LOCUL UNDE SE ODIHNESC URIAȘII

Matei Florian
Nouă căși din care mai iese fumul

Poveștile se trag încet înapoi. Se ascund, se uită, suprafața lor se șterge, se retrage înăuntru, în cotloane neștiute, pentru care nu mai există hărți și nici măcar amin­tiri. Se prefac în basme, iar basmele în legende, un ecou slab, năluciri ale vremurilor în care totul era viu și se întâmpla aievea. Ca să ajungi la ele, în inima lor uitată, trebuie să te îndepărtezi de lumea pe care o știi și să ajungi departe, în locurile ferite în care ele, poveș­tile vii, încă se mai pot spune, încă se mai pot trăi. Cio­clovina, un sat ascuns din Podișul Luncanilor, ar putea fi tărâmul acela magic pe care îl cauți. Drumul e lung și sinuos, in­dicatoarele pu­ți­ne, toamna e aici, lângă tine, îm­blân­­zită de un soa­re leneș, o făp­tură arămie care a vră­jit pădurea prin care treci. Totul pare încă posibil. Încă un pic, îți spui, și vei ajun­ge în locul în care apele încă nu s-au despărțit, locul în care basmul și realitatea trăiesc lao­laltă, se ames­tecă, sunt unul și ace­lași lucru. Tre­buie. N-are cum să fie altfel.
Ajungi în sat. Casele se răsfiră, ca peste tot în zo­na Luncanilor, una pe un deal, alta pe un altul, dar de întâlnit, nu întâl­nești pe nimeni. Viața pare încremenită, de par­că singura ființă care a mai rămas să-ți dea so­co­­tea­lă ar fi toamna asta tăcută, care leagă cerul de pă­mânt. Casele sunt vechi, porțile închise. Bați la una din­tre aceste porți și într-un târziu ți se deschide. Ma­ria, fe­meia care îți vorbește, nu s-a născut aici, și-a urmat băr­batul, bărbatul e plecat la oraș, la muncă, zâm­bește, e mulțumită de viața ei, aici, sus, liniștea-i liniște, iar pă­mântul rodește, drum e, apă, în fântână, magazinul e cam departe, abia în Luncani Vale, dar oamenii care mai sunt se ajută unii pe alții, nu-i bai, și cine coboară aduce provizii pentru toată lumea, oameni suntem, ce rău ar fi dacă n-am fi așa. Mai e și curent în Cioclovina, iar ăsta e lucru mare, pentru că nopțile se lungesc, și ce ne-am face fără televizor, ne-ar înghiți urâtul, că doar câteva case mai sunt locuite în sat, bătrânii s-au tras în jos, la copii, iar copiii, vorba aia, sunt în putere, au ple­cat să-și facă un rost, să câștige niște bani acolo unde se câștigă banii. În Cioclovina poți să muncești multe, că-i de cosit, de tăiat lemn, de îngrijit livada, de hrănit vite, de pus de țuică, dar bani n-are cine să-ți dea pentru toate astea. Vorbești, înțelegi și pleci mai departe. Poveștile se ascund odată cu oamenii, sunt părăsite încet, niște case răsfirate, una pe un deal, alta pe un altul, în care nu mai locuiește nimeni. Va fi mai greu decât credeai să dai de firul lor ascuns, pentru că ceea ce cauți s-a întâm­plat acum mii, o eternitate de mii de ani. Ceea ce vrei să afli aici sus s-a întâmplat cândva, într-o lume plină de întuneric. Pentru că aici, în Cioclovina, pierdute pe sub iarba înaltă, se află toate potecile de demult ale dacilor, drumurile lor secrete dintr-un teritoriu fabulos, aici, ascunse în stâncile înalte, se află Peșterile Po­no­râci - Cioclovina cu Apă și Cioclovina Us­cată, peșteri aproa­pe uitate, despre care televi­zorul care a cucerit lumea nu vorbește nicio­dată.
Ion Bălușe te primește și el în curtea lui. O gospo­dărie mare, bine rostuită, în care femeile aleg porumbul adus din vale, iar el șlefuiește de zor niște scânduri de lemn. Viața merge înainte, atât timp cât din unele case mai iese fumul, iar lucrurile care trebuie făcute vor rămâne veșnic aceleași. Doar despre cele două peșteri și des­pre poveștile de de­mult Ion Bălușe nu știe ce să-ți spună. Din 37 de fa­milii au mai rămas doar 9. "Sunt nouă căși din care mai iese fu­mul. Bătrânii s-or dus și ei, ie, care sub pă­mânt, care pe la copiii și nepoții lor". Odată cu ei, poveștile. Drumurile par închise. Cum în­chisă este acum și Peștera Cio­clo­vina Uscată.

