Timpul are răbdare cu marile iubiri

Redactia
Să simți că te sufoci de atâta fericire.

Că e prea mult, că nu ești demn de atâta bine, care te-a copleșit așa, deodată... De două ore stau și o privesc cum doar­me. Mi-am tras un taburet la marginea patului și îi con­templu chipul atât de frumos, ușor încruntat și înfu­mu­rat, chiar și-n somn. O privesc toată, și nu-mi vine să cred că e aici, în patul meu, împreună cu mi­ne, că acum doar câteva ore mi-a fă­cut mărturisirile acelea, la care nu mă așteptasem vreodată...
Nouă ani au trecut de atunci. No­uă ani de zile, în care n-am în­cetat să mi-o scot din gând, cău­tând-o peste tot, străduindu-mă să nu mă-ntreb de ce a dis­pă­rut din via­ța mea atât de brusc, fără să mai dea vreun semn. "Dispare, am au­zit că așa face ea", îmi spu­se­se pri­e­tena ei cea mai bună. N-o mai vă­zuse nici ea de luni de zile după des­­păr­țirea noastră. Niciunul din cei vreo șapte prieteni ai ei, cu care pe­tre­cu­serăm atâtea clipe minu­na­te, n-o mai văzuseră de-atunci, deși au­zeau că e tot în Sibiu, nu plecase din țară, cum se zvonise cândva. Ști­am că Sibiul e ora­șul ei de suflet, sau că ea e su­fletul Sibiu­lui, cel pu­țin așa mi-a rămas în închipuire orașul acela su­perb de la poalele Făgărașilor. Pentru mine, întot­dea­una, Sibiul va înseamna Bogdana.
Două ore nu m-am mișcat de pe scaun. De vreo trei ori am îndrăznit să îi mângâi părul castaniu, să îi ating buzele roșii, cărnoase, iar ea m-a cuprins cu amândouă brațele, prin somn, și m-a sărutat și ea, dormind apoi mai departe. Efectiv, nu puteam crede că e aici, cu mine în cameră. N-o întrebasem ce va fa­ce mâine, n-aveam de unde să știu dacă mai ră­mâne. Era posibil să dispară iarăși pentru ani de zile, poate pentru totdeauna. Am coborât numai vreun sfert de oră, până la un magazin din apropiere, chel­tu­indu-mi ultimii bani ca să-i cumpăr toate bună­tă­țile, pentru când se va trezi. Apoi am încercat să mă întind, să dorm, dar n-am putut. Nu-i mai vedeam chipul. Așa că m-am așezat pe scaunul acela și am privit-o. Ore în șir, atent doar la trăsăturile ei, ce nu se schimbaseră deloc, ba parcă era mai frumoasă ca niciodată. Nu s-a mișcat în răstimpul acela. Zâm­bea, uneori, iar o dată chiar a și râs puțin, chicotit, în­fio­rată de vise fru­moa­se.

