Înlocuitori naturali ai zahărului

Iulia Vlad
Adevărată bombă calorică, zahărul este pre­zent, mai mult sau mai puțin, în ali­men­tația zilnică a fiecăruia dintre noi.

Sigur, zahărul e o sursă bună de energie și, consumat ocazio­nal și în cantități mici, el nu este un pericol. Însă efectele excesului de zahăr, mai ales în combinații "infernale", cum ar fi cele cu grăsimi, sunt devasta­toare. Studiile au arătat că este principalul "vinovat" de țesutul adipos în exces, precum și de apariția mul­tor boli, în special metabolice și digestive.
Din fericire, există câțiva înlocuitori ai zahărului - îndulcitori naturali, salvatori. Ce pot face aceștia pen­tru a ne ajuta să slăbim, să ne menținem greutatea și starea de sănătate? În primul rând, au 0 sau mai puține calorii decât zahărul, și astfel se elimină un număr important de calorii, apoi, spre deosebire de zahăr, care determină o foame necontrolată prin creșterea nivelului de insulină, aceștia scad senzația de foame prin faptul că mențin glicemia la nivel constant. Stu­diile au arătat că, dacă sunt consumați în cantități mo­derate, îndulcitorii naturali sunt foarte siguri, nu au efecte secundare, nu sunt dăunători în niciun fel și sunt bine tolerați. Îi găsiți în magazine naturiste, far­macii, supermarketuri. Este foarte important să alegeți produse de calitate, de preferat bio sau organice.

Ștevia dulce

Este un preparat din substanțe cu efect îndulcitor, extras din frunzele unei plante numite Stevia rebau­diana, originară din America de Sud, și folosită de-a lun­gul secolelor pen­tru elaborarea unor remedii medi­cale. Cu toate că este mult mai dulce decât zahărul (de 300 de ori), are 0 calorii, deci nu în­grașă absolut de­loc. Se găsește sub for­mă de pul­bere, de ta­blete, de extract li­chid și poate fi folo­sită pentru îndul­ci­rea alimentelor și a băuturilor. De asemenea, este un pre­­parat cu efecte terapeutice re­mar­cabile, de mare aju­tor în prevenirea și tratarea obe­zității, diabetului, pro­ble­melor renale și cardiace, răcelilor, retenției de apă.

Xylitolul

Este o substanță care se găsește, în proporție mică, în aproape toate fructele, legumele, precum și în anu­mite specii de arbori. Se extrage din acestea și are cu 40 la sută mai puține calorii decât zahărul,
Se găsește sub formă de pulbere și poate fi folosit ca înlocuitor pentru zahăr pentru îndulcirea băuturilor reci sau calde sau prepararea alimentelor. De aseme­nea, pentru efectele sale antibacteriene și deconges­tionante, face parte din compoziția mai multor pro­duse, cum ar fi pasta de dinți, guma de mestecat sau anumite medicamente pentru sănătatea aparatului res­pirator superior - picături și spray-uri nazale și bucale. Xylitolul are și alte beneficii pentru sănătate, printre care îmbunătățirea densității oaselor, reducând riscul apariției osteoporozei.
Nu se recomandă să se consume mai mult de 40 g pe zi, pentru că poate produce tulburări digestive.

Eritritolul


Se extrage din fructe și legume, se găsește sub formă de pulbere și are aproape 0 calorii. Are un gust asemănător cu al zahărului și se poate utiliza la fel, la prepararea dulciurilor și a altor alimente, sau adăugat la băuturi reci sau calde. Previne formarea cariilor. Este o alegere excelentă pentru cei care vor să slă­bească și să își păstreze sănătatea.

Siropul de yacon

Este un îndulcitor extras din rădăcina plantei ya­con, originară din Munții Anzi. În Peru și Bolivia, rădăcinile de yacon sunt consu­mate de cei cu diabet, boli digestive sau renale.
Se găsește sub formă de si­rop sau pulbere. În ultimii ani, a devenit foarte popu­lar în întreaga lume, da­torită beneficiilor sale uimi­toa­re pen­tru starea generală de sănătate a organis­mu­lui. Are foarte puține calorii și un con­ți­nut mare de inulină, ceea ce îl recomandă diabeticilor, pre­cum și celor care vor să slă­beas­că. De asemenea, stimulează di­gestia, menține flora intestinală normală, protejează împotriva apariției ate­rosclerozei, hiperten­siunii, os­teo­­porozei, reduce colesterolul și trigliceridele. Este un ingredient ideal pentru preparate culinare și băuturi.

