Dr. LUCIAN RUSSU - "Multă lume nu știe că melanomul este o boală mortală"

Florentin Popa
"Vrem să tragem un semnal de alarmă"

- În primăvara acestui an, ați inițiat o adevărată luptă împotriva cancerului de piele, deplasându-vă, cu aparatură de ultimă generație și medici spe­cia­liști, prin diverse locuri din țară, pentru a face ana­lize gratuite oamenilor care prezintă un risc sporit să facă această cumplită boală înrudită cu moartea. Ce v-a îmboldit către o asemenea acțiune?

- Ne-am gândit că orice afacere de succes trebuie să dea ceva înapoi și în plan social. Chiar dacă func­ționăm în mediul privat, nu facem totul numai pentru profit. Reinvestim în aparatură medicală (o politică bună, în folosul pacienților!), dar și în oamenii care ne-au acordat încrederea. Împreună cu mai multe fir­me am hotărât să oferim gratuit această analiză nu­mită dermatoscopie, în valoare de peste 500 de lei. O sumă mare pentru cei ce se confruntă cu astfel de pro­bleme și care de cele mai multe ori nu știu cât de agre­sivă este o tumoră cutanată, ori că melanomul este o boală mortală! Noi facem analiza gratuit, iar medicii noștri lucrează în timpul lor liber. Vrem să derulăm această acțiune la nivel național, dacă vom beneficia de sprijinul firmelor cu mulți angajați. Aparatura com­puterizată FotoFinder ne-a fost pusă la dispoziție de d-l prof. Klauss Wolff din Viena, partenerul nostru în această acțiune. Cu ajutorul ei, putem face deter­minarea automată a riscului oncogen, softul special conceput calculând aria, perimetrul și pigmentul ne­gilor investigați.

- Când ați început această acțiune?

- Practic, acțiunea a început în centrele noastre, încă de acum 10 ani. În timp, văzând că numărul ca­zurilor de melanom crește îngrijorător, ne-am gândit să ne ducem noi la pacienți, să fie o metodă de diag­nos­tic mai comodă și mai rapidă. Oamenii spun: "N-am timp, mă duc mâine sau altă dată", apoi uită... lucru care-i face pe mulți să renunțe sau să ajungă la medicul specialist foarte târziu, când nu se mai poate face nimic! Astfel, am hotărât să cumpărăm o unitate mobilă, cu care să putem face screening oriunde în țară, în cadrul unei acțiuni umanitare numite "Mela­noma MayDay" (de la semnalul S.O.S. - May-Day). Vrem să tragem un semnal de alarmă, vrem ca lumea să conștientizeze cât de periculos este melanomul. A fost dificil, pentru că ne trebuia o unitate medicală mobilă gata construită. Am găsit una cu mare greutate în Anglia, am cumpărat-o, am adus-o în România și am renovat-o complet, pentru că inițial fusese desti­na­tă examenelor de mamografie. S-a curățat totul până la lemn și s-a refăcut complet. Am muncit 6 luni s-o transformăm. Interesant a fost faptul că oamenii implicați ne-au donat timpul și munca lor, nimeni nu a cerut vreo plată pentru asta. Totul s-a făcut cu drag, știindu-se bine despre ce este vorba. După ce am ter­minat de modificat unitatea mobilă, am luat legătura cu fabricanții de aparatură medicală din Austria și, înțelegând că este un proiect umanitar, ne-au vândut aparatul la prețul lor de producție, ceea ce a însemnat o mare economie pentru noi (în mod normal, costa mi­nimum 50.000 de euro!). După ce am montat apa­ra­tura cu ajutorul unei echipe din Germania, am adău­gat și computere speciale, pentru că nu urma să facem 2-3 analize, ci 160-180 de dermatoscopii pe zi! Prac­tic, în momentul de față, nu există în lume o unitate mobilă similară ca nivel de dotare! Am cerut și spri­jinul Societății Române de Dermatologie (SRD) și am înaintat o cerere în acest sens, pentru că vrem să multiplicăm aceste unități mobile. Efectele ar fi ex­tra­ordinare, pentru că detecția precoce a cancerului de piele înseamnă vindecarea lui în proporție de 100%. Dacă nu este depistat în primele momente de dezvol­tare, nu mai putem aplica vreun tratament, din cauza metastazelor care ajung la creier, la plămâni, la ficat etc. Încă așteptăm să primim un răspuns din partea SRD... De regulă, pacienții ajung în stadii depășite terapeutic, când problemele medicale sunt enorme, investigațiile costă la fel, iar rezultatele sunt modeste. Singura formă de prevenție este dermatoscopia digi­ta­lă! Depistăm riscul oncogen al formațiunilor inves­tigate și putem să indicăm excizia sau o biopsie, pen­tru confirmarea diagnosticului. Trebuie înțeles urmă­torul lucru: niciun aparat nu este suficient să pună diagnosticul de melanom; întotdeauna este nevoie de o biopsie! Anatomo-patologul pune acest diagnostic! Noi facem doar operațiunea de screening, care poate da un semnal de alarmă clar, profesional. Problema este faptul că melanomul este insidios, nu are semne foarte clare. Un profesionist le detectează, dar oame­nii obișnuiți nu se alarmează dacă o aluniță și-a mărit diametrul, și-a schimbat culoarea sau - cel mai grav! - începe să sângereze. În momentul în care o aluniță sângerează și ajungi la chirurg, este posibil să existe deja metastaze, iar zilele pacientului să fie numărate.

