Părintele GHELASIE ȚEPEȘ - starețul Mânăstirii "Sf. Mucenic Dimitrie" de lângă Sighișoara - "Părintele Arsenie era aspru și bun. La fel ca domnul Iisus"

Catalin Manole
Pe urmele Părintelui Arsenie Boca

- Într-o Vinere din Postul mare al Paștilor, pașii și norocul ne-au purtat către o mânăstire neobișnuit de frumoasă, așezată în apropiere de Sighișoara, pe podișul înalt al Târnavelor: Mânăstirea "Sf. Mare Mucenic Dimitrie", izvorâtorul de mir. Presimțind, parcă, sărbătoarea ce se apropia, primăvara îmbrăcase în lumină biserica, sfinții de pe catapeteasmă și îngerii de lângă altar, dar mai cu seamă chipul părintelui stareț Ghelasie, care iradia atâta credință și bucurie, încât vorbele lui ne-au mutat soarele primăverii în inimi, însuflețind amintirea Părintelui ARSENIE BOCA, sfântul venerat de toți credincioșii pământului românesc -

O cioată în fața lui Dumnezeu

- De mai bine de un deceniu, revista noastră cal­că pe urmele părintelui Arsenie Boca, încercând să-i învie și să-i fixeze amintirea adevărată, cu ajutorul unor oameni care l-au cunoscut. Printre cei care au avut norocul să-i stea în preajmă vă numărați și sfinția voastră. Sun­teți călugăr, așa cum a fost și el. L-ați putea defini, din perspec­tiva aceasta, mai apropiată de ade­vărul făpturii lui?

- Dacă ar fi să vă spun în două cuvinte cum era părintele Arsenie, aș spune "aspru de bun". De ce era părintele aspru? Pentru că viața lui era aspră. Securitatea era tot timpul după el, fusese în închisoare, era prigonit, dar în ciuda acuzelor per­manente, el trebuia să fie bun. El era aspru cu duhurile necurate, cu strâmbătatea, cu păcatul, cu răuta­tea, dar cu semenii lui era bun. Și Domnul Iisus era aspru și bun. Cu duhurile necurate era aspru și le pu­nea pe fugă, cu bolile era aspru și le îndepărta, în schimb, pe om îl mân­gâia, și toate minunile pe care le făcea erau ca să îl aducă pe om la normalitate. Dacă era paralizat, să um­ble, dacă era orb, să vadă, dacă era mut, să îl facă să vorbească. Că Dumnezeu așa ne-a lăsat pe pământ, să umblăm, să vedem, să auzim, să ne bucurăm de toată frumusețea lumii ăsteia, a Creației Sale. Noi, oa­me­nii, suntem așa de slabi în credință, însă Dumnezeu drăguțul așa-i de milostiv și de bun, încât ar vrea nici să nu-l laude prea tare omul. Că acuma îl laudă și apoi mâine îl leapădă. Omu' strigă astăzi "Osana celui dintru înălțime, bine este cuvântat cel ce vine în nu­me­le Dom­nului", în duminica Floriilor, și peste câteva zile, în Vinerea Mare, același om strigă: "Răstignește-l!". Și cine sunt cei care strigă? Ăla vindecat de paralizie, cel vindecat de orbire... De asta spun că și părintele Arsenie era aspru de bun. Eu, de câte ori mă uitam la el, îl vedeam pe Dumnezeu. Unii cred că e ceva de nimic să fii slugă, dar să fii sluga lui Dumnezeu este ceva mare. Un frate la mânăstire a fost întrebat de părintele Arsenie: "Ia zi, mă, și tu crezi că sunt așa mare?". "Păi, dacă toată lumea crede, cred și eu pă­rinte, ce să fac?" "Mă, să nu confundați niciodată pe stăpân cu cioata!" Da, părintele se socotea o cioa­tă în fața lui Dumnezeu.

- Cum a fost prima întâlnire cu părintele Arse­nie? Ați simțit imediat că e un om puternic?

