ZODIACUL LUNII APRILIE

Tana Rosca
- Pe drept cuvânt putem descrie luna Aprilie ca pe un răstimp de tensiuni majore. Este vorba despre cele două eclipse, dintre care prima, cea de Lună, se petrece pe 15, în Balanță. Ea stârnește controverse în rândul cuplurilor, dar poate și agita spiritele unor comunități întregi. În cuplu se vor revizui legile nescrise ale conviețuirii, în cazul popoarelor, nemulțumirile vizează justiția și credința. Aspectul de cvadratură între Uranus și Pluton, exact pe 21, este urmat imediat de marea cruce pe semnele cardinale, ceea ce arată că putem lua decizii greșite, bulversante, pe plan personal, care ne pot scoate viața de pe făgaș. Într-o accepțiune mai largă, redefinirea raportului dintre marile puteri poate îmbrăca forme brutale, mai ales între 23 și 24. A doua eclipsă vine să încheie luna pe 29. Eclipsa de Soare din Taur se răsfrânge asupra activităților cu caracter comercial și financiar, dar și asupra agriculturii și a creșterii vitelor -

BERBEC
Rebeli fără cauză


Reacțiile dvs. de intoleranță față de oricine ar încerca să vă im­pu­nă ceva sau să vă limiteze activi­tățile ating o culme. Aveți mare grijă să nu vă transformați în rebeli fără cauză. Dar chiar și în situația în care simțiți că aveți o cauză nobilă, în zilele de 21 și 23-24 deciziile dvs. pot fi impulsive, putând atrage după sine mari com­plicații. În cazul în care vă treziți în si­tuații neașteptate, faceți, pentru început, efortul de-a le accepta așa cum sunt, alt­fel nu veți reuși să aveți reacția adec­vată. Oaza de liniște o reprezintă fa­milia, dar aveți grijă să arătați apre­cie­rea cuvenită față de suportul emoțional și, eventual, material, pe care-l primiți.
BANI: Către sfârșitul lui aprilie începeți să vă lămuriți în le­gă­tură cu o afacere mai veche, care tre­ce prin tot felul de fluctuații, din oc­tombrie 2012 încoace. Începând din 24 puteți negocia noi termeni contractuali.
CARIERĂ: Relațiile cu colegii de­vin tot mai bune, din 6 în­colo, sub influența micului benefic Ve­nus, care vă transformă într-un fel de liant al echipei cu care lucrați. Doar că min­tea nu vă stă la detalii, mai ales pe 21.
DRAGOSTE: Fiți cât se poate de atenți, relația de cuplu este atacată în mai multe feluri. Cel mai de temut este însă Marte retrograd, ca­re-l predispune pe partenerul dvs. de cu­plu către hotărâri radicale. 23-25 sunt zilele cele mai dificile.
SĂNĂTATE: Cu excepția pi­cioa­relor umflate și a unei sla­be circulații a limfei, stați sub influ­en­ța micului benefic Venus.

TAUR
Prea înverșunați


Atât drumurile lungi, cât și cele scurte, ar fi de evitat pe parcursul în­tregii luni, dar mai cu seamă pe 21 și în intervalul 23-25. Aceia dintre dvs. care au de susținut examene sau sunt prinși în­tr-un proces de învățământ riscă să dea rateuri. Este, de asemenea, contra­in­­dicată luarea unor decizii legate de în­vă­țământ, la orice nivel. Ar trebui să vă feriți și de expri­marea prea vehe­men­tă a unor convin­geri, pe care antu­rajul le-ar respinge nu pentru că n-ar fi de acord cu ele, ci din pricina înver­șunării. Eclip­sa de Soare se petrece în zodia dvs., pe data de 29, ceea ce poate pro­duce o mi­că criză de identitate și înăspri (da­că sunteți femeie) re­lațiile cu bărba­ții.
BANI: La capitolul venituri directe și investiții nu se întâmplă nimic deosebit, însă până pe 5 vă puteți aștepta la cadouri de la cei din familie. Începând din 6, puteți găsi colaborări pe termen scurt.
CARIERĂ: Inamicii dvs. ascunși sunt cât se poate de ac­tivi în culise. Fiți deosebit de prudenți în­cepând cu data de 21 și până cel puțin pe 25. Puteți să vă așteptați la "înțepă­turi" din partea colegilor după data de 14.
DRAGOSTE: Ultimele zile ale lunii sunt cele mai plăcute pentru cuplurile consacrate, cu condiția să vă vedeți cu amicii și să ieșiți des în lume. Taurii solitari se pot desfăta cu o idilă de primăvară, după 5 aprilie.
SĂNĂTATE: Pe parcursul întregii luni ar fi cazul să vă supravegheați tensiunea arterială și să vă protejați capul.

