până atunci. Și așa a fost! Verdic­tul medicilor du­pă ope­rație a fost că nu voi mai merge niciodată, de­oarece pi­ciorul drept era paralizat. Atârna pe lân­gă mine ca o pă­pușă neînsu­flețită, neavând cine s-o mâ­nuiască. Nu-mi venea să-mi cred urechilor. Nu mi se putea în­tâmpla toc­mai mie! De ce? Oare m-a pedepsit Dumne­zeu pentru nu știu ce păcat? Oare m-a uitat de tot? Nu se putea să fie ade­vă­rat. Și totuși, aceasta era realitatea: eram para­lizată la piciorul drept. Și nu mai era cale de întoarcere. În acel moment, am simțit că se prăbușește pământul sub mine și că furia față de medici, viață, față de mama și chiar față de Dumnezeu nu avea margini. Singura ex­plicație pe care o aveam era că Atotputernicul mă pe­dep­sise pentru necredința și trufia mea față de El.
A fost foarte greu să-mi revin din șocul primit. A du­rat ceva timp, poate săptămâni, poate chiar luni de zile, dar am reușit, hotărând să nu mă las înfrântă. Începu­sem să întrevăd luminița de la capătul tu­ne­lu­lui. Mi-am spus că trebuie să-mi asum respon­sabi­litatea deplină asu­pra vieții mele, precum și asupra comporta­mentului meu. Cu ajutorul prietenilor ade­vărați din jurul meu și, mai ales, cu ajutorul mamei, am realizat că destinul nu tre­buie așteptat și accep­tat ca pe ceva ine­vitabil, ci, mai degrabă, înseamnă alegerea mea personală de a accepta fericirea și bucu­ria de a trăi, în locul tristeții veșnice. Am ales să re­nasc din durere și să prețuiesc cel mai valoros dar făcut de Dumnezeu: viața însăși.
Am reușit să trec peste nenorocirea ce se abătuse asu­pra mea, am învățat să înfrunt prejudecățile unei so­cie­tăți care nu acceptă nimic altceva decât nor­ma­lul(!?), ori­care ar fi acela, tocmai în această țară ciuda­tă, plină de oameni cu un handicap spiritual mult mai grav decât cel pe care îl am eu, fizic. Așa că pot spune că de fapt sunt fericită și că nu mă consider o "handi­capată", ba, din con­tră, o persoană normală, atâta vre­me cât mă pot bucura de viață, de cei din jurul meu.
Pentru a depăși limitările fizice impuse de handi­cap, am învățat să renunț la reguli. Aș fi putut să-mi folosesc boala ca pe o scuză pentru a-mi limita reali­zările, dar nu e stilul meu. Știam și știu că va trebui să fac multe sa­crificii, că voi avea nevoie de curaj și, bineînțeles, de voin­ță și disciplină. Și așa am și făcut. Am luat viața de la zero, ca și cum tot ce făcusem până atunci nu mai re­prezenta realitatea. Am procedat ca un bebeluș care învață să facă primii pași. Trebuie să recunosc, deși poate multora asta li se va părea o nerozie, că mă bucur că am trecut printr-o încer­care așa de dură, pentru că m-a făcut să privesc lucrurile dintr-o nouă perspectivă: sunt mai bună cu cei din jurul meu, mai cu credință în Dumnezeu, mai înțeleaptă și mai îngăduitoare, mai des­chi­să către suferințele celorlalți. Da, așa este, m-am schim­­bat enorm: sunt o persoană pozitivă. Nu am timp și nici nu-mi permit să-mi plâng de milă. Vreau să privesc doar partea bună a oricărui eve­niment și să fac ca opti­mis­mul meu să fie adevărat. Pentru mine, asta repre­zintă fericirea. Să fiu atât de puternică, încât nimic să nu-mi pertur­be liniștea minții. Continui să spun că viața mer­ge înainte și că merită trăită, indiferent de ob­sta­­colele care ni se pun în cale.
E o fericire și o bucurie pentru mine că am o mamă extraordinar de bună, de înțeleaptă și de înțelegătoare. E o bucurie să pot iubi animalele pe care le am (un motan foarte zvăpăiat și iubitor, în casă, și niște vră­biuțe și cin­te­zoi la geamul de la bucătărie, pe pervaz, unde le-am pus de-ale gurii). E o bucurie că-mi trăiesc bu­nicii, că sunt sănătoși și încă în putere, că mă iubesc foarte mult. Sunt fericită că exist pe acest pământ, că sunt puternică și că Dum­nezeu mi-a arătat că omul se poate schimba în bine. Motto-ul meu în viață: "Via­ța merge înain­te!". Tot ce trebuie să ai ca să reușești este un vis măreț, iar dacă-l ai, urmează-l! Da­că-l prinzi, hrănește visul, iar da­că ai reușit ca visul să se împli­nească, sărbătorește mo­men­­tul! Niciodată să nu spui nicio­dată!
