Gaudeamus - 2014

Adriana Bittel
Pentru scriitorii, editorii, dar mai ales pentru cititorii români, cele două târguri de carte de la București - Bookfest, la sfârșitul primăverii, și Gau­dea­mus, la sfârșitul toamnei - sunt de ani buni in­trate în calendarul sărbătorilor laice.

Organizat de 21 de ani de Societatea Română de Radiodifuziune (mult mai preocupată de difuzarea culturii decât TVR, prin posturile Radio România Cultural și Muzical, cu profesioniști experimentați), Gaudeamus - carte de învățătură nu și-a dezamăgit nici anul acesta vizi­tatorii din toate generațiile, dornici să cumpere cărți și să participe la lansări. Zeci și zeci de mii, incredibil de mulți, dacă ne gândim că peste o treime din români nu citesc nimic și abia dacă o persoană din cinci își cum­pără o carte pe an. Statisticile mai spun că aceia ca­re își alocă mai mult timp cititului sunt elevii și stu­denții, dar nu o fac din pasiune, ci din obligații șco­lare. Majo­ritatea adulților activi n-au timp nici poftă de lectură, iar pensionarilor, care le au pe amândouă, nu le rămân bani de cărți. O știu și din scrisorile primite de la cititorii revistei noastre, jinduitori adesea după volume pe care nu și le pot permite.
Gaudeamus-2014 a început cu o aglomerație nemaivăzută la standul unei edituri. La doar trei zile de la alegerile prezidențiale, mii de oameni au ținut să fie prezenți la lansarea cărții autobiografice a lui Klaus Johannis, Pas cu pas, apărută la "Curtea Ve­che". A fost un record din multe puncte de vedere: cea mai bine vândută carte, cea mai lungă ședință de autografe, cel mai mediatizat eveniment editorial din cele 750 desfășurate între 19-22 noiembrie. La toate târgurile de carte de după 1990 am văzut politicieni, cu tele­vi­ziunile după ei, pozând printre standuri. Cu doar câteva excepții (Valeriu Stoica, Mihai Răzvan Ungu­rea­nu, Mugur Isărescu sau Th. Baconsky), eu una n-am văzut politician ca să scoată bani din bu­zu­nar la casele de marcat. Asaltat, Klaus Johannis n-a avut timp să privească ofertele editurilor, deși în cartea lui se mărturisește cititor pasionat. Poate că a făcut-o a doua oară, vineri, când a revenit în târg, la lansarea cărții de convorbiri dintre Alina Mungiu-Pippidi și Vartan Arachelian, "Tranziția - primii 25 de ani", publicată la "Cartea Românească". Se pare că noului nostru președinte îi priesc băile de mulțime printre scriitori, editori și cititori, oameni cu care are în comun dragul de carte și de învățătură. Mi-ar plă­cea să cred că în timpul mandatului său cultura nu va mai fi copilul vitreg și vitregit, că se vor mai găsi bani și pentru bi­bliotecile pu­blice, astfel încât cei cu venituri mici să poa­tă găsi acolo și noutăți. Ar fi be­nefic și pentru edituri, care su­pra­vie­țuiesc greu. Nou­tățile editoriale sunt atât de multe și de tentante în toam­na asta, încât nici nu știu ce să vă sem­nalez mai întâi. Aș începe cu un volum ce n-ar trebui să lip­sească din nicio casă cu școlari: ediția de la "Humanitas" da­to­rată lui Cătălin Cioabă, "Mihai Eminescu - Poezii", în care, pe lângă fiecare din celebrele poeme, aveți și tot ceea ce tre­buie să știți despre el. (Tot la "Humanitas" a fost lan­sat și un audio­book cu poezii mai puțin bătute ale lui Emi­nescu, în selecția și lectura lui Andrei Pleșu. Cei ce l-au ascultat spun că e o încântare.) În alt gen, n-ar tre­bui ratat volumul-eveniment de la Editura "Vre­mea", "Corneliu Coposu, File dintr-un jurnal in­ter­zis, 1936-37, 1953, 1967-83", o ediție îngrijită de Doi­na Ale­xan­dru, ce conține informații de mare in­teres istoric despre Iuliu Maniu și nu numai, resta­bilind adevăruri falsificate de istoriografia comunistă, falsuri care au persistat până azi. În plus, ne apare pregnant, din chiar însemnările lui, caracterul integru și fer­voarea de­mocratică a liderului PNȚ, pe care "ema­nații" schim­bării din 1989 nu osteneau să-l ca­lom­­nieze. Tot în do­meniul istoriei, vă semnalez o altă apariție excep­țio­nală, la Editura "Polirom": "Stalin. Curtea țarului roșu", de Simon Sebag Montefiore, renumitul profe­sor de la Cambridge, ale cărui cărți sunt bestsellers în toată lumea, deși nu face nicio concesie comercialului facil. În ce privește literatura română, pe lângă titlurile noi ale multor scriitori contemporani lansate pe bandă rulantă în weekendul trecut, e de menționat neapărat inaugurarea unor colecții de Opere ale valoroșilor colegi dispăruți pre­matur. La Editura "Paralela 45" a apărut volumul I, "Proză scurtă", din seria "Opere Mircea Nedelciu", iar la Cartea Românească, primele două volume, "Acte originale/ copii legalizate", și "Me­canica flu­idului" din seria de autor Gheorghe Crăciun. Nu mai am loc aici să menționez și alte cărți foarte bune dintre cele lansate la Gaudeamus. Dar fiindcă m-am apro­vi­zionat din plin, vă voi povesti pe rând despre ele la iarnă.