- Unde anume în țară ați făcut screening?

- Prima dată am fost la ROMATSA (era în apro­pie­re), unde am văzut circa 600 de persoane. Depinde foarte mult de conducătorul unității, dacă are grijă de oamenii lui! La ROMATSA am colaborat foarte bine cu medicul unității. I-am predat toate ana­li­zele, i-am indicat ca­re sunt urgențele, apoi el s-a ocupat de rezol­varea cazurilor suspec­te. Între timp, s-a aflat de acțiunea noastră și am primit foarte multe cereri. Sigur că și noi încercăm să facem le­gături între loca­ții, pen­tru a ne diminua cos­turile de transport și pen­tru a fi eficienți. Am ajuns și la uzina Ford de la Cra­iova. Oa­menii de la Ford ne-au impresionat prin ser­iozitate și modul în care ne-au sprijinit. Ne-au ajutat cu caza­rea și cu logistica (să ne putem racorda cât mai repede la utilități - curent, apă etc.), să nu pier­dem timpul. Ne pre­gătisem să vedem circa 500 de persoane. Dacă o persoană are o aluniță, timpul de vi­zualizare este de 15-20 secunde, dar dacă are 20 de alunițe, poate să dureze și 15 minute. De­pinde de fie­care om... Dar n-am auzit un murmur! Între timp, oamenii au vizualizat materialul de informa­re audio-video, au ce­rut informații supli­men­tare, au fost res­pec­tuoși. Corpul me­di­cal nu a știut cum să ne ajute mai mult. Chiar dacă s-a prelungit cu mult peste tim­pul preconizat, am văzut 1000 de persoane! Dacă nu ne ajuta conducerea uzinei, nu făceam față! Iar sus­pi­ciuni au fost multe, am recomandat multe biop­sii. După ce am fost la uzina Ford, a venit o cerere de la uzinele Pirelli din Slatina: "Am auzit de la colegii din Craiova de acțiunea dvs. și am vrea să veniți și la noi". Le-am spus că venim în toamnă, pentru că între timp, programul s-a aglomerat și sunt tot mai multe unități care ne-au solicitat. Oamenii chiar apreciază astfel de gesturi! Sperăm să apară și un program na­țio­nal, care să susțină aceste investigații, pentru că eco­nomiile ar fi enorme. Explicația este simplă: dacă detectăm un nev suspicios și l-am scos, s-a încheiat! Dacă nu-l scoatem și se transformă, este nevoie de diag­nosticare, de RMN-uri, care au prețuri imense (tre­buie făcute din vârful capului până la degetele pi­cioarelor, să se vadă dacă pacientul are metastaze!). Apoi, trebuie făcute operații chirurgicale laborioase. Costurile pentru statul român cresc exponențial, când totul s-ar putea reduce la o dermatoscopie, eventual și o incizie...

"Oricine merge la solar fără creme cu factor de protecție se poate confrunta cu un dezastru"

- Venirea verii accentuează explozia cancerelor de piele. Cu toate avertismentele, românii nu sunt pre­văzători, nu țin cont de factorii de risc (tot mai nu­me­roși) implicați în declanșarea melanomului...