Un vals sub cer înstelat

Nouă ani... Țin minte fiecare detaliu. Zile de lu­mină, în care ți-e mintea mai limpede și-atentă ca oricând. Și n-ai cum să uiți. Când am văzut-o, sin­gură și parcă foarte tristă, c-o tâmplă sprijinită în pal­mă, în fereastra largă a unei cafenele din mar­­ginea Sibiului, am simțit cum mi se taie ră­suflarea, stând în fața ei, pe trotuarul pustiu, și am intrat ca vrăjit, înăuntru. M-am așezat lângă ea și am stat acolo și am tăcut. Iar ea și-a întors încet gâtul lung, privindu-mă le­neș, cu ochi înguști, ca două tăieturi strălu­citoare, a zâmbit ușor, apoi m-a privit direct în ochi, amu­zată, cumva, și provocatoare: "Ce e? Ce-i cu tine aici?...". N-am zis nimic, sau nu-mi amintesc să fi zis ceva, ci doar că apoi am mers alături de ea pe stră­zile orașului bătrân, con­tem­plându-i mersul tru­faș, de regină, ce părea să plu­tească pe deasupra tre­că­torilor din Piața Mare. Din când în când, se în­tor­cea către mine, făcân­du-mi semne să o ur­mez, căci vrea să-mi "pre­zin­te" se­cre­tele ei: gan­guri șer­pui­toare prin­tre clă­diri, cum ca­de um­bra peste do­uă case vechi și por­to­calii, un felinar bă­trân de sub zidul ce­tății, acope­ri­șurile "cu o­chi" din Piața Mică, sau cum se re­varsă soarele pes­te Turnul Sfatului, la as­fin­țit. Detalii, me­reu detalii. Unghiuri, bolți, ca­ta­combe, lu­mini, tur­nuri și poduri tene­broase prin care am urcat neștiuți, pe scări șubrede și scâr­țâi­toa­re. Întreg Sibiul îl cu­nosc astăzi pâ­nă-n toa­­te ungherele sale misterioase, nu­mai din po­veș­tile ei. Am mers mult, în ziua a­ceea, am mers mult, ca-ntr-un vis, ținân­du-ne de mâ­nă ca doi copii. Înaltă, cu spatele drept, mai înal­tă puțin decât mine, zâmbea, tră­gând, uneori, cu ure­chea, la ce vorbesc trecătorii. Ea m-a învățat să merg "înpământat", căl­când cu toată talpa, din călcâi până-n vârf, ca să simt mai bine energia pământului; ea a fost primul om pe care l-am văzut mergând "fix înainte", fără să se fe­rească din calea oamenilor, mereu visătoare și parcă grăbită, iar toată lumea se dădea la o par­te din ca­lea ei, co­pleșită, par­că, de pre­zența sa ma­ies­tuoasă, regală. Spre di­mi­neață, m-a în­trebat un­de stau, și eu i-am spus că la "Împă­ratul Ro­ma­nilor", im­pu­nă­torul hotel ră­mas a­proa­pe ne­schim­bat, din vre­­­mea lui Franz Josef și Johann Strauss. Nestin­gherită în vreun fel, a intrat dezin­voltă, cu aceeași ținută nobiliară, în hotelul de lux, a trecut pe lângă recepționerul ca­re picotea visător, îndreptându-se direct spre fastuo­sul restaurant cu mobile albe, candelabre și capiteluri aurite, care la ora aceea era pustiu. Oprită în mijlocul ringului de dans, a făcut o reverență și m-a invitat la vals. A fost singurul dans fără muzică pe care l-am trăit vreodată lângă o femeie, un dans simplu și sobru, de parcă zeci de perechi se aflau chiar atunci împre­jurul nostru, valsând, și toată lumea aceea in­vizibilă era acolo doar pentru noi. La un moment dat, și-a amintit că trebuie să fie "un ciucur", pe undeva, un buton în spatele scenei, ce poate să "deschidă cerul". Un mecanism ce culisează întreg tavanul res­tau­ran­tului, dezvelind cu adevărat văzduhul. Și, cul­mea, l-a și gă­sit. Plafonul restaurantului a început să hu­ruie încet, apoi să se deschidă cu zgomot tot mai puternic, iar eu, deși speriat, am sărutat-o în mijlocul ringului, sub cerul de august spuzit de stele. Atunci s-a de­clanșat alarma. Am fugit pe niște scări înguste, în spirală, prin decorul acela rupt din alt veac, ne-am furișat ca-ntr-un film polițist, pe coridoare "secrete", până ce am ajuns, în sfârșit, în camera mea: o man­sardă scufundată în penumbre, luminată misterios de felinarele orașului de afară. Se trezise întreg hotelul din cauza alarmei și a zgomotului făcut, dar în odăița mea era pace. Acolo, sub aco­perișul clădirii, ne-am sărutat pentru a doua oară și tot atunci mi-am dat seama că ne cam îndrăgostisem puțin. Apoi a plecat. Am vă­zut-o de la etaj cum iese în stradă pe ușile larg des­chise ale hotelului, flu­ie­rând prin zorii dimineții, tre­când nepăsătoare pe lân­gă mașina de poliție abia so­sită, și făcându-mi semne de rămas bun.

