TIA ȘERBĂNESCU - "Faza fierbinte a războiului pe Justiție face scrum credibilități și cariere"

Claudiu Tarziu
Analiza politică a lunii IUNIE

"Parlamentul se amestecă de multă vreme în treburile Justiției, pentru a-și proteja membrii"

- Așa după cum remarca președintele Klaus Iohannis, războiul pentru Justiție se află într-o fa­ză fierbinte. De altfel, imediat după această de­cla­rație, s-a declanșat o anchetă penală, pentru prima oară, asupra unui premier în funcție, Victor Ponta. Acesta este acuzat de DNA de fals, uz de fals, com­plicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, pre­cum și de conflict de interese. Contrar tuturor aș­tep­tărilor, Victor Ponta nu a demisionat din func­ție, ba a cerut și a obținut protecția Parla­men­tului, afir­mând, în apărarea sa, că se încearcă o "lo­vitură de stat!". Asistăm la un conflict nemaiîn­tâl­nit până acum între cele trei puteri în stat, le­gis­lativă, executivă și ju­decătorească...

- Faza fierbinte a războiului pe Justiție a început, de fapt, mai de mult, dar acum avem de-a face cu un "tro­feu" la cel mai înalt nivel. De aici, un plus de dra­matism. Dar cred că vor urma și alte cazuri la fel de ră­sunătoare, așa încât nu știm dacă ăsta e apo­geul. Victor Ponta este pus sub urmărire penală pen­tru fap­te pe care le-a comis pe când era avocat, îm­preună cu un alt anchetat celebru, colegul și prie­tenul său Dan Șova (apărat, de asemenea, de Parla­ment, până în pân­zele albe). În treacăt fie spus, fap­tul că Parla­men­tul a respins cererea DNA privind ri­di­carea imunității de deputat a premierului Ponta se înscrie într-un tipar, deja. Parlamentul se amestecă de multă vreme în treburile Justiției, pentru a-și pro­teja membrii. Victor Ponta se simțea cu musca pe că­ciulă, de aceea ne-a și avertizat, cu ceva timp îna­inte de a fi pus sub acuzare, că va rămâne prim-mi­nis­tru până în 2016, dacă nu-l va da jos DNA. Spu­nea asta ca pe o fatalitate, așa cum se plâng toți po­liticienii anchetați, în genul: "Da­că sunt politician, inevitabil voi intra pe mâna Jus­tiției". Vorbe grele! Lucrurile astea se întâmplă - nu pentru că procurorii și judecătorii au ceva cu poli­ti­cienii, ci pentru că foarte mulți dintre cei care dețin demnități publice în această țară se dovedesc a fi infractori. E suficient să te uiți pe declarațiile lor de avere, ca să te crucești de ce vezi acolo și să îți dai seama că atâta bănet nu putea fi făcut în mod cinstit. Așa că autovictimizarea la care se dedau este nejusti­fi­cată. Premierul Ponta declara, de pildă, tot înainte de a ști că va fi anchetat, că, dacă DNA va deschide un dosar pe numele său, va demisiona. Și-a schimbat însă opinia, ca de atâtea alte ori, când a fost vorba să o facă. În schimb, și-a intensificat atacurile asupra Justiției. Semnificativă, în sensul acesta, este și ex­plicația pe care a fost "ne­voit" să i-o dea fiului său de 12 ani: "Sunt cercetat pen­tru că sunt prim-ministru și am anumite opinii po­litice". O minciună sfruntată, prin care vrea să spu­nă că Justiția este la comandă po­li­tică. La co­manda cui? Căci sunt cercetați, arestați și condam­nați și din stânga, și din dreapta politică, și de la pu­tere, și din opoziție. Cu astfel de încercări de ma­nipulare, Victor Ponta s-a străduit să motiveze de ce nu demisionează, căzând în ridicol absolut când a pretins că asistăm la o lovitură de stat. De parcă Jus­tiția ar fi fost gruparea Statul Islamic, care l-ar fi răpit și, eventual, ar fi cerut răscumpărare. Dar indi­fe­rent de ce-ar face de-acum înainte, credibilitatea lui Ponta s-a făcut scrum în această fază fierbinte a războiului pe Justiție, cum s-au făcut și altele, ca aceea a lui Că­lin Popescu Tăriceanu. Se vor mai face scrum și câ­teva cariere.