- Când m-am dus la părintele Arsenie prima dată eram cu fratele Modest. Eram rasofori amândoi, purtă­tori de rasă, nu eram călugăriți. Era în timpul lui Ceau­șescu și părintele stătea la biserica Drăgă­nescu, unde era urmărit de securitate. Din cauza asta, noi am plecat de la mânăstire, de la Sâmbăta, îmbrăcați în civil. Mulți s-au mirat de mine că nu auzisem până atunci de părintele Arsenie, de slujbele lui, de sfaturi, de preziceri și de minuni. Dar eu, în sătucul meu, încă nu auzisem de el. Așa că atunci când am aflat, am și pornit să îl cunosc. Când ne-am dus noi acolo, era pli­nă biserica: trei-patru sute de oameni, nu aveai loc să arunci un ac. Părin­tele ședea pe un scaun, cu fața către altar, și cu spatele către ușa bisericii. Când am intrat în biserică, el vorbea cu oamenii. Ne-am apropiat lângă un stâlp, cam la un metru, așa, să auzim și noi ce le spune. Când, deodată, pă­rintele zice: "Măi, călugărașilor, hai­dați la mine!". Lume multă, pă­rintele cu spatele, de unde să ne vadă? Noi nici nu eram îmbrăcați în călugări, eram în civil, așa că ne-am pus jos, acolo, în genunchi, am zis că nu-i vorba de noi. Dar părintele ne-a strigat și a doua oară: "Călugă­rași­lor de la mânăstire, de la Sâmbăta! Veniți!". A treia oară ne-a strigat pe nume: "Gherasim, Modest, haidați la mine!". A­tunci ne-am dus și ne-am pus în ge­nunchi în fața părintelui și tre­muram... Și părintele zice: "Hai­dați, măi, că așa mi-e dor de lo­curile alea, de la Sâmbăta! Și de pietre, și de bolovani, și de lemne, de tot ce-i acolo mi-e dor!" Părin­tele fusese stareț la Sâmbăta, dar comuniștii nu-i mai dădeau voie să meargă acolo... Și ne-a luat pe după cap pe-amândoi, și se plim­ba prin fața oamenilor, pe acolo, cu noi, de drag. Apoi l-a întrebat pe fratele Modest: "Mă, tu ce ești acolo, la Sâmbăta, găinarul mâ­năs­tirii?". Bietul Modest a stat ca înlem­nit. Așa era, el avea grijă de găinile gospo­dăriei. I-a mai zis pă­rintele: "Tu să te lași condus toată viața de alții, că singur nu poți!". Așa a fost. Astăzi, Modest este un călu­găr bun al bisericii noastre, pentru că l-a ascultat pe părintele, să se lase condus. N-a râvnit la mai mult. Mă mai în­tâlnesc cu părintele Modest, sun­tem ca doi copii, deși suntem deja bătrâni de-acuma. Da' noi tot co­piii părin­telui Arsenie ne simțim. Copiii lui Dumnezeu. Și pe urmă se uită pă­rintele și la mine... Cum l-o măsurat pe fratele Modest, m-o măsurat și pe mine. Și zice: "Tu de ce nu te-ai dus la școală, mai depar­te?". Eu n-am zis nimic, numa' am gândit: E ușor să zici din gură, e mai greu să împlinești. Poate mintea m-ar duce, da' n-are cine să mă poarte la școli. Că noi eram opt copii, mama singură, tata în lagăr, după ani de război, și stătea greutate mare pe familia noastră. Și mă gândeam și ziceam: "Cine să mă poarte în școli?" Pă­rintele se uită așa, la mine, și zice: "Cine să te poarte?". Deci, știa gândul omului! Asta nu e poveste, e ceea ce am trăit eu. Pe urmă, s-a uitat pătrunzător la mine și-a zis: "Mă, când părintele stareț al mânăstirii te va trimite la școală, să te duci, că dacă te împotri­vești, te vei împotrivi voinței lui Dumnezeu. Că altfel, trenul va trece și tu vei rămâne". Tremuram... Și zice: "Da' de ce tremuri așa?" Zic: "Părinte, cum să nu tremur, dacă eu știu în fața cui stau?"

Un mare trăitor

- Se vorbește mult despre faptul că părintele Arse­nie știa gândul omului...

- Da, știa gândul omului. Noi, în credința orto­doxă, spunem: că gândul omului îl știe numa' Dumne­zeu. De-asta, lumea credea că Arsenie e Dumnezeu. De asta părintele a zis să nu confundăm cioata cu stă­pânul, că el se consideră o cioată în fața lui Dum­ne­zeu. Era un mare părinte trăitor! Arsenie avea trăire încă de când era student la Sibiu: se punea în timpul slujbei lângă un stâlp și acolo înlemnea. Dacă se miș­ca stâlpul ăla, se mișca și părintele. Așa se ruga! Ve­deți de ce primea darul lui Dumnezeu? El, când se ducea în biserică, nu se mai mișca, nici în stânga, nici în dreapta, îl pătrundea slujba în toată ființa lui. Așa a primit darul său. Asta înseamnă omul trăitor. Pă­rin­tele Ieronim, care încă trăiește (e diacon la mânăstire la Sâmbăta, are 70 de ani), l-a întrebat odată pe Părin­tele Arsenie: "Cum se face, părinte, că sfinția ta cu­noști omul, știi cum îl cheamă, știi ce necazuri are?". Părintele s-a uitat cu drag la dânsul și i-a zis: "Ce fac eu, toți ați putea face, că Dumnezeu dă darurile la toți oamenii, nu are preferințe. Noi, oamenii, suntem cu preferințe. Toți ați putea să faceți minuni, dacă ați avea trăire. Dar trăirea îi foarte slabă, și ea fiind slabă, nu ai nici darul". Și ca să vedeți puterea lui, cât am mai stat atunci, în biserică, vine un tânăr la părintele și zice: "Părinte, vreau să îmi spuneți și mie ceva". "Ție nu vreau să îți spui nimic", îi zice părin­tele, "tu du-te și vezi-ți de treaba ta". Ăla se duce, se bagă printre oameni și după aia iar vine, a doua oară, tot așa: "Părinte, vă rog, cum ați spus la toată lumea, spuneți-mi și mie". "Mă, dacă ți-am spus că ție nu vreau să-ți spui, du-te, mă!" Și vine a treia oară să îl roage, și când vine, părintele numa' ce îi îndoaie gule­rul de la haină și... avea microfon acolo: era un secu­rist. "Mă, n-am vrut să te arăt la nimenea, n-am vrut să te vădesc în fața oamenilor. Da' pentru că ai insistat de atâtea ori, am făcut lucrul ăsta, altfel nu îl fă­ceam". Vedeți, sfinții nu își bat joc de nimeni, dar unde e obrăznicie, o dau pe față. Așa și părintele Arse­nie. O vădit până la urmă securistul în fața oamenilor.