GEMENI
Adversități


Puteți fi surprinși de reacțiile prietenilor dvs., care pot fi extrem de nervoși în jurul datei de 15, sub influența eclipsei de Lună, iar apoi în intervalul 21-25. Eclip­sa de Lună din 15 ar putea să ducă la pierderea unor bani, dacă vă aventurați în jocuri de noroc, căci este greu de pre­su­pus că vă puteți păstra pru­dența. Din 20 încolo este de preferat să vă delimitați de cer­cul per­soa­nelor care bârfesc. Pu­teți totuși tra­ge cu urechea la ceea ce s-ar putea vorbi pe seama dvs. Sunteți predispuși la ieșiri verbale tempe­ra­mentale, în intervalul 8-23.
BANI: Sigur că da, aveți idei, unele de-a dreptul inspi­ra­te, despre felul în care v-ați putea mări câștigurile, însă aprilie nu este o lună potrivită pentru a lua hotărâri mari în acest sens. Un câștig ușor, pro­babil ocazional, se poate materia­liza în jurul datei de 18.
CARIERĂ: O atitudine inflexi­bi­lă, pe care ați menți­nut-o un timp prea îndelungat, se poate solda cu dușmănii secrete, în preaj­ma eclipsei de Soare din Ta­ur, de pe 29. Atunci auto­rita­tea dvs. ar putea fi subminată prin ac­țiuni subversive.
DRAGOSTE: Poveștile de iubire se dez­vol­tă dramatic, sub influența cumulată a micului malefic Marte retrograd și a eclipsei de Lună din data de 15. Puteți alterna între agre­sivitate și o emotivitate exce­si­vă.
SĂNĂTATE: Fiți în continuare consecvenți în tra­ta­rea afecțiunilor reumatismale. Din 28 începând vă pot fi afectate gâtul și ceafa.

RAC
Prestigiu și simpatie


Marele benefic Jupiter, în sem­nul dvs., nu are suficientă putere luna aceasta, pentru a vă feri de toate belelele. Legăturile de fa­milie la care țineți atât de mult se găsesc sub influ­ența eclipsei de Lună din 15 și a micului ma­lefic Marte, re­­tro­grad. Acesta poate pro­vo­ca discordii în spe­cial în­tre 23 și 25. Norocul dvs. este că micul benefic Venus vă sare în ajutor începând din 6, atrăgându-vă prestigiu și sim­patie.
BANI: Investițiile sau afacerile cele mai profitabile se pot desfășura în primele cinci zile ale lunii, sub influența patroanei banilor Venus.
CARIERĂ: Marea cruce a sem­nelor cardinale vă poa­te afecta cariera, dacă vă repeziți să luați decizii sub impulsul momen­tului. Lăsați ideile să se mai așeze, măcar până la începutul lui mai.
DRAGOSTE: Și aici ac­țio­nează marea cruce car­dinală. Pluton, care intră retrograd pe 15, poate stârni vechi resen­ti­mente moc­nite în cuplu­rile stabile, ceea ce poa­te duce la ciocniri duș­mănoase între 21 și 25.
SĂNĂTATE: Nu se întrezăresc schimbări semni­fica­tive ale stării dvs. de sănătate.

