Munca sau dragostea? Iată un răspuns!

Cititor Formula AS
Opinii de la cititori (Pe marginea anchetei cu același titlu, publicată în "Formula AS" nr. 1159)

Lina, prietena mea, a ratat prima căsnicie din vina soțului ei, ca­re s-a îndrăgostit ire­me­diabil de logodnica fra­telui său. Nedorind să fie un ingredient în to­că­nița de familie urât mi­rositoare, Lina i-a aplicat un șut în poartă și s-a dedicat creș­terii și educării fe­ti­ței abia născute. Și pro­fesiei în care și-a do­bân­dit un bun renume. A izbutit după un sfert de se­col. Tră­ind un celibat impus, și-a condus copilul emi­nent până la cursul fes­tiv de la terminarea facultății, pe care ea în­săși o absolvise. Moment emoționant, de la care marele absent a fost chiar tatăl. Ambele, mama și fiica, și l-ar fi dorit aco­lo, fie și numai pentru a se mândri cu fiica lui, șefa promoției care rostea cuvântul de mulțu­mi­re adresat das­că­lilor. Dar n-a venit! Alte îndelet­niciri i-au ocupat acele ore inedite din viața copilului său...
După uscarea lacrimilor de emoție și bucu­rie, prietena mea și-a reevaluat parcursul pro­fe­sional și a hotărât să mai acceadă o treaptă, cea maxi­mă. Impedimentele, presărate de regulă în­tr-o so­cietate strâmbă ca a noastră doar în calea celor fără protecție, au îndârjit-o. A învățat ca și cum ar fi urmat să își dea examenul vieții și a do­bândit, numai și numai pe merit, titlul de pro­fe­sor universitar. Apoi a considerat că mai poate susține și testele pentru a-i îndruma pe docto­ranzi. Gata!
Lina este azi un reputat profesionist în me­di­cină. Participă la congrese și conferințe în toată lu­mea. Și nu doar cu prezența! Susține lucrări, re­ferate, opinii inovatoare. Are satisfacții. Dar, mă întreb: este destul oare? Este o viață împli­nită? O privesc îndelung, de câte ori o întâlnesc. Nu abordăm subiectul, intuindu-i dezechilibrul ba­lanței. Tipsia care ar trebui să măsoare afec­ti­vi­tatea și tandrețea din viața unei femei este goală. Dacă aș întreba-o cine a mângâiat-o în ul­ti­­mii trei ani, ar tresări... Cine a întâmpinat-o cu "bi­ne ai venit acasă!" sau cine i-a dorit, la ple­­ca­re, să aibă o zi senină? Sau când a primit, ultima oară, o declarație de dragoste și un sărut? Își mai amintește, oare, că există în viață și astfel de epi­soa­de?
Munca sau dragostea? Asta-i întrebarea pe care v-ați pus-o recent, voi, dragii mei de la "For­mula AS". Iată, v-am trimis un răspuns din și despre viață!

MARIA - Cluj-Napoca