Lucrurile care se știu

care se știu despre cele două peșteri din ini­ma Munților Șureanu nu mai aparțin oamenilor de aici. Poveștile sunt spuse de speologi în limba aceea pe care Ion Bălușe nu o poate înțelege. Pentru că pește­rile astea nici nu le mai simte ca fiind ale lui. Sunt ale tine­rilor care vin aici din orașe mari, singurii care mai intră în galerii printre stalagmite și stalactite, singurii care mai sunt interesați de ele. Iar ceea ce poți afla, atunci când te documentezi, sunt informațiile mari și seci, des­coperite în peșteră și studiate apoi în labora­toare, infor­mațiile care dezvăluie și atestă, cele care confirmă și încadrează în timp, cele care nu spun po­vești și nici nu dezgroapă basme. Afli, desigur, felul în care s-au format peșterile și lungimea lor, cea Uscată de doi kilometri, cea cu Apă de aproape opt, afli, de pildă, că în Cio­clo­vina Uscată s-a aflat cel mai mare zăcământ de guano din Europa, îngrășământul aflat la mare preț la începu­tul secolului XX, pentru care habs­bur­gii au pornit o exploatare industrială în toată regula, cu angajați, vago­neți și funicular, totul pentru ca "bo­găția" lăsată în urmă de coloniile de lilieci să ajungă la Gara Pui, iar de acolo, în vagoane, până în Austria. Afli că tot aici, în Cioclo­vina Uscată, s-a descoperit cel mai vechi craniu de "homo sapiens fosilis" și cel mai vechi monocristal de calcit din România. Afli, iarăși, că în peștera vecină, Cioclovina cu Apă, s-a descoperit un tezaur cu peste șase mii de obiecte din bronz, chihlimbar, sticlă și faian­ță, vechi de trei de mii de ani, din peri­oada Hall­statt... Informații care nu au vreo legătură cu viața lui Ion Bă­lușe și nici cu a celorlalți oameni, pu­țini, din ce în ce mai puțini, care mai trăiesc aici. Peșterile nu le mai aparțin, au fost, cel mult, locurile în care, pe vre­mea Imperiului Habsburgic, buni­cii și stră­bunicii încărcau în vagoane excre­mente de liliac, locurile în care s-au ju­cat de copii sau au coborât cu vitele până la izvorul care țâșnește cu putere din peștera cu apă. Doar dacă îi întrebi pe oameni ce e cu denumirea locului, firul ascuns al poveștii începe, ușor, să iasă la lumină. Locul acesta ce apare pe hărțile austriecilor ca "Cio­clo­vina" ar avea, de fapt, mai multe sensuri, toate coborând adânc, foarte adânc, în inima, acum uitată, a istoriei. Ar fi vorba de cuvântul "ciocloavă", folosit cândva cu dispreț de oamenii simpli, pentru boierii fără inimă. Dar aici, în locurile astea, moșii și boieri nu au existat vreodată. Ar mai fi și etimologia care trimite la limba turcă, "cioc", "lovin", "vânat" "mult", dar, iarăși, nici turcii nu au ajuns vreodată până aici. În schimb, profesorul Valer Trufaș vorbește despre cuvân­tul dacic "ciclov" - intrare în peșteră - și de un alt cu­vânt cu ori­gine dacică, "ponor", care înseamnă locul în care apa dis­pare în subteran. Asta îmi spune și Ion Bălușe: Cio­clovina înseamnă peșteră. Și îmi mai spune ceva: "Fe­rește-te de jidovini când intri înăuntru". "Jido­vini?" "Da, ei. Uriașii care or fost primii aici. Bătrânii mai știu să povestească de ei, ie".
Cobor până la peștera cu apă. Intrarea e cu adevărat uriașă, sunt 16 metri de înălțime, prin care cerul se pierde încet, într-o mare de întuneric și apă. Intru cu băgare de seamă. Lumina dispare, înghițită de o singu­rătate asurzitoare, în care doar apa, ca un șarpe tăcut, se mai furișează la picioarele tale. Nu știi ce cauți, dar inima îți zvâcnește cu putere, ca și cum, în bezna asta în care te afunzi, ai putea să întâlnești uriași. Toate poveș­tile încep de aici. De la presimțirea, fiorul și teama nelă­murită că lucrurile ar mai putea fi posibile. Și de la un om care să mai știe, să mai creadă și să mai povestească toate astea.

Povestiri dintr-o altă lume

Mariana Marian e unul dintre acei oameni vii, năval­nici, pentru care inerția, plictisul sau supunerea nu au fost inventate. Un om fără astâmpăr, care scotocește în lucruri ca să le găsească sensul drept. A lucrat ca bi­bliotecară în Boșorod, a fost ultima învățătoare pe care a avut-o satul Cio­clovina. La mijlocul anilor '80, în plin comu­nism hâd, rosturile satu­lui erau încă închegate, copii și bunici încă mai trăiau laolaltă, din 20 de case mai ieșea fumul, iar asta era de ajuns. Că­lu­șerii urcau din toate sa­tele Lun­canilor până în Cioclovina, de Cră­ciun, Pășterii aduceau Paștele de la biserica din vale, până la crucea din sat, apoi se încingeau hore, iar oame­nii jucau de bu­curia Învierii, până dimi­neața. Doar de trei ființe se te­meau oamenii pe atunci, și asta ră­măsese de când era lumea lume. Ursul, lupul și șarpele. Și nici măcar de teamă, îmi spune Ma­riana Marian, nu era vorba. Ci de un soi de respect pen­tru făpturile puternice și neîm­blân­zite care trebuie ținute departe de gospodării. Oamenii se fereau să le pronunțe numele, ca nu cumva gestul magic al rostirii să le aducă aproape. Șarpele era "buba", ursul era "macavei", lupul - "gădină". Pentru fiecare sălbăticiune în parte satul ținea o sărbătoare anume, prin care le cinsteau puterea și îi țineau departe. La fel pentru trăsnet, la fel pentru foc. Altfel, noaptea, atunci când urșii care stăpâ­neau pădurile nesfârșite cutezau să intre în livezile oa­menilor după prune sau după mere, și bărbații, și femeile ieșeau fără teamă să îi înfrunte. Doar locul lor nu era acolo, "că oamenii-s oameni, iar sălbăticiunile sălbăticiuni". Și de iele, "Heli Frumoasele", și de caii sălbatici, ființele miraculoase care iau mințile fecioa­relor în sâmbăta din prima săptămână a Postului Mare, "Caii lui Sântoader", a aflat Mariana Marian că trebuie să se ferească, cât a fost învățătoare în Cioclovina. Dar nu-i era frică. Era tânără, iar pentru o fată născută în locurile astea, în Boșorod, toate credințele și magiile erau firescul lumii, o împletire de la sine înțeleasă, dintre văzut și nevăzut. Doar unii bătrâni o mai certau, atunci când se întorcea prea târziu peste dealuri și văi, de la vreo horă dintr-un alt sat. "Hăi, fată, de une-mi vii așa de noptie?", "De la joc, moș Gherasim, de unde?". Mariana Marian nu pu­tea să mintă, cum nu poate nici acum, când stă în fața mea. Își amintește și zâmbește încet: povestiri dintr-o altă lume.
Apoi, lucrurile au început să se schimbe. Bătrânii au plecat în lumea nevăzută de dincolo, copiii, în cea vă­zută de la oraș. S-a închis școala, casele au început să fie părăsite, s-a adus curent, iar, odată cu el, televizoare. Cei cândva tineri au ajuns bătrâni și au coborât în vale, ca să le fie mai ușor iarna, atunci când zăpada îngroapă Cioclovina într-o mare uriașă și tăcută, fără maluri și fără timp, prin care nu mai poți trece. O întreb pe Ma­riana Marian de peșteră, o întreb de uriașii care au trăit acolo. Îmi zâmbește din nou și îmi spune că am cu cine să vorbesc. Chiar aci, în Boșorod, trăiește un bătrân din Cioclovina care știe.