- S-a întâmplat să vedeți puterea părintelui Arsenie și în alte împrejurări?

- Am văzut odată o femeie venită la el de la țară. Cu necazuri, cu greutăți. Venise cu desagii cu pită, slă­nină, ardei, roșii, na, cu ce i-a dat Dumnezeu în ogra­dă. Îi zice părintele: "Tu, Ioană, tu, pune dăsagii jos". I-o spus pe nume, dar femeia nu și-a dat seama. Abia ajunsese, și se tot văieta: "Vai, ce m-am ostenit!". Curgea apa pe ea, de la drum și oboseală. Și spune către părintele: "Nici nu mai știu de ce-am vinit, of". Și părintele zice: "Hai, hodinește oleacă, pune-te aici, jos, să îți tragi sufletul, că îți spui eu de ce ai venit". Și începe și vorbește cu femeia. Și cum se uita ea la el și îl asculta, numa' o auzeai: "Vai, da' ghini zici!". Mai stătea și iar îl asculta și zicea: "Da' parcă mă cunoști, părinte, de undeva!". "Te cunosc mai bine decât te cunoști tu." Și i-o spus cine e, de unde îi, ce o doare, de ce-o venit, i-o spus ce să facă și s-a închi­nat femeia frumos, i-a sărutat mâna și s-o dus acasă să facă ce i-o spus părintele. De-aia părintele vorbea atâta de deschis cu oamenii simpli, că ei nu veneau doar să îl vadă, veneau să îi asculte povața și mergeau acasă să o împlinească.

Apa vie

- Martorii vieții părintelui Arsenie Boca poves­tesc că făcea, încă înainte de moarte, minuni. S-a scris mult despre ele. Aveți cunoștință des­pre o astfel de în­tâm­plare deosebită?

- E adevărat că făcea mari și multe minuni părintele. Am avut bucuria să stau de vorbă sau să spo­ve­desc oameni care au fost martori la mi­nunile sale. Una din minuni a făcut-o la Sâmbăta. Un izvor. Părintele își săpase o chilie într-o stâncă și nu era apă acolo, sus. Părintele a­dusese mun­citori să lucreze acolo și, ca să-și stin­gă setea, trebuiau să co­boare să aducă apă din vale, din râpă. Într-o zi, părintele s-a uitat la ei și a zis: "Așa-i că vi-i greu? Hai, să-l rugăm pe Dum­ne­zeu să ne deie apă aici, sus, în mun­te". S-a pus părintele în ge­nunchi, și cu el toată lumea, toți de acolo s-or pus în ge­nunchi. Pă­rin­tele s-o rugat, o luat un lemn de jos și o făcut o cruce pe stân­că. De-acolo a țâșnit apa cât mâna! Și izvorul e nesecat și în ziua de azi. Ca Moise în pus­tie a dat Arsenie apă oamenilor! Asta mi-au povestit chiar cei care or lucrat acolo, muncitorii, cio­plitorii de-acolo. Veneau la mâ­năs­tire, la Sâm­băta, unde ajun­sesem și eu călugăr și se spo­vedeau. Cum îi as­cultam! Mi-era mai mare dragul să îi spovedesc! "Mai spune omu­le, mai spune de părintele", mă rugam de ei.
O altă mărturie am avut chiar de la colonelul care l-a arestat! O venit acolo, la mânăstire. "Pă­rin­te, mă cu­noști?", m-a întrebat. "Nu te cu­nosc!" Zice: "Eu îs co­lonelul care l-a arestat pe părin­tele Arsenie". "Hai, încoace, că ai să-mi spui multe", i-am zis. Și mi-o spus. Era un om credincios, de nu vă puteți închipui! Mi-a zis că nu știu ce general a dat ordin să îl aresteze pe părin­tele Arsenie, că aduna prea multă lume. Când l-au arestat, au fost trei: el și încă doi, tot din securitate. L-au luat pe părintele și l-au dus la arestul din Brașov, într-un beci. Au folosit trei lacăte, fiecare dintre ei păs­trând câte o cheie, până a doua zi, când trebuia transferat de la securitate la închisoare. Numai că a doua zi, când au venit să îl ia, toți trei au înmărmurit: celula era goală. Colonelul a intrat în panică, pentru că era respon­sabilitatea lui și nu își putea explica ce s-a întâmplat. S-au urcat în mașină și au plecat înapoi, la mânăstire, la Sâmbăta. Când au intrat în biserică, părintele Arsenie era în altar și tocmai fă­cea Li­turghia. După ce s-a ter­minat sluj­ba, părin­tele s-a dus de bună­voie la secu­riști și le-a zis: "Mă întorceam și singur, nu trebuia să veniți după mine, dar a trebuit să țin slujba, că nu avea cine altci­ne­va". Colonelul mi-a mărtu­risit că după ce l-a ares­tat pe Ar­se­nie și-a și dat demisia din securi­tate și a de­venit om al bise­ricii, om al crucii.

