Lupi în piele de oaie

Toma Roman
"Marțea neagră" (10 decembrie a.c.) - ziua în ca­re complotiștii USL și-au continuat tentativa de lovitură de stat începută în vara lui 2012, a provocat un ecou cu totul neașteptat pentru inițiatori.

Dacă în iulie 2012 ei au vizat, printr-un asalt generalizat al instituțiilor sta­tului, preluarea absolută a puterii, nerespectarea prin­cipiilor constituționale generând reacția dură a Occi­den­tului (în care România aspiră să se integreze), de data asta, au căutat o cale mai subtilă, legalizând - prin votul Par­la­mentului - limitarea puterilor Justiției, subordonarea ei în fața Politicului. Pe scurt, sub bagheta lui Valeriu Zgonea, pre­ședintele Camerei Deputaților, conspiratorii au mo­dificat Codul Penal pentru a le asigura parlamentarilor și demnitarilor în funcțiune o "superimunitate" care să le permită orice afacere cu fondurile statului și ale UE, fără asumarea vreunei minime responsabilități. În același timp, prin scoaterea lor din categoria funcționarilor publici, li se acordă și "dreptul" de a se implica - ei și familiile ori clienții lor - în dirijarea arbitrară a fondurilor publice, fără a putea fi acuzați de "conflict de interese". O "lege a am­nis­tiei" coafa această nouă "mișcare", prin ea urmând a fi "albiți" toți politicienii condamnați (sau în curs de con­damnare), DNA și ANI, instituțiile specializate în com­baterea corupției la nivel înalt, văzându-se, astfel, private de obiectul muncii. De la Adrian Năstase, Cătălin Voicu, Gigi Becali etc., până la Relu Fenechiu sau Dan Voi­cu­lescu, toți corupții dovediți redeveneau, brusc, "ne­gustori cinstiți", apți să-și reia (de data asta cu o imunitate supli­mentară) afacerile. La adoptarea modificărilor și a amnis­tiei, în "marțea neagră", au participat - din "nai­vi­tate", susțin unii - și reprezentanți ai Opoziției, vrând, par­că, să confirme teza că fenomenul corupției nu are fron­tiere partinice.
Deși conspiratorii și-au luat toate măsurile de pre­cauție pentru a masca lovitura, ea nu a putut fi încheiată. V. Ponta plecase, strategic, la funeraliile lui Nelson Man­dela, tocmai în noaptea în care comisia juridică a Camerei Deputaților a finalizat - fără niciun aviz al organelor juridice competente și fără nicio dezbatere publică - propunerile de modificare a Codului Penal, introduse - în ziua următoare - de Zgonea, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, iar C. Antonescu, candidatul USL la pre­șe­dinție, semnase, "ca proasta-n târg", documentele, fără să le consulte. Ideea genială, după părerea complotiștilor, era ca principalii lideri ai coaliției la putere să fie exonerați de acuzația de instigare la subordonarea și blocarea Justiției, rolul principal revenind masei parlamentare, ca "for suprem al democrației românești". În toate democrațiile reale, forul legislativ decide suveran regulile de admi­nis­trare a dreptății, fără a încălca însă competențele celorlalte puteri. De aceea, în țările cu tradiții democratice respec­tate, partidele propun alegătorilor, pentru demnitatea par­lamentară, pe cei mai competenți și carismatici membri ai lor, responsabili pentru inițiativele luate în fața celor ce i-au votat. V. Ponta și C. Antonescu s-au bazat, în mimarea sur­prizei produse de modificările parlamentare ale Codu­lui Penal, pe această aparentă "independență suverană" a Parlamentului. Se știe însă cum funcționează autonomia le­gislativului în "democrațiile neconsolidate" (în tota­litarism, ea neexistând), tot așa cum este cunoscută lipsa de experiență și maturitate politică a alegătorului român. Partidele au trimis în instituția parlamentară o mulțime de "clienți" interesați de cu totul altceva decât administrarea dreptății și a binelui colectiv. Cei aproape treizeci de par­lamentari acuzați de ANI și DNA de corupție și conflict de interese reprezintă doar o mică fracțiune din totalul "ale­șilor" corupți sau implicați în corupție. Modificările aduse Codului vizau imunizarea acestora, în schimbul susținerii totale a conducătorilor în exercitarea puterii. Interde­pen­dența mafiotă între lideri și clienții lor este o constantă a grupurilor de crimă organizată.
Surprinși că trucul neamestecului lor în deciziile Parla­mentului nu a ținut nici în fața cancelariilor occidentale, nici în fața mediilor independente, cei doi protagoniști (și beneficiari) ai acțiunilor de subordonare politică a Justiției au dat înapoi. C. Antonescu a declarat că PNL-ul, pe care îl conduce, nu va vota Legea Amnistiei și va cere reexa­minarea transparentă a modificărilor Codului Penal. Cel care, în vara lui 2012, acuza Occidentul de imixtiune în tre­burile "țărișoarei" lui, s-a dovedit acum mult mai pon­derat față de protestele ambasadelor vestice, la noua încer­care de demolare a statului de drept. Rolul de a se îmbă­țoșa în fața Occidentului (a SUA, în special) i-a revenit, de această dată, lui Victor Ponta, perceput clar ca principalul organizator al mascaradei parlamentare din 10 decembrie. Ponta știe că, pentru conducătorii UE și NATO, a devenit o persoană nefrecventabilă, chiar dacă este acceptat pro­to­colar. Eforturile de a șterge rolul jucat în acțiunea ini­țiată în iulie 2012 sau amintirea plagiatului său la docto­ratul în drept s-au năruit acum cu totul. Ponta va căuta să șantajeze UE și NATO cu apropierea României de Rusia și China, chiar dacă șantajul - și "măsurile" conexe lui - vor provoca suferințe economice și sociale grave și vor tri­mite iarăși țara în "zona gri" a continentului din care fa­ce parte. Cât timp conducătorii vremelnici ai României nu vor pricepe că, în statul de drept, "nimeni nu e mai pre­sus de lege", că toți cei aflați în serviciul public (ca func­țio­nari sau demnitari) trebuie să răspundă egal pentru ac­tele lor, că Legea nu se modifică peste noapte, în funcție de momentane interese arbitrare, țara va balansa la mar­gi­­nea Europei nu numai ca plasament geografic.
Într-un interviu acordat cotidianului Adevărul, preșe­din­tele Traian Băsescu a susținut că V. Ponta și C. Anto­nes­cu s-au manifestat ca niște conspiratori în asaltul sta­tului de drept, pentru că sunt, în fapt, marionetele baro­nilor și afaceriștilor locali, ce vor imunitate în "ope­ra­țiunile" lor cu banii publici. Ponta s-ar dedubla și ar minți mereu, pen­tru că este "sfâșiat" între "lista lui Barroso" (preșe­din­tele Comisiei Europene) și "lista lui Voiculescu" ("pre­șe­dintele Corupției Române" și șeful Antenei 3). Ne­fericită e țara ce depinde de șantajul unui corupt condam­nat. Cred, însă, mai degrabă, că Victor Ponta și Crin An­tonescu sunt niște "lupi în piele de oaie", învățați să conspire pentru cu­ce­rirea pe orice cale a puterii de îna­in­tașii lor na­țional-comuniști. Victor Ponta și Crin Anto­nescu nu vor avea niciodată demnitatea de a demisiona, deși au fost iarăși prinși "cu ocaua mică".