JOHN PERKINS: "România este deja infestată cu «asasini economici»"

Ion Longin Popescu
Economist din California, SUA

În volumul său de memorii, intitulat "Confe­siunile unui asasin economic" (Confessions of an Economic Hit Man), economistul american John Perkins dezvăluie din interior, cu un curaj unic, structurile guvernamental-corporatiste care domină lumea globală. Fost el însuși un "asasin economic" de succes, își face mea culpa cu adâncă sinceritate, descri­ind cu mare talent "imperiul" pe care cor­po­rațiile l-au instaurat pe glob. De fapt, cine sunt asa­si­nii economici (AE)? Răspunsul este cutremurător: "Asasinii economici sunt profesioniști extrem de bine plătiți, care escrochează țări din întreaga lume, pen­tru sume ajungând la trilioane de dolari. Ei direc­țio­nează bani de la Banca Mondială, de la Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), precum și de la alte organizații de «ajutorare» străine, către seifurile corporațiilor gigant și către buzunarele acelor câtorva familii de bogătași care controlează re­­sursele naturale ale planetei". Interviul care ur­mea­­­­ză ne-a fost acordat în exclusivitate, prin skype, ca să apară în zilele în care, grație eforturilor orga­ni­zațiilor "Pachamama România" și "Heritage-Par­tener" UNESCO, John Perkins se află în România, ținând seminarii la universitățile Alexandru Ioan Cuza din Iași (9 oct.), "Ștefan cel Mare" din Suceava (10 oct., orele 17.00-19.00), "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca (13 oct., orele 15.00-17.00) și Academia de Științe Economice din București (16 oct., orele 13.30-15.30).

"Noi, «asasinii economici», clădim imperiul global"

- Care a fost datoria dv., ca "asasin economic", domnule Perkins?

- Datoria mea era de a încuraja liderii mondiali să devină o parte din vasta rețea care promovează inte­re­sele comerciale ale SUA. Într-un final, liderii res­pec­tivi sunt prinși în capcana unei rețele de datorii, care ne asigură loialitatea lor. Le putem impune orice dorim - pentru a ne satisface nevoile politice, eco­nomice sau militare. În schimb, ei își sprijină pozițiile politice pe oferta pe care o fac popoarelor lor: parcuri industriale, centrale energetice, sisteme electrice, orașe noi și aeroporturi, cu condiția să fie construite de cele mai importante companii americane. Practic, cea mai mare parte din bani nu părăsește niciodată SUA, fiind pur și simplu transferați din conturile de la Washington către firmele prestatoare din New York, Houston sau San Francisco. Deținătorii com­pan­iilor de inginerie tehnologică și construcții din Sta­tele Unite au devenit, astfel, fabulos de bogați. În strădania lor de a duce pe culmi imperiul global, cor­porațiile, băncile și guvernele sunt reunite sub denu­mirea colectivă de corporatocrație. Iar noi, "asasinii economici", clădim acest imperiu global. Dacă mă întrebați cum, o să vă răspund astfel: oricine face presiuni care să ducă la preluarea controlului de către o corporație, oricine încearcă, de exemplu, să convin­gă poporul român că Chevron e o companie bună și nu una criminală, așa cum este în realitate, oricine face aceste lucruri prestează o muncă tipică "asasini­lor economici".

- Auzim în fiecare zi cuvântul "corporație". Ce este, de fapt, o corporație?

- E o întrebare esențială. O corporație este un grup de oameni care lucrează împreună, dar care sunt conduși de lipsa de conștiință și de setea pentru profit cu orice preț, indiferent de împrejurările sociale în care acționează și de mediul înconjurător pe care-l dis­trug în numele dezvoltării. Forța lor a luat am­ploare după anii '70 ai secolului trecut, când singura lor "responsabilitate" a început să fie profitul. E ab­surd! Avem nevoie să schimbăm lipsa de conștiință a corporațiilor, să le obligăm să servească lumea, țările sărace, pe americanii care nu au ce pune pe masă la mi­cul dejun, și care sunt, conform statisticilor ofi­ciale, circa 12 milioane. Acestor entități fără suflet tre­buie să le dăm, de la noi, puțin suflet. Nu putem nega că aceste corporații sunt esențiale pentru eco­nomia lumii actuale. Însă trebuie să creeze mai multe slujbe și mai bine plătite, să creeze noi tehnologii, să curețe zonele poluate în cursul exploatărilor sălbatice ale resurselor, să distribuie o parte din bogăție și pe orizontală, pentru cei care mor de foame (24.000 de oameni mor zilnic, în întreaga lume). Vorbind de schim­bare, de întoarcerea la o dezvoltare durabilă, de o lume a responsabilității în fața viitorului, nu spun să ne întoarcem în peșteri, în bordeie, dar avem nevoie să respectăm mai mult această planetă.

