Din rețetele domnului farmacist Bobaru: MĂCEȘUL (Rosa canina)

Redactia
- Alături de cătină, intră în topul plantelor autohtone, cu cel mai mare conținut în vitamina C. Din păcate, virtuțile terapeutice ale măceșelor nu sunt valorificate la maximum, de către cei ce cred în fitoterapie -

E prea cunoscut ca să mai fie nevoie de pre­zentare. Chipeș din cale afară, primăvara, când se acoperă de flori parfumate și roz, toamna e și mai și, încărcat de boabele lui rubinii, care umplu de frumusețe și de viață priveliștile arse de brume. Și unde mai pui că la atâta splendoare, Dumnezeu i-a dat și virtuți de tămăduire, pentru o grămadă de boli. Răsfățat al naturii și al des­tinului, măceșul își pune toate darurile la picioa­rele noastre, bucuros să i se deschidă ușa de "bun venit".

Recoltare și uscare

Materia primă pentru obținerea de preparate farmaceutice sunt fructele (Fructus cynosbati), numite popular mă­ceșe. Ele se recoltează când au ajuns la deplină maturitate, începând cu luna septembrie și până la apariția primelor geruri, când se înmoaie și sunt mai greu de recoltat și uscat. În cazul când sunteți printre înțelepții care își culeg singuri leacurile de prin păduri, e nece­sar să acordați atenție pregătirii măce­șelor înainte de prelucrare.
Astfel, fructele trebuie des­picate ime­diat după recoltare, de obicei în patru, pen­tru a le îndepărta semințele, care con­țin un prin­cipiu toxic, și pentru a le grăbi uscarea. Odată cu înde­păr­tarea semin­țelor, se va înlă­tura și puful ce le acoperă, de­oa­rece poate produce iritații și feno­me­ne aler­gice la nivelul pie­lii și al tubului diges­tiv. Us­ca­rea se face la început forțat, la o tem­peratură de apro­ximativ 100-105oC, timp de 30 de mi­nute. Astfel se stabili­zează vita­mina C, prin inactivarea ascor­binazei, o enzimă care distruge rapid vita­mina C, după recoltarea fruc­telor. Pro­cedeul e simplu. Măceșele se pun pe o tavă, în cuptorul aragazului, la foc mic și cu ușa întredes­chisă, iar în cazul cuptoa­relor electrice prin fixarea tempe­raturii și a timpului menționate mai sus. Se continuă apoi uscarea la tem­peratura ambiantă, în locuri bine aerisite. O re­gulă "de fier" în pregătirea măceșelor este că ele nu trebuie să intre în contact cu... fierul. Atât la prelu­crare (despicare) cât și la pre­pararea for­melor farma­ceutice, este necesară evi­tarea completă a uneltelor de metal (fier, cupru) care catalizează des­compune­rea enzimatică a vita­mi­nei C. Toate uneltele trebuie să fie din metal emai­lat, inox, mase plastice, sticlă, lemn, teflon etc.
Randamentul la uscare este de 5:1, adică din 100 g măceșe proaspete se obțin aproximativ 20 g măceșe uscate și fără semințe.
După uscare, ambalarea se face în pungi sau bor­cane închise ermetic, pentru a evita contactul cu ae­rul. Se păstrează la întuneric, până la momentul pro­ce­sării. Mărunțirea fructelor se face doar înain­tea utilizării lor.
Nota farmacistului: Este promovată, în mod nejustificat, ideea că pentru a beneficia de aportul de vitamine care se găsesc din abun­dență în legume și fructe, acestea trebuie con­sumate neapărat în stare crudă, altfel, prin procesare termică, se distrug. Vitaminele nu se distrug prin fierbere (când temperatura atinge 100°C), ci doar prin coacere când se depă­șește tem­peratura de peste 180°C. Sen­sibile sunt însă enzi­mele și fermenții din legume, fructe sau alte plante medicinale, care se distrug la temperaturi de 60-70 de grade. Vitaminele se des­com­pun însă ușor la lumină și în prezența aerului, de aceea e bine să avem în vedere acest lucru atunci când le conservăm.