LEU
Evitați conflictele


Cel mai bine ar fi să vă abțineți de la condus, în aprilie, dacă e cu putință. Dar dacă nu aveți înco­tro, încercați să evitați depla­să­rile, lungi ori scurte, măcar în preajma eclipsei din 15 și apoi în intervalul 21-25. Feriți-vă deo­po­trivă de cer­turi cu cei din an­turajul dvs. obiș­nuit, inclusiv cu vecinii, și evitați, de asemenea, locurile în care spi­ritele se pot încinge.
BANI: Aprilie se dovedește o lună promițătoare, dar nu în pri­vința veniturilor directe, ci a aface­rilor sau investiților. Dacă aveți de sem­nat con­­tracte, Mercur vă ajută să o faceți în­tr-o manieră expeditivă până pe 7. Înstă­ri­ta Venus vă ajută, începând din 6, fă­când chiar un aspect armonios cu pros­pe­rul Jupiter, pe 18, care ar putea coin­cide cu o adevărată pleașcă.
CARIERĂ: Odată cu intrarea Soa­relui în Taur vi se poate trezi ambiția, iar discuțiile purtate cu șefii, după 23, pot fi productive. Dar unii dintre colaboratorii dvs. vă duș­mănesc, ceea ce ar putea avea urmări la eclipsa din 29.
DRAGOSTE: Leilor că­să­toriți sau celor ca­re locu­iesc în cuplu, pri­mele cinci zile ale lunii le pri­esc în mod special, deoarece parte­nerul își ma­ni­festă tan­dre­țea fără rezerve, sub influ­en­ța romanticei Venus.
SĂNĂTATE: În cea de-a doua parte a lunii ar fi util să vă sti­mu­­lați sistemul imun, iar în perioada 21-25, ar fi indicat să vă protejați și fi­catul.


FECIOARĂ
Frustrări


Vă vine mai greu ca oricând să dați glas nemulțumirilor dvs. și vă puteți simți nedreptățiți și per­secutați, pe fondul lui Marte retrograd în Balanță, căruia i se adaugă eclipsa totală de lună din 15. Se poate să aveți, într-adevăr, inamici care vă sa­pă, dar numai dacă reacționați la pro­vocări puteți să le faceți jocul. Cel mai bine ar fi să petreceți un timp sin­guri, încercând să vă urmăriți și să vă înțelegeți frustrările. Fuga în tot felul de evenimente sociale și distracții es­te cu totul contraindicată, pentru că ris­cați nu doar să pierdeți timp și bani la greu, ci și să deteriorați iremediabil un număr de relații.
BANI: Ideal ar fi să vă țineți de­parte de orice proiect fi­nanciar nou și să nu vă atingeți de eco­nomii. În schimb, e bine să anali­zați deciziile pe care le-ați luat în ur­mă cu circa doi ani.
CARIERĂ: De­oa­re­ce sun­teți pre­dis­puși la reacții impul­sive sau, în preajma eclipsei din 15, la re­acții su­biec­ti­ve, vă pu­teți dovedi pro­priul dvs. dușman, pen­tru că oamenii cu care lucrați nu vor ști de unde să vă ia.
DRAGOSTE: Iată, în fine, un domeniu unde lucrurile merg bine: mai întâi Mercur, apoi Venus, asi­gură comunicarea mentală, respectiv emo­țională în cuplurile sta­bile. În po­veștile de amor, gelozia sau resen­timentele pot ieși însă vio­lent la su­prafață în cea de a doua parte a lu­nii.
SĂNĂTATE: Capul și ochii sunt sensibili întreaga lu­nă, stomacul pe 15.

BALANȚĂ
Iritare în exces


Evoluați pe un fond de iritare, care poate fi stăpânit din ce în ce mai greu, ca urmare a trecerii lui Marte retro­grad în semnul dvs. Lucrurile se complică odată cu eclipsa de Lună din 15, găzduită tot de zodia dvs., când emoțiile sunt cele care o iau razna. Pentru a evita consecințele majore, atât asupra relațiilor fami­liale, cât și asupra celor profesionale și personale, e nevoie să găsiți un debușeu pentru aceste energii, în special pe 21, iar apoi 23-25. O formă de descărcare energetică ar putea fi orice activitate repetitivă, monotonă, sau să-i avertizați pe cei din jur cu privire la stările prin care treceți.
BANI: Cureaua trebuie ținută în continuare destul de strâns. Cu toate acestea, există posibilitatea unor câștiguri mai puțin semnificative în jurul datelor de 3, 18 și 25.
CARIERĂ: Cu toate că marele benefic Jupiter vă ocrotește în continuare cariera, aspec­te­le pe care le primește în cea de-a doua parte a lunii pot duce la schimbări brutale. Important e să nu vă scape de sub control resentimentele pe 15, 21 și 23-24.
DRAGOSTE: Așteptați-vă la orice. Partenerul dvs. vă poate respinge, dacă ați avut un comportament pasiv-agresiv prea multă vreme sau, dimpotrivă, dvs. puteți deveni radicali dacă acesta a dat dovadă prea mult timp de independență și răceală.
SĂNĂTATE: Starea de fond e bună, dar picioarele sunt sensibile și limfa circulă greu.

