Din rețetele d-lui farmacist BOBARU: "Cofeturi" de sănătate

Florentin Popa
- Preparate cu mâna, ca prăjiturile de Crăciun, hapurile, siropurile și alifiile d-lui farmacist Bobaru sunt cea mai eficientă formă de transformare a plantelor în medicamente -

Se observă, în ultima perioadă, revenirea, în varii domenii, a preparatelor tip manufac­tură, realizate în șarje mici și vândute direct de către producători. Toamna și în ajunul sărbătorilor de Crăciun și de Paște apar tot mai multe standuri cu pro­duse alimentare, unde producătorul își prezintă marfa. Același fenomen se întâlnește și în domeniul sănătății, tot mai mulți bolnavi apelând la tratamentele cu plante medicinale, folosite de străbunii noștri. Terapiile natu­riste tra­diționale, care au la bază principii active din plante, au con­stituit me­dicația de bază în tra­tamentul bolilor umane încă din An­ti­chitate. Mai pot fi, oare, folosite și astăzi, evitând astfel și efec­tele, tot mai nu­meroase și grave, ale medica­men­telor de sinteză? O in­cursiu­ne în farmacia naturii, cu un specialist al ei: far­macistul Ion Bobaru.

- Dacă sute de ani, plantele medici­nale au fost o armă așa de efi­cientă în lupta cu bo­lile, de ce s-a renunțat la ele, în favoarea medi­ca­men­­telor chi­mi­za­te?

- Principala cauză a declinului tratamen­te­lor naturale este pro­gre­­sul tehnico-știin­ți­fic. Medicina este o știință născută din sute de observații ale me­dicilor și ale farma­ciș­tilor, care, treptat, au dus la desco­perirea a numeroase remedii de natură vegetală, ani­mală ori minerală. În prima ediție a "Farma­copeei Române", scrisă la 1862 de farmacistul brăilean C. C. Hepites și aprobată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, erau prezentate peste 400 de plante medi­cinale și preparate din plante, recomandate în tratarea majo­rității bolilor cunoscute la acele vremuri. Din nefe­ricire, chimia de sinteză a înlocuit în timp multe me­dicamente de origine naturală, pentru că nu se pu­teau acoperi cere­rile de plante medicinale necesare în tratamente, majo­ritatea provenind din flora spontană. Primele medica­mente au fost realizate prin sinteza chimică a princi­piilor active descoperite în plante: atro­pina - din mă­trăgună, scopolamina - din măsela­riță, papaverina - din mac, digitalina - din degețel, vincamina - din sas­chiu etc. Din păcate, în prezent, me­dicamentele se fabrică numai din substanțe chimice sintetizate, lucru ce dăunează organismului uman, deoa­rece multe dintre ele nu sunt compatibile cu struc­turile vii.

- Asemenea unui cofetar din poveste, dvs. prepa­rați manual, în laboratorul farmaciei Faltis, medi­camente după rețete străvechi. Ce v-a în­dem­nat să concurați, de unul singur, cu gigan­tica indus­trie a medicamentelor de sinteză?

- Ca farmacist, am căutat mereu să promovez formulele farmaceutice din plante, folosite în tre­cut, ele fiind net superioare în ameliorarea sau tratarea bolilor "moderne". Am readus în actua­litate rețete vechi, care-și trăiesc "a doua viață" și vă spun sincer că am fost uimit de rezultate. De exemplu: spirtul pentru dureri de oase, indicat în diverse afecțiuni inflamatorii și reumatice: gon­artroză, artroză, lombosciatică, sau vincamina na­turală din saschiu, sub formă de ceai, sirop sau tinc­tură - eficientă în tratarea afecțiunilor vascu­lare peri­ferice și centrale. Acum e la mare "modă" folosirea res­veratrolului, care se găsește în canti­tăți mari în stru­gurii roșii, respectiv în tescovină. Or, tescovina e mai bogată în resveratrol decât vinul roșu (despre aceasta am vorbit într-un număr anterior al revistei "Formula AS"). Farmacia Faltis procesează tescovină sub formă de pulbere, capsule și tinctură, fără a-i modifica substanța activă, iar sub formă de extract moale, se găsește în diferite si­ro­puri și creme. Cei care au folosit prepa­ra­tele noastre au observat efi­ciența net su­perioară a resvera­tro­lului natural, față de pro­dusele de sinteză. Vreau să mai adaug că pe acest drum am fost încurajat de regretatul meu pro­fe­sor de tehnică farma­ceu­tică, Dr. Victor Stă­nescu, de la Facultatea de Far­macie din Bu­curești, care m-a sfătuit să mă aplec asupra pre­parării manuale de me­dica­mente, în far­ma­cie. Îmi dădea drept exem­plu bijuteriile: cele mai va­lo­roase nu sunt pro­duse în serie, ci reali­zate ma­nual. De altfel, a și în­ființat la facultate un laborator de micro­pro­duc­ție, loc în care am efectuat și stagiul de practică. Se confir­mă as­tăzi că a avut dreptate!