Muntele vrăjit

Romulus Miclăuș, însă, nu e bătrân deloc. Are 78 de ani, dar e înalt, puternic și viu, un om tânăr pe dinăun­tru, mai tânăr decât mulți tineri din marile orașe. Vezi asta după felul în care se mișcă, după lumina care i se întipărește pe chip atunci când zâmbește, după pofta cu care vorbește despre amintirile care nu l-au părăsit, care nu sunt nici nostalgice, nu ascund nici oftat, nici regret, nici tristețe, sunt doar viață trăită și atât, viață încă vie, viață care poate fi povestită ca și cum s-ar fi întâmplat cu o clipă înainte.
Omul ăsta, născut în 1935, a trăit istoria aievea, a prins vremurile în care austriecii scoteau din peșteră "guană" și-o transportau până la Gara Pui cu "furni­cu­larul", a prins războiul, pe comuniști, vremurile în care trăim, dar n-a uitat nicio clipă vremurile fără timp în care poveștile erau una cu realitatea și se trăiau, firesc, laolaltă. Povestește încet, fără să se grăbească, de parcă acum 70 de ani ar fi fost ieri, iar el, copilul, cobora cu vitele la gura peșterii, ca să le adape acolo, printre păs­trăvi și pietre, cu apa aceea rece, pe care o simțea ca fiind a lui. "Și ce de păstrăvi mai erau acolo, în bul­boana de la gura peșterii, numai întindeai mâna, dacă erai dibaci, și, haaa, și prindeai unul!" Vremuri de co­pil în care toate potecile știute și neștiute te poartă spre locuri miraculoase, în care, seara, la sfârșitul treburilor și al hălăduielii, cobori la gura peșterii, te scalzi și lenevești după pofta inimii.
Oamenii lucrau atunci la Peștera Uscată, dar pe aus­trieci nu puteau să-i creadă. Și el, ca toți oamenii satului Cioclovina, știau că ceea ce scot oamenii străini din peștera lor nu putea fi "guană". El, copilul Romulus Ro­man, a intrat de multe ori în peșteră, doar era pe pă­mântul casei lui, și știe. Ce era acolo, mormane uriașe de o adâncime fără sfârșit, nu putea veni de la liliac: "Că liliacul ce-i? Ia așa, un șobolan cu aripi!" Și să nu-i spună lui cineva că lucrul ăla era doar spurcăciune de liliac. "Că era prea mult, înțelegeți? Și cine a mai văzut așa un munte întreg de spurcăciune de la o gân­ganie așa de mică? Că i-ar fi trebuit mii de ani, și ce zic mii, milioane de mii de ani, să înalțe așa un munte doar cu spurcăciunea lor". Și mai e ceva, moș Roman, cum i se spune acum, a pus mâna în "guană ăla, iar mâna tot intra și intra, te ungeai ca cu o alifie, dar nu escre­ment era, era un pământ gri și moale, ca o catifea". Și știe foarte bine ce era cu el, tot satul știa. Era pământul uriașilor care au intrat în peșterile alea două când n-au mai vrut să trăiască în lume.

