Mai poate fi salvată căsnicia mea?

Redactia
- Nu întotdeauna o ceartă violentă este cea care declanșează criza într-o căsnicie. Deseori, relația cu partenerul este erodată și distrusă de amănunte aparent lipsite de însemnătate și de nemulțumiri mărunte. Din păcate, aceste discrete semnale de alarmă sunt cel mai adesea trecute cu vederea. Oare în relația dvs. există fisuri ce ar putea duce la o ruptură? Sau, în ciuda crizei, rămâneți solidari cu partenerul, trup și suflet? Testul de mai jos vă ajută să puneți un diagnostic exact -

1. Cum vă purtați unul cu celălalt, când aveți păreri diferite?
a) Fiecare ține morțiș să aibă drep­tate.
b) Când impulsiv, când rațional.
c) De fiecare dată găsim o soluție.

2. Partenerul dvs. vorbește mai des despre nevoia lui de libertate?
a) Da - și o subliniază insistent.
b) Foarte rar.
c) Nu - îi place să fim împreună.

3. Vă interesează hobby-urile partenerului dvs.?
a) Nu.
b) Într-o oarecare măsură.
c) Da - după cum și el/ea e interesat(ă) de ale mele.

4. În ultimul timp, sunteți mai puțin drăgăstoși unul cu altul ca înainte?
a) Da - am devenit cumva mai indi­ferenți.
b) Încă nu m-am gândit la asta.
c) Nu - în privința asta, nu s-a schim­bat nimic.

5. Când ieșiți în lume, se întâmplă des ca partenerul dvs. să nu vă dea nicio atenție?
a) Da - fiindcă îi place să flirteze.
b) Uneori - când se antrenează într-o discuție.
c) Nu - e mereu foarte atent.

6. Vă imaginați câteodată că ați fi împreună cu un alt bărbat/femeie?
a) Cinstit vorbind, mi se întâmplă frec­vent.
b) Când și când - ca un simplu joc al fanteziei.
c) Nu.

7. Fidelitatea în relația de cuplu - ce credeți despre ea?
a) Nu e neapărat necesară.
b) Ar fi bine să ne străduim s-o res­pec­tăm.
c) După părerea mea, e indispen­sabilă.

8. În problemele importante, punctul dvs. de vedere coincide cu al partenerului?
a) Nu - de multe ori, opiniile noastre sunt di­ver­gente.
b) Se poate spune că da, în linii mari.
c) Da - noi suntem întotdeauna de acord.

9. Partenerul dvs. vă acuză de egoism. Cum îi răspundeți?
a) "Nici tu nu ești mai bun/bună!".
b) "Cred că te înșeli".
c) "Te rog, explică-mi mai clar ce vrei să spui".

10. Care din următoarele motive duce, cu cea mai mare probabilitate, spre o criză conjugală?
a) Doi oameni nu se pot înțelege și această si­tuație se întinde pe o îndelungată perioadă de timp.
b) Dezacorduri și lipsa disponibi­lității de a dis­cuta despre ele.
c) Prea puțină toleranță și empatie.

11. În timpul unei dispute cu partenerul dvs., v-ați gândit vreodată la despărțire?
a) Da - și nu o singură dată.
b) Rar - însă numai în primul mo­ment de furie.
c) Nu - nicio clipă nu mi-ar trece prin cap așa ceva.

12. Cât de des v-a spus partenerul dvs. în ultima săptămână că vă îndrăgește?
a) Deloc.
b) Poate de două sau trei ori.
c) Mi-o spune zilnic.

Evaluarea testului

Calculați-vă punctajul după cum urmează:
a) = 0 puncte; b) = 3 puncte; c) = 5 puncte

Până la 20 de puncte
Contrariile se atrag, spune pro­verbul. Totuși, în relația dvs., din deo­sebirile de păreri se iscă ade­sea cer­turi violente, care vă transformă că­mi­nul conjugal într-un câmp de luptă. Ba sunteți prinși într-o încleș­tare, parcă pe viață și pe moarte, ba vă retrageți îm­buf­nați, fiecare în colțul său, refu­zând cu încă­pățânare să mai comu­nicați. După ce valul mâniei a trecut, o urmă de supărare persistă încă în sub­conștient, vreme îndelun­gată. Con­secințe: ostilitate, iritare, o indi­ferență crescândă. Nu e deloc o bază trainică, pe care să puteți clădi o con­viețuire armo­nioasă, capabilă să vă ofere satisfacții.

Concluzie:
Încercați să vă rezolvați conflic­tele într-o manieră mai obiectivă. Și examinați punctul de vedere al par­tenerului dvs. cu mai multă toleranță, străduindu-vă să vă puneți în situația lui și să înțelegeți ce simte. Altfel, iubirea dvs. va fi curând îngropată cu totul sub noianul supărărilor zilnice.

Între 21 și 39 de puncte
Conviețuirea cu partenerul dvs. arată ca o alternanță neobosită de sen­timente contradictorii: supărare și bu­curie, dezamăgire și entuziasm, agre­sivitate și îngăduință. Uneori v-ați dori ca partenerul să vă ofere mai multă atenție, tan­drețe și înțelegere. Pe de altă parte, și el/ea se simte câ­teo­dată tratat de dvs. într-un mod care nu-i con­vine. Totuși, în ansamblu, relația este satisfăcătoare pentru amân­­doi, ceea ce îi asigură dura­bi­litate, apă­rând-o de perturbări majore. Cel puțin, atât dvs., cât și parte­nerul sunteți destul de vigilenți ca să sesi­zați la timp primele semne ale unei crize.

Concluzie:
Încercați să vă păstrați calmul în mijlocul unei confruntări. Conflictele se rezolvă mai lesne cu umor decât cu înverșunare.

De la 40 de puncte în sus

E limpede că în căsnicia dvs. vă bucurați de un cer fără nori: senti­mentele și aspirațiile, părerile și aș­teptările dvs. reciproce coincid pe toate planurile importante ale convie­țuirii. Sunt premisele ideale pen­tru o comuniune armonioasă și plină de iubire. Cu toate acestea: afinitățile sufletești, ata­șamentul reciproc și marea disponibilitate de a avea înțe­legere pentru celălalt nu vă garan­tează în mod necesar o coexistență netulburată până la adânci bătrâneți. Căci, dacă veți alege să vă mu­șa­ma­lizați eventualele divergențe, în loc să le discutați des­chis, aceasta ar putea da naștere unor ten­siuni și nemul­țumiri subterane.

Concluzie:
Ar fi bine să aveți ceva mai mult curaj, să dați glas dorințelor proprii și să vă contraziceți partenerul, atunci când vi se pare că e cazul. N-aveți gri­jă, relația dvs. e suficient de solidă ca să suporte un plus de fermitate.