"Să aveți mintea lui Hristos!"

- Vă amintiți ulti­ma Dumneavoastră în­­tâl­nire cu părin­tele Ar­­senie?

- Ultima întâlnire cu părintele a fost la mânăstire la Sâm­bă­ta, când a venit la în­mor­­mântarea Mitropoli­tu­lui Mladin. Era acolo, în mulțime, dar din păcate, eu nu l-am recunoscut. Eu mă aflam în grupul de studenți care cântau în cor și eram atent să fa­cem slujba frumoasă. Și numa' ce vine un moșne­guț așa, slăbuț, cu oche­lari, se închină la Înaltul, la Mladin, și se pune lângă mine, în cor, între studenți. Și mă tot întreba: "Da' ăla cine e?". "Episcopul sașilor", zic. "Da' ăla cine e?" "Epis­copul ungurilor", zic. "Da' ăla cine e?" Zic, "Nestor al Craiovei". Bătrânelul se miră: "Ce-o îmbătrânit, mă!". Cam așa toată slujba. Mi-era și ciudă pe el: "Cine-o hi și moșul ăsta", îmi ziceam, "de mă tul­bură în mijlocul slujbei și nu pot să fiu atent?" Da' nu era ciudă pătimașă, că eu mă străduiam numa' să fie slujba cât mai frumoa­să. Că până la urmă așa a și fost. La sfârșitul ei, numa' ce se răspândește vorba că părintele Arsenie a fost la slujbă. Și toată lumea dă, deodată, năvală pe mine, să le spui... ce-am vorbit eu cu părintele Arsenie Boca! Lumea l-a cunos­cut, și eu nu. Era așa de schimbat față de cum îl vă­zusem la Drăgănescu... Un om bătrân.

- Părinte stareț, se apropie Sfintele Paști. Nu putem pleca din biserica asta așa de frumoasă, fără un îndemn pentru noi și pentru cititorii revistei noastre: ce să facem, cum să trăim ca să merităm În­vierea care se apropie?

- Să nu vedem niciodată crucea fără Domnul Hris­tos pe ea. Să zicem așa: Crucii Tale ne închinăm, Hris­toase, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim. De ce ne închinăm Crucii Lui? Pentru că e El pe ea. În momentul în care s-a răstignit de bunăvoie pe ea, i-a dat crucii putere să facă minuni. Semn mare de biruință. O biruit păcatul, pe diavol și iadul, și de-aia, când îți faci cruce, diavolul piere. Apoi, când te în­sem­­­nezi tu cu semnul crucii, fă-te bun, crucea te în­deam­nă să fii bun, să te răstignești. Asta ne spune Iisus, să te pui pe cruce, de bunăvoie, cu El. Crucea ta să devie crucea Lui și atunci alungă diavolul. Părin­tele Arsenie ne spunea: "Să aveți mintea lui Hris­tos!". Și eu mă tot gândeam: "Mă, cum să ai mintea lui Hristos?!". Păi, ca să ai mintea lui Hristos, trebuie să ai trăirea Lui! Și pentru asta trebuie să înduri Golgota, să te scuipe, să te lovească și tu să îi privești și să spui: "Părinte, iartă pe ei, că nu știu ce fac". Fă­când așa, Hristos e în tine. Pe tine te pot birui, da' pe Hristos, care intră în tine, nu îl mai poate birui ni­meni. Așa îi vom merita Învierea și bucuria Sfin­telor Paști.