ZODIACUL LUNII IANUARIE 2014

Tana Rosca
- O atmosferă nostalgică înconjoară începutul anului 2014, consecință a faptului că cei doi benefici, Jupiter și Venus, se găsesc în mișcare retrogradă și în zodii opuse. Dansul lor ne face să ne ducem cu sentimentele înapoi în timp, să ne dăm seama cărora dintre persoanele sau situațiile din trecut le ducem lipsa. Ar fi însă bine ca, amintindu-ne de ele, să le lăsăm în trecut, fiind recunoscători că am avut parte de ele în viața noastră. În ultimele zile ale lunii, simțim opoziția dintre marele benefic Jupiter și puternicul Pluton, care culminează pe 31. Acest aspect nu este neapărat de rău augur, decât dacă ne cramponăm obsesiv de relațiile noastre, fie în amor, fie cu protectorii noștri. În timpul opoziției, Jupiter este în contact cu Sirius, ceea ce se poate traduce prin succes în afaceri, eventual cu ajutorul unor rude prin alianță, și călătorii norocoase, în timp ce Pluton face conjuncție cu steaua fixă Nunki, asociată cu onestitatea și alegerile bune în dragoste -

BERBEC
Multe schimbări


Vi se pare că nu aveți liniște pe ni­ciun plan, că toate sunt în miș­care și nu vă puteți baza pe nimic. În­tr-adevăr, se petrec multe schimbări în viața dvs. și nu pe toate le doriți, dar ceea ce e cel mai frustrant e că, deo­cam­da­­tă, nu puteți influența nimic. Cea mai bună atitudine este una ceva mai deta­șată. E bine să înțe­legeți mai întâi în ce direcție se îndreaptă lucrurile, de abia în a doua jumătate a anului veți putea inter­veni într-o măsură semnificativă în de­rularea lor. La în­ceput de lună puteți fi mai dispuși ca de obicei să vă cercetați viața interioară, iar unii dintre dvs. se pot simți atrași de su­biecte esoterice. Dacă vă apucați de re­parații sau reamenajați prin casă, după data de 6, rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor dvs.
BANI: În prima parte a lunii ar fi indicată o revizuire a inves­tițiilor sau a condițiilor contractuale pe care le presupune o afacere în curs de derulare. Veți putea descoperi lesne cum se pot face economii sau cum se poate eficientiza un procedeu de așa manieră încât să vă crească profiturile.
CARIERĂ: Luna nouă care se pe­trece chiar la început de an vă poate inspira în carieră, vă poate da fie o idee despre felul în care să vă po­ziționați în cariera dvs. actuală, fie cu­rajul de-a o lua pe un nou drum. Aș­teptați însă până în februarie pentru a acționa concret.
DRAGOSTE: Puterea decizională se mută la partener, ceea ce nu vă convine. Totuși, ar fi înțelept să ac­cep­tați situația.
SĂNĂTATE: Încetul cu încetul, vă tre­ziți mai ușor dimi­ne­țile și vă mai recâștigați din energie.

TAUR
Vedeți-vă de drum!


