IOANA VOICU - "Am crescut într-o casă vie"

Ines Hristea
- Prezentă pe micul ecran în emisiunea "Se zice că...", de la TVR1, puțini sunt cei care știu că "la bază", Ioana cea mult frumoasă este violonistă, urmașă, pe linie de familie, a unui gigant al arcușului românesc: Ion Voicu. Evocări pe fundal de coarde -

Bunicul și vioara

- Profesia ta de prezentatoare TV împinge în umbră o parte extrem de frumoasă a vieții tale, pe care aș vrea s-o evoci pentru cititorii revistei noas­tre. La "bază", tu ești violonistă, urmașă directă, pe linie de familie, a unei "legen­de": ma­rele violonist Ion Voicu, supra­nu­mit "Pa­ga­nini", care ți-a fost bunic. Și po­vestea muzicală nu se oprește aici. Tatăl tău este dirijorul și politicianul Mădălin Voicu, iar fratele tău mai mare, Mă­dălin Voicu Jr., este un reputat pianist.

- Bunicul a remarcat de foarte devreme că aveam datele necesare unui bun vio­lonist, așa că după ce am împlinit cinci ani, a început să mă dăscălească, să mă intro­ducă în studiul viorii. Ăsta a fost în­cepu­tul... După moartea lui, am intrat la Liceul de muzică "George Enescu", deși multă vre­me mi s-a părut că nu-mi place acest instrument care mă ținea ore în șir cu ar­cușul în mână. Voiam și eu să ies pe-afa­ră, să mă joc cu copiii, să mă plimb cu fetele... Abia la paisprezece ani s-a produs un declic și am rea­li­zat că, deși e foarte di­ficil de stu­diat, vioara chiar îmi plăcea. N-aș putea să-ți dau o ex­pli­cație pentru ce s-a în­tâm­plat, nu știu cum am ajuns așa de brusc la con­­vin­ge­rea asta! Cert e că du­pă această "tre­zi­re", m-am pus cu bur­­ta pe carte, cu mul­tă pa­siu­ne și cu o mare do­rință de a face per­for­manță artistică. De altfel, nici nu aveam de ales. Cres­când, deve­ni­sem conștientă de valoarea muzicală a bunicului și a tatei și mă simțeam cumva datoare să nu dezamă­gesc. Mai ales că așteptările profesorilor în ceea ce mă privea erau foarte mari.

- Când ai realizat că bunicul tău, care îți pu­sese vioara în mână, era, de fapt, un mare mu­zician?

- Pe la nouă-zece ani, când la școală, sala de concerte a pri­mit numele lui și cu a­ceastă ocazie a fost organizat și un concert memorial. Abia atunci am înțeles că sunt ne­poata unei somități și că toată lumea se aș­tepta ca și eu să cânt la vioară excepțio­nal. O vreme m-am simțit des­tul de apăsată de pre­siunea acestor nume impo­zan­te din familie, al buni­cului și al tatei, dar, ul­terior, mi-am dat seama că eu sunt eu și că tre­buie să-i fac pe oameni să mă per­ceapă ca ata­re, ca pe o ființă de sine stă­tă­toare, și-atunci m-am relaxat. Oricum, pre­siunea asta nu mi-a afectat niciodată sentimentul de mân­drie pe care îl am: că sunt nepoata lui Ion Voicu și fiica lui Mădălin Voicu!

Muzică și pupături

- Cum e să crești într-o familie cu perso­nalități așa de celebre?