- Ce avantaje ofe­ră pastilele și unguen­tele preparate manual, în far­ma­cie?

- Produsele reali­zate într-un laborator de farmacie prezintă avantajul uriaș că se pot individualiza ușor, față de cele industriale, în funcție de fiecare bolnav: "Nu există boli, ci bolnavi", spu­ne un prin­cipiu al me­dicinii holistice. Când medicamentele sunt pre­gătite în cantități mici, nu există posibilități de sto­care îndelun­gată și nu trebuie folosiți agenți de conser­vare și sta­bilizare, ca în cazul loturilor mari de me­di­camente realizate industrial, când termenul de vala­bilitate poate fi și de 2 ani! În sensul acesta, comparația dvs. a fost inspirată. Putem face o paralelă între o pră­jitură proas­pătă, făcută în casă, și una cumpărată de la hyper­mar­ket: diferența este semnificativă. La fel, și pre­pa­ratele naturiste sunt mai compatibile din punct de vedere metabolic cu organismul uman decât cele de sinteză. În sensul acesta, lucrul cel mai important pe care cred eu că îl apreciază solicitanții de preparate de la far­macia Faltis este acela că pot discuta și obține infor­mații direct de la producătorul medicamentului, cu privire la efecte terapeutice, mod de administrare, reac­ții adverse etc. Consumul de medicamente în epo­ca modernă este enorm și de aceea e imposibil ca un bolnav să fie consiliat de fabricantul care a preparat medicamentul. Dar acest lucru a devenit o preocupare cotidiană a mea, ca farmacist.

- Care sunt cele mai frecvente întrebări din partea bolnavilor?

- Speriați de avertismentele care însoțesc medica­mentele de sinteză, clienții noștri se interesează, mai ales, de reacțiile adverse, în special de cele alergice, și de modul de administrare. Pe prospectele medicamen­telor de sinteză sunt tipărite mai multe contraindicații și reacții adverse decât acțiunea terapeutică. Chiar și când în prospect sunt menționate reacțiile adverse posibile, teama de ele persistă. Și medicamentele din plante au reacții adverse, dar de intensitate mai mică, mai ușor de suportat, având în vedere că există o afinitate mai mare a organismului uman cu substanțele vegetale decât cu substanțele sintetizate.
Referitor la modul de administrare, este cunoscut faptul că reușita sau nereușita unui tratament depinde de modul în care bolnavul a înțeles sau nu principiul de utilizare a medicamentelor. În termeni medicali și farmaceutici, se numește complianță sau noncom­plian­ță. Ne străduim să fim cât mai clari, pentru a ne convinge că s-a înțeles corect modul de administrare și durata unui tratament. Explicațiile verbale privind utilitățile terapeutice, modul de folosire sau eve­tualele reacții adverse ale unui medicament sunt mult mai bine înțelese de cel suferind, decât prin consultarea unui prospect scris. Încrederea pe care bolnavii o au în preparatele noastre se datorează și faptului că medica­mentele achiziționate de la farmacia Faltis din Brăila respectă întocmai Regulile de bună practică farma­ceutică prevăzute în Farmacopeea Română, precum și cerințele impuse de Regulile de bună practică pentru recoltarea și procesarea plantelor medicinale.

CATALOGUL PREPARATELOR "FALTIS"

Vă voi prezenta în continuare câteva din prepara­tele noastre care sunt cel mai frecvent solicitate, cu mențiunea că acestea sunt compatibile cu medicația alopată recomandată de medicii curanți. Chiar reco­mand ca, acolo unde se impune, să nu se renunțe la me­dicația clasică!