SCORPION
Ușurare sufletească


Apăsarea sufletească produsă de marele ma­lefic Saturn, retrograd în semnul dvs., de­vi­ne mai suportabilă pe parcursul acestei luni. Pentru ca ușurarea să fie cât mai profundă, ar trebui să vă examinați cu luciditate strategia folosită, atât în ca­rieră, cât și în relații. Deplasările, fie ele lungi ori scurte, devin din ce în ce mai periculoase. Zilele cu potențial de risc mare sunt 15, 21 și 23-24.
BANI: Zilele ce pot aduce câștiguri norocoase sunt 3 și 25. În rest, situația veniturilor dvs. nu pare supusă vreunor fluctuații.
CARIERĂ: Aveți destui rivali care vă pândesc din urmă, încercând să vă pună în si­tuația în care să vă pierdeți cumpătul. Pentru a le de­juca planurile ar trebui să reușiți să ră­mâneți calmi, mai ales pe 15, 21 și 23-24.
DRAGOSTE: Cei dornici de o nouă relație pot avea mai mul­te șanse să cunoască pe cineva de­zirabil, în special pe 3 și pe 25. În cu­plu e mai greu, deoarece continuați să fiți inflexibili. Atmosfera se înviorează însă din 20 încolo, când partenerul dvs. se implică mai mult în relație, în timp ce comunicarea în doi este înlesnită de Mercur, mai puțin pe data de 29, când eclip­sa de Soare poate pro­vo­ca o dispută legată de autoritate.
SĂNĂTATE: Durerile de cap vă pot tulbura somnul, îndeosebi în cea de-a doua parte a lunii. Eclipsa din 15 poate tulbura stomacul, iar circulația venoasă lasă de dorit.

SĂGETĂTOR
Scurtcircuite


Săgetătorii se pot simți urmăriți de ghinioane sau lipsiți de obișnuitul lor optimism, dar nu aceste stări de tristețe sunt motivul pentru care în relațiile lor de tot felul se ivesc scurtcir­cuite. Puteți confunda dragostea cu prietenia și oscila între cele două, până când ambele se pierd, sau vă puteți apuca brusc să îi acuzați pe unii dintre prietenii dvs. de ofense aduse și cu doi ani în urmă. Aceste iz­buc­niri sunt cele mai probabile în 15, 22, 23-24.
BANI: Fiți foarte atenți cum vă conduceți afacerile financiare în aprilie, căci în cea de-a doua parte a lunii puteți face alegeri costisitoare la propriu și la figurat. Sub nicio formă nu e cazul să cereți o mărire de salariu.
CARIERĂ: Cineva, probabil o persoană mai în vârstă, vă pândește greșelile. Nu nea­părat pentru că ar vrea să vă pedepsească, ci pentru a se asigura de seriozitatea cu care lucrați. Dacă sun­teți meticuloși, puteți fi apreciați mai mult după data de 20.
DRAGOSTE: "Dragoste" rimează cu "pacoste" în aprilie, când puteți trece de la pa­siune la indiferență, de la o zi la alta, sau puteți fi dvs. cei acceptați azi și respinși mâine. Întorsăturile cele mai ciudate se pot întâmpla pe 13, 21, 23-24.
SĂNĂTATE: Oblojindu-vă acasă, puteți obține o ameliorare semnificativă a afecțiu­ni­lor de tip reumatismal, în special dacă sunt afectați ge­nun­chii. După 20, sunt posibile aritmii cardiace sau pu­seuri de tensiune, ce se pot accentua în timpul eclip­sei de Soare din 29.