"Ceea ce a făcut Bechtel în România este tipic corporatocrației: a lăsat lucrurile neterminate, dar a primit o grămadă de bani"

- În cartea dvs. acordați o atenție specială cor­porației Bechtel. A venit și la noi, să construiască o autostradă de 450 de kilometri, cu 2,5 miliarde de euro. Până la urmă, contractul a căzut, a construit numai 52 de km, a încasat 1,3 miliarde și a dispărut. Cum comentați?

- A dispărut cu banii? Nu e ceva neobișnuit. Asta fac corporațiile în întreaga lume. Ele se cred deasupra legii. Și chiar sunt deasupra legii, pentru că au puterea să schimbe legile dintr-un stat sau altul și au puterea să corupă guverne, președinți și regi. Îmi iubesc țara și îmi e teribil de rușine pentru faptele acestor corpo­rații, care vor să controleze totul pe lume. Nu trebuie să ne mirăm că noi, americanii, suntem atacați de te­roriști, nu doar în străinătate, dar și în orașele noastre. Vreau ca America să redevină un lider al democrației, nu al corporatocrației. Vorbind din nou despre Bechtel, trebuie spus că ceea ce a făcut în România este tipic corporatocrației. Să fiți siguri că a făcut ace­leași lucruri și în alte părți ale lumii, de exemplu în pri­vatizarea sistemului de apă dintr-un oraș din Bo­livia, sau chiar în Statele Unite. Bechtel a lăsat lu­crurile neterminate deseori, dar a primit o grămadă de bani.

- România este bogată în resurse minerale, aur, argint, petrol. O agenție guvernamentală, ANRM, a concesionat deja peste 6000 de perimetre de ex­ploa­tare unor companii străine. Cum ar trebui să pri­mească românii acest "cadou" guvernamental?

- Oamenii din întreaga lume se confruntă cu aceeași situație. Corporațiile sunt peste tot. Peruanii, bolivienii, indonezienii, românii și ceilalți trebuie să-și pună aceleași întrebări. Răspunsul e doar unul: dezvoltarea durabilă, bazată pe protecția mediului, pe crearea de slujbe curate și pe câștiguri egale de am­bele părți, atât deținătorul resurselor, cât și investi­torul. Producția trebuie împărțită, nu expediată aproa­pe integral în străinătate. Nu poate veni o corporație junior, precum Roșia Montană Gold Corporation, des­pre care am auzit vorbindu-se în mediile de afa­ceri, să-și ia partea leului, de 80% din acțiuni, lăsând statul român, adică lăsându-i pe români numai cu 20% din afacere. Asta este o vânzare pe nimic a resur­selor României, ceea ce nu trebuie acceptat. Românii trebuie să fie încrezători în forța și valoarea lor ca popor european, impunând corporațiilor să procedeze corect în activitatea lor productivă. Altminteri, veți ajunge ca Statele Unite, care sunt foarte strict contro­late de corporații. S-a spus că aceste corporații au în­vins comunismul, dar putem adăuga: corporațiile au în­vins și democrația! Noi, în SUA, nu mai avem de­mo­crație, este o glumă să afirmi că suntem o țară democratică.

"Românii ar trebui să aleagă dezvoltarea turismului și agricultura ecologică, purtând de grijă «mamei-pământ»"

- În acest context transnațional, ce le rămâne românilor de făcut?

- Decât să facă jocul acestor corporații, românii ar trebui să aleagă dezvoltarea turismului și agricul­tu­ra ecologică, purtând de grijă "mamei-pământ" (pachamama). România este puternică în construcția de mașini și motoare electrice, de nave și automobile, în producția agricolă; este printre cele mai perfor­mante din lume în tehnologia informației (IT). Aces­tea să rămână direcțiile de viitor, din ele să vină bo­găția, nu din exploatarea brută și intensivă a sub­solului, din răscolirea munților și văilor. Trebuie să ieșim din economiile morții, bazate pe răvășirea pă­mântului. Am creat economii ale morții în ultimii 40 de ani, care au distrus pământul, au mistuit resursele, le-au terminat. Avem nevoie să facem pasul către un nou tip de economie, economia vieții, bazată pe redu­cerea și eliminarea poluării, pe reciclare, pe folosirea altor energii în afara celor fosile, pe renunțarea la dependența de resursele naturale. Dacă, totuși, veți accepta unele corporații pentru exploatarea resurselor, fiți măcar foarte atenți la contracte, dacă vreți să mai ră­mâneți cu ceva de pe urma acestor proiecte. După pă­rerea mea, contractul cu Bechtel a fost unul foarte prost negociat. Nu m-ar mira să fie la fel în agri­cultură, cu Monsanto, sau în domeniul gazelor de șist, cu Chevron. Ei au mari experți în negociere, îți iau totul, dar te lasă să crezi că ai făcut cea mai bună afa­cere. Ei au asasini economici! România este deja "in­festată" cu asasini economici, nu doar americani, ci și ruși sau chinezi. Și Rusia și China au variantele lor de astfel de asasini... Pentru că unul din scopurile asa­sinilor economici este privatizarea lumii. Adevărata putere în lume, în clipa de față, nu este puterea na­țională, nu este puterea guvernelor rus sau chinez, ci puterea marilor corporații. Toate guvernele, rus, chi­nez, american, român, depind de finanțele mon­diale, de economia globală.

"Dați Chevron afară din țară! Vă va înșela!"

- De doi ani, românii vorbesc de corporația Chevron, încurajată de guvern să foreze în căutarea ga­zelor de șist. Ignorând opoziția localnicilor, Chevron merge mai departe... Până unde credeți?

- Până își va atinge toate obiectivele de corporație criminală. Fiți foarte atenți cu această organizație! În Ecuador, ca să dau numai un exemplu, a făcut lucruri teribile, a creat haos, a poluat terenurile, a refuzat să curețe, să ecologizeze. În urma exploatării nemiloase, oa­menii suferă și mor, dar Chevron ignoră toate aces­tea, pentru că lucrează pe principiul mafiei. Îi sfă­tuiesc pe români cu toată convingerea: dați Chevron afară din țară! Vă va înșela! E ca în viața de fiecare zi: nu angajezi să-ți măture casa o persoană despre care ai auzit că a fost prinsă furând. Deci, nu o angajați pe Chevron să vă scormonească teritoriul! Nu vă iluzio­nați cu independența energetică pe care ar adu­ce-o. Nu puteți avea încredere în ei! Căutați surse alter­native de energie, nu acceptați metodele demodate ale acestor corporații, care își propun să țină timpul în loc, până scot din pământ și ultima picătură de com­bustibil fosil.

- Vă rog să adresați românilor un gând bun, o încurajare. Să ne temem de viitorul corporatist al lumii?

- Sfârșitul corporațiilor nu e departe. Capitalismul lor primitiv va fi înlocuit de capitalismul cu față umană, al micilor firme, al micilor proprietari. În lu­me are acum loc o revoluție: revoluția conștiințelor. Va fi mai mare decât revoluția industrială. Oamenii se trezesc. Sunt speriați de amploarea distrugerilor de pe Terra, cauzate de lăcomia corporațiilor. Ați văzut zilele trecute, la New York, un milion de oameni în stradă, atrăgând atenția asupra încălzirii globale. Mă bucur că voi veni în România și voi avea șansa să îi cu­nosc pe români. Știu: există un parteneriat strategic în­tre România și SUA, în plan politic, ceea ce este foarte bine. Eu sunt însă avocatul parteneriatului din­tre poporul român și poporul american, pentru că vreau să învățăm unii de la alții cum să supraviețuim în armonie cu natura. Să nu uităm că trăim pe o "stație spațială" foarte fragilă, care este Pământul, și nu avem la îndemână nici o navetă, ca să putem pleca. N-avem unde merge în altă parte, așa că trebuie să avem grijă de locul unde trăim.

Interviu realizat cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale Pachamama România (www.pachamamaromania.ro) și Heritage - Partener UNESCO (wwww.asociatiaheritage.ro)