TINCTURI ȘI PICĂTURI

Tinctura de saschiu - este recomandată în ate­roscleroză și degenerescență senilă, afecțiuni specifice organismului uman după o anumită vârstă.
Notă: după 65 de ani, în mod preventiv, ar trebui consumate zilnic câte 20 de picături de tinctură de sas­chiu. În mod curativ, doza uzuală este de 20 picături, de două ori pe zi.
Alte recomandări: în combinație cu tinctura de iederă, saschiul poate atenua durerile de cap provocate în special de puseurile de hipertensiune arterială. Tinc­tura de saschiu, în combinație cu tinctura de gin­seng, de rozmarin și de ginkgo biloba, constituie un remediu benefic în diferite afecțiuni cerebrale. Amestecul de tinctură de saschiu cu tinctură de păducel este un su­pliment terapeutic în hipertensiunea arterială, comple­tând medicația alopată.
Tinctura de castan se folosește ca terapie com­plementară, în tratamentul afecțiunilor circulatorii.
Tinctura sedativă, compusă din păducel, vale­riană și lavandă, este indicată atât pentru stările de ne­li­niște, cât și pentru insomnii.
Tinctură compusă - datorită compoziției sale, bogată în vitamina C naturală, se poate folosi ca adju­vant în tratamentul psoriazisului, prin stimularea glan­delor suprarenale. De asemenea, ajută la creșterea imunității organismului.
Picăturile vasodilatatoare au în compoziție tinctură de saschiu și tinctură de ginkgo biloba. Se folosesc ca terapie de prevenție sau complementară în afecțiunile cardiace și vasculare.
Notă: Se recomandă ca după vârsta de 65 ani, aceste picături să facă parte din tabietul zilnic, utili­zându-se ca tratament preventiv, câte 20 picături dimi­neața, înlocuind sau completând tradiționala ceașcă de cafea.
Picăturile antalgice sunt realizate dintr-un ames­­tec de tinctură de saschiu și de iederă. Sunt reco­man­date ca terapie complementară pentru durerile de cap de natură spastică a vaselor cerebrale, în special în pu­seurile acute de hipertensiune.
Picăturile trofice au în compoziție saschiu, gin­seng și rozmarin, iar prin proprietățile lor terapeutice le sunt indicate persoanelor cu probleme ale siste­mului nervos central.

CREME ȘI UNGUENTE

Îngrijirea tenului a reprezentat, pentru femei, o preocupare permanentă. Cremele au fost printre pri­mele forme farmaceutice folosite.

CREME COSMETICE

Crema de față antioxidantă conține coenzima Q10, vitaminele A, E și ex­tract fluid din coajă și semințe de struguri roșii (bogate în res­veratrol), toate introduse într-o bază emolientă. Efectul ei este de stopare a îmbătrâ­nirii te­nu­lui. Această cremă (alifie) se poate folosi alter­na­tiv cu una din cremele de mai jos.
Crema de față U (pentru ten uscat) este o cremă nutri­tivă ce completează tratamen­tul topic al cremei de față antioxidantă. Conține ulei de măsline, unt de cacao, sper­manțet, ceară de albine, lano­lină, miere, iar ca parfum, ulei volatil de lavandă.
Crema de față M (pen­tru ten mixt) completează tra­tamentul topic al cremei de față antioxidantă și conține mel glicerinat, ulei de măsli­ne, unt de cacao, spermanțet, ceară de albine, lanolină, iar ca parfumant am folosit uleiul volatil de lavandă.
Crema de față G (pentru ten gras) are în compoziție miere, vitaminele A și E, în­cor­porate într-o cremă răco­ritoare, pe bază de stearați, parfumată cu ulei de lavandă.
Crema de față N (pentru ten normal) conține atât componente ale cremei G, cât și ale cremei U.
Crema antirid are o compoziție asemănătoare cremei de față antioxidantă, antiîmbătrânire.
Crema antiacneică conține un antimicotic, un antibacterian, un antialergic, un sicativ, un progestativ și o cremă hidratantă. Poate fi o alternativă pentru cei la care alte tratamente nu au dat rezultate. Important: înainte de folosirea cremei antiacneice se va curăța tenul cu Aqua D'Alibouri!
Crema de față A (pentru ten pătat) are în compo­ziție substanțe decolorante ale pielii, încorporate într-o cremă emolientă naturală. Se continuă tratamentul cu aplicarea de creme pentru ten uscat, gras sau normal - în funcție de tipul de ten specific.