Pe mulți dintre dvs., faptul că sunteți percepuți altfel decât vă imaginați vă preocupă și încercați să schimbați lu­cru­rile. Alții își pot da seama că nivelul cu­noștințelor lor nu este atât de ridicat pe cât credeau și că ar fi o idee bună să le împrospăteze. În fine, cei care mizau pe prietenii din străinătate își pot da seama că așteptările lor au fost prea mari. În toate aceste do­menii ar trebui să faceți ajustări, să vă ocu­pați de ceea ce nu mer­ge bine, nu să în­cercați să mergeți îna­inte, cât timp ele nu sunt re­zolvate. Bi­lan­țul se face în ulti­mele zile ale lunii și el se va vădi în ra­por­­turile de forțe între dvs. și ceilalți. Câș­­tigați prestigiu dacă v-ați urmărit țe­lu­rile cu con­sec­vență și dacă ați respectat re­gulile com­petiției. În acest caz, unii ad­versari din umbră pot în­ceta atacurile la adresa dvs.
BANI: Acum, că v-ați lămurit ce vă lipsește la capitolul ima­gine, ați putea investi în această direcție. Ar fi o perioadă potrivită să direcționați niște fonduri în direcția studiilor sau a unor călătorii cu scop de documentare.
CARIERĂ: Comunicați bine cu șefii, începând cu data de 12, dar pe 26 pot apărea probleme, chiar dacă este vorba despre o zi de duminică. De aceste neînțelegeri pot profita cei ca­re doresc să vă împiedice progresul. Zi­ua cea mai riscantă este cea de 31.
DRAGOSTE: Relațiile la distanță trec printr-un proces de re­eva­luare, mai ales către sfârșitul lunii.
SĂNĂTATE: Durerile de cap și pu­seurile de tensiune mar­chează începutul de lună.

GEMENI
Risc la călătorii


Dacă vă expuneți ideile cu mo­de­rație la început de lună și nu în­cercați să le impuneți altora, veți putea beneficia de un câștig de ima­gine, la mijlocul lunii. Data de 20 este cea mai potrivită pentru a vă susține opiniile, de-a vă du­ce la un examen sau la un in­terviu. Tot în pri­mele zile ale anului v-am sfă­tui să evitați să șofați ori să călătoriți. Riscurile sunt ceva mai pronunțate în ca­zul călătoriilor lungi. Unele lu­cruri pe care le-ați observat la sfâr­șitul anului s-ar putea să vă fi pus pe gânduri și să vă fi determinat să vă schim­bați sca­ra de valori. Încă nu-i mo­mentul să treceți la fapte, ci să exa­minați cu aten­ție ce nu vă mai mul­țumește, de la în­su­șirile pe care doriți să le cultivați și până la garderobă.
BANI: Și modalitatea de-a câștiga sau investi banii se pune sub semnul întrebării. Chiar dacă vă decideți să faceți schimbări aici, ianua­rie nu e o lună bună pentru a începe, căci la sfârșitul acesteia pot interveni factori bulversanți.
CARIERĂ: Felul în care știți să vă adaptați nevoilor cole­gi­lor și să promovați spiritul de echipă în prima parte a lunii va de­termina în mare măsură șan­sele dvs. de promovare.
DRAGOSTE: Poveștile de dragoste ca­re debutează în ianuarie, mai ales în cea de-a doua parte a lunii, poartă amprenta pasio­nală a lui Marte. Pentru cei născuți la finele celui de-al doi­lea și în­ceputul celui de-al treilea decan, poate fi vorba despre marea iu­bi­re.
SĂNĂTATE: Călătoriile din jurul da­tei de 25 se pot do­ve­di extenuante și pot răscoli afecțiuni cronice, mai ales cele legate de oase, piele și dinți.

RAC
Jupiter vă neglijează


Prietenosul Jupiter se află în con­tinuare în semnul dvs. zo­dia­cal, însă pentru că se gă­sește în mișcare retro­gra­dă și va avea câteva as­pecte mai puțin simpatice, nu vă poate asigura pro­tec­ție com­pletă. Primul dintre acestea vă pune la în­cer­care pe data de 6, când, în ciuda eforturilor dvs. de-a fi toleranți, un inamic de­clarat își poate înteți atacurile, în­cer­când să-și afirme auto­ri­tatea asupra dvs. E mai bine să-i dați satisfacție, atât cât să vă lase în pace, pentru că din acest punct încolo sorții se întorc în fa­voarea dvs. Cel de-al doilea aspect se face simțit într-a doua parte a lunii și ajunge la apogeu pe data de 31. Pen­tru a ieși în­vingători în opoziția dintre Jupiter și Pluton, ar trebui să fiți re­la­xați și să vă sfătuiți cu cei din fa­milie.
BANI: La oportunitatea de-a face afaceri ori investiții vă pu­teți aștepta începând din data de 12, când puteți negocia și semna liniștiți contracte, mai puțin în jurul datei de 26.
CARIERĂ: Deși mai pot exista situații care să vă limi­teze evoluția, ați învățat să vă descurcați în cadrul acestor limite, și creativitatea dvs. a putut creș­te, ca urmare a acestui lu­cru. Atenție doar la coeziunea echipei, în ulti­ma săptămână a lunii.
DRAGOSTE: Toate re­la­ți­ile dvs., dar în mod spe­cial cea de cuplu, se găsesc sub scru­­­tin planetar, în ianuarie. Veți putea face un pas înapoi și, oricât de legați ați fi, prin natura dvs., de trecut, tot veți reuși să faceți o evaluare lucidă.
SĂNĂTATE: Greu de presupus că dietele vor avea efec­tul scontat, în ianuarie. Mai degrabă ar tre­bui să impulsionați ficatul și pan­creasul.