Compoziția chimică

Măceașa se remarcă prin conținutul ridicat în vitamina C, care alături de vitaminele A, B1, B2, PP, vitamina K, pigmenți carotenoidici, fla­vonici și săruri minerale, formează o polivitamină naturală de excepție. Con­ținutul în vitamina C din măceșe crește odată cu altitudinea, măceșele recoltate din zona de deal și de munte fiind mai bo­gate în vitamina C decât cele recoltate din zona de câmpie. Vitamina C poate fi con­si­derată regina vitaminelor, căci poate fi folosită atât ca terapie de pre­venție, cât și curativ. A rămas cele­bră pentru că a salvat ome­nirea de scor­but. Adminis­trarea vitami­nei C prezintă o particu­laritate în sensul că nu se cu­nosc cazuri de hipervitaminoze, ca în cazul altor vitamine, exce­sul elimi­nân­du-se din or­ganism pe cale renală.

Preparate din măceșe

Pulberea: Măceșele us­cate se macină foarte fin, într-o râșniță de măcinat cafeaua. Se folosește ca atare, câte un vârf de linguriță, de 2 ori pe zi, cu puțină miere, sirop sau suc na­tu­ral.

Infuzia: 2 linguri de măceșe uscate și mărun­țite groscior se opăresc cu 250 ml de apă fiartă. Se lasă la infuzat timp de 30 minute, după care se filtrează. Se bea neîndulcită sau se îndulcește după gust, cu miere.

Decoctul: 4 linguri de măceșe des­picate și uscate, fără a mai fi mărunțite, se fierb la foc mic, timp de 30 minute, în 500 ml apă, într-un vas, de preferință din inox sau emailat. Se va avea în vedere să se completeze la final apa evaporată. Se filtrează fierbinte, prin tifon sau vată me­dicinală, umectată cu puțină apă înaintea filtrării. Se îndulcește ca și infuzia, cu miere.

Siropul de măceșe: 100 g mă­ce­șe us­cate se fierb câteva minute, cu 500 ml apă. După 15 minute, se filtrează. Se adaugă 500 g zahăr tos, dându-se apoi într-un clocot. Când încă mai este călduț, se filtrează. Rezultă un sirop plăcut la gust, care se folosește ca atare sau ca îndulcitor pentru alte ceaiuri, care nu sunt plăcute la gust.

Tinctura de măceșe: 20 g (4 linguri) de măceșe uscate și mărunțite gros­cior se pun la macerat în 100 ml alcool alimentar sau alt produs dis­tilat, obținut în gospodărie, timp de 10 zile, agitându-se de 3-4 ori pe zi. Se filtrează prin tifon după care se lasă la decantat, în fri­gider, timp de 6 zile, pen­tru o deplină limpezire. Se trece ușor partea limpede într-un alt fla­con, îndepărtându-se eventualul reziduu care s-a depus pe fundul vasului. Se păstrează în flacoane de sticlă sau plastic prevăzute cu dop picurător. Terme­nul de valabilitate este de 2 ani de la data preparării. Dacă se observă depuneri pe perioada păstrării, se agită flaconul înainte de utilizare.

Vinul terapeutic: Peste 50 g (4 linguri) mă­ceșe uscate și mărunțite groscior se toarnă un litru de vin roșu adus la fierbere. Se lasă la macerat timp de 10 zile, agitându-se de 2-3 ori pe zi. După 10 zile, vinul se filtrează, fără stoarcerea reziduului, și apoi se lasă la decantat 6 zile, separându-se ulterior par­tea limpede de depunerile de pe fundul vasului. Se va completa cu vin, până la 1 litru. Se pune la păstrat în fla­coane de 200 sau 250 ml. Ter­menul de vala­bilitate este de un an de zile, la temperatura camerei, dacă vinul folosit la preparare are concentrația al­coolică de cel puțin 11 grade. În cazul concentrației alcoolice a vinului mai mici de 11 grade, el se va păstra la frigider. Rezultă un vin foarte plăcut la gust, care se poate folosi și ca aperitiv înainte de masă.
Datorită conținutului în alcool al vinului, nu se re­comandă conducătorilor auto sau celor cu intole­ranță la alcool.

