Grăsime de la farmacie

Rodica Demian
- La riscurile și efectele secundare ale produselor farmaceutice, adăugați, neapărat, și cântarul din baie. Căci, după cum s-a constatat de către specialiști, nu sunt deloc puține medicamentele care produc creșterea în greutate, uneori, chiar și cu până la 50 de kilograme -

Uneori, sunt doar 1-2 kg în plus, de la înlo­cuirea, de către medic, a unuia dintre me­di­camentele pe care le luați în mod obiș­nuit. Suficient ca să vă strângă hainele și să nu vă sim­țiți bine. "Mulți pacienți suferă vizibil, chiar dacă nu­mărul kilogramelor depuse este redus", spun spe­cia­liștii. "Există, însă, și situații alarmante. În cazul me­dica­mentelor pentru tratarea psihozelor, plusul poate să atingă chiar și 50 de kg".
Cu cât numărul kilogramelor este mai mare, cu atât mai rar poate fi "clasată" problema ca fiind legată doar de un exces alimentar. În ca­zul persoanelor care cresc masiv în greutate, apare riscul ca întreg me­tabo­lismul să se deregleze. Urmă­rile posibile: diabet, hi­per­tensiune arterială și infarct miocardic. Se cere, așa­dar, precauție maximă. De aceea, încercăm să vă pre­zentăm mai jos medicamentele cu efecte secun­dare periculoase și soluții pentru evitarea lor.

Medicamente pentru psihoze: 6-8 kilograme în plus

"În acest domeniu există câte­va substanțe cu risc sporit", aver­ti­zează psihiatrii. "Marea majo­ri­tate a pacienților care le iau pe o durată lungă de timp se îngrașă". Cele mai pericu­loase substanțe active sunt olanzapina sau clozapina, ruda ei apropiată, prescrisă, și ea, în tratamentul psi­hozelor.
Sunt însă multe alte antidepresive cu efecte cunos­cute, ce-i drept, nu așa de extreme. Unele mai vechi, ca de exemplu amitriptilina, au un efect imediat asu­pra cântarului, în vreme ce altele mai noi, ca de pildă paroxetina, devin "vizibile" abia după câteva săptă­mâni. Chiar și litiul, recomandat adeseori ca profi­lactic de bază, poate provoca o îngrășare de circa 6-8 kilograme.

Medicamente pentru dureri de cap și migrene: 1,5 - 6 kilograme în plus

Pentru prevenirea "atacurilor" dureroase se admi­nistrează, printre altele, betablocante (de exemplu pro­pranolol sau metoprolol). Inițial, ele erau reco­mandate în cazul afecțiunilor cardiace, respectiv hi­per­tensiune, dar ele reduc, de asemenea, frecvența episoadelor dureroase și în cazul migrenelor.
Între timp, s-a aflat că betablocantele intervin, din păcate, nefavorabil în metabolismul energetic, respec­tiv al glucozei. Și-atunci, organismul produce mai pu­țină insulină și greutatea corporală poate crește. Exis­tă, însă, și alte medicamente preventive cu efect nega­tiv asupra siluetei: de pildă, acidul valproic, un reme­diu împotriva convulsiilor, și antidepresivul amitrip­tilină.
Conform unui studiu efectuat la Universitatea din Padova, remediile curente împotriva durerilor de cap pot provoca o creștere în greutate de 1,5 - 6 kg, într-un interval de șase luni.
În schimb, aspirina și celelalte calmante adminis­trate "acut", adică doar când capul "bubuie" cu-ade­vărat, nu îngrașă.

Medicamente împotriva diabetului: 2-5 kilograme în plus

În cazul acestei afecțiuni, creșterea în greutate nu este deloc de dorit, pentru că majoritatea diabeticilor sunt, oricum, supraponderali. Experiența arată, însă, că numeroși pacienți se în­grașă cu mai multe kilograme încă din primele luni, dacă sunt tratați cu insulină. Și în cazul in­jecțiilor cu insulină, efectul secun­dar de îngrășare (2-5 kg în plus) este strâns legat de efectul țintit: prin intermediul hormonului, zahărul din sânge este depozitat în celule, nemaifiind eliminat pe cale renală. Insulina "are gri­jă", deci, ca surplusul de zahăr să nu le mai poată dăuna vaselor sanguine, dar, din păcate, nu poate îm­pie­dica și îngrășarea.

Medicamente pentru epileptici

Printre anticonvulsivele curente există unele care produc - în mod dovedit - îngrășarea, ca de pildă acidul valproic sau carba­maze­pina. Aceasta poate fi o pro­blemă, pentru că de obicei trata­mentul bolnavi­lor de epilepsie nu durează doar câteva luni sau câțiva ani, ci toată viața.

Cortizonul - umflarea feței și a cefei

Cortizonul și toate sub­stan­țele active înrudite pro­duc în special umflarea feței și a cefei. Antiinfla­ma­torul intervine în me­tabolismul grăsimilor, spo­reș­te apetitul și produce acu­mu­lări de apă. Acest lucru este va­labil, însă, doar pentru tabletele și injecțiile cu doză mărită.
În schimb, spray-urile, alifiile, inhalantele etc. nu au nicio influență asupra grăsimii corporale, deoarece în sânge nu ajunge suficientă substanță activă pentru producerea efectului.

Preparate pentru afecțiunile glandei tiroide


Așa-numitele tireostatice au ca efect o producție mai redusă de hormoni a glandei tiroide. Și acestea pot provoca îngrășarea, dar ele sunt administrate doar pentru refacerea echilibrului, în cazul unui surplus de hormoni tiroidieni, care înainte de administrarea medicamentului provoacă o importantă scădere în greutate.

Ce se poate face?

* Pentru liniștea dvs.: dacă un medicament pro­voacă - statistic vorbind - o creștere în greutate, nu în­seamnă că aceasta vizează toți pacienții, fără excepție. Într-un studiu referitor la profilaxia durerilor de cap, în cazul propranololului, de exemplu, nu este vorba nici măcar de o persoană din zece, la acidul valproic - o persoană din patru, iar la amitriptilină - două persoane din trei.
* Dacă suspectați, totuși, vreun medicament că v-ar putea "ruina" silueta, cel mai important lucru este să vorbiți cu medicul ca să vi-l schimbe, în niciun caz nu întrerupeți tratamentul cu de la sine putere! Ar putea fi periculos, pentru că nu-l luați fără motiv. Chiar și înlocuirea unei tablete întregi cu o jumătate de tabletă (tot cu de la dvs. putere) ar putea fi riscantă. Și n-ați avea niciun folos, pentru că efectul de îngră­șare nu este legat întotdeauna de dozare.
* Este mai bine să vă cântăriți săptămânal, să vă măsurați circumferința abdomenului și să notați rezultatele, pentru a avea o imagine obiectivă și pentru a fi mai bine pregătiți pentru următoarea vizită la medic.
* Din fericire, medicii sunt astăzi cu mult mai conștienți de această problemă, decât în urmă cu câțiva ani. Strategia lor: acționarea imediată, și nu doar după ce pacientul are cu 10 kg în plus, cu ajutorul unor programe speciale de nutriție și de mișcare. Uneori trebuie înlocuit și medicamentul. În cazul antide­presivelor și al remediilor anti­epileptice, există chiar alter­nati­ve care produc tendința de scă­dere în greutate.