LEU
Atenție la infecții!


La începutul acestui an vă puteți bi­zui mai puțin, iar la sfârșitul lunii mai deloc, pe acele persoane in­flu­ente care vă asigură o pro­tecție discre­tă. Ca toate alianțele, și aceas­ta se bazează pe reci­pro­ci­tate, iar aici s-a pierdut echili­brul. Fie protec­to­rul dvs. con­sideră că a făcut destule pentru dvs. și s-ar expune, continuând în același stil, fie dvs. considerați că v-ați re­vanșat în exces pentru protecția acordată și nu ați primit în schimb ceea ce v-ați fi dorit. Da­că nu fa­ceți ceva pentru a restaura balan­ța, la sfâr­șitul lunii, această legătură, în urma căreia ambele părți au avut de câș­tigat, se poate rupe definitiv. În familie, situația s-a rea­șe­zat, dar apele se pot tul­bura din nou, dacă vă lăsați incitați de vor­bele partenerului de cuplu, în jurul datei de 26.
BANI: Vă resimțiți în urma crizelor financiare de la sfârșitul anu­lui, cu atât mai mult cu cât ați intrat mai adânc în contul de economii.
CARIERĂ: Felul în care vă înțelegeți cu colaboratorii sau cole­gii dvs. face diferența. Uneori nu e atât de important să de­mons­trăm că avem dreptate, ci că înțelegem situația de an­samblu și facem ce trebuie, să iasă bine. Acesta e testul de sfâr­șit de lună.
DRAGOSTE: Mercur animă comunicarea în cuplu, începând cu data de 12, iar Soarele îl determină pe par­tener să se implice mai mult în relație, devenind poate un pic cam autoritar pen­tru gus­tul dvs., în jurul datei de 26.
SĂNĂTATE: Stările de oboseală ac­cen­tuate pot fi semnul unei infecții latente în corp, care poate iz­bucni pe final de lună. În vizor sunt apa­ratul uro-genital și ficatul.

FECIOARĂ
Tonus profesional


În urma experiențelor de la sfârșit de an, s-ar putea să vă decideți să vă restrângeți nu atât numărul de prie­teni, ci mai degrabă numărul de ocazii so­ciale la care să participați. Între timp, ați constatat că acest gen de eve­nimente și-au pierdut farmecul, pen­tru dvs. Sau poate v-ați lămurit că unele persoane care păreau să știe sau să poa­tă foarte multe sunt în realitate oa­meni obișnuiți, al căror renume se ba­zează mai mult pe faptul că au știut să se folosească de un context care să-i pu­nă în valoare. Această punere în pers­­pectivă vă ajută să vă consolidați poziția pe scena socială.
BANI: După primele zile ale lu­nii, ar trebui să fiți feriți de situațiile neprevăzute care v-au dat pes­te cap calculele în ultimul timp și pu­teți începe proiecte noi. În ultimele zile ale lunii vă recomandăm să vă țineți cât mai departe de jocurile de no­roc.
CARIERĂ: Agitația începe pe data de 12 și vă pri­eș­te, vă dă un to­nus bun, doar în ultima săp­tă­mână a lu­nii, mai precis în ju­rul datei de 26, pu­teți face greșeli de coor­do­nare.
DRAGOSTE: La a­cest ca­pitol se cern apele, iar în ulti­me­le zile ale lunii s-ar putea să fiți puși în fața unei decizii incomode - cea de a renunța la niște prieteni pentru a mulțumi persoana iubită sau invers.
SĂNĂTATE: Mobilitatea și vioi­ciu­nea vă revin pe 12, dar pe 26 e bine să vă feriți înche­ie­turile brațelor și să mâncați alimente care să nu vă irite intestinele.