CREME MEDICINALE

Crema pentru ulcer varicos este realizată din­tr-un antibiotic, un sicativ, mel glicerinat, tinctură de mușețel și tinctură de hamamelis, toate într-o bază emo­lientă.
Crema pentru varice conține un antitrombotic ce împiedică închegarea sângelui, un antiinflamator, un anestezic și extract fluid de castane (contra fragili­tății capilare). Extractul fluid de castane se obține în far­ma­cie, iar materia primă provine din flora spontană, la recoltare participând personalul farmaciei. Aplicarea corectă a acestei creme presupune un masaj ușor al ve­nelor varicoase în fiecare seară, timp de cel puțin două săptămâni, apoi, preventiv, de două ori pe săp­tă­mână, în funcție de evoluția bolii. Efectul benefic se va observa prin dispariția senzației de durere și de obo­seală la nivelul picioarelor.
Crema anticelulită și antivergeturi are în com­poziție un extract moale, obținut din semințe de stru­guri roșii și din frunze de iederă, alături de o com­po­nentă ce mărește elasticitatea pielii. La acestea se adau­gă coenzima Q10, vitaminele A și E, încorporate într-o bază de unguent emolientă, alcătuită din ex­ci­pienți naturali: lanolină, cetaceum, ceară de albine, unt de cacao, ulei de măsline.
Creme antialergice: Micozele sunt cele mai frec­vente boli ale pielii, multe dintre ele fiind și dificil de tratat. În farmacia noastră preparăm creme, loțiuni și un­guente pentru combaterea acestor afecțiuni.
Crema pentru călcâie este realizată din sub­stanțe cheratolitice și cheratoplastice încorporate într-o bază emolientă ce conține cetaceum, lanolină, ceară albă, unt de cacao.
Crema pentru eritem fesier este fabricată din componente emoliente (unt de cacao, cetaceum, la­no­lină) la care se adaugă un antimicotic, un antibac­terian, un antiinflamator, plus vitaminele A și B6.
Unguentul pentru escare are, în plus față de crema pentru eritem fesier, o componentă sicativă.

PREPARATE ÎMPOTRIVA HEMOROIZILOR

Unguentul antihemoroidal conține un analge­zic, un anestezic, un derivat taninat antiiflamator și tincturi ratatinante, fiind recomandat în tratamentul hemo­roizilor externi.
Supozitoarele antihemoroidale au aceeași compo­ziție ca unguentul și tratează hemoroizii interni.
Unguentul pentru fisuri anale și anite con­ține în plus față de crema antihemoroidală un he­mosta­tic, balsam de Peru și ichtamolum. Acest unguent este in­di­cat și pentru hemoroizii sângerânzi.

SIROPURI

Sirop pentru imu­nitate - acest elixir con­ține un extract fluid obți­nut din măceșe, cătină și tescovină, încorporat în miere și sirop de porto­cale.
Siropul orexigen, prin compoziția complexă a sub­stanțelor active ex­tra­se din cicoare, măceșe, ginseng, pelin și viță-de-vie, în miere de albine, este foarte efi­cient pentru creșterea poftei de mân­care.
Tusostop are în com­poziție substanțe naturale dezin­fectante, expecto­ran­te (mucolitice), antialer­gice, sedative ale tusei (tinc­tură de ipecac, omag și iederă).
Siropul energizant are în compoziție extract fluid de ginkgo biloba, sas­chiu, ginseng, tesco­vină, măceșe și cătină, în miere de albine și sirop de portocale. Se fo­lo­sește ca terapie complementară în stări generale de oboseală fizică și intelectuală, stres, convalescență. Se administrează câte 1 linguriță pe zi, timp de cel pu­țin două luni.

PREPARATE DIN TESCOVINĂ

Pulberea din tescovină se folosește ca terapie anti­îmbătrânire, datorită conținutului ridicat de resveratrol, unul dintre cei mai puternici antioxidanți cunoscuți. Doza uzuală este de două lingurițe pe zi, ca atare, ames­tecată în iaurt, sau sub formă de ceai (2 lingurițe la 250 ml apă).
Tinctura din tescovină se folosește în același scop. Doza uzuală este de 20 picături, de două ori pe zi.
Capsulele semen vitis vinifera conțin semințe de struguri fin pulverizate și se utilizează, ca și pulbe­rea din tescovină, ca terapie complementară în diferite afecțiuni. Se administrează câte două capsule pe zi.

