Sarcina și kilogramele

Redactia
- O femeie din două se plânge că s-a îngrășat din pricina sarcinii. Sfatul specialiștilor: o alimentație echilibrată în cele 9 luni de graviditate, iar apoi, dietă ușoară și gimnastică pentru pântece -

În afara întrebărilor obișnuite pentru o viitoare mamă, legate de copil și de sănătatea lui, fe­meia gravidă e preocupată și de faptul că sar­cina aduce multe kilograme în plus. Are dreptate! Sar­cina este o perioadă de "risc" pentru siluetă, din cau­za marilor prefaceri hormonale pe care le deter­mină. Retenția de apă face și ea ravagii. La fel, lipsa ac­ti­vi­tății fizice, motivată prin cauze me­di­cale ori, pur și simplu, prin lân­cezeală, ori prin mâncatul cvasi­per­manent sub pretextul că pruncul trebuie să fie bine alimentat. În timpul sar­cinii, o femeie crește în greutate cu cir­ca 12 kg. Kilo­gra­mele luate în pri­mele luni sunt alcătuite din gră­simi și proteine, reprezentând re­zer­vele din care fătul se va hrăni în cea de a doua peri­oadă a sarci­nii. Acesta e mo­mentul în care el se dezvoltă mai ener­gic. Kilogramele de­puse la începutul sarcinii sunt utile mai ales pentru femeile slabe. Pentru a naș­te un prunc de greutate nor­mală, ele pot să se îngrașe chiar 16-17 kilograme. Fără frică, fiindcă, cel mai ade­sea, vor slăbi imediat du­­pă naș­tere. Lucrurile se schimbă pentru femeile mai plinuțe, încă dinainte de sar­cină. Ele nu mai au ne­voie de rezer­ve. Mâncatul exage­rat riscă să avan­tajeze for­ma­rea u­nui copil prea gras, a cărui naș­tere va necesita cezariană.

1. REGIM

* Mâncați de două ori mai bine, nu de două ori mai mult! Ideea că femeia în­sărcinată trebuie să mănânce "pentru doi" a făcut multe victime. La fel ca "poftitul". Singurul principiu valabil: mâncați de două ori mai bine. Adică acordați privilegii alimen­telor care par­ticipă la o bună dezvoltare a copi­lului, asigurând în același timp sănă­tatea viitoarei mame.
* Alimente care conțin proteine: ele sunt necesare unei dezvoltări co­res­punzătoare a fătului și creș­terii volumului de sânge în uter și sâni. Mâncați, deci, carne, pește, ouă, produse lactate, cereale.
* Alimente care conțin calciu: con­sumând prea puțin calciu, riscați să aduceți pe lume un copil cu oase fra­­gile. În afară de asta, calciul pro­te­jează și dinții mamei, atât de su­puși eroziunii, în timpul sarcinii. Unde se găsește? Mai ales în pro­du­­sele lactate și în unele ape mi­nerale.
* Alimentele dulci: lipsa zahă­rului poate să-l priveze pe prunc de kilogramele necesare. Unde îl gă­sim? În miere, în fructele și legu­mele proas­pete, dar mai ales în cereale, pâine, fecule.
Atenție! În timpul sarcinii, curele de slăbire sunt in­terzise! O alimen­ta­ție corectă, bazată pe elementele prescrise mai sus și dublată de o vitaminizare puter­nică (numai pe cale naturală), va face ca numărul ki­logra­melor depuse să fie doar cele ne­­cesare, ușor de elimi­nat după naștere.

2. DUPĂ NAȘTERE

Cel mai bine este să... aș­teptați. Mul­te femei, mai ales acelea care în pe­­ri­oada sarci­nii au de­pus kilo­grame de apă, le vor pierde în mod firesc, în câteva săp­tămâni, regăsin­du-și silueta nor­ma­lă, dacă nu cum­va vor fi mai slabe ca înainte de sar­cină. Alte femei vor rămâne însă mai grase, păs­trând circa 5-6 ki­lo­grame în plus. Din fericire, și pen­tru ele există soluții de slăbire.
* Alăptarea - este o soluție ideală atât pentru co­pil, cât și pentru siluetă. În perioada alăptării, se pro­duce același fenomen ca la sfârșitul sar­ci­nii: ce­lu­lele adipoase pierd grăsimea. Urmând un regim de ali­mentație nor­mal, în acest răstimp se pierd ușor 2-3 kg pe lună.
* Când alăptarea nu are loc - mama este obligată să recurgă rapid la un regim mai strict de slăbire, pen­tru a-și pierde kilogramele pe care le-a câș­ti­gat. Îngă­duite vreme îndelungată, va fi foarte greu să le mai dăm jos. Eli­minarea din alimentație a dulciurilor, gră­similor și feculelor, înlocuite cu alimentele bazate pe proteine și vita­mine, va face slăbitul ușor. Deci: fără ciocolată, alcool, pâine, paste făinoase, grăsimi, dar mult pește, lac­tate, legu­me și fructe din belșug.

3. GIMNASTICA
Țelul final: jos grăsimile de pe burtă!


Singurul remediu pentru a scă­pa de grăsimea de­pusă pe bur­tă este gimnastica. Ea poate fi por­­nită la două-trei luni după naș­tere. Iată 6 mișcări extrem de efi­ciente și ușor de executat:
1. Întindeți-vă pe podea, cu spa­tele lipit de sol și picioarele în­doite de la genunchi, ținând tăl­pile pe co­vor. Înălțați și coborâți bazinul de mai multe ori.
2. În patru labe, cu spatele ori­zontal, arcuiți spinarea după mo­de­lul pisicilor, trăgând cât mai mult pântecul. Reveniți.
3. Întindeți-vă pe spate, cu bra­țele încrucișate sub ceafă și ge­nun­chii în­doiți. Ridicați spinarea și încercați să atingeți genunchii cu coa­tele, ge­nun­chiul stâng cu cotul drept și in­vers.
4. Întindeți-vă pe spate, cu picioa­rele ridicate pe un scaun, astfel ca ele să formeze cu pântecul un unghi drept. Încrucișați brațele sub cap și ridicați-vă, încercând să atingeți ge­nunchii cu coatele.
5. În picioare, cu brațele încru­ci­șate du­pă ceafă, a­ple­cați-vă înain­te, încer­când să atingeți genunchii cu fruntea, fără a-i îndoi.
6. Întinsă pe spate, pu­neți-vă un CD pre­ferat și mimați mersul pe bicicletă, mișcând picioa­re­le pe ritm de dans.