BALANȚĂ
Agitație în relațiile familiale


Luna nouă din prima zi a anu­lui anunță că re­la­țiile familiale se pot modifica, că anumite lu­cruri nespuse pot fi puse, în fine, pe tapet și, cu puțină bunăvoință, se pot pune bazele unei re­zol­vări. Marte mai are treabă în semnul dvs. până hăt, în iulie, dar prezența sa devine mai suportabilă (cu excepția datei de 9), mai ales în ultima săptămână a lunii, când îl veți per­cepe doar ca pe un plus de ener­gie, care vă în­deamnă către distracție și chiar vă ajută să vă des­căr­cați tensiunea nervoasă. Drept e că, prins în aspecte armonioase, Marte este competitiv și nu dă do­vadă de răbdare sau spirit diplomatic, dar tocmai despre asta e vorba, despre nevoia dvs. de-a descoperi că cei din jur vă agreează și când nu le cântați în strună și că rezistă și la câte o confruntare.
BANI: Cel mai important lucru e că v-ați lămurit cum stați și de ce resurse dispuneți. În jurul datei de 26 există riscul de-a vă avânta în cheltuieli ne­cugetate sau să vă lipiți de vreo masă de joc.
CARIERĂ: Vă priviți obiectivele cu un optimism moderat, după ce depășiți data de 6, când s-ar putea să vă cuprindă exasperarea, cu gândul la anumite obstacole. Ultima zi a lunii este de­ci­si­­vă în le­gă­tură cu felul în care vă veți împărți între familie și carieră.
DRAGOSTE: În afara datei de 9, când vă puteți enerva rău, sunteți mai siguri pe dvs. în cuplu și știți mai bine ce vreți.
SĂNĂTATE: Sistemul limfatic-ganglionar rămâne sensibil și nevoia de somn prelungit persistă.

SCORPION
Clarificarea relațiilor


Nevoia de-a vă redefini relațiile cu cei din an­tu­raj, cu vecinii și rudele, devine aparentă odată cu Luna nouă din prima zi a noului an. Lăsați însă să treacă o zi-două înainte de-a vă apuca să spuneți ce aveți de spus, acolo unde înainte nu în­drăz­neați, de teamă că s-ar putea strica bunele raporturi. Puteți ajunge la concluzia că e mai bine să clarificați situațiile, decât să acumulați și mai multe resenti­men­te. Doar în preajma datei de 9 e prefe­ra­bil să nu purtați discuții cu încărcătură de felul acesta, căci ele pot degenera, ori cei cu care le purtați vă devin, pe as­­cuns, dușmani. Călătoriile în străinătate sunt înso­țite de riscuri, în ultima săptămână a lunii, în­deo­sebi pe data de 31. La fel de riscant este să fa­ceți apa­­riții publice, este po­sibil ca ci­neva să vă fi subminat, fără știrea dvs., cre­dibi­litatea.
BANI: Realismul dvs. și faptul că aveți acum claritate în pri­vința întregii dvs. situații financiare vă ajută să alegeți corect între colaborările ce vi se propun.
CARIERĂ: Păstrați neutralitatea în relațiile de serviciu, mai ales pe data de 9. Altfel, vă puteți submina singuri poziția dobândită cu atâta mun­că.
DRAGOSTE: Neptun și Chiron sunt încă în con­tact, ceea ce nu vă permite să distin­geți bine cu cine aveți de a face, deci păstrați, mai bine, o oarecare distanță.
SĂNĂTATE: Pe 1 și pe 9 ar trebui să vă protejați zona capului, dacă practicați sporturi de contact, și ochii, dacă bricolați. Țineți-vă de ase­me­nea departe de surse de foc.