Uriașii

Moș Roman i-a văzut. Cu ochii lui i-a văzut, atunci când austriecii tot săpau în muntele de guano și-l scoteau în vagoneți, pe șină, afară la lumină. Pentru că într-o zi, îngropate în pământul vrăjit, oamenii au des­coperit niște schelete uriașe, cu care n-au avut ce face. Și le-au aruncat, doar nu foloseau la nimic, în pă­dure, iar el, copil, le-a văzut și a înțeles că bătrânii care po­vesteau aveau dreptate. Erau oase de om, "așa de mari, că nici nu le poți duce cu privirea", erau cra­nii și dinți, dinții mai mari ca ai mistreților și deloc încovoiați. I-a îngropat pe oamenii ăia care au trăit la începuturile timpurilor, i-a îngropat pentru că au fost buni și nu puteau fi lăsați așa, ca niște fiare, că doar oameni erau și ei, chiar dacă se numeau "uriași". Sunt și acum acolo, mi-a promis că o să mă ducă să-i dezgropăm împreună, într-o zi. "Să vezi și tu și să înțelegi. Mi-e doar să nu-i supărăm iară, cum i-au supărat străinii, când i-au scos din pământul lor vrăjit". Pentru că din pământul ăla, acolo unde-l pu­neai, tot ce era bun înflo­rea pe dată. Satul știa că-i pământul uriașilor și-l folo­seau cu grijă și rar, să nu-i supere. "Ăla a fost pământul dintâi", zice moș Ro­man. "Pentru că ei, uria­șii, au fost primii aici, ei ne-au adus pe noi și de la ei a în­ceput totul. Că pe ei i-o făcut primii Dumnezeu, și ei or stăpânit lumea și doar ei erau când nu era nimic. Și ei, când or știut că s-o făcut timpul, ne-or adus pe noi pe brațe, că, de mari ce erau, ne duceau ca pe prunci, și ne-or adus cu totul, cu căși, cu vite, cu toate uneltele, și ne-or pus în locul ăsta, ne-or lăsat să fim, ne-or învățat tot ce trebuie făcut, cum să cosești fânul, cum să îngri­jești de vite, cum să pui cartofii, roșiile și cea­pa, tot, tot, tot, și când noi om învățat, atunci ei or știut că atât le-o fost să fie, că au împlinit porunca lui Dum­nezeu, și și-or luat pământul care era al lor, pămân­tul ăsta care e dedesubtul pământului pe care călcăm noi acuma, l-or luat și s-or băgat cu el în peșteră, să-și facă somnul ăl de veci. Ie, și n-or mai ieșit de acolo, până nu le-or scos stră­i­nii oasele afară. Că peș­tera cu apă de-ai vă­zut-o, și aia o fost a lor, că a fost făcută să fie cât erau ei de mari, ca să încapă cum trăbă. No, și ai văzut acu' cât e ea de 'naltă, nu? No, așa de mari erau și ei, ie".
Tac și nu știu ce să spun. "Dacă tu vrei să crezi că pământul ăla e spurcăciune de liliac, n-ai decât. Și fă-mă pe mine moș nebun, nu mă supăr. Hai să-ți mai spun și altele, dacă tot oi viit atâta drum, să vezi cum o fost cândva la noi".

