Din rețetele domnului farmacist Bobaru: Preparate farmaceutice din ARDEI IUTE (Capsicum annuum varianta cayenne)

Redactia
Generalități

Umăr la umăr cu plantele aroma­tice prezentate în nu­merele trecute se află o legumă extrem de modestă, dar care le bate prin popularitatea ei: ar­deiul iute, "ciușca" oltenilor, sau "pa­prica" ardelenilor. Condi­ment și medi­cament, este nelipsit din prepara­tele internaționale, dar și de lângă far­furia cu ciorbă a românului. În voca­bularul gastronomic, importat probabil de la englezi, ardeiul iute se mai nu­mește și "chilli", denumire dată ade­sea și pulberii preparate din el (boiaua).

Descrierea plantei

Ardeiul iute este ușor de recunoscut când fructele ajung la maturitate. Fructul este subțire, alungit, uneori curbat, de obicei zbârcit după uscare, de culoare verde sau roșu aprins, dar pot fi și soiuri de alte culori (galbene și portocalii). Semințele sunt numeroase, sub formă de dischete mici și gălbui, de cele mai mute ori mai iuți decât pulpa.

Recoltare și uscare

Recoltarea fructelor de ar­dei iute se face eșalonat, în mo­mentul când acestea au ajuns la maturitate, adică au devenit complet roșii. Dacă se dorește să se obțină pulbere de ardei, pulpa se separă de semințe. Dacă se vrea să se obțină tinc­tură, oțet sau ulei de ardei, se lasă și pulpa, și semințele lao­lal­tă, ardeiul secționându-se lon­gitudinal, prin această ope­rațiune grăbindu-i-se uscarea. De obicei, în gospo­dă­riile țărănești, ardeiul se înșiră pe o ață și se pune la uscat, la soare. După uscare, se ambalează în săculeți de tifon sau pungi de hârtie. Se păstrează până la momentul procesării, ca plantă întreagă. Mărunțirea se realizează înaintea utilizării.
Precauții în timpul recoltării și manipulării! Se spală bine mâinile și uneltele folosite și se evită con­tactul cu zona ochilor, pentru a preveni iritațiile ocu­lare.

Compoziția chimică

Ardeiul iute conține alcaloizi, dintre care cel mai important este capsaicina, care imprimă gustul iute și arzător. Mai conține și capsicină, care are acțiune puternic rubefiantă (revulsivă), adică înroșește și încăl­zește zona pe care se aplică preparatul. Ardeiul iute are o mare cantitate de vitamina C. Biochimistul maghiar Szent Gyorgyi, laureat al Premiului Nobel, a extras din ardeiul iute, pentru prima dată, vitamina C în stare cristalizată.

Preparate din ardei iute

Pulberea (Boiaua de ardei iute)
Se folosește metoda clasică de măcinare printr-o râșniță de măcinat piper. Se macină pulpa uscată, fără semințe. Se întrebuințează pentru condimentarea ali­men­telor, când urmărim să dăm savoare deosebită pre­paratelor și, totodată, să obținem și efecte tera­peu­tice, în special în stimularea secreției gastrice, de la nivelul stomacului. (De știut: boiaua de ardei iute, care se găsește în raioanele de condimente din ma­gazinele alimentare, este un amestec de pulbere de ardei iute și diverși diluanți - amidon, lactoză.)

Tinctura
Mod de preparare: 10 g de ardei iute uscat și mă­runțit groscior se pun la macerat în 100 ml alcool alimentar sau alt produs distilat, obținut în gospo­dărie, timp de 10 zile, agitându-se de 3-4 ori pe zi. Se filtrează prin tifon, după care se lasă la decantat în frigider timp de 6 zile, pentru o de­plină limpezire. Se trece ușor partea limpede într-un alt flacon, îndepăr­tându-se eventualul reziduu care s-a depus pe fundul vasului. Se păstrează în flacoane de sti­clă sau plastic, pre­văzute cu dop care picură. Termenul de valabilitate este de 2 ani de la data preparării. Dacă se observă depuneri pe peri­oada păstrării, se agită flaconul înainte de utili­zare.

Oțetul medicinal
Mod de preparare: 10 g ardei iute, mărunțit gros­cior, se țin la macerat timp de 10 zile, în 500 ml oțet, de preferat din vin. Urmează apoi filtra­rea și păstrarea în flacoane brune. Se uti­lizează extern.

Uleiul terapeutic
Mod de preparare: 10 g ardei iute uscat, măcinat groscior, se fierb împreună cu 100 ml ulei de floarea-soarelui câteva minute pe baie de apă, în flacoane de sticlă. Se lasă în repaus timp de 2 zile, după care se fil­trează. Se folosește extern, mai ales în bolile de natură reumatică.
Recomandare: pentru cei care nu suportă senza­ția de iuțeală a ardeiului se reco­mandă ca el să fie prăjit, îna­inte de a-l folosi în alimen­ta­ție, în ulei de floarea-soa­relui. Devine mai puțin iute.

Tratamente interne cu ardei iute

Ca să putem folosi ardeiul iute intern, întreg aparatul digestiv (esofag, sto­mac, intestine, anus și rect) trebuie să fie sănătos, altfel pulberea sau tinctura administrate oral pot cauza iritații, arsuri, alergii, he­mo­ragii.