SĂGETĂTOR
Proiect financiar


Viața dvs. socială păstrea­ză același ritm alert, dar se înregistrează mai puține cer­turi cu prietenii. Pe 1 și pe 9 se poa­te ajunge la ruperea unor prie­tenii, doar pentru că niciunul dintre voi nu vrea să ce­deze. Gândiți-vă ce es­te mai important pentru dvs.: să câștigați o victorie de moment în ochii grupului, sau să păstrați loc de bu­nă-ziua cu persoana cu care aveți conflictul, plus res­pectul celorlalți, pe care-l puteți câștiga prin au­to­controlul de care dați dovadă. Mercur apasă și el pe pe­dala de accelerație cu începere din 12, când depla­sările zilnice devin din ce în ce mai numeroase, căci toată lumea vrea să se întâlnească cu dvs. Toate bune și frumoase, cu condiția să faceți o pauză în jurul datei de 26, când ideal ar fi să nu ieșiți nicăieri.
BANI: Un proiect nou se întrezărește curând după Luna nouă din prima zi a anului, doar că nu este vorba despre ceva simplu. Acesta se poate transforma într-adevăr într-o reușită de proporții, cu condiția să treacă cu bine de testul de fezabilitate de la sfârșitul lunii.
CARIERĂ: Lecția răbdării se pune și în acest domeniu al existenței dvs. Vă pot ajuta cei din familie, dacă vă decideți să le povestiți despre greutățile dvs., și astfel veți face față mai lesne teme­rilor și incertitudinilor care vă macină.
DRAGOSTE: Viața dvs. sentimentală devine în sfâr­șit mai previzibilă, asta până în luna aprilie.
SĂNĂTATE: Fiți consecvenți în tratarea bolilor cronice și aveți grijă de oase, mai ales de genunchi, în jurul datei de 26.

CAPRICORN
Noroc la bani


Încă din prima zi a lui 2014, când Luna nouă se petrece în semnul dvs., puteți să simțiți în tot corpul cât de im­portant este acest an pentru dvs. Veți manifesta cu din ce în ce mai multă pregnanță energia lui Saturn, pla­neta stăpânitoare peste acest an. Bine cumpănită, o ini­ția­tivă luată la o zi-două după Luna nouă vă poate adu­ce un succes sau o confirmare a ca­pa­cităților dvs. de care aveați mare nevoie. Veți ajunge la reușită doar dacă nu o veți vedea ca pe o măsură a pu­terii per­so­nale, ci ca pe o formă de verificare a ca­pa­cității dvs. de-a vă impune disci­pli­na. În felul acesta vă veți con­știentiza mai întâi li­mi­tele, pentru a vă per­mi­te, ulte­rior, să le depășiți. Ve­ri­fi­ca­rea va veni în ulti­ma zi a lu­nii, când cei care s-au vă­zut în competiție doar cu ei înșiși vor fi răs­plătiți, în timp ce amatorii de putere, de dragul puterii, se pot aștepta mai degrabă la un eșec. Din care pot însă învăța multe.
BANI: Abilul Mercur vine să vă ajute, începând din 12, să semnați contracte avanta­joa­se. În ultima săptămână a lunii însă ar trebui să fiți atenți la detalii și să nu vă puneți semnătura pe docu­men­te, fără verificarea unui expert.
CARIERĂ: Cu excepția zilelor de 1, 2 și 9, viața pro­fesională începe să decurgă mai li­niș­tit, cu condiția de-a lucra singuri la proiecte.
DRAGOSTE: O reașezare destul de radicală are loc în cazul cuplurilor stabile, la sfârșit de lună.
SĂNĂTATE: Veți pune mai mult accent pe mișcare începând din 12 și bine faceți, doar pe 26 ar fi cazul să vă menajați.

VĂRSĂTOR
Dușmănii în carieră


Saturn, cel care-și imprimă pecetea energetică asupra lui 2014, este ve­chiul guvernator al zodiei dvs. și în această calitate vă ușu­rează adaptarea la puternica energie a acestui an. Luna nouă din data de 1, în zodia Capricornului, gu­ver­nată și ea de Sa­turn, vă face să luați foarte în serios lunile care ur­mează și vă mo­bilizează să faceți pla­nu­rile de rigoare. Acestea ar trebui să fie cum­pătate, dar nu limitate. Puteți începe deja prin a in­vesti într-o schim­bare de imagine sau într-un domeniu de studiu care să vă pună mai bine în va­loa­re calitățile. Doar pe data de 9 n-ar fi bine să întreprin­deți nimic în sensul acesta.
BANI: Recuperarea banilor, pe care mulți dintre dvs. i-ați pierdut anul trecut sau pe care cre­deați că urmează să-i primiți, dar nu au mai sosit, este complicată, dar posibilă. Începeți prin a face un bilanț foar­te clar.
CARIERĂ: Aveți parte de multe dușmănii care nu vă lasă să progresați așa cum v-ați dori, însă acestea sunt mai ușor de suportat în ianuarie, cu condiția să fiți atenți cum vorbiți cu colegii, în ultima parte a lunii.
DRAGOSTE: Deveniți comunicativi în cuplu în­cepând din 12 și dornici să între­prin­deți multe împreună cu partenerul, dar puteți fi prea insistenți pe 26.
SĂNĂTATE: În cazul în care ați avut infecții ale apa­ratului uro-genital, ar fi bine să ve­ri­ficați dacă acestea au dispărut cu totul din organismul dvs. sau au rămas latente.

PEȘTI
Rundă decisivă în amor


Încă din prima zi a anului vă puteți da seama că rela­țiile dvs. de prietenie, mai ales cele cu femeile, se cer redefinite. În cazul în care aveți datorii față de prieteni, faceți tot ce vă stă în putință să vă achitați de ele, îna­inte de sfârșitul lunii. Într-un fel, de corectitudinea de care dați dovadă din acest punct de vedere, fie vorba și de un fleac împrumutat la un moment dat și nedat îna­poi, de­pinde statutul dvs. în cadrul cercului de pri­e­teni. La fel de important este ca, atunci când vă pro­nunțați pu­blic asupra unui subiect, să o faceți succint și să vă ba­zați pe fapte, în felul acesta veți continua să vă îm­bu­nătățiți imaginea. Evitați capcana provocărilor, la ca­re vă puteți aștepta în jurul datei de 26, căci aveți nu­mai de pierdut dacă vă lansați în controverse.
BANI: Începeți să vă mai dumiriți asupra sta­tu­tului dvs. financiar și vă pot veni și idei de afaceri, dar așteptați cea de-a doua parte a lunii pentru a acționa.
CARIERĂ: Țineți-vă departe de bârfe, mai ales în ultima săptămână a lunii, și totul va fi bi­ne. Păstrați pentru dvs. informațiile cu caracter con­fidențial pe care le primiți.
DRAGOSTE: Acel du-te-vino care a tot domnit în viața dvs. amoroasă poate să ajungă în runda decisivă la sfârșitul acesti luni, când opoziția Jupiter-Pluton va arăta, fără putință de îndoială, ce anu­me se mai poate face și ce nu.
SĂNĂTATE: Riscul de bronșite se poate ivi după data de 12, tot atunci ar trebui mena­jați umerii. Ziua cu riscul cel mai mare e 26, când ar fi bine să renunțați la sporturile de iarnă. Aritmii cardiace sunt posibile pe 24.