Război și pace

Firesc, de la sine înțeles, moș Roman îmi povestește apoi întâmplări din alte vre­muri, la fel de reale ca cele cu uriași, doar și pe astea, ca și pe celelalte, a apucat să le vadă cu ochii lui. Îmi poves­tește de străini, alți străini decât cei care i-au scos pe uriași la lumină. Străinii ajunși pe dealurile nesfârșite ale Cioclovinei odată cu răz­boiul, străini germani, care apăreau în sat cu privirile lor pierdute, în uniforma lor ciu­dată, cu arme și muniții și cu­vinte din altă limbă, oa­meni mai stranii și mai fan­tastici, pentru moș Roman, decât uriașii care au trăit demult, la începuturile timpu­lui. Bătrânul își amintește: "Uite așa îi vedeam - punc­te negre care veneau prin fâneață, vai de capul lor, se tot făceau mari și ajungeau la tine la poartă și, când ajungeau, ziceau doar atât - brânză, lapte - că atât știau să zică, și mumă-mea mă trimetea să le aduc, că tată-miu, ca toți bărbații din sat, era la război, și le aduceam, ce era să fac, și ei mâncau de ziceai că n-au mai mâncat niciodată, așa foa­me le era". Altă dată, își amin­tește moș Ro­man, "o venit unu' mai blonziu, ăsta se as­cundea de ceva, n-avea nici unifor­mă, nici nimic, tot fugea și fugea, ca o jivină speriată, și noi l-am întrebat de unde e de loc și el ne-o spus, că țin min­te și acu' - tot de unde răsare soa­rele. Și ne-a arătat soarele și pe urmă a scos poză cu femeia și copiii lui și-o început să plângă și-o tot plâns omu' ăla și i-o zis maică-mii, că nu uit câte zile oi avea - "foame, mama" - așa i-o zis, și când o plecat, tot de unde răsare soarele s-o dus, și ne-o spus un moș de-al nost', că nu mai știu cine acu', că ăsta o fost un dezertor și că, dacă tot de unde răsare soa­rele se duce acas', musai să fie rus. No, așe o fost răz­boiul la noi în Cioclovina, și cu ruși, și cu nemți, și cu bărbații noștri plecați să lupte, cu de toate". Du­pă răz­boi, nu mai era ni­mica, că au fost luate toate, zice bătrânul, dar din ni­micul ăsta, băr­bații care s-au întors de pe front au făcut ros­turile cum erau odată. N-au mai ve­­nit nici ruși, nici nemți, ci doar co­mu­niști, care să caute oa­meni ascunși în peș­teri. "Ne-au între­bat dacă i-am văzut, că, zi­ceau ei, ăștia de se ascund îs răi, au puști, pistoale și nu vor să în­țeleagă ce bine e acu'". Erau partizani și erau ascunși în peșteri, dar, ca un făcut, nimeni din Cio­clovina nu-i văzuse și nu au­zise de ei. Doar îi hrăneau târ­ziu, în noapte, ca să prindă puteri oamenii ăia răi cu puști și pistoale, care nu înțe­legeau ce bine e acum.

Strănepotul dacilor și al uriașilor din Cioclovina

Moș Roman era deja de 16 ani când un mare profesor a venit să locuiască la ei ca să-i caute pe daci. Nu-și mai amintește cum îl cheamă, dar ține minte că era un om foar­te deștept, care mânca ce mân­­cau și ei, "vorbea cu noi de parcă tot niște domni eram și noi", se purta cinstit și drept, iar toată ziua era plecat în cele două peșteri. "N-oi avut curajul să-l în­treb ce-o cătat și ce-o găsit, dar de găsit, o găsit el ceva, că prea bucuros era într-o zi, când s-a întors din peș­teră și mi-o zis că trăbă să fiu mândru că sunt dac. M-o luat dup-aia cu el la Grădiștea, să sap la cetatea daci­lor, și am tot găsit lucruri, și unelte, și oale, și căzi în­tregi cu grâu ars, dar cel mai mult mi-o rămas gândul la o săcure de argint, că așa de țapănă și de bună era, că mai-mai aș fi luat-o. Dar n-aveai voie, trebuia să arăți totul la domn' profesor, și asta am și făcut, că un lucru oi ști și eu - cinstea-i cinste și omu' tră' să fie om".
Romulus Miclăuș îmi zâmbește din nou. "No, așe. Îs strănepotul dacilor și al uriașilor și îs din Cioclo­vina". Îl întreb dacă-i e dor și-mi spune că-i e dor. Dor de satul care spunea despre cel care caută nevastă în alte locuri că-i un "amărât și un neica nimeni" și că "fuge ca să-și ascundă urma". Dor de locul în care, de Paști, doar trei oameni vrednici, aleși de bătrânii satului în fiecare an, au dreptul să coboare la "beserica" din Luncani, ca să aducă și pentru ceilalți Pășteriu. Dor de obiceiurile vechi, dor de peștera plină de păstrăvi și minuni, lângă care și-a trăit copilăria. Dor.
Poate că el, Romulus Miclăuș, nu se va mai întoarce acolo prea curând. Dar acum, pentru că firul poveștii m-a adus în inima uitată a lucrurilor, știu că eu, străinul, mă voi întoarce. Trebuie. N-are cum să fie altfel.