Bradul cu stele

Otilia Teposu
În satul nostru din munți, erau tare lungi serile cât ținea iarna, iar nopțile, și mai și.

Dacă n-aveai somn, cum mai pățea Buna, câteodată, poate că și iarna părea prea lungă. Mă trezeam câteodată și o auzeam cum cântă. Avea o voce subțire, subțire, și mă temeam să mă mișc în pat, ca nu cumva să se oprească. Muncile din zilele de iarnă erau migăloase, făcute cumva ca să treacă vremea. Câteodată, desfăceam boa­be­le colorate de fasole din tecile uscate. Puneam deo­parte boabele care făceau păstăile "îm­pără­tești", acelea lungi, cărnoase și fragede, și alegeam și "dibolarele", boabele albe, uriașe, care se um­flau la fiert, de ajungeau cât o nucă. Și mai ale­geam într-o cutiuță optsprezece boabe, cam egale ca mă­rime, nouă colorate toate într-un fel și nouă de altă culoare. Cu ele jucam țintar, moară, și dacă se în­tâmpla să câștig într-o seară, le păstram și pen­tru alte seri, ca să-mi aducă același noroc.
În alte zile spărgeam nuci și alune și alegeam miezul ca să-l pregătim pentru cozonacii de Cră­ciun. Alteori, mă trimitea Buna în pod, să iau sacul cu hainele rămase mici. Le tăiam în fâșii subțiri, făceam apoi gheme pe care le lua Reghina din vâr­ful dealului și țesea din ele preșuri de pus înaintea ușii, ca să te ștergi pe picioare. Îmi plăcea când mă trimitea Buna în pod, căci aveam prilej să trec pe lângă locul în care erau ținuți cârnații în ger, la us­cat. Prindeam câte un capăt de cârnaț, care se rupea, poc­nind sec. Până ajungeam înapoi, în casă, era gata mân­cat, dar Buna mă știa și-mi spunea mereu, așa, prin­tre altele, că va prinde ea pisica aceea care-i începe toți cârnații și atunci va fi vai de pielea ei. Câtă vreme noi lucram, în cuptor se coceau mere sau bucăți de ludău, iar în oala roșie, care avea desenat pe ea un cap de leu, fierbeau boabe de porumb, în sirop de miere. Cam asta îmi era plata pentru muncile acelea care, de tare multe ori, părea că nu se mai termină.

La scărmănat de pene

În zilele în care viscolea și n-aveam cum să stau pe-afară, în serile foarte reci, în care până și câinii erau dezlegați și lăsați liberi ca să nu înghețe, o ajutam pe Buna să curețe penele de găină și de gâscă, strânse de-a lungul anului după tăierea păsărilor. Scăr­mă­nam penele, le "pihăleam", le curățam de co­dița din mijloc, care te-ar fi putut înțepa dacă ajun­gea în­tr-o pernă ori într-o dună. Buna șe­dea pe ladă, eu pe un scăunaș mai mic. În fața noastră era sacul cu pene. Lângă el, un coș mai mare în ca­re pu­neam penele deja curățate. Nu era greu ce fă­ceam, dar trebuia tare multă răb­dare. Țineam pana de codița aceea cu care poți să scrii dacă o ascuțești, și pe care nu mai știu acum cum o chea­mă. Prin­deam firele fine de puf de la vârf și, prin­tr-o miș­care rapidă, care la mine era de multe ori smu­citură, le rupeam de pe o parte. Apoi întor­ceam pana și le smul­geam și pe cele rămase pe par­tea cealaltă. Be­țișorul îl aruncam în foc și ar­dea cu pocnituri vesele. Cu puful acela curat se um­pleau apoi per­ne și dune de învelit și erau așa de calde și de ușoa­re, de-ți părea că poți să zbori, când te as­cundeai sub ele. Într-o zi, când scăr­mă­nam penele, a venit la noi moșul Chimu, ca să-i spu­nă ceva Bu­nii, ceva ce eu n-a trebuit să înțeleg, căci au vor­bit tot pe șoptite și jumătate pe un­gurește. Du­pă o vreme, moșul s-a cam moleșit de la căldură, căci șporiul Bunii încălzea tare, ori poate i s-a tras de la rachiul cu chimin pe care i l-a dat Buna. Sigur e că moșul a ațipit. Dor­mea stând pe scaun și, din când în când, tre­să­rea, și atunci râdeam amândouă de el, râdeam pe înfundate, fără să ne putem opri. Iar când Mo­­șul a început să vorbească prin somn, atunci am izbucnit ca lu­mea în râs, și penele din sită și din saci au început să zboare în toate di­rec­țiile. În câteva clipe, șuba neagră a moșului a fost plină de pene. S-a trezit de râsul nostru și-a ple­cat bo­do­gănind, numai el știe ce. Era ca un pă­să­roi uriaș. Călca apăsat și zburau penele în ju­rul lui. Ne-am uitat o vreme cum mer­gea prin omăt. Nin­­gea tare și penele s-au amestecat cu fulgii.