Casa cu pisici

A doua zi, la ora 10, m-a sunat să îmi spună bună dimineața. "Hai, scularea, ce facem azi?!", mi-a zis cu atâta înflăcărare, de parcă ne-am fi cunoscut de când lumea, și doar în treacăt m-a întrebat dacă ieri am simțit ceva pentru ea. Iar mie îmi venea să plâng, cu receptorul în mână, amintindu-mi mersul ei de regină, gândindu-mă că nu este posibilă o atât de mare fericire. I-am spus că trebuie să plec la Bucu­rești, că n-am cum să mai rămân, însă ea nu s-a în­tristat. "Pentru noi, mereu va fi timp", a spus. "Știi un­­de mă găsești, pentru mine timpul nu există. Nu există deloc..." Au urmat săptămâni la rând, în care am vorbit la telefon și câte șase ore pe zi, poves­tin­du-ne visele și trăirile, niciodată ceva concret des­pre viața noastră. Ajunseserăm să nu mai putem trăi fără telefoanele alea, tresăream de bucurie de fie­care dată când suna. Pe vremea aceea eram încă însurat, a­veam doi copii, deși mariajul meu se în­drepta de mult spre divorț. Trăiam mai mult separat de fosta soție, aproape nici nu mai comunicam cu ea, ci doar aveam grijă de cei mici. Oricât de bizar ar părea, "păcatul" ăsta, efectiv, nu mi-l puteam interzice, nu pu­team să nu răspund la telefon, să nu vorbesc cu Bog­dana. O zi fără să-i aud glasul m-ar fi făcut s-o iau raz­na. Abia după vreo lună și jumate am ajuns din nou la Sibiu, cu ajutorul tacit al șefului meu, care și-a dat seama, fără cu­vinte, că trec printr-o perioadă mai specială. Iar când i-am dat vestea Bog­danei că mâine vin, am simțit-o cu adevărat fericită. Am fost fericiți amândoi. Atunci m-a dus să-i văd casa aceea în­tor­tocheată, veche de peste un secol, plină mereu de prieteni, încărcată de anti­chități și cărțoaie vechi, între care tronau motani ne­mișcați și clondire cu bețișoare asiatice parfu­ma­te. Și tot de acolo, într-o seară, s-a ridicat Bogdana și m-a luat de mână, spu­nându-le tuturor că ea trebuie să plece "cu iubitul ei", de parcă ar fi vrut ca toată lumea să știe și să ia aminte. Lumea aceea care începuse să se învârtă cu mine amețitor...
Luni de zile n-am trăit decât cu gândul reîntoar­cerilor la Sibiu. Ajunsesem să cunosc burgul acesta medieval, până-n ultima piatră din caldarâm, să mă identific cu el, să simt cum pătrund în magie, odată cu primii pași făcuți pe "pietonala" dinspre "Îm­păratul Romanilor". Abia așteptam să-mi iasă în cale, să ne strângem în brațe, să ne iubim, ca și cum fiecare zi ar fi fost ultima. Îi presimțisem firea, ne­liniștile, o anume tristețe ce trece dincolo de ome­nesc, de banala idee de "cuplu". O dorință de... cu­noaș­tere, ăsta-i cuvântul, de ceva mai presus de lume, care făcea ca fiecare gest sau cuvânt să capete sensuri adânci și pătimașe subînțelesuri. Am stră­bătut locurile cele mai puțin "turistice" ale orașului, stând amândoi în câte-un parc pustiu sau o vitrină goală de cafenea, privind strada, unul lângă altul, povestindu-ne ceea ce sim­țim în momentul de față, cufundându-ne în noi înșine, într-un fel de călătorii interioare, în care ne sprijineam, cumva, deopotrivă, să ne cunoaștem pe sine, să ne simțim doar din tăceri sau priviri. De la ea am învățat să folosesc cuvintele pentru a povesti ce se-ntâmplă înăuntrul meu, ca pe un basm precis și conștient, de la ea am învățat atât de multe... Și mă consideram puternic, privilegiat, "stăpânul lu­mii", alături de dânsa. Fiindcă mi se părea că putem face totul - chiar totul - cât eram amândoi. Ne ad­mira lumea pe stradă, ne iubeau chel­ne­rițele care uneori ne lăsau să plecăm fără să plătim, ne abordau necunoscuți ce ne rugau să-i lăsăm să stea puțin în preajma noastră, fiindcă asta le face bine. O mân­drie, o fălo­șenie pe care ți-o dă doar iubirea îm­plinită. Să nu-ți mai încapi în piele de atâta iubire... Și nu conteneam să-i con­tem­plu chipul frumos, să mă înfior observând-o cum, deo­dată, își ridică pro­filul aristocratic, cum se uită în cer și, între ochii în­tredeschiși, zăream, uneori, ca o tremurare de la­crimi. O tristețe după ceva ne­văzut, un fel de dor de necunoscut. Și îndurerarea asta de-o clipă, urca până într-un punct, undeva sus!, apoi, parcă amin­tindu-și de ceva anumit, se îmbujora din­tr-odată și cobora pe pământ cu o bucu­rie atotcu­prinzătoare, mare și nemai­po­me­nită. Abia atunci se întorcea spre mine și, dându-și seama că o spio­nasem, se rușina puțin, zâmbea și îmi scotea limba. Așa era ea, n-o puteai "prinde" nicicum, îți scăpa prin­tre degete, tre­când dintr-o stare în alta c-o ușu­rință de spi­riduș; ni­mic tea­tral, nimic re­gizat (am urmărit asta foar­te atent), ci mai degrabă o con­tinuă ascuțime a spi­ritului, a gesturilor, a deta­lii­lor, ce te făcea să fii viu, me­reu pre­zent alături de dânsa. Așa este și acum. Atunci avea doar 26 de ani, eu 32. Ultima oară am vă­zut-o la Sibiu la sfâr­șitul a­nului 2006. Orașul era în sărbă­toare. Se pre­gă­tea să devină prima Capita­lă Eu­ropeană a Cul­turii de pe pă­mânt româ­nesc.