Tratamente interne cu măceșe

Nota farmacistului: Suntem apărați de boli în primul rând datorită imunității individuale. Această imunitate se obține prin formarea anticorpilor în orga­nismul uman. Există o vorbă în lumea medicală și farmaceutică, care spune că dacă vrei să fii sănă­tos la maturitate, e bine a faci boli ușoare (răceli, infecții ale aparatului respirator, digestiv, afecțiuni dermato­logice etc.) în fragedă copilărie, când orga­nismul își construiește propria imunitate prin for­marea de anticorpi, care te protejează mai târziu de anumite boli. Vitamina C, conținută masiv în măceșe și consu­mată cu regularitate, ne apără de foarte multe boli, întărindu-ne imunitatea.
Farmacia Faltis prepară un sirop pen­tru imu­nitate adresat copiilor, capsule pen­tru imunitate adre­sate adulților și un sirop ener­gi­zant adresat celor vârst­nici, toa­te conținând extracte din mă­ce­șe. Reco­mand ca preparatele obți­nu­te din măceșe să fie folo­site regulat atât de omul suferind, cât și de cel să­­nă­tos.

* Boli hematologice - anemia
Anemia este o boală care se caracterizează prin scăderea numărului de hematii sau a concentrației de hemoglobină, ca o consecință a lipsei de fier din orga­nism. Cauzele principale sunt pierderile acute sau cronice de sânge, deficitul în alimentație de vita­mina B12 și acid folic, anumite boli medulare și, foarte frecvent, deficiențe în absorbția și fixarea fie­rului în orga­nism. Aceste deficiențe pot fi rezol­vate prin folo­sirea preparatelor farmaceutice din măceșe, cunos­cându-se faptul că vitamina C favori­zează absorbția la nivelul tubului digestiv a fierului și apoi fixarea lui în sânge.
Pulberea: se folosește câte o jumătate de lingu­riță de pulbere, de 3 ori pe zi, ca atare sau împreună cu miere sau suc natural, după fiecare masă.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust, cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndul­cite după gust, cu miere.
Tinctura: se iau câte 30 de pică­turi, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de pir. Pirul este printre puținele plante verzi care conțin o cantitate însemnată de fier .
Vinul: se administrează 2 linguri, de 2 ori pe zi, după masă.

* Boli ale aparatului cardio-vascular - insuficiențe cardiace, infarct miocardic, nevroză cardiacă, angină pectorală

Preparatele din măceșe ajută la buna funționare a mușchiului inimii.
Pulberea: se folosește câte o ju­mătate de linguriță, de 3 ori pe zi, ca atare sau împreună cu miere sau suc natural. Se ia după fiecare masă.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust, cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndulcite după gust cu zahăr sau miere.
Tinctura: câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai din frunze de ginkgo biloba sau saschiu.
Vinul: se administrează 2 lin­guri, de 2 ori pe zi, după ma­să.

* Boli ale aparatului circulator periferic - varice, flebite, hemoroizi, fragilitate capilară, capilare dilatate
Pulberea: se folosește câte o jumătate de lingu­riță, de 3 ori pe zi, ca atare, sau împreună cu miere sau suc natural. Se ia după fiecare masă.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust, cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndul­cite după gust, cu miere.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai din frunze de ginkgo biloba sau saschiu.
Vinul: se administrează 2 linguri, de 2 ori pe zi, după masă.
(Benefică este asocierea tincturii de măceșe cu tinctura de salcâm ja­po­nez sau tinctura de castane. Far­macia Faltis prepară o ase­me­nea combinație, pentru bolile vaselor ca­pilare.)

* Boli ale aparatului respirator - traheite, bronșite, astm bronșic, pneumonii

Preparatele din măceșe cresc imu­nitatea organis­mului în bolile apara­tului respirator.
Pulberea: se folosește câte o jumătate de lingu­riță, de 3 ori pe zi, ca atare sau împreună cu miere sau suc natural după fiecare masă.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndul­cite după gust, cu miere.
Tinctura: câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adău­gate într-o cană de ceai de tei.
Vinul: se administrează 2 linguri, de 2 ori pe zi, după masă.

* Boli virale - răceală, gripă, guturai
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, în­dulcite după gust cu miere.
Pulberea: se folosește câte o jumătate de lingu­riță, de 3 ori pe zi, ca atare sau împreună cu miere sau suc natural. Se iau după masă.
Infuzia: se admi­nistrează câte 3 căni pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adău­gate într-o cană de ceai de tei.
Vinul: se admi­nis­­­trează 2 linguri, de 2 ori pe zi, după masă.
(Folosirea vinu­lui terapeutic din mă­­ce­șe în mod pre­ventiv, în tratarea bolilor vi­rale, poate avea efec­­tul unui vac­­cin, a­vând în vedere că vi­tamina C natu­rală din măceșe și resveratrolul din vin cresc imuni­tatea or­ga­nismului.)