•  Insuficiența secreției gastrice - hipoclorhidrie sau aclorhidrie

Are ca rezultat feno­me­nul dispeptic, care se ma­ni­festă prin balonări și sen­zație de greutate în epi­gastru.
Secreția gastrică are ca rezultat sucul gastric (un adult secretă până la 1,5 l de suc gastric în 24 de ore), acesta fiind compus în prin­cipal din acid clorhidric și pepsină.
Sucul gastric joacă un rol important, alături de secreția bi­liară, în di­ges­tia și absorbția alimen­telor. Folosirea prepara­telor din ardei iute este o soluție naturală ideală de stimulare a secreției gas­trice.
Se folosește pulberea de ar­dei iute adăugată în mâncare, sau tinctura, câte 3 picături, pu­se într-o linguriță cu miere. Se ad­ministrează înainte de masă.

•  Bolile frigului (hipotermie și degerături)

Tinctura de ardei iute, câte 5 picături, de 3 ori pe zi, puse într-o linguriță cu miere, și uleiul terapeutic, aplicat local, de 2 ori pe zi, sunt metode eficiente pen­tru combaterea hipotermiei și a degerăturilor pro­vo­cate de expunerea prelungită a extremităților orga­nismului la frig.

•  Boli virale

Virușii ce provoacă boli - precum gripa și virozele căilor respiratorii superioare - pot fi distruși cu tinc­tura de ardei iute: se iau câte 3 picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o linguriță de miere, în perioada de in­cubație a lor.

•  Bolile oncologice, ca terapie de prevenție

Pulberea pusă în mâncare și tinctura de ardei iute (câte 3 picături, de 2 ori pe zi, luate într-o linguriță cu miere, după masă), ne pot feri de bolile canceroase, cu condiția să fie consumate în mod constant.

Tratamente externe

Preparatele farmaceutice obținute din ardei iute au o mare eficiență ca tratamente externe (de uz topic) pentru diferite afecțiuni.

• 
Boli de natură inflamatorie, de tip reumatic - artroze, gonartroze, poliartralgii, gută, poliartrită reumatoidă


Se recomandă folosirea oțetului sau a tincturii sub formă de cataplasme sau prișnițe, aplicate pe locul dureros.

Plasture de om sărac

Într-un repertoar de rețete din arhiva Farmaciei "Faltis" am găsit metoda de preparare a unui plasture pentru dureri reumatismale intitulat sugestiv (datorită prețului acceptabil) "Plasture de om sărac". El se prepara frecvent la Farmacia Faltis și se poate prepara și în casă.
În trecut, "Plasturele de om sărac, remediu suve­ran împotriva durerilor reumatice", era un leac pen­tru bu­zunarul omului sărac, remediu con­tra durerilor aparatului loco­mo­tor sau de natură reumatică, mai ales pentru cei care depu­neau un efort fizic, cum ar fi ha­malii, pescarii, muncitorii în con­strucții care lo­cuiau în Brăila pe vre­mea farmacistului Faltis (anii 1900). Plasturele se obținea printr-un proce­deu foarte simplu: se îmbiba o bucată de tifon cu tinctură de ardei iute, se lăsa la uscat și apoi se li­pea pe un suport adeziv, cum ar fi azi leucoplastul simplu. Se aplica pe locul dureros. Tot pe vremea lui Faltis, se prepara un liniment contra durerilor de oase (dureri care pot fi atât de natură reumatică, cât și apărute în urma unor eforturi fizice deosebite, de exemplu în cazul sporti­vilor) în care una din componente era tinctura de ardei iute. Preparăm și astăzi acest remediu, care este foarte solicitat, sub denumirea simplă de Spirt de oase. Efi­cacitatea spirtului de oase este potențată de folosirea lui în alternanță cu crema numită Benzofenil forte.

•  Afecțiunile osteoarticulare - dorsalgii, lombosciatică

Fricționări locale cu tinctură sau oțet, seara, după care zona fricționată se oblojește cu materiale ce țin de cald (fular, blană, flanel din lână etc).

•  Alopecie sau calviție


Masaje locale, din trei în trei zile, pe pielea capu­lui, folosind oțetul sau (dacă pielea capului este us­cată) uleiul terapeutic din ardei iute.
O formulă îmbunătățită constă în folosirea unui amestec de tinctură de ardei iute și tinctură de usturoi.
Farmacia Faltis prepară o loțiune contra căderii părului ce are în compoziție și tinctură de ardei iute, alături de tinctura de china și de nuc.
Notă: Se apropie culesul viilor, și cei care au o bol­tă de viță în jurul casei, o grădină de vie cu stru­guri roșii pot obține din tescovina rămasă după stoar­cerea strugurilor un excelent preparat, bogat în res­veratrol natural, antioxidantul secolului 21. Se folo­sește ca terapie complementară ce previne îmbătrâ­nirea prematură care este, în primul rând, un proces oxi­dativ provocat de radicalii liberi. Utilizarea tes­covinei le este recomandată atât celor sănătoși, cât și celor bolnavi. Pentru o procesare cât mai corectă a tescovinei, le stau la dispoziție amatorilor cu toate informațiile necesare, iar celor care nu au posi­bi­litatea să obțină pulberea de tescovină în gospodărie, Farmacia Faltis le oferă această pulbere, precum și capsule cu semințe micronizate din struguri, înce­pând cu sfârșitul lunii septembrie, 2014.

Pentru informații despre procesarea plantelor me­dicinale sau despre alte preparate produse în labora­torul propriu, farmacistul Ion Bobaru poate fi găsit la Farmacia Faltis din Brăila, Calea Galați nr. 29, tel. 0239/61.59.31, e-mail: [email protected] yahoo.com Pre­paratele farmaceutice proprii pot fi vizualizate pe site-ul farmaciei www.farmaciafaltis.ro
Farmacia sa deține "Certificat de bună practică far­­maceutică pentru prepararea medicamentelor" acordat de Colegiul Farmaciștilor din România.