Frica

Apoi, deodată, m-a anunțat că vine ea la Bucu­rești. Brusc, într-o amiază de pri­măvară a anului 2007, mi-a scris doar atât: "M-am hotărât. Poimâine vin la ti­ne." N-am îndrăznit s-o întreb dinainte dacă are vreun plan, asemenea lucruri nu se-ntrebau între noi. Știam doar că vine, că vine aici, ca să stea mai mult, că vom fi doar noi doi, în sfârșit, iar asta mă umplea de-o bucurie ames­tecată cu un fel de frică. O zi întreagă am dere­ticat prin garsoniera în care mă mutasem de la un timp, după certurile cu fosta soție. M-am întâlnit cu Bog­dana într-o seară de martie, într-o piață a Uni­versității pustie, sub niște statui, unde ea stătea în picioare, sprijinită într-un călcâi, băie­țoasă, contem­plându-și parcă vârful bocancului, în timp ce vântul îi răscolea părul castaniu. A ridicat privi­rea spre mi­ne și mi-a zâmbit. La picioarele ei erau două bagaje. Ne-am strâns în brațe și nu ne-am mai dat drumul două săptămâni, care mi s-au părut cele mai minu­nate ale vieții mele. Atunci mi-a spus prima oară că mă iubește, iar eu, efectiv, nu-mi mai puteam des­prinde ochii de la ea. Mi-am dat seama că, dacă voi mai trăi așa multă vreme, probabil că mă voi stinge pe picioare. Căci eram complet inapt de-a face alte lucruri. Două săp­­tămâni n-am mâncat, n-am dormit, a­proape am uitat de ser­viciul meu. "Voi mu­ri", gândul ăsta începuse să mă obsedeze, a­tunci când mă străduiam să în­ghit măcar câte o coajă de pâine și nu puteam. "Este prea mult pentru mine..." Iar ea era în­floritoare și fe­ricită, iar asta mă bucura atât de mult, "prea mult", parcă, aveam nevoie să mai respir, să nu fiu conectat mereu la o asemenea intensitate a fericirii. "Corpul uman nu e conceput să fie atâta timp, con­tinuu, numai fericit", îmi ziceam și m-am surprins, într-o seară, când am în­trebat-o direct, dacă a venit pentru mine, ca să ră­mână definitiv. M-a strâns în brațe și mi-a șoptit la ureche că "Da". Și atunci, cu o spaimă care nu știu de unde urcase în mine, i-am spus că nu pot, că nu-s de-ajuns de pu­ter­nic pentru un ase­menea gest, că mi-e dor de copiii mei și de o viață nor­ma­lă... Fie­care om are, cred, asemenea cli­pe pe care le regretă amarnic, apoi. Când vor­bele îți ies sin­gure din gură și nu le mai poți întoar­ce... Cli­pe de răs­cru­ce, pe muchie de cuțit, când parcă "alt­ci­ne­va" îți dic­tează ma­rile hotă­râri. M-am gândit apoi foarte mult la seara aceea. Ani de zile m-am tot gân­dit. Dacă nu fă­cu­sem cumva marea eroare a vieții mele. Dar, cu trecerea tim­pului, am în­țe­les tot mai bine că dacă ar fi să re­trăiesc și azi clipa aceea, aș face la fel.

