Tricolor românesc, pe mormântul lui Iancu de Hunedoara

Ciprian Rus
"Un mormânt care așteaptă tricolorul ro­mâ­nesc", scriam, în urmă cu mai bine de o lună, în "For­mula AS", într-o evocare a unuia dintre cei mai mari voievozi din istoria Ro­mâ­niei, Iancu de Hu­nedoara.

"Eroul în memoria căruia se trag clo­po­tele în fie­­care zi, în în­trea­ga Eu­ropă creș­tină, es­te un străin în ța­ra sa", afirmam a­tunci, reluând "plân­­ge­rea" profesorului uni­versitar clujean, Alexandru Dia­co­nes­cu: "Când mi se în­tâmplă să conduc gru­puri de prieteni sau de studenți în catedrala ca­tolică de la Alba Iulia, unde se găsește mor­mân­tul lui Iancu de Hunedoara, aștept în mod intenționat miezul zilei și bătaia clopotelor, ca să îl invoc pe cel mai european voievod român. Pe sarcofagul eroului se găsesc, de cele mai multe ori, o coroniță ofilită și un tricolor maghiar, roșu - alb - verde, nicio­dată cel al României".
Și iată că sem­nalul nostru de alarmă nu a ră­mas fără ecou. Cu sur­priză și bucurie, zilele tre­cute am primit la redacție mai multe foto­grafii, în care co­ronițe înfășurate în tricolorul româ­nesc îm­po­do­beau mor­mân­tul de la Alba Iu­lia, al lui Iancu. Vinovat pentru un astfel de gest ex­traor­dinar este Iu­lian Doftoreanu, cititor al "Formulei AS". Dar iată mărturisirea lui: "Am ajuns pentru prima dată în viață în Cetatea Alba Carolina, în 13 iulie anul acesta, și am vizitat și Catedrala Romano Catolică. Habar nu aveam că acolo este mormântul lui Iancu de Hunedoara. Poate, dacă nu vedeam acel morman de coroane cu tricolor maghiar, nici nu l-aș fi descoperit. Dar asta mi-a atras atenția, și am citit placa cu numele Ioan de Hunedoara. Atunci am fost puțin revoltat pentru nepăsarea noastră, a românilor, în comparație cu evidenta grijă arătată de prietenii noștri unguri, cu privire la memoria lui Iancu de Hunedoara. Apoi, a apărut în «Formula AS» un articol superb, care mi-a arătat mult mai mult decât știam eu despre Iancu de Hunedoara de la lecția de istorie. Atunci am decis să fac ce trebuie. Și pentru că în 26 iulie am fost nănași în Alba Iulia și am ales să o facem îmbrăcați în costume populare românești, am decis și să aducem un omagiu lui Iancu de Hunedoara, depunând o coroană cu tricolorul românesc la mormântul lui. Am făcut-o în 28 iulie, spre uimirea turiștilor ce vizitau catedrala la acea oră. Sincer, am simțit că facem ce trebuie să facă orice român, din când în când. Să arate un minim de considerație pentru înaintașii noștri".
Vă mulțumim, Iulian Dof­to­reanu, așa cum le mulțumim tu­turor cititorilor noștri, care a­jungând în stră­vechea cetate din Alba Iulia, vor duce o floa­re le­gată cu panglică trico­lo­ră, la mor­mân­tul marelui voievod român, Iancu de Hune­doa­ra.