Siropul de agave

Este un îndulcitor natural, fo­losit din cele mai vechi timpuri, ob­ținut din sevă de agave, un soi de plante suculente care cresc în Me­xic, în apropierea cactușilor.
Se găsește sub formă de sirop. Poate prezenta o culoare mai închisă sau mai deschisă, precum și aro­me ușor dife­rite. Are un indice glicemic scăzut și poa­te fi folosit la prepararea dulciurilor și a altor mâncă­ruri. Se poate adăuga și la bău­turi. Pentru că are un conținut ridi­cat de fructoză, se recomandă să fie con­sumat în can­tități moderate.

Pudra de Lucuma

Denumită și "aurul incașilor", pudra de Lucuma este preparată din fructul arborelui subtropical cu același nume, care crește în Peru, Chile și Ecua­dor. Este extrem de să­racă în calorii, cu un con­ținut mare de betacaro­ten, vitamine din com­ple­xul B și minerale. De asemenea, stimulează siste­mul imunitar, menține glicemia la nivel normal și reduce colesterolul. Dato­rită gustului plăcut și a fap­tului că ajută la reglarea greu­tății corporale, popu­la­ritatea ei e în continuă creș­tere, atât în țările de origine, cât și în întreaga lume. Este folosită pe scară largă, în special la prepararea de­ser­turilor.

Sucanatul

Este obținut prin des­hi­dratarea integrală a sucului de trestie de zahăr, și are ju­mătate din caloriile zahă­rului. Spre deosebire de za­hărul obținut din trestie, su­canatul, prin eliminarea apei, extrasă prin procedee mecanice, se menține inte­gral și nerafinat și își păs­trează melasa, vitaminele și mineralele. Se găsește sub formă de mici cristale maro cu aspect granulat. Are gust plăcut, de caramel, și poate fi folosit la orice preparat.

Siropul de arțar

Este un îndulcitor sănătos, cu aromă deosebită, ex­tras din seva unor specii de arțar. Are nume­roase efec­te benefice pentru sănă­tate. Poate avea o culoare mai în­chisă sau mai deschisă, în func­ție de metoda de extragere și prelu­crare folo­sită. Este utilizat pe scară largă în America de Nord, pentru prepararea dulciurilor, a bău­turilor și a altor alimente. Cu un gust apar­te, plăcut, cu aromă de caramel, consumat în can­tități mo­de­rate, este benefic sănătății și constituie o sursă bună de zinc, mangan, potasiu și calciu.

Zahărul din nucă de cocos

A fost utilizat ca îndulcitor, de-a lungul seco­lelor, în Asia de Sud-Est, iar în prezent, este tot mai popular în Occident, ca înlocuitor al zahărului alb, rafinat. Se obține din florile arbore­lui de cocos, prin evapo­rare la temperaturi scă­zute. Ast­fel, își păstrează conținutul de vitamine, minerale și aminoacizi. Are un indice glicemic scăzut (35), un gust deli­cios de caramel și poate fi utilizat în compo­ziția dulciurilor, băuturilor și a altor alimente.

Mierea

Un îndulcitor natural ideal, sănătos și cu mai puține calorii decât zahărul, este mierea. Obținută prin prelucrarea de către albine a nectarului florilor, mierea este stocată în fagurii din stup. Ea este extrasă atunci când aceștia sunt căpăciți pe cel puțin o treime din suprafața lor. Mierea are o compoziție complexă: o mulțime de vitamine, mine­rale, aminoacizi, enzime, cu rol esențial în stimularea imunității și reglarea proce­selor metabolice.
Consumată cu moderație - până la 50 g pe zi - ea ne ajută să ne menținem sănă­tatea și greutatea ideală. De reținut că mierea încălzită la o temperatură de peste 40 de grade dezvoltă o substanță to­xică, de aceea se recoman­dă ca îndulcitor doar pentru lichide și alimente până la această temperatură. Ace­eași sub­stanță toxică apare și dacă este păstrată neco­res­pun­zător, de aceea trebuie să fie ținută la rece, feri­tă de lumina soarelui și umi­ditate, și să se evite reci­pientele din metal.