Priveghi la căpătâiul unui arțar

Ion Longin Popescu
La sfârșitul anului trecut, în Piața Liber­tății din Timișoara, s-a petrecut un lucru nemai­văzut: zeci de timișoreni s-au adunat în jurul unui copac tăiat de primărie, ulti­mul arțar monumental, căruia i-au aprins 100 de lumânări, și s-au rugat pentru sufletul lui.

"Astăzi a fost tăiat un arțar. Dacă nu a me­ritat să trăiască și să dea umbră, merită un priveghi. Fi­ind­că ti­mișorenilor le pasă de aerul pe care îl res­piră", a sunat anunțul de pe facebook. Un alt mesaj suna astfel: "Așteptăm până când ultimul co­pac este tăiat pentru a ne da seama că nu putem respira bani?". Astfel de poziții critice ale so­cietății civile circulă de fapt în toată Ro­mânia: și la București, unde o parte din Parcul Tine­retului a fost defrișată (în paralel cu cam­paniile absurde de așa-zisă "toaletare" din toate sec­toarele); și la Iași, unde iresponsabilii de la primărie au pus la pământ renumiții tei mo­numentali din Copou; și la Arad, unde primăria vrea să taie 400 de copaci seculari din Parcul Eminescu, săvârșind un veritabil masacru eco­logic și cultural; și la Cluj-Napoca, unde Parcul Feroviarilor a fost salvat, cu greu, de securea mafiei imobiliare. Impresionantul priveghi al timișorenilor ne trimite la o realitate revol­tătoare a zilelor noastre, când incultura, lipsa de educație, lăcomia, corupția și stupizenia pri­marilor și prefecților (care nu-i controlează pe primari) au construit imaginea unui urbanism sălbatic, de la marginea "întunecată" a Europei. Asociația Peisagiștilor din România-AsoP, Fi­liala Teritorială Vest, a informat chiar Comisia Europeană despre crima ecologică din Timi­șoara, unde, cu fonduri europene, primăria a trans­format Piața Libertății, plină de verdeață, în ceea ce timișorenii numesc acum "Piața Ro­șie", un perimetru din care lipsește cu de­să­vâr­șire vegetația. Din București, arhitectul Dan Ghe­lase, președintele Asociației ARTRAD, in­formează opinia publică asupra situației dis­perate a arborilor monumentali - mesageri vii ai unei lumi demult dispărute. Sunt copaci cu "suflet", care poartă în trupurile lor vânjoase me­saje ale unei lumi scufundate în trecut. În curtea conacului Grant, din Crângași, se înalță un dud rotat, la umbra căruia s-au jucat și s-au recreat multe generații de jupânese și copii Golescu și Grant, boieri ai ultimelor două se­cole. Recent, una dintre crengile principale s-a rupt... Și dudul din strada Batiștei, vechi de peste 600 de ani, întărit rudimentar cu ciment, se află la limita rezistenței. Ca să nu mai vorbim de platanii de peste 300 de ani de pe strada Berzei, afectați de construcția bulevardului pro­­iectat de primarul Videanu-Bordură și rea­lizat de Oprescu-Demolatorul. "E o nebunie na­țio­nală", observă Dan Ghelase. La nivelul între­gului București, nu se mai ocupă nimeni de arborii monumentali din oraș, nemaiexistând nici plăci indicatoare... La Timișoara, Bucu­rești, Iași sau Arad, există mulți copaci care "plâng", similari vechilor edificii în ruină... Ăstimp, Comisia pentru Arbori Monumentali a Academiei Române a fost desființată; la fel, colectivul dendrologic al Grădinii Botanice... Un priveghi național s-ar cuveni să amintească guvernanților că țara pierde - nu doar pădurile, ci și parcurile și copacii istorici. Să fim oare atât de blestemați de soartă, încât guvernele și primăriile României să fie populate exclusiv cu brute abjecte, care nu iubesc natura și aerul curat și nu prețuiesc amintirile orașelor? Dum­nezeu să-i odihnească pe... copacii căzuți sub securea lor criminală!