Performanțe maxime, în preparatele românești din plante: FARES BIO VITAL

Florentin Popa
Dr. CARMEN NONN - medic specialist medicină de familie, cu competență în api-fitoterapie, director medical Fares Bio Vital -

"Fabricăm produse pur naturale, din extracte totale și pulberi de plante, fără nimic altceva care ne-ar putea apropia de ideea de medicament"

La Orăștie, frumoasa localitate transilvă­neană de la poalele munților, pe locul unde, în urmă cu aproape 100 de ani, farmacistul Fa­rago a fondat "Digitalis", prima com­panie româ­nă pentru cultivarea plantelor medicinale, se înalță, azi, o renumită fabrică de produse naturale din Ro­mânia. Un loc în care specialiști și iubitori de plan­te transformă leacurile satelor româ­nești în preparate cu eficiență dovedită știin­țific, testată și confirmată de spe­cia­liști. Marginalizată, adesea, de legi ab­surde, croite parcă pentru a deturna încre­derea în plantele medicinale, fito­terapia a biruit, totuși, la firma Fares - așa cum au biruit și plantațiile în­tinse pe zeci de hectare, care oferă o ma­terie primă pur biologică farma­ciștilor și chimiștilor care le trans­for­mă în preparate excepționale, dar ac­ce­­­sibile, ca preț. Despre secretele aces­tei reușite, dar și despre eficiența uno­ra dintre rețetele lor celebre, am stat de vorbă cu d-na dr. Carmen Nonn, director me­dical la Fares Bio Vital.

"Dumnezeu lasă plantele să crească și omul înțelept nu le nesocotește"

- V-ați consolidat un binemeritat loc fruntaș în producția de ceaiuri din România, garantându-le o calitate și-o prezentare de nivel internațional. Care este secretul acestei performanțe așa de spectacu­loase?

- Explicația vine din faptul că ducem mai departe o tradiție de mai bine de opt decenii. Curând, pe 10 decembrie, vom sărbători 86 de ani de când farma­cis­tul Farago, vizionarul nostru înaintaș, a pus bazele acestei instituții. Pe un studiu despre plantele medici­nale, pe care l-a publicat în 1920, a scris un motto care ne-a călăuzit și pe noi până azi: "Dumnezeu lasă plantele să crească și omul înțelept nu le nesoco­tește". Există această moștenire prețioasă care ne onorează, dar dincolo de ea, secretul succesului nos­tru stă, de fapt, în interesul de a face produse cât mai bune, care să vină în ajutorul oamenilor bolnavi și chiar sănătoși. Punem accent, în primul rând, pe cali­tate încă de la pregătirea semințelor, pe care le folo­sim pentru propriile culturi biologice. Apoi, fluxul tehnologic beneficiază de un control foarte riguros; avem certificări ISO și IFS pentru siguranță alimen­tară, certificatul GMP pe fluxul tehnologic al ceaiului, acordat de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, un certificat internațional de bune practici în producție. Deci, fluxul tehnologic se respectă întru totul, nu se face rabat în nicio direcție. Ca să fim siguri că produsele noastre au o eficiență deo­sebită, le evaluăm constant prin studii clinice. În colaborare cu centre medicale din Cluj și din Bucu­rești, am făcut studii pentru produsele din gama "Sto­mac Sănătos", destinate afecțiunilor gastrice, pentru cele destinate ficatului și afecțiunilor prostatei, și avem și alte studii în derulare. Bineînțeles, ne stră­duim să venim și cu ceva nou în întâmpinarea clien­ților, în concordanță cu cerințele de azi și cu noile boli ale societății moderne.

- Rețetele combinate de ceaiuri pe care le aveți sunt tot o moștenire străveche?

- O parte din ele, da. Rețetele de ceaiuri ale far­macistului Farago, descoperite întâmplător, au pus baze­le unei game de mare succes. Dar avem și ino­vații: de curând, am realizat pulberea carbonizată Rumex Carbo, pe care am tre­cut-o și prin studii cli­nice. La origine a fost o rețetă monahală, culeasă de la Mânăstirea Ră­tești, de d-l prof. dr. Pavel Chi­rilă. Dumnealui a folosit aceas­tă rețetă la centrul Natura­lia, timp de 25 de ani, și a avut re­zultate deosebite, ceea ce ne-a încurajat să facem câteva studii științi­fice. Rezultatele au de­mon­strat, fără echivoc, că for­mula fitoterapică reduce sem­nificativ transaminazele, iar valorile lor rămân scăzute, chiar și la 3 luni de la întreruperea tratamen­tului. E un produs cu efecte extraor­dinare. Îl realizăm atât sub formă de pulbere, cât și sub formă de capsule.

- Am observat că rețetele Fares conțin și plante care nu cresc pe me­leaguri românești. Se spune, totuși, că ierburile din zona în care te-ai născut sunt mai bune. Au plantele din alte zone geografice același efect tera­peutic ca cele din flora locală?