- Într-adevăr, foarte mulți oameni ignoră razele soarelui și ajung la noi când se întorc din concediu - du­pă călătorii în zone căldu­roa­se ori în țări exotice - cu fel de fel de probleme, deși, de ani de zile, se tot vor­beș­te despre importanța creme­lor cu factor de pro­tecție so­lară, despre orele primejdi­oase în care nu este bine să se meargă la plajă, despre faptul că um­brelele de plajă sau cortinele baldachinelor nu protejează de razele ul­tra­violete... Trebuie să înțe­le­gem că și atunci când con­ducem, geamul mașinii nu ne protejează de soare, și da­că expunem un nev la ul­traviolete puter­nice, el se poa­te transforma rapid în­tr-o leziune cance­roasă! Ti­nerii nu știu că nu se fac ta­tuaje pe zone cu nevi! Foar­te mare atenție trebuie să avem și la saloa­nele de bron­zat! Persoanele cu nevi tre­buie să știe că este absolut contraindicată expunerea la ultraviolete! Oricine merge să se bronzeze la solar fără creme cu factor de protecție se poate confrunta cu un dezastru. La fel pățesc și cei care merg la mare sau la munte, stau mult în prima zi la soare, se înroșesc și pe urmă își cojesc pielea de pe corp. Este un risc enorm de transformare a unui nev în­tr-un cancer de piele! Nu vor­bim neapărat de mela­nom, ci și de cancere bazo­celulare, de epitelioame sau alte tipuri de cancer, fie­care cu agresivitatea lui. Trebuie să ne îmbrăcăm cu haine din bumbac sau alte fibre naturale, să purtăm șapcă sau pălărie cu boruri largi și să nu ieșim în caniculă fără să ne protejăm mai întâi pielea cu creme speciale. Nu ne expunem la radiații solare fără discer­nământ! Sunt nenumărate ipostaze în care ira­dierea solară este nocivă. Dacă nu ținem cont de ea, putem să plătim un preț de neacceptat! Pielea ne pro­tejează, este un organ în sine, iar orice agresiune asupra ei se poate transforma într-o problemă foarte gravă. Îngri­jorător este faptul că există și copii de 13-14 ani care au deja metastaze! Tocmai de aceea am inclus în acest program de screening și școlile!
Dorința oricărui medic dermatolog este ca suspi­ciunea lui să nu fie confirmată. Nimeni nu vrea să afle că leziunea pe care a scos-o este un melanom! Dure­rea fie­cărui pacient este și dure­rea noastră! Pentru că întot­dea­una ne gândim: dacă ar fi venit mai devreme cu o lu­nă, cu un an, nu era aici. De fie­care dată, în fața cazurilor de­pășite terapeutic, avem amă­răciunea înfrângerii. Unitatea mobilă a fost construită toc­mai ca să nu ne mai confrun­tăm cu asemenea situații. Când mi-am început activi­ta­tea medicală, vedeam un me­lanom pe an. Anul trecut, nu­mai în clinica noastră, am vă­zut aproape zil­nic un me­la­nom! O creștere enormă a incidenței acestui tip de can­cer! Îmbucurător este fap­tul că puterea noastră de de­tecție este mult mai mare. În pre­zent, toate clinicile noastre fac dermatoscopie digitală! Trebuie înțeles că screeningul este o primă etapă, iar der­ma­toscopia digitală prin epilumi­nis­cență este un proces mult mai laborios, care durează mai mult și ne dă informații mult mai precise și mai pro­funde. Meritul screeningului este că ridică un semnal de alarmă.

"Medicina de prevenție trebuie să fie esențială într-o societate civilizată"

- Cum reacționează oa­me­nii cu probleme? Sunt spe­riați?

- A fost o surpriză să ve­dem că persoanele la care am avut suspiciuni au avut înțele­gere. Nu s-au speriat, mai de­grabă au fost surprinși! Dar le-am explicat clar, pe imagi­ne, care este problema, și și-au dat seama că trebuie să ajungă urgent la medicul dermatolog. Nu a existat vreo ezitare! De exemplu, îi arăți pacientului un nev suspect de pe spate. Sigur că auzim des expre­sia: "Îl am dintotdeauna!". Dar el nu bagă de seamă când se modifică... În uni­tatea mobilă, fiecare pacient primește un formular, în care i se explică ce va face. După aceea, vede pe un mo­nitor cum se des­fă­șoară pro­cesul, ce înseamnă un melanom și cum se mani­festă. Când intră, știe despre ce trebuie să vor­bim. Atunci când vede imaginea nevului mărită de 70 de ori își dă singur seama dacă este în grupa de risc... N-a existat unul care să spună: "Pe mine nu mă inte­resează!". Sigur că perspectiva unei boli atât de grave te pune pe gânduri și știi că trebuie să te vadă un spe­cialist. Nimănui nu-i convine să trăiască cu o ase­me­nea amenințare. Însă mai bine previi decât să încerci să tratezi!
Este bine să se înțeleagă un lucru: anumite forma­țiuni nu se scot neapărat, dar trebuie supravegheate. Din păcate, noi nu avem educație în prevenția bolilor. Ne facem analize, pentru că sunt obligatorii, dar nu-i suficient. Mai facem o radiografie de control când ne lovim la cap sau mergem la stomatolog când ne doare o măsea. Atât! Dar medicina de prevenție trebuie să fie esențială într-o societate civilizată. Mulți dintre cei consultați mi-au spus: "Domnule doctor, eu nu mi-aș fi permis să fac analiza asta". Și aceasta este o problemă, dar care ar trebui rezolvată de Ministerul Sănătății! Pentru că atunci când se oferă gratuit, nimeni nu mai are scuze!