"Nu e Ponta omul care să se retragă"

- După cum se știe, în aceste zile, premierul se află în Turcia, unde a fost operat de urgență la un picior și va mai rămâne în spital aproape o lună. Între timp, atribuțiile i-au fost preluate de vicepre­mierul Gabriel Oprea (UNPR), care a fost numit pre­mier interimar. Credeți că Victor Ponta a găsit în acest fel calea de a renunța la funcția de pre­mier, fără a demisiona și fără a fi demis?

- Nu e Ponta omul care să se retragă! Nu are atâ­ta inteligență politică, încât să facă un pas în spate pen­tru un an, apoi să revină, renăscând din... scrum. În mod sigur, Victor Ponta încearcă să câștige timp. Deo­­camdată a apelat la un soi de autosuspendare din funcție, invocând articolul 107 din Constituție, care prevede înlocuirea premierului cu un interimar, pe o pe­rioadă de maximum 45 de zile, în cazul în care prim-ministrul în funcție nu-și poate exercita atri­bu­țiile. Ponta și-a făcut socoteala că, într-o lună de zile, se mai temporizează și ancheta la DNA, se mai sting și ecourile scandalului în presă, mai pleacă lu­mea în va­canță și mai uită, iar apoi va găsi o soluție. Fie re­vine pe funcție, ca și cum nu s-ar fi întâmplat ni­mic, căci are tupeul necesar, fie va renunța la funcție, sub vreun pretext, în favoarea unui om al său, Gabriel Oprea sau altul, până la alegeri. Acum nu mai este nici sub presiunea DNA, care îl chema la audieri, nici a solicitărilor de demisie venite din partea preșe­din­­telui Iohannis, nici a protestelor din stradă. Omul e bolnav, ce vreți? Modul în care a executat și aceas­tă manevră trădează, însă, o mentalitate de infractor. Vic­tor Ponta a plecat mai întâi la des­chi­­derea Jocu­rilor Olimpice Euro­pe­ne de la Baku, fără să-l infor­meze sau să se consulte cu președintele, în con­di­­ții­le în care toți liderii UE au boi­co­tat ma­nifestările de la Baku, din pri­cina nerespectării drepturilor omu­lui în Azerbaidjan. Acolo a fost într-o com­panie foarte ciu­dată: Putin, Er­do­gan și Lukașenko. Apoi, Ponta a ple­cat în Turcia, tot fără să anun­țe pe ni­meni, nici măcar pe pre­ședinte. Am rămas, deodată, fără premier. Ponta a șters-o ca în vremea adolescenței sa­le, când a plecat în străinătate și toată lu­mea i-a pierdut urma pentru vreun an. Se pare că nu a depășit momentul. Infan­ti­lismul său e confirmat și de "gu­ver­narea" pe care, ulterior, a de­ma­rat-o pe Facebook. Acolo a co­mu­nicat un­de se află, ce face, că a cerut au­tosus­pendarea și că pune la ca­le re­duceri de TVA. Această ul­timă mă­sură anun­țată este do­vada că Ponta nu are de gând să se retragă din funcție. Atâta vre­me cât se grăbește să co­mu­nice, "de pe patul de spital", dimi­nua­rea TVA la 19%, încă de la sfâr­șitul acestui an, înseamnă că vrea să-și crească, sau măcar să-și men­țină cota elec­to­rală. Să ob­ser­văm, cu această ocazie, că, în­cet, în­cet, PSD a pre­luat cam toate punctele din programul de gu­vernare propus de PNL, dina­mitând campania li­be­ra­lilor pen­tru schim­barea guvernului. De ce să-l schimbi pe unul care face deja ce altul pro­mite că va face?