- Celebritatea nu i-a împiedicat niciodată pe bu­nicul și pe tata să fie cât se poate de normali și de afectuoși. Să fi putut vedea atmosfera din fa­milia noastră: multă dragoste, multă căldură, multă tan­drețe, multe îmbrățișări, un capitol la care cam­pion era tata. Când eram mică, mă pupa atât de în­focat, încât, de fie­care dată când mă "ștampila", eu mă șter­geam cu mâna pe obraz, iar el, amuzat, îmi zicea: "Iar te ștergi? Hai să te mai pup o dată!" (râde) Am crescut într-o ca­să vie - cu prie­teni, cu petreceri, cu glu­me, cu dans, cu mu­zică - așa cum erau și casele bunicilor. De altfel, vizitele în­tre noi erau nesfârșite: când mergeam noi la bunici, când veneau ei la noi... "Tataii", bunicul Ion Voicu, era, la rândul lui, un om foarte cald, blând, generos și amuzant. Din păcate, a murit pe când eu aveam abia șapte ani, așa că am destul de puține amintiri cu el, însă cea mai pregnantă e aceea legată de ouăle de ciocolată. Când a început să mă învețe să cânt la vioară, ca să mă impulsioneze, fie că inter­pretarea mea era co­rectă, fie că mai greșeam ceva, la sfârșit, Tataii mă ducea la un magazin aflat în vecini și-mi cumpăra ouă de ciocolată, despre care știa că erau preferatele mele. Iar când bunica îl admonesta, spunându-i: "Nu-i mai da ouă de ciocolată, că nu mai mănâncă la masă!", el îi răspundea cu un calm imperial: "Lasă, dragă, că a cântat bine! Merită fe­tița!". Și dacă tot am pomenit-o, să-ți povestesc și de bunica. Ea se trage din familia Cantacuzino și, în­tr-adevăr, își onorează originea: e o femeie manie­rată, extrem de elegantă, de o vastă cultură și cu o atitu­dine re­gală. De altfel, porecla ei e "Contesa". Sau, mai degrabă a fost, fiindcă atunci când eram mică, nu puteam să-i spun Buni și varianta cea mai apropiată pe care am reușit s-o rostesc a fost Buti, iar apela­tivul acesta l-a preluat întreaga familie. Ceea ce nu a supărat-o, fiindcă are un simț al umo­rului foarte dezvoltat. Ea a fost cea care s-a ocupat de mine și mi-a pregătit aparițiile în societate, ea m-a învățat noțiunile de bază din domeniul istoriei artei, dar tot ea m-a învățat și cum să mă rujez. (râde) Nici nu-i era greu să-mi captiveze atenția, căci eram gata fascinată de pre­zen­ța ei așa de elegantă și de deco­rul rafinat în care tră­ia: mobilă stil, porțelanuri, cărți, tablouri etc. Și azi, când merg la ea, parcă mi-e și teamă să mă așez pe canapea, căci e o piesă foarte valoroasă. (râde) În plus, e o co­lecționară îm­păti­mi­tă. Are tot felul de mi­nuni: o co­lec­ție de cutiuțe foarte pre­țioasă, o colecție de mănuși din dan­telă, o alta de binocluri de operă... De fie­­care dată când ne vedem, o în­treb ce noi achi­ziții a mai făcut, prilej cu care trecem în revistă un ve­ri­tabil inventar de artă.

- Din galeria de portrete a familiei Voicu nu pot lipsi mama și tatăl tău...

- Mama era figura cea mai severă din familie: când îi auzeam pașii pe parchet, știam că vine la mi­ne să mă verifice sau să mă doje­nească. Ea a dus greul în ceea ce a privit educația mea. Tata, fiind ex­trem de ocupat, mă prelua doar seara: mă corecta când studiam la vioară și avea grijă să n-o iau "raz­na", adică să nu mă machiez prea tare, să nu am fusta prea scurtă, să nu uit de mine prin cluburi. Ceea ce nici nu am făcut. Am început să ies în clu­buri după ce am împlinit optsprezece ani și nici atunci în exces. Înainte aveam de făcut teme, de studiat la vioară, de repetat cu orchestra (orchestra "Ly­ceum Strings", a Liceului de muzică "George Enes­­cu")... În ce-l privește pe tata, el este un ade­vărat personaj: un om care mereu vrea să învețe, să se perfecționeze și să se țină în pas cu timpul, iar asta nu doar în domeniul muzicii, ci în toate sfe­rele culturale și în tot ceea ce ține de viață, în general... Mai puțin pe partea cu tehnica, pe care nu dă doi bani. De când îl bat la cap să-și ia un telefon "nor­mal", mo­dern, cu touch­screen... El are un telefon "antic" și abia ce a învățat să dea sms-uri și să pună smiley faces. (râde) E un om extraordinar de su­fletist și de gene­ros, e genul care își dă literalmente cămașa de pe el dacă întâlnește un sărman, pe cineva aflat în nevoie. E foarte iu­bi­tor, foarte cald, foarte haios, dar are și un soi de ner­vo­zitate, o formă de lipsă de răbdare, care se accen­tuează atunci când e obosit. Sau când îi e foame. O trăsătură pe care am moștenit-o și eu - când ne e foa­me, nu te mai înțelegi cu noi. Lasă-ne să mân­căm ceva și după aceea stăm de vorbă despre ce vrei tu.

Marea "trădare"

- Urmează o mare întrebare: cum se face că după o copilărie petrecută într-o casă plină de mu­zică, după ce ai absolvit un liceu cu profil muzical și toată lumea îți aștepta apariția pe scena Ate­ne­ului, tu ai ales Facultatea de Jurnalism?

- Adevărul e și mai crud! Am dat admitere la Con­servator și am și intrat - o instituție în care accesul e foarte greu și reușita este comparabilă cu o adevărată victorie. Numai că, în paralel, fără ca tata să știe, m-am înscris și la Mediapro, la Regie de Teatru și TV. Și, un an de zile, am mers cu am­bele, în paralel. Dar după acel an, am decis că vreau să renunț la Con­ser­vator, pentru că nu-mi plăcea at­mosfera. Totul era mult prea didactic și monoton, mă simțeam îngrozitor de su­fo­cată, parcă am fi fost nu la școală, ci într-o închi­soa­re. Așa că, într-o zi, l-am in­vitat pe tata la un res­tau­rant și, în timp ce așteptam mân­carea, i-am făcut anunțul. Mă gân­deam că o să ia foc, dar, spre marea mea sur­prindere, după o pauză de câteva secunde, foarte calm, m-a întrebat: "Da' de ce?". I-am explicat, l-am asigurat că, totuși, nu vreau să aban­donez vioara și atunci, la fel de calm, mi-a zis: "Bine! N-are niciun rost să mă opun, că tu, dacă nu vrei să faci ce­va, nu faci! Da' dacă renunți la Con­ser­vator, ce faci în loc?". I-am expus pla­nul B, acela cu regia și te­levi­ziunea, și cu asta discuția s-a încheiat.

- De unde pasiunea pen­tru televiziune?


- De mică eram fas­ci­nată de știri. Seara, când începea Jur­nalul, eu și bunicul eram ne­dezlipiți din fața te­le­vizo­ru­lui. Apoi, de două ori am fost în platoul emisiunii "Du­mi­nica în familie", a Mihaelei Ră­dulescu. Fu­sese invitat tata și m-a luat și pe mine. Mi-am dat seama că mă simțeam cât se poate de relaxată printre ca­mere de filmat și reflectoare, că-mi plăcea forfota din cu­lise, dar și de pe platou... Așa m-a cu­prins pasiunea. Ca ata­re, după ce-am terminat cu Con­­­servatorul, am continuat la Mediapro și, după încă un an, am dat ad­mitere și la Uni­ver­sita­tea Hyperion, la Jurna­lism Radio și TV, unde am și absolvit. În paralel cu școala, în 2008, m-am angajat la MTV. Apoi m-am mutat la "Music Channel", unde pre­zen­tam ști­rile mu­zicale și mondene, dar și un "Top La­ti­no", după care am făcut pauză un an, pentru ca apoi să revin, angajându-mă la "Dolce Sport", unde am avut o emisiune a mea. Și de-acolo am ajuns aici, la TVR1, unde-mi place cel mai mult, fiindcă am cel mai mult de învățat.

- Ești coprezentatoare a emisiunii "Se zice că...". Ce te "ademenește" în ceea ce faci?
- Proiectul acesta a venit ca o provocare pen­tru mine. Este mult mai complex și mai di­ficil decât toate cele anterioare. Mi-am dorit mult o emisiune a cărei ștachetă să fie mai sus decât ceea ce am cu­noscut eu până acum. Punc­tual, "Se zice că..." are un format de tip ma­ga­zin, cu subiecte de discuție variate, care implică multă documentare din partea mea, și invitați de calitate, de la care am ce învăța.

- Cu vioara ce-ai mai făcut? Ai pus-o în cui? Ți-ar fi oferit un destin special...

- Continuu să studiez la vioară, deși într-un ritm mai lejer. Și chiar am în minte două proiecte: un recital, îm­preună cu fra­tele meu, Mădălin Voicu Jr., eu la vioa­ră, și el la pian, dar și un concert cu orchestră și cu ta­ta dirijor. Pe de altă parte, m-a bătut gân­dul să încep să cânt și cu vocea. Îmi place foarte mult să cânt! Am, totuși, niște reți­neri, căci nu-mi place felul în care funcțio­nează in­dustria muzicii din România și mai ales pers­pec­tiva asupra artiștilor. E o viziune superfi­cială, lipsită de respect, nu se ia în con­side­rare valoarea, ci, mai cu­rând, mon­de­nitatea personajului.

Despre iubire, cu drag

- Pe agenda dorin­țelor tale mai există pri­o­rități?

- Da, mai am o pa­siune înrădăcinată a­dânc: călătoriile. Îmi pla­ce să vântur lu­mea, să descopăr locuri și oameni noi, cu cât mai diverși ca structură, cu atât mai bine. Nu pot să rezist acestei che­mări a ne­cunoscutului! E ceva mai presus de mine. Supre­mul vis ar fi să fac înconjurul pă­mântului, deși nu nea­părat în balon! În rest, viața mea e plină de prio­rități normale: di­mine­ți­le, încerc să-mi impun să mă­nânc câte ceva (eu n-aș mânca de­loc, dar știu că așa e sănătos), apoi ies la plimbare cu cățe­lușa mea, Dolly, care e cea mai mi­nunată din tot uni­versul, după care merg la sală sau alerg în parc, în funcție de stare, apoi, merg la televiziune sau, dacă am liber, mă uit la niște seriale pe care le urmă­resc cu asiduitate ori ies cu pri­etenele mele în oraș. Iar în week-end-uri, merg la o cafea în Cen­­trul Vechi, într-un club sau, dacă apare vreun film bun, la cine­ma­tograf. Asta, când nu plec din București.

- Dragostea nu figurează în agenda ta? La 26 de ani, ar trebui să fie prima dintre pri­orități...

- Chiar este, vizează tot timpul locul întâi. (râde) Iu­bi­rea e cea mai importantă pen­tru mi­ne, nu cred c-aș putea să exist fă­ră ea. Mie, senti­mentul de iu­bire, faptul de a iubi pe cineva și de a mă ști iubită, îmi dă o stare de liniște, de beatitu­dine și îmi dă echilibru. Fi­reș­te, sunt conștientă că nu în­tot­deauna poveștile de iubire au final fericit. Există și eșecuri, lacrimi și suferință. Dar cine nu riscă nu câștigă! Dragostea ca-n filme nu se găsește pe toate dru­­murile, deși do­rințele mele nu sunt ieșite din co­mun: am nevoie de un om iu­bitor, cald, în­țele­gă­tor, blând, ca­re să țină cu casa, care s-o iu­bească pe Dolly și, obligatoriu, ca­re să nu mă mintă. Min­ciu­na e incom­pa­tibilă cu ideea de cu­plu, nu o to­le­rez sub nicio for­mă. Da­că m-ai min­țit, s-a ter­­mi­nat. Adevă­rul, ori­­cât de dureros, e de pre­ferat min­ciu­nii.

- Și actualul tău prieten are toate a­ces­te ca­lități?

- Le are pe majo­ri­tatea. (râde)

- Tatăl tău, dom­nul Mădălin Voicu, s-a arătat mereu mân­dru de apar­te­nen­ța sa la etnia ți­gă­­neas­că. Subscrii la ea și tu sau această încren­gătură te stân­jeneș­te?

- Nu mă stânjenește deloc, dimpotrivă, ader la ea, deși la mine sângele țigănesc e mai diluat, adică apartenența mea la această etnie e într-un raport de doar o pătrime. Însă niciodată nu am ascuns lucrul ăsta și niciodată nu m-am simțit rușinată. Mi s-a părut ceva firesc, mai ales că am fost crescută cu cre­dința că oamenii buni și cinstiți sunt buni și cinstiți indiferent de etnie, așa cum oamenii răi și ne­cinstiți sunt răi și ne­cinstiți indiferent de etnie. E adevărat că imaginea rro­milor, la modul gene­ral, nu e una tocmai po­zitivă, dar asta se dato­rează faptului că "uscă­turile" au fost mai vizi­bile decât "vârfu­rile". Există o mulțime de rromi sau țigani, cum vrei să le spui, care sunt corecți, educați, cu bun simț. Cred că ar fi mai util, pentru noi toți, să nu mai jude­căm oamenii așa, la grămadă, și nu doar în alb și negru.

- Crezi că sfertul ăsta de sânge țigănesc ți-a dăruit ceva special?

- Țiganii sunt foarte sufletiști, foarte iubitori și extraordinar de atașați de ideea de familie. E posibil ca moștenirea aceasta să fi întărit aceste trăsături ale familiei noastre.

- Pentru cei care citesc acest interviu ai vreo rețetă de viață?

- "Totul se întâmplă cu un mo­tiv" - ăsta e prin­ci­piul meu. Sunt sigură că, ceea ce gândești, aia ți se întâmplă. Întotdeauna încerc să mă văd în contexte pozitive, ca să atrag realități pozitive.