Umbrele

Câteodată, n-avea nici Buna chef de lucru, și-atunci serile păreau și mai lungi. Buna stătea la locul ei, pe lăduca de lemne, eu mă învâr­team fără rost, de colo, colo, și mai schimbam câte-o privire cu motanul adormit pe jumătate. Eram tare singure atunci, și eu, și Buna. Ca să mă în­veselească, aprindea o lumânare, stingea becul, își sufleca mânecile și începea să-mi facă umbre pe perete. Își mișca mâinile și degetele în așa fel, încât vedeam pe peretele alb iepuri, capre și flori. Dacă-și îndoia cumva degetele, putea să-l facă pe câinele nostru, Leuțu. Cel mai mult îmi plăcea când pe perete apărea "cătana un­gu­rească", cu pipă și chipiu înalt. În serile cu umbre, ador­meam urmărind lumina pe care focul din sobă o juca pe pereți.

Stele de Crăciun

Aduna tot anul bucăți de hârtie colorată, staniol, celofan și le punea între foile unei cărți groase. Ne cerea și nouă staniolul de la ciocolata pe care o pri­meam la cine știe ce oca­zie. Hârtiile acelea o bucu­rau tare și noi le adunam și i le duceam, căci plata era în gogoși, turtițe cu mie­re și nuci, ori pătrățele de mă­lai dulce. Întot­dea­una, mătușa Catarina avea pen­tru noi ceva bun pus deo­parte într-un vas mare, care stătea mereu pe cuptor, acoperit cu o ștergură. N-avea copii mătușa, trăia singură, și poate de aceea ne primea oricând, cu drag, pe toți pruncii de pe uliță.
Cam cu o săptămână înainte de Crăciun, mătușa Catarina începea lucrul la stele, stelele de Crăciun pen­tru brad. Ne lăsa și pe noi să vedem cum le face, dar numai cu condiția să stăm cuminți în jurul mesei, să nu ne mișcăm brusc, ca nu cumva să-i împrăștiem hâr­tiile și bucățile de staniol, aranjate în fața ei, după cu­lori și mărimi. Pe masă mai avea un piaptăn mare de os, cu dinții mai lați, o vergelușă de sârmă, un ghem de ață roșie sau verde și ace de mai multe mărimi. Am uitat de călcătorul cu jar, așezat pe o cărămidă, și de foarfecele grele, acelea mari, de croitorie.
Înainte să înceapă, ne punea să-i cântăm încet colinda cu Sântionu și măruțul mărgăritar, care-i plă­cea ei. Cântam aproape în șoaptă, ca să nu-i suflăm hâr­tiile de pe masă, dacă am fi prea avântați în colin­dat. În vremea asta, ea lua fiecare bucată de staniol, hârtie sau celofan și îndrepta cu călcătorul toate în­cre­țiturile, îndoiturile și cutele. Trebuia să fie atentă, căl­că­torul greu putea să le rupă, dacă îl apăsa prea tare. Apoi ne întreba ce fel de stea vrem să ne facă, una mai mică, galbenă sau roșie, ori un steloi în toate culorile. De fiecare dată începeam cu câte o stea mai mică și asta era gata repede, căci mătușa Catarina era înde­mâ­natică.
Aranja mai multe hârtii călcate una peste alta, dea­su­pra lor punea un pahar de sticlă și desena cu un cre­ion conturul rotund al paharului, apoi tăia hârtiile după contur și avea astfel mai multe cercuri colorate. Le tăia raze și obținea un fel de petale pe care le ră­sucea în­tr-un fel anume, pe vergelușa de sârmă, ca să iasă niște forme ascuțite, ca niște conuri mici. După ce avea mai multe "flori" de astea gata, le găurea la mij­loc cu un ac și le înșira pe o ață, una peste alta, așa încât ob­ținea un fel de buzdugan mic cu țepi de sta­niol. Așa se face o stea mică. Pentru stelele mari, avea nevoie de bu­căți mari de staniol, dar și de sfori mai groase și co­lorate. Fă­cea mătușa și stele "piep­tănate". Le ziceam așa, pen­­tru că înainte de a decupa cercuri din hârtiile co­lo­rate, trecea cu piaptănul mare peste ele, așa încât ră­mâ­neau niște dungi subțiri în urma dinților de os. Stelele astea erau mai prețioase, căci se făceau mai greu. Câ­teo­dată, ne lăsa și pe noi să-i "pieptănăm" hârtiile, ca s-o ajutăm la lucru. Stelele terminate le lega de o sfoa­ră întinsă între două grinzi și numai în seara de Crăciun le muta în crengile brăduțului pe care-l ți­nea la fereas­tra dinspre drum. Când plecam, primeam de la ea în dar câte-o steluță și îi găseam loc întot­deau­na "mai la ve­dere", pe crengille bradului de acasă, printre ste­­lele și globurile de sticlă cumpărate de la oraș.
Câțiva ani la rând am ajutat-o pe mătușa Catarina să facă stele de Crăciun. Ultima dată, nu le-am mai pus în bradul de-acasă, le-am dus lui Feri, care murise în anul acela, înainte de prima ninsoare. Am legat stelele într-un alun de la marginea văii lângă care el își păștea caprele. De câteva ori, m-am dus să văd dacă mai sunt stelele agățate în alun. Odată, când ningea, l-am văzut și pe Feri acolo. Era făcut cumva din fulgii în­vălmășiți de vânt. Stelele au stat în alun până aproape de primăvară, apoi au dispărut. Le-o fi luat cineva, ori poate chiar Feri, ca să le pună la ele acasă, printre stelele de pe cer.

