Condimentele Crăciunului

Redactia
Gusturile Crăciunului

1. Anasonul în for­mă de stea con­feră turtei dulci și vinu­lui fiert - datorită ule­iului e­te­ric "ane­tol" pe care-l conține - un gust dul­ceag. În ca­zul unor pro­ble­me di­­­gestive, pro­­­duse, eventual, de o masă co­pioasă, ceaiul de anason, prepa­rat din frun­ze­le plantei, poate cal­ma dure­rile.

2. Cuișoarele e­ma­nă, mai mult de­cât ori­ce alte mi­rodenii, un par­fum spe­cific Cră­­ciu­nu­lui. Sunt ne­lip­site de la pre­pa­rarea turtei dulci și a vinului fiert, că­rora le dau gustul acela ti­pic aromat și ușor picant.

3. Nucșoara era folosită în bucătărie încă de pe vre­mea celebrei vin­de­cătoare Hilde­gard von Bingen: bis­cuiții cu nuc­șoa­ră reco­man­dați de ea li­niș­teau nervii și alun­gau me­lancolia spe­ci­fică zilelor fri­gu­roase de iarnă. Mă­cinată proaspăt, nuc­șoara con­­feră un gust aparte pră­jiturilor de Cră­ciun, cum ar fi tor­tul Linzer sau turta dulce.

4. Păstăile de va­ni­lie sunt fructele fer­mentate ale or­hideelor tro­pi­cale. Deo­sebit de aro­mat este miezul lor, care se răzuiește din păs­­tă­ile (batoa­nele) des­­­pi­cate. Se folo­sește pentru aro­ma­tizarea cornulețelor (cu sau fără nu­că), a bis­cuiților șprițați, dar și a cio­colatei.

5. Pi­men­tul (cu­nos­cut și sub numele de pi­per en­glezesc sau pi­per de Jamaica) are gust de nuc­șoară, scorți­șoa­ră și cuișoare la un loc. Proas­păt mă­cinat, par­fu­mează plăcut vinul fiert și bis­cuiții aro­mați, iar în zi­lele de săr­bătoare, nota sa ușor piperată se potrivește de minune cu mâncă­rurile "ro­bus­te", pi­can­te.

6. Scorțișoara face parte din emoția venirii Cră­ciu­nului, la fel ca flacăra lu­mânărilor și bradul. Măcinată fin, se folosește atât la gătit, cât și la copt. Pen­tru prepararea pun­­ciu­lui sau a salatelor de fructe se folosește ba­tonul în­treg, care nu e doar aro­mat, ci și de­corativ.