* Sarcină și alăptare
Pulberea: se fo­lo­sește câte o jumătate de lingu­riță, de 3 ori pe zi, ca atare sau împreună cu miere sau suc natural, după mesele principale.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, în­dulcite după gust cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndulcite după gust cu miere.

* Boli ale aparatului digestiv - balonări și stări spastice ale aparatului digestiv, diaree
Pulberea: se folosește câte o jumătate de lingu­riță, de 3 ori pe zi, ca atare sau împreună cu miere sau suc natural, după mesele principale.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de roiniță sau mentă.
Vinul: se administrează 3 linguri, de 2 ori pe zi, după masă.

* Boli hepatice și biliare - hepatite, ciroze, colecistite, colici biliare
Pulberea: se folosește câte o ju­mă­tate de lingu­riță, de 3 ori pe zi, ca atare, sau îm­preună cu miere sau suc natural, du­pă mesele principale.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust, cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndulcite după gust, cu miere.

* Boli ale aparatului urogenital - cistite, pielite
Vitamina C din preparatele obți­nute din măceșe are pH acid, care este neprielnic înmulțirii bacteriilor pa­togene ce se dezvoltă la nivelul aparatului uro-genital.
Pulberea: se folosește câte o ju­mătate de lingu­riță, de 3 ori pe zi, ca atare, sau împreună cu miere sau suc natural, după mesele principale.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust, cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, în­dulcite după gust, cu miere.
Tinctura: câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adău­gate într-o cană de ceai de gălbenele.
Vinul: se administrează 2 linguri, de 2 ori pe zi, după masă.

* Boli metabolice și endocrine - diabet zaharat, afecțiuni ale tiroidei, insuficiență cortico-suprarenală
Pulberea: se folosește câte o jumătate de linguriță, de 3 ori pe zi, ca atare sau împreună cu miere sau suc natural, după mesele principale.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Infuzia: se adminis­trează câte 3 căni pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Tinctura: se iau câte 30 de pică­turi, de 3 ori pe zi, adău­gate într-o cană de ceai de teci de fasole.
Vinul: se adminis­trea­ză 2 linguri, de 2 ori pe zi, după masă.

* Boli ale pielii (dermatologice) - provocate de insuficiența secreției de hormoni glucocorticoizi
Nota farmacistului: Sunt multe boli ale pielii, ca de exemplu psoriazisul, pemfigusul, lichenul plan, lupusul eritematos, care sunt consecința lipsei de glu­­cocorticoizi din organism (hidrocortizonul), hor­moni secretați de glanda suprarenală. Blocarea se­creției de glucocorticoizi a suprarenalei poate avea în principal urmatoarele cauze: factori ereditari, tumori maligne, fumatul excesiv sau fenomene stre­sante ex­treme. Toate schemele de tratament pentru vinde­carea acestor boli dermatologice conțin deri­vați cor­ti­zonici. Folosirea îndelungată a medica­men­telor pe bază de hidrocortizon poate avea, însă, efecte majore nedorite pentru organism și, de aceea, ea nu este acceptată cu ușurință de medicii curanți, decât în cazuri extreme și pe o perioadă scurtă de timp. Sunt teorii care susțin ideea că secreția glan­dei supra­renale poate fi activată de administrarea pe perioade îndelungate de vitamina C naturală (în speță, a pre­paratelor din măceșe). Pentru cei în su­fe­rință, reco­mand asemenea cure, cu preparate na­tu­rale din măceșe, alături de tratamentele clasice prescrise de medicii curanți.
Pulberea: se folosește câte o linguriță, de 3 ori pe zi, ca atare sau împreună cu miere sau suc natural, după fiecare masă.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndul­cite după gust cu miere.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de trei-frați-pătați.
Vinul: se administrează 2 linguri, de 2 ori pe zi, toate după masă.

* Afecțiuni alergice - urticarie, prurit, eriteme
Pulberea: se folosește câte o jumătate de lin­guriță, de 3 ori pe zi, ca atare, sau împreună cu miere sau suc natural, după fiecare masă.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de trei ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de trei-frați-pătați.
Vinul: se administrează 2 linguri, de două ori pe zi, după masă.

* Boli neurologice - cefalee, migrene, accidente vasculare, distonii neurovegetative
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Tinctura: se iau câte 30 de pică­turi, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de tei.
Vinul: se administrează 2 linguri, de 2 ori pe zi, după masă.

* Bolile din sfera ORL - amigdalite, rinite, sinuzite, epistaxis, faringite, laringite, traheite
Pulberea: se folosește câte o ju­mă­tate de lingu­riță, de 3 ori pe zi, ca ata­re, sau împreună cu mie­re sau suc natural, du­pă fie­care masă.
Decoctul: se admi­nis­trează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Infuzia: se adminis­trea­­­ză câte 3 căni pe zi, îndul­cite după gust cu miere.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de trei ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de mușețel, coa­da-șoricelului sau salvie.
Vinul: se administrează 2 linguri, de 2 ori pe zi, după masă.

* Bolile oncologice
Preparatele obținute din măceșe pot fi remedii benefice pentru prevenirea can­cerului.
Pulberea: se folosește câte o jumă­tate de linguriță, de 3 ori pe zi, ca ata­re, sau împreună cu miere sau suc na­tu­ral, după fiecare masă.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndulcite după gust cu mie­re.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de tei.
Vinul: se administrează 2 linguri, de 2 ori pe zi, după masă.

* Bolile vârstnicului - ateroscleroză, demență senilă
Îmbătrânirea este un fenomen biologic natural al vieții umane, aceasta fiind o consecință a acțiunii ra­dicalilor liberi, rezultați din procesele metabolice de la nivel celular. Fenomenul de îmbătrânire poate fi îm­piedicat prin folosirea antioxidanților. Cei mai importanți antioxidanți găsiți în plante sunt: vita­mi­na C, vitamina E și resveratrolul. De aceea, reco­mand ca în tabietul zilnic al vârstnicului să nu lip­sească preparatele obținute din măceșe, alături de prepara­tele din saschiu și ginkgo biloba, acestea protejând apa­­ratul cardiovascular și sistemul nervos central.

* Afecțiuni ale aparatului osteo-articular - artroze, spondiloze, coxartroze
Preparatele din măceșe, prin conținutul ridicat în vitamina C, întăresc aparatul osteo-articular.
Pulberea: se folosește câte o jumătate de lingu­riță, de 3 ori pe zi, ca atare, sau împreună cu miere sau suc natural, după fiecare masă.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust, cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndul­cite după gust, cu miere.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de salcie.
Vinul: se administrează 2 linguri, de 2 ori pe zi, după masă.

* Afecțiuni oftamologice - manifestări ale tulburărilor circulatorii la nivelul ochiului
Pulberea: se folosește câte o jumătate de lingu­riță, de 3 ori pe zi, ca atare sau împreună cu miere sau suc natural, după fiecare masă.
Decoctul: se administrează câte 2 cești pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Infuzia: se administrează câte 3 căni pe zi, îndulcite după gust cu miere.
Tinctura: se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană de ceai de saschiu sau de ginkgo biloba.
Vinul: se administrează 2 linguri, de 2 ori pe zi, după masă.

* Inapetență sau lipsa poftei de mâncare
Inapetența poate fi combătută prin folosirea unor asocieri de vitamine. Măceșele, care se pot numi fără exagerare adevărate polivitamine naturale, se re­co­­man­dă în combaterea inapetenței.
Tinctura sau vinul: se iau câte 30 de picături (res­pectiv câte o lingură), înainte de fiecare masă.

Pentru informații despre procesarea plantelor me­dicinale sau despre alte preparate produse în labora­torul propriu, farmacistul Ion Bobaru poate fi găsit la Farmacia Faltis din Brăila, Calea Galați nr. 29, tel. 0239/61.59.31, e-mail: [email protected] yahoo.com Pre­paratele farmaceutice proprii pot fi vizualizate pe site-ul farmaciei www.farmaciafaltis.ro
Farmacia sa deține "Certificat de bună practică far­­maceutică pentru prepararea medicamentelor" acordat de Colegiul Farmaciștilor din România.