Ultimul tren

Nu cred că ăsta a fost, totuși, motivul părăsirii. Deși atunci ea s-a îmbujorat toată, mi-a dat drumul încet din brațe și a spus: "Înțeleg..." În schimb, și-a amânat plecarea încă vreo săptămână, lăsând să treacă zile la rând, în care tot pierdea câte un ultim tren. Ne-am mai în­tâlnit apoi, încă o dată, la Sibiu, doar pentru o sin­gură zi, și părea la fel de iubitoare. Dar chiar când eram acolo, brusc, și-a închis te­lefonul și n-a mai răspuns. Ușile casei ei misterioase au fost de atunci mereu închise. Nu ne certasem, nu ne-am spus ni­ciun cuvânt ce putea să provoace dispariția ei așa de subită. Pur și simplu n-a mai fost! I-am dat, za­darnic, sute de telefoane și de mesaje sperând, mă­car, să o mai văd. Primul an a fost ca o lungă boală. A fost ca o moarte. Doar tim­pul, foarte încet, a reușit să mă vindece. M-a căutat după șapte ani. M-a întrebat dacă vin la Sibiu și eu am venit. Am stat împreună o săptămână, clipă de clipă, nedes­păr­țiți. Ca și cum nimic nu se întâm­plase. Ca și cum ne-am fi despărțit ieri. Și iar am colindat orașul acela plin de nostalgii, într-un sfârșit de primăvară. N-am îndrăznit s-o întreb niciodată despre lucrurile din trecut. Doar la un moment dat, am spus așa, ca în treacăt: "Doamne, Bogdana, cât timp a trecut..." Iar ea, abia într-un târziu, după vreo două minute, mi-a spus acele cuvinte pe care nu le-am deslușit clar la început, din cauza vântului care îi dezmierda părul: "Cum are timpul răbdare cu marile iubiri..." Apoi s-a oprit, s-a uitat la mine și a zâmbit: "Tim­pul, drăguțul de el... Nu-i așa?"
Și iarăși n-a mai dat niciun semn, timp de peste un an. Până acum câteva zile, când m-am pomenit cu un mesaj de la ea, care avea să îmi răstoarne în­treaga viață. Am deschis telefonul și am citit doar atât: "Sunt la statui". Am ieșit ne­bunește din casă, am alergat într-acolo și, îm­brățișați pe o bancă, am tăcut fericiți, până ce stelele au în­ceput să se stingă pe cer. "Cum are timpul răbdare cu marile iubiri, nu-i așa?".

FLAVIAN