PĂPUȘA MEA DE LUMINĂ

Valentin Iacob
Boțul de fericire

Toată viața am iubit și-am fost iubit cu frenezie și generozitate. Câteva femei pasionale și puternice mi-au tăiat destinul, grăbite să-mi dăruiască pri­nosul lor de tandrețe, ca pe o cuminecătură. Cele mai multe m-au părăsit apoi, mutându-se, cu viețile lor cu tot, în viețile altora. Au plecat înstrăinate, ca și cum nici n-ar fi trecut vreodată prin viața mea. În urma lor, de fiecare dată, rămânea vidul ăla cu care începusem să mă-nvăț, vidul atotstăpânitor, apă­sător. Vidul și o senzație de inutilitate, de ani irosiți. Pe atunci, nu credeam că mai poate exista și-un alt soi de iubire, poate nu la fel de plenară și turbată ca dragostea ome­nească, dar la fel de încărcată de o tandrețe nerostită; o statornicie nestrămutată și fină. Până când, într-o iarnă, de un Moș Nicolae, un prieten mi-a dăruit un boț de fericire. Boțul ăsta, prietenul meu și-l rupsese, la rându-i, direct din suflet. "Vrei un cățel? Un cocker?", m-a întrebat. "Știu că vrei, că îmi tot vor­bești despre câinele pe care nu l-ai avut niciodată. Chucky e gata mare, are doi ani, și altcuiva nu-l dau". "Îl vreau!", am răs­puns fără să ezit și fără să întreb măcar cum arată...
Începutul fulgerător al iubirii mele cu Chucky a fost unul dintre micile daruri dumnezeiești pe care mi le mai aruncă, uneori, viața... Gingășia tandreței lui de ființă devotată până la capăt, împreună cu fru­musețea lui de animal de rasă - mi-au umplut de atunci, clipă de clipă, casa și clipele de melancolie. Chucky mi-a ocupat, treptat, viața întreagă. Și tot el, cu ochii lui atât de inteligenți și de vii, pare că mă scoate la plimbare, în fiecare zi - el, și nu eu pe el! -, forțându-mă, astfel, să descopăr fru­mu­sețea minu­nilor mici ale vieții din jur. Universul stră­zilor li­niș­tite și al parcului pe care nu l-aș fi observat nicio­dată.

Nostalgia

Mult timp după ce mi-a intrat prima oară în casă, m-am tot gândit cum de l-am acceptat pe Chucky atât de ușor. Căci, multă vreme, eu avusesem față de cockeri o aversiune a nostalgiei, un refren al amin­tirilor triste, rană necicatrizată, care îmi rămăsese în­că din adolescență. Pe atunci, prin anii '70, eram co­leg de bancă, în liceu, cu un viitor matematician de elită al Europei, Preda Mihăilescu. Și Preda avea și el un câine, un setter englezesc, de o culoare magnifică, un roșu cald ca în picturile venețiene. Întovărășiți de umbra lui săltăreață, noi doi am colindat ani în șir munții și dealurile României, prinși în bucuria fără margini a unor discuții ce migrau febril dinspre ma­tematici spre literatură și înapoi. Iar când vacanțele se terminau, parcurile Bucureștiului erau neîncăpătoare pentru visele noastre incandescente. În toată vremea asta, setterul lui Preda sărea jucăuș și agil dintr-un tufiș în altul, de parcă ar fi desenat în iarbă șirul vi­selor și gân­durilor noastre. Pe urmă, la sfârșitul li­ceului, Preda a plecat din țară. A plecat definitiv, fără să mă prevină, în ciuda prieteniei care ne lega. Dar așa era pe atunci, în anii aceia, când fiecare își salva, cum putea, viața. După asta, nu l-am mai văzut nicio­dată, de parcă s-ar fi topit într-un nor de ecuații și teoreme. Plecase să-și urmeze visul până la capăt, să facă matematici în libertate. El a fost primul din lun­ga mea serie de prieteni porniți să întărească uni­versitățile și mate­ma­ticile lumii. Și-o­dată cu Preda, nici de setterul lui ro­șu n-am mai știut ni­mic. Dis­­păruse și el, cu stă­pân cu tot. A­fectat de felul în care fusesem aban­do­nat, am rămas 30 de ani cu o nos­tal­gie neplă­cută și du­reroasă, ca­re m-a împiedicat să mă mai atașez de câini. Până în­tr-o zi. Era prin toamna lui 2003, când mama mi-a arătat o pagină din­tr-un ziar ro­mânesc. Era de­dicată unui mare ma­te­matician al Eu­ropei, "de origine română", scria acolo, un mate­matician care demonstrase, într-un fel spectaculos și neașteptat, o teoremă veche și grea, cu aplicații uluitoare, negân­dite de nimeni pâ­nă la el. "Preda Mihăilescu" - scria în ziar cu litere de-o șchioapă. Și dedesubt, poza prietenului meu. Era schimbat. Abia l-am re­cu­noscut. Își lăsase barbă și barba îi era cam albită. Iar ochii păreau triști, parcă, deși avea aceeași pri­vire puternică, abisală și îndârjită, o privire de ge­neral roman victorios, așa cum mi-l închipui pe Sci­pio Africanul. Într-un fel pe care nu mi l-am ex­pli­cat niciodată, în clipa a­ceea, îndârjirea mea nos­tal­gică împotriva amicului care plecase fără să-mi spu­nă nici un cuvânt, s-a topit. În schimb, am simțit brusc dorința să-mi fac rost de-un câine, ca să pot că­lători mai departe, cu el, fie și în universuri mai casnice. Așa a intrat Chucky în viața mea.

Doi supraviețuitori

Când l-am văzut prima oară, era altfel decât mi-l închipuisem. Bicolor și pătat, alb cu negru. Și nici culorile nu-i erau obișnuite. Albul îi era intens și pur, și negrul-antracit. Și era și foarte vânjos, mai mare decât cockerii de rând. Mai târziu, m-am dus să-l arăt pe Chucky unui pictor. Voiam să-i fac o bucurie, cu un animal frumos. Și când l-a văzut, plasticianul a încre­menit: "E ca o pictură! N-am mai văzut așa amestec frumos de culori, alb pur, pătat cu negru pur".
De cum a intrat la mine în casă, stăpânul lui Chucky a scos din buzunarul de la piept o șepcuță cu cozoroc și i-a prins-o pe sub botul cu urechi lungi și negre, atârnând până în pământ. "Seamănă cu tine când îți lași pletele libere", mi-a zis. "Și tot ca tine, s-a născut în Cartierul Domenii, iar stră­moșul lui a apar­ținut tot unui poet și matematician, Dan Bar­bilian, mare iubitor de câini și de femei".
În ce-l privește pe Chucky, prietenia noastră s-a dezvoltat treptat. Tocmai când începusem să cred că este un simplu câine de apartament, cuminte și as­cul­tător, mi-a contrazis total intuiția. Într-o iarnă, când l-am dus pentru prima dată la țară, pe lângă Curtea de Argeș, cățelul meu a dat un adevărat recital: s-a arun­cat glonț în apa Vâlsanului, un râu ca aghiasma de curat și de rece. N-am putut să-l scot cu nici un chip din apa înghețată, în care înota fericit, cu urechile pletoase fluturându-i în valuri. În schimb, când stă în casă cu tine, nici nu-l simți. Poate să tacă și-o zi întreagă, dacă simte că ești supărat. Pot să-l las în casă singur și toată ziua tace și așteaptă. Iar când mă întorc, dă din coada lui bearcă și se gudură pe lângă mine, încovrigat. Iar dacă-i dai un pic de atenție, se joacă și se lasă mân­gâiat îndelung, cu lăbuțele pe genunchii mei. Și e mort după ciocolată și alune! Și-i place să doarmă în pat, strâns la picioarele mele. De­seori, dimineața, mă trezesc cu el cu capul pe pernă, lângă mine. Doi frați. În clipele acelea încep să mă întreb cine e, totuși, d-l Chucky, cu adevărat? Cel mai tare mă surprinde atunci când doarme și începe să viseze. Uneori se tânguie-n somn, scheunând subțirel și pre­lung, ca un pui. Atunci mă gândesc dacă nu cumva cățelul ăsta, cât pare el de perpetuu fericit, n-o fi, ca și mine, un soi de supraviețuitor. Un su­pra­­vie­țuitor îndârjit, ce nu-și arată decât arar ade­vă­rata față. Sau poa­te că, atunci când îl găsesc, diminețile, dor­mind lângă mi­ne, cu capul pe per­nă, Chucky vi­sează chiar visele mele. Incandescente când­­va, ade­seori tris­te, dar totuși vii. Chucky - pă­pușa mea de lu­mi­nă...