Cum se depistează un melanom

- Să revenim la caracteristicile bolii... Spuneați că melanomul nu se manifestă decât în faze avan­sate. Poate fi recunoscut din timp?

- Melanomul se poate dezvolta oriunde pe corp, chiar și pe pielea nor­ ma­ lă, dar adesea apare dintr-o sim­plă aluniță, care deodată devine canceroasă. Mela­noamele sunt malignități ale structurii pigmentare a pielii, ale melano­ citului, care se dezvoltă anapoda. Are o evoluție ciudată - apar câteva pete mici, negre, pe care nici nu le băgăm în seamă. Acestea se dez­voltă lent (1-2 mm într-un an), iar în urma unui trauma­tism, a unei arsuri solare, evo­luează brusc, de cele mai mul­te ori catastrofal! Este una din­tre cele mai agresive tu­mori din momentul în care se declan­șează, deoarece disemi­nează pe cale sanguină în tot orga­nis­mul, determinând apa­riția metastazelor. La cei afec­tați, mela­ nomul este cel mai des întâlnit pe trunchi, cap sau gât. La femei, acest tip de can­­cer apare cu predilecție pe partea inferioară a picioarelor. De asemenea, melanomul poa­­te apărea și pe pielea care nu a fost expusă la soare! Me­la­no­mul poate fi depistat după câ­teva semne parti­ culare. Pe pie­le poate să apară o pată mai mare, maronie, pigmen­tată cu puncte mai închise la culoare. De asemenea, o alu­niță care a suferit modificări de culoare, de dimensiune, de rugozitate sau care sânge­ rează fără a fi fost trau­mati­zată indică suspiciunea de melanom. Uneori în­tâlnim leziuni mici, cu margini neregulate, de diferite culori (albe, roșii, albastre sau violet). În cazuri mai rare, la persoanele cu tenul mai închis la culoare, putem descoperi pete mai întunecate în locuri greu de imaginat: pe tălpi, pal­me, degetele de la mâini sau picioare, sub unghii, pe mem­branele mucoasei gurii, nasu­lui, vaginului sau anu­ sului.
Noi suntem atenți la aria, marginea, culoarea și diame­trul nevului. O margine nere­gulată este deja un prim semn; al doilea este schimbarea de pigment (poate să se înne­greas­că sau să ia alte culori). Retracțiile punctiforme din structura pielii sunt la fel de periculoase. Există o regulă de bază, care ar trebui cunoscută de toată lumea: orice nev trau­matizat trebuie văzut de me­dic! Un nev traumatizat (prin arsură solară, înțepături de la tatuaje, lovituri sau rupere involuntară) se poate trans­forma în câteva luni într-un melanom.

- Ce indicații aveți pentru cei care nu pot bene­ficia de serviciile caravanei mobile?

- Este ideal să facă un control dermatologic la fiecare 6 luni. Dacă persoanele cu mai mulți nevi pe corp au simptome neplăcute sau suspiciuni, să con­sulte un medic dermatolog și acesta le va spune ce au de făcut.

- Unde se pot adresa firmele care vor să bene­ficieze de caravana MayDay?

- Pe internet, la adresa www.melanomamay day.eu.ro, sunt publicate toate informațiile necesare. Cei interesați trebuie să intre pe site și să se înregis­treze, apoi vor fi contactați de un reprezentant de-al nostru, care va face o prezentare a acțiunii și ne pu­nem de comun acord. Mergem pe principiul "primul venit, primul servit". În prezent, avem deja 10 com­panii și câteva școli programate.
Vreau să pun accent pe faptul că este o problemă de mentalitate care trebuie schimbată și pentru care trebuie să depunem cu toții un minim efort. Noi ofe­rim aceste analize gratuit, pentru comunitate. Nu sun­tem doar medici, suntem oameni, înainte de toate!...