Bradul

Atunci Tata s-a aplecat și a lăsat lemnele să cadă cu zgomot pe podea, apoi s-a ridicat, și-a scuturat mănușile lovindu-și mâinile una de alta, și-a ridicat căciula care-i alunecase pe frunte și s-a uitat la mine în felul acela jucăuș în care mă privea când punea la cale vreo glumă. "Gata", a zis el apoi, "îi aci și Crăciunul! Numai de-ar veni Petrea la timp...." N-am înțeles de ce trebuia să vină de undeva unchiașul Petrea și ce avea el cu Crăciunul și n-am avut vreme să întreb, căci casa s-a umplut de mirosul crud al lemnelor proaspăt tăiate și de aerul rece care a mișcat o vreme perdeaua. M-am jucat apoi cu motanul care s-a trezit când lemnele s-au împrăștiat în fața sobei și ziua a trecut fără să-mi dau seama. Mama a stat mai mult pe la bucătărie. Tata a făcut focuri în toate camerele, semn că urma să vină musafiri pe la noi, iar Buna a copt pâinea și mi-a făcut și mie o păsă­ruică din aluat, cu ochișori din două boabe de piper. Era seară, deja, când a intrat în curte un­chia­șul Petrea, călcând greu cu hâr­zoa­bele legate peste cizme. Avea în spate ruc­sacul lui jerpe­lit, din stofă groasă și cafe­nie, și pe umăr pur­ta un brad, nu prea mare, dar tare înfoiat, cu crengile dese. Unchia­șul a înfipt bradul în zăpadă și-abia atunci am văzut cât era de fru­mos. Dintr-o dată, curtea întreagă parcă s-a schimbat și s-a strâns toată, cumva roată, lân­gă brad. Nu se vedea decât zăpada de lân­gă el și cerul de deasupra, plin de stelele care cli­peau printre crengile lui. Atunci am simțit și eu că a venit, cu adevărat, Cră­ciu­nul. În curte era frig tare și un miros de ninsori stră­ine și de sălbăticiuni.