CAPRICORN
Resentimente


O confruntare cu cineva din familie, în jurul datei de 3, poate escalada în cea de-a doua parte a lunii. 15 poate fi o zi greu de gestionat, deoa­rece eclipsa de Lună coincide cu intrarea în mișcare re­trogradă a lui Pluton, în semnul dvs. Vechi resen­ti­mente se activează cu putere, ele pot fi legate de moșteniri, de ofense vechi, nedepășite, sau de situații abuzive în care nu vă mai puteți complace. Important este să vă dați seama că cei cărora vă adresați nu au cum să înțeleagă forța trăirilor dvs., dacă nu cunosc ceea ce a dus la starea critică din prezent, deci în­cer­cați să explicați ce anume s-a adunat în sufletul dvs. până acum. Zilele în care vă vine cel mai greu să vă exer­citați autocontrolul sunt 21 și 23-25. Prietenii vechi sunt cei care vă pot ajuta să vă țineți pe linia de plu­tire. Căutați-le sprijinul mai ales pe 3 și pe 26.
BANI: Există posibilitatea ca unele merite să vă fie recunoscute retroactiv și să se concre­tizeze sub forma unei bonificații sau a unei măriri de salariu, până pe 5.
CARIERĂ: Drumul dvs. profesional poate fi bul­versat ca urmare a aspectelor ce se întrunesc pe 3, 21 și 23-24.
DRAGOSTE: Țineți seama de faptul că partenerul de cuplu s-a dovedit a vă fi con­sec­vent alături și nu-l încărcați cu problemele dvs., mai ales pe 3, 15, 21 și 23-24. Noi relații se pot lega în­ce­pând cu data de 20.
SĂNĂTATE: Sistemului imunitar i-ar prinde bine un stimulent, mai ales în cea de-a do­ua parte a lunii.

VĂRSĂTOR
Creativitate


În primele cinci zile ale lu­nii, micul benefic Venus în semnul dvs. vă ajută să trăiți în armonie cu dvs. înșivă și cu cei din jur, în timp ce aspectul frumos pe care îl face cu Marte vă poate activa creativitatea. Cei care își doresc copii ar putea să-i conceapă acum. Casa și familia încep să vă preocupe din ce în ce mai mult, începând cu data de 20, însă eclipsa de Soare din Taur, care se petrece pe 29, poate aduce după sine probleme, mai ales dacă ați început să investiți bani în casă, dacă sunteți în procesul de-a vinde sau de-a cumpăra o proprietate imobiliară sau funciară. Dar poate fi vorba și despre chestiuni familiale. Aveți grijă mai ales la relația dvs. cu mama. Pe 3, 15, 21 și 23-25 ar fi bine dacă ați renunța la condus. În general, drumurile, scurte sau lungi, sunt însoțite de riscuri pe parcursul acestei luni. Ar fi de asemenea o idee bună să fiți reținuți în ex­pu­nerea ideilor dvs.
BANI: Aprilie nu vă păcălește în privința ba­nilor, dimpotrivă, vă răsplătește. Mercur vă ajută, până pe 7, să negociați cu abilitate, iar din 6 și până la finele lunii, Venus se îngrijește ca banii să se materializeze ușor.
CARIERĂ: Cu toate că șefii încă mai au rezerve în ceea ce vă privește, pe 3 și pe 25 puteți să-i convingeți că sunteți cu adevărat pricepuți.
DRAGOSTE: Radiați bunăvoință, până pe 5, ceea ce vă ajută să atrageți în viața dvs. persoane plăcute.
SĂNĂTATE: În cea de-a doua parte a lunii ar fi bine să vă ocupați de sistemul dvs. imunitar.

PEȘTI
Sub protecție


Sunteți probabil zodia cel mai puțin afectată de aspectele dure ale acestei luni, grație protecției pe care v-o acor­dă micul benefic Venus, începând cu data de 6 și până la sfârșitul acestei luni. Dar și în primele zile ale lunii aveți un protector, pe Mercur, planeta co­municării, care vă ferește de confuzii, iluzii și dezi­luzii. Cu sprijinul acestora veți putea să vă conso­lidați prestigiul personal și social pe 3 și 25-26, zile numai bune pentru a vă pune în va­loare cunoștințele, a întreprinde o călătorie de stu­dii sau a vă prezenta la un examen. Aspectele nefa­vorabile de pe 3 și din cea de a doua parte a lunii ar putea să vă afecteze relațiile de prietenie. Un alt risc ar putea fi ca un obiectiv pe termen lung, pe care vi l-ați propus, ar putea deveni irealizabil.
BANI: Tratați acest capitol cu cea mai mare prudență întreaga lună, dar feriți-vă de acțiuni impulsive, chiar dacă sunt recomandate de prieteni, în special pe 3, 15, 21 și 23-24.
CARIERĂ: Consolidați-vă discret alianțele pro­fe­sionale, veți avea nevoie de ele.
DRAGOSTE: Singurul pericol care vă pândește începând cu data de 6 este să fiți con­siderați atrăgători de prea multe persoane și să nu aveți puterea de-a le ține la distanță. Este efectul pe care îl produc energiile combinate ale lui Venus și Neptun în semnul dvs.
SĂNĂTATE: Odihna și îngrijirea din primele cinci zile ale lunii au efect în tot restul ei.