- Calitatea plantelor este foarte im­portantă, indiferent de originea lor. Noi folosim doar plante cu conținut optim de substanță activă, sub formă de pul­beri sau extracte totale, care acționează cu totul altfel decât un extract izolat. Efectul tera­peu­tic este garantat, chiar dacă uneori se vede într-un timp mai îndelungat. În ce privește plantele aduse din alte zone, noi nu importăm decât plante însoțite de certificate de calitate, ale căror substanțe active le mai verificăm încă o dată, ca să corespundă rețetei pe care dorim să o realizăm. Sigur, sunt foarte bune plantele care cresc pe meleagurile noastre, dar de ce să nu be­neficieze compatrioții noștri și de alte remedii valo­roa­se, dovedite științific, cristalizate din înțelepciunea altor popoare, din alte zone, care se găsesc de-a lun­gul și latul pământului? În plus, nici alimentele, fruc­tele, condimentele nu mai provin, în zilele noastre, doar din arealul pe care-l ocupăm, ci de pe toată pla­neta. Poate de aceea, uneori, un anumit produs lip­sește de pe piață o vreme. Decât să facem rabat la calitate, preferăm să așteptăm până putem importa produsul la calitatea pe care ne-o dorim.

- E și cazul Biomicinului A14, unul dintre pro­dusele Fares, încercat cu succes și de colegii noștri de la "Formula AS". În farmaciile din Bucu­rești se găsește foarte greu...

- Probabil a fost o sincopă în aprovizionare, pen­tru că Biomicinul, cu cele două formule ale lui - Bio­micin și Biomicin Forte, este foarte cerut în această pe­rioadă. E un antibiotic natural pe bază de uleiuri esențiale, totodată un foarte bun antiviral și anti­bac­te­rian, pe care îl realizăm după o rețetă originală. Este foarte căutat, pentru că înlocuiește cu succes antibio­ticele de sinteză, dar fără efectele secun­dare ale acestora. Nu modifică flora bacte­riană, nu scade imunitatea și este perfect tolerat de pacienții cu intoleranță la anti­biotice.

"Medicina alopată se deschide tot mai mult către fitoterapie"

- Preferința pentru terapiile și pre­paratele naturale devine prepon­de­rentă în toată lumea. Cum văd me­dicii această tendință? Au înțeles, și ei, valoarea plan­telor medicinale?

- De la an la an, constat o des­chi­dere tot mai mare a medicinii alopate către fito­terapie, ceea ce mă bucu­ră. În 2012, aveam colaborări cu circa 50 de medici, care au trecut prin evaluări și studii clinice peste 800 de pacienți. Acum, avem cel puțin 2000 de pacienți, pe care îi monitorizăm direct, iar colabo­rările cu medicii au depășit cu mult suta. Nu e vorba doar de medici de familie, ci și de medici interniști, gineco­logi, uro­logi, pneumologi, infecționiști, alergo­logi, medici de terapie intensivă. Avem o relație di­rectă, discutăm cu ei despre produse, despre afecțiuni, mo­ni­torizăm îm­preună rezultatele și facem fișe de eva­luare. La întâl­nirile pe care le organizăm în diver­se orașe, vin tot mai mulți medici, la care vedem un interes crescut pen­tru fitoterapie. Cred că acest lucru s-a întâmplat din două motive: în primul rând, pentru că medicii au început să vadă că formulele fitotera­pice dau rezul­tate; în al doilea rând, pentru că majo­ritatea pacien­ților au început să le forțeze mâna, cerându-le trata­mente naturale, care să nu le intoxice ficatul.

- Pot, oare, produsele naturale să înlocuiască, cu succes, un tratament alopat? Sau ar trebui să le considerăm doar ajutoare complementare?

- Sunt afecțiuni în care tratamentul medicamentos poate fi total înlocuit. Uneori, e chiar recomandat să începi cu o terapie naturală. Dar sunt și situații severe, când tratamentul naturist se poate lua numai comple­mentar. Contează foarte mult ce strategie de vindeca­re urmezi. Acesta este motivul pentru care colaborăm atât de strâns cu medicii - ca ei să poată recomanda cel mai eficient tratament, în interesul bolnavilor.

- Pe lângă plante, Fares oferă și consult de specialitate. Pacienții care vin la dvs. au nevoie și de recomandarea medicului?

- Nu neapărat. Dacă nu există riscuri majore pentru sănătate, orice pacient care are o problemă poate apela la noi. Bineînțeles, în anumite cazuri e bine să ceară și părerea medicului curant, iar dacă ur­mează deja un tratament alopat, trebuie să-l infor­me­ze despre suplimentele pe care le ia. E foarte impor­tant ca oamenii să cunoască și produsele naturale, cu avantajele lor. Noi ne străduim să informăm cât mai corect: produsul acesta merge de aici până aici, are următoarele efecte, dar nu rezolvă alte probleme. Unele sunt terapii în sine, altele doar adjuvante, unele combat efectele negative ale medicamentelor de sinteză, altele le pot înlocui cu totul. Faptul că am fost întotdeauna extrem de corecți, în ceea ce am afirmat despre produsele noastre, ne-a adus o mare deschi­de­re în rândul specialiștilor, care au apreciat acest lucru.

"Poluarea agresivă ne obligă să ne apărăm de îmbătrânire"

- Fitoterapia modernă s-a dezvoltat foarte mult în zona tratamentelor antiaging, care combat îmbă­trâ­nirea precoce. Se realizează și la Fares astfel de produse?

- Sunt atât de mulți factori care ne agresează pe toate căile, de la poluarea aerului la cea alimentară, încât devine din ce în ce mai evident că trebuie să ne protejăm celulele de îmbătrânirea prematură. Acesta și este, de fapt, conceptul anti-aging: prