Năravul lupului nu se schimbă

Toma Roman
Administrația Ponta (indiferent de numărul gu­ver­nului) s-a vădit, în cei peste doi ani de func­ționare, extrem de inconsistentă și partizană.

Guvernele conduse de liderul PSD au vizat întotdeauna alte scopuri decât cele normale pentru oricare administrație, primul țel fiind stabilitatea socială, pe fondul creșterii eco­no­mice. Beneficiind de efectele pozitive ale măsurilor dure luate, la timp, împotriva crizei economico-finan­ciare mondiale, reverberate în România (și pentru care administrația dirijată de PDL a plătit cu pierderea majo­rității parlamentare), guvernarea Ponta s-a orientat spre alte proiecte, principalul fiind capturarea tuturor insti­tuțiilor statului. Dominarea monocoloră a an­samblului instituțional trebuia, după V. Ponta și "echi­pa" sa, rea­lizată rapid, fără a mai apela la formulele consti­tuționale consacrate, precum alegerile. Având în spate majoritatea absolută a profitorilor din cei douăzeci și cinci de ani de "democrație", așa-numita feudalitate locală, dornică să-și conserve bunurile și privilegiile dobândite mai mult sau mai puțin legal, gruparea Ponta, a treia gene­rație a mamutului partinic postcomunist PSD, a lansat un fel de "război-fulger" pentru ocuparea statului de drept, cu scopul, nedeclarat, al păstrării și oficializării ierar­hiilor structurate după 1989, aparent fără a con­traria principiile democratice ale UE, din care România face parte, și regulile NATO, alianța politico-militară ce îi garantează securitatea. "Băieții" lui Ponta au scontat că, prin rapiditatea "mișcărilor" de reorganizare institu­țională, vor pune Occidentul în fața faptului împlinit, urmând apoi, sub acoperirea unei "democrații de vitri­nă" și a unui joc internațional "la două capete", să-și de­fi­nitiveze dominația totală.
"Lovitura de stat parlamentară" din 2012, începută prin câteva măsuri rapide de preluare a instituțiilor care s-ar fi putut împotrivi denunțând raptul constituțional, suspendarea președintelui în funcțiune (de altă culoare politică), după demonizarea lui insistentă, schimbarea conjunc­turală, dar strict interesată, a regulilor refe­ren­du­mului de demitere a acestuia în chiar timpul desfă­șurării lui, "marțea neagră" etc. au fost acțiuni care au ară­tat clar că "tinerii lupi" din PSD au o cu totul altă țintă decât modernizarea societății românești, alinierea ei la lumea stabilă, predictibilă în funcționare, a demo­crației vestice. Gașca lui Ponta, grupată în "cel mai cinstit dintre guverne" (cum și-a anunțat liderul PSD-ist prima echipă de guvernare) urmărea ștergerea orică­rui control limitativ al propriei puteri, separația "cla­sică" față de celelalte forțe ale statului de drept, Justiția fiind estompată, ba chiar eliminată. Reintroducând ar­bi­trariul și impunitatea pentru "feudalii" fideli, după me­todele moștenite de la înaintașii lor comuniști, trupa lui Ponta viza eternizarea domniei peste societate, stabilizarea într-un fel de "democrație originală", foarte aproape de "ideile" lui I. Iliescu, fondator al așa-zisului "partid de stânga", PSD-ul. Atacul lor la toate instituțiile statului era necesar pentru că, în ultimul deceniu, instituțiile care nu depindeau (constituțional) de executiv și legis­lativ - în special Justiția - începuseră să funcționeze real­mente independent. ANI, DNA, DIICOT și "ser­vi­ciile" au înțeles că o evoluție social-economică efi­cien­tă nu se poate realiza decât dacă legile și regulile de­mocratice au o aplicare reală, nu "de vitrină".
Marșul independent al instituțiilor juridice de control al abuzului de putere (centrală și locală) a provocat o neliniște profundă în "coloana vertebrală" a PSD-ului, baronimea locală, șefii consiliilor județene, primarii puterii (PSD-iști sau traseiști) simțind că le fuge preșul de sub picioare. Seniorii feudali, ce dictau, prin "po­meni elec­torale", dar mai ales prin atribuirea de con­tracte cu statul și prin dirijarea interesată de fonduri, vo­turile "su­pușilor", s-au pomenit, dintr-odată, vulnerabili la apli­carea corectă a dreptății, la confruntarea reală cu Legea. Presiunea lor asupra conducerii partidului (numit "de stânga") a devenit uriașă, unii baroni locali, ca Mazăre, Oprișan, Vanghelie și alții, și-au condiționat sprijinul electoral în funcție de blocarea acțiunilor Justiției. Fără excepție, "baronii" înhățați de DNA sau ANI au început să găsească motive de amânare sau ter­giversare a aplicării legii, "acumularea de cazuri" ară­tând, tot mai clar, cât de extinsă este pecinginea corup­ției politice, cât de diversificată este mafia economică. Chiar și cetățenii otrăviți de propaganda agresivă a aparatului mediatic captiv al PSD-ului au început să înțeleagă că atacul continuu la adresa "băsismului" este, în fond, un atac la adresa independenței Justiției.
Modul în care PSD-ul și sateliții săi au gestionat alegerile prezidențiale este deja istorie. Victoria lui Klaus Iohannis, venit din afara sistemului, a arătat că românii nu pot fi înșelați la nesfârșit. Cauzele trezirii sunt, de acuma, știute. Pentru prima oară, românii obli­gați de "sistemul ticăloșit" impus de baronimea PSD-istă să-și caute bunăstarea pe alte meleaguri au reușit - având exemplul țărilor-gazdă în care trăiesc și muncesc - să-și impună opțiunea. Alegerea atipică a lui Klaus Iohannis nu a rezolvat însă problema redresării de­mocratice a României. Dispunând de o majoritate par­lamentară capabilă de orice mârșăvie (precum încer­carea de reintroducere, pe ușa din dos, a legii amnistiei și grațierii), guvernul Ponta nu s-a retras, cum ar fi fost nor­mal, în urma unei înfrângeri de proporțiile cunos­cute, ci... lupul și-a schimbat blana: premierul și-a mai pier­dut din obrăznicia ironică afișată față de adversari, și-a împins mai în spate o parte din "colaboratori", vor­beș­te insistent despre limitarea puterilor potentaților lo­cali, dar realitatea nu păcălește pe nimeni: structura bu­getului de stat pentru 2015 n-ar fi fost niciodată schim­bată dacă societatea civilă și presa independentă nu ar fi declanșat un imens scandal. Lupul își schimbă părul, dar năravul, ba. Rămânerea lui Victor Ponta în fruntea administrației va dovedi că proverbul are dreptate.