Cu stimă, a dvs. cititoare fidelă,
ANGELICA - Galați

Întâlnire cu îngerul păzitor

Dragi prieteni,
Citesc această revistă de foarte mulți ani și am conti­nuat să o citesc și aici, de­parte de țară. Nu îi mai ating paginile, dar o răsfoiesc elec­tronic, pe In­ternet, și absorb toată energia necesară unei alte săptămâni trăite aici, pe tărâm canadian. Vă scriu azi pentru că am trăit anul acesta un sen­timent profund de mulțumire, împletit cu lacrimi de bucurie și multă dra­goste pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Am plecat din România acum șase ani. Eram doar o copilă speriată de cruzimea vieții de acasă și dornică de un viitor mai bun, dor­nică de a oferi familiei mele mult mai mult decât groaz­nicul trai din două salarii care împreună plă­teau doar întreținerea apartamentului. Și am plecat cu un rucsac de visuri, speranțe și multă teamă de ne­cunoscut. Am lăsat în urmă tot ce știam, tot ce iu­beam, întreaga mea viață, întreg trecutul meu. Nu o să vă povestesc cât de greu mi-a fost să răzbesc aici. Nu o să vă povestesc despre umilințe, despre barie­rele limbii, mentalității și imaginilor eronate. Nu o să vă spun nici cât de greu este să te trezești fără părinți, fără prieteni și fără iubirea vieții tale. Căci toate fuseseră lăsate în România. Pe toate le aban­donasem acolo, în aeroportul acela țipător și gălă­gios, dincolo de porțile va­meșilor, care mi-au smuls gră­biți pașaportul din mână și mi-au semnat sen­tința la înstrăinare. Le-am depășit însă pe toate. Tot ce contează este că azi mă simt învingătoare... Așa m-am simțit și în acea zi căl­duroasă de august. O visasem pe mama. Trebuie să vă spun că mama mea este unică. Sunt ceea ce sunt pentru că m-a iubit și pen­tru că fiecare succes al vieții mele i-a fost de­dicat. De la premiile șco­lare, la olim­pia­de­le la care participam doar pentru că pre­mii­le mele mai adu­ceau ceva bani în plus, pe care îi în­mâ­nam ma­mei cu mân­drie. De la ar­ti­colele semnate în di­verse reviste pâ­nă la Omul care sunt azi. Mama a fost în­ge­rul meu pă­zitor. A fost o lup­tă­toare. A crescut cinci copii de care este mândră. A rămas văduvă la 30 de ani și nu s-a lăsat bătută. A luptat cu viața, pentru noi toți. Ne-a zâmbit când sufletul îi plângea și a muncit când boala o chinuia. Anul a­ces­ta a fost foarte bolnavă. A supraviețuit însă opera­ției grele și s-a întors aca­să. Mama nu a avut nicio­dată vreun con­cediu. Nu a plecat niciodată în vreo va­canță, a trăit doar pentru noi. Doar pentru ca noi să putem merge la școală și să avem un trai modest, fără lipsuri... De aceea, anul acesta i-am oferit va­canța vieții sale. Nu s-a așteptat. Chiar m-a rugat să nu risipesc banii pe bi­lete de avion și excursii. Dar pentru prima dată în viață, nu am mai ascul­tat-o. Și am adus-o aici, în vizită. Am adus-o și drept "cadou" surioarei mele. Era ziua ei ono­mastică. Nu se aștepta la un ase­me­nea cadou. I-am spus că darul e prea mare, să mear­gă la ușă să și-l ridice. A deschis ușa și aproape a leșinat. În pragul casei stătea ma­ma noastră, emo­țio­nată, cu ochii în lacrimi, fericită de fericirea noas­tră. Am trăit o lună de fericire enormă. Se bucura ca un copil de zgârie-nori, de parcuri, de cascade și peisaje. Ne-am zben­guit ca do­uă copile prin mall-uri și supermarket-uri. Am făcut o grămadă de cum­pă­rături, am mers la coafor și prin magazine în care nu îndrăznea să intre. Dar cel mai mult s-a bucurat să mă vadă bine. Realizată. Cu visurile devenite rea­litate și cu teama din suflet ri­si­pită. Să nu mă mai știe singură, de­par­te de casă. Să ne vadă împreună: pe mine și pe sora mea. După o lună, a vrut să plece. Am rugat-o să mai stea, dar su­fletul ei de mamă plângea de grija "bă­iatului", fra­tele meu de 15 ani, care rămă­sese aca­să. Am condus-o la aeroport, plân­gând deja de dorul ei. M-a să­rutat și mi-a spus că Dumnezeu o să mă ocro­tească și de-acum înainte, pentru că se roagă ea la El, în fiecare zi, pentru noi. A plecat încărcată de da­ruri, cu sufletul ușor și cu un album de poze pe care le răsfoiește în fiecare zi. Dar mi-a rămas pe pernă mi­rosul zâmbetului său. Și bucătăria încă mai miroase a cozonacii ei. Și mângâi mereu floarea pe care mi-a plantat-o într-un ghiveci. Dar îmi șterg la­crimile aces­tea de dor, pentru că mama mea este, în sfârșit, fericită. A fost plecată în primul ei concediu. Un concediu care ne-a adus tuturor fericirea su­pre­mă. Oare v-am spus cât de mult o iubesc pe mama? Mama mea este unică...
ROXANA - Toronto, Canada