ALTE PREPARATE

Gelulele cu albastru de metilen. În trecut, albastrul de metilen reprezenta tratamentul de elecție în infecțiile urinare. Acesta, împreună cu un anti­spas­tic, un antiinflamator și un hemostatic, se află în com­poziția gelulelor preparate la Farmacia Faltis. Doza terapeutică: 1 gelulă la 12 ore, asociată cu o cană de ceai de păpădie (Taraxacum officinalis). Durata trata­mentului: de la 10 la 20 de zile.
Siropul împotriva colicilor (pentru copii) con­ține, printre altele, tinctură de belladonna și tinctură de busuioc, dozajul variind în funcție de vârsta copi­lului. Neavând conservanți sau stabilizatori, termenul de valabilitate este de doar 14 zile.
Preparatele contra căderii părului conțin, în funcție de cauza bolii: un antimicotic, tinctură de nuc, tinc­tură de ardei iute, tinctură de china, acid acetic, chlo­ral hydrat. Tincturile de nuc și de ardei iute se obțin în laboratorul pro­priu, prin prelucrarea și pro­cesarea ma­teriilor prime realizate în grădina far­ma­ciei. Soluția contra căderii părului se folosește în prima lună o dată la 3 zile. După prima lună, se reduce utili­zarea la o singură dată pe săptămână, tratamentul tre­buind continuat pe o pe­rioadă de cel puțin trei luni. Se feresc ochii la aplicarea lui.
Apa cosmetică este o soluție pentru curățat te­nul, înainte de folosirea cre­melor. Este realizată din apă de melisă și alte componente naturale.
Apa de față pentru ten pătat - con­ține sub­stanțe ce depigmentează pielea. Se recomandă în cazu­rile apa­riției de pete pe ten, din diferite cauze, după care se aplică crema A pentru ten pătat. Se recomandă ca tratamentul să nu du­reze mai mult de 10 zile.
Aqua D'Alibouri (menționată de Farmacopeea Română sub denumirea de soluție zinco-cuprică) era des fo­losită în trecut de către bărbați, ca lo­țiune după bărbierit. Astăzi, în același scop, sunt vân­dute after-shave-uri care conțin multe substanțe chi­mice de sin­teză.
Trochiștii bucofaringieni, considerați străbu­nicul Faringoseptului de azi (menționați pentru prima oară în Farmacopeea Română - ed. I, de la 1862), con­țin tinctură de propolis, tinctură de benzoe, un aneste­zic, ulei volatil de eucalipt și mentă. Trochiștii se folo­sesc în diferite afecțiuni ale cavității bucale și farin­giene, componentele active pe care le conțin înlăturând disconfortul (dureri, uscăciunea gâtului etc.) provocat de diverse afecțiuni bucale. Determină refacerea mu­coaselor afectate, precum și ușurarea respirației. Se pot asocia cu unguentul nazal, care combate sindromul de nas înfundat. Se sug 3-4 pe zi, după care nu se mănân­că și nu se bea nimic, cel puțin o oră. Se recomandă ca ultima folosire să fie seara, înainte de culcare.
Ceaiul din frunze de ginkgo biloba poate fi fo­losit ca tratament complementar în afecțiunile car­dio-vas­culare și cerebrale, în afecțiunile sistemului nervos ale omului bătrân. Ajută și în tratamentul ast­mului bronșic și al congestiei pulmonare, are efect de creștere a acui­tății vizuale și scade evoluția retinopatiei diabe­tice, are proprietăți antiinflamatoare, antispastice, antialergice și antifungice, are un important rol rege­nerator la cei aflați în convalescență.
Notă: Se recomandă ca după vârsta de 65 ani acest ceai să facă parte din tabietul zilnic al fiecăruia.

Pentru informații despre procesarea plantelor me­dicinale sau preparatele produse în laboratorul pro­priu, d-l farmacist ION BOBARU poate fi contactat la Farmacia Faltis din Brăila, Calea Galați nr. 29, tel. 0239/61.59.31, e-mail: [email protected] Gama de preparate poate fi vizualizată și pe site-ul far­maciei: www.farmaciafaltis.ro.
Farmacia Faltis deține "Certificat de bună prac­tică farmaceutică pentru pre­pa­rarea medicamente­lor", acor­dat de Cole­giul Farma­ciș­tilor din România.