- În primele luni de la instalarea lui Klaus Io­hannis la Cotroceni, părea să existe o colaborare instituțională bună cu guvernul. Premierul și pre­ședintele se întâlneau săptămânal. Am ajuns oare ca în timpul președinției lui Traian Băsescu, când nu știa stânga ce face dreapta?

- Prin felul în care se comportă în relația cu pre­ședintele, făcând "politică externă" de capul lui și neinformându-l cu nimic din ce face, arată că el este sămânța de scandal în relația cu președinția (deși pe vre­mea președintelui Traian Băsescu, Ponta se dă­dea mereu victima capriciilor și a personalității con­flic­tuale a acestuia). E adevărat că Băsescu era mai aprig și răspundea atacurilor, dar Iohannis chiar nu e genul. Președintele Iohannis s-a comportat civi­li­zat și a avut multă răbdare până acum, dar l-a răzbit. Dacă și pe Iohannis a reușit să-l scoată din sărite, înseamnă că el este principalul furnizor de conflicte între palate.

"Oprea a pus PSD pe jar"

- De ce l-a preferat Victor Ponta ca înlocuitor pe Gabriel Oprea, liderul UNPR, și nu pe vreunul dintre miniștrii PSD?

- Are motive bine întemeiate, desigur. Nu doar apartenența de odinioară la PSD a generalului Ga­briel Oprea sau relațiile de rudenie dintre cei doi - căci sunt cumetri -, ci și, probabil, trecutul, și aș spu­­­ne vo­cația de "numărul doi" a lui Oprea. La mi­neriada din 1999, Oprea era mâna dreaptă a lui Mi­ron Cozma. În anii 2000, era șeful mafiei personale a lui Adrian Năs­tase, după cum ne spunea Traian Bă­­sescu - care, după aceea, l-a reevaluat și recupe­rat pe Oprea, pentru re­gimul său. În virtutea "intere­su­­lui național" cu care de­filează, Oprea s-a mișcat dintr-o tabără în alta, având ca singură regulă să nu voteze împotriva guver­nului din care face parte. Dar acum, a pus PSD pe jar, cu o declarație suprin­ză­toare: a spus că partidul său, UNPR, se va retrage de la guvernare, dacă ma­joritatea guvernamentală va aduce mo­dificări la Codul Penal. Cu un UNPR fidel, PSD are o majoritate parla­men­tară de nezdruncinat. Și vrea să o păs­treze. Or, afirmațiile lui Gabriel Oprea au stârnit bănuiala că acesta are de gând să-și ia "interesul na­țional" și să migreze în tabăra PNL, pentru a face altă majoritate parlamentară. O bănu­ială întărită și de hotărârea UNPR de a-l susține pe Ungureanu, alături de PNL, pentru funcția de șef al SIE.

- În acest context, să privim fu­ziunea minusculului partid al lui Că­lin Popescu Tăriceanu, PLR, cu cel al lui Dan Voiculescu, PC, drept o în­cer­care de a echilibra balanța, de a oferi PSD un aliat-alternativă mai puter­nic, astfel încât acesta să nu mai de­pindă de UNPR?

- Fuziunea PC - PLR chiar nu are nici o im­portanță. Cele două partide erau anexe ale PSD, acum au devenit o singură anexă. Nu cred că rezul­tatul, așa numita Alianță a Liberalilor și Demo­craților (ALDE), va intra singură în alegeri, așa cum a anunțat, căci n-ar avea nici o șansă. Nu cred nici că va crește ca Făt-Frumos în Parlament, prin racolarea de parlamentari - i-a racolat deja UNPR pe toți cei care au avut mo­tive să nu intre direct în PSD. Nu e vorba nici să echi­libreze acumularea de putere a UNPR, care e tot un partid-balama al PSD. Deși nu exclud ca asta să fie rațiunea. Mai degrabă cred că e o încercare a lui Tă­riceanu de a-și legitima poziția de lider de partid, pentru că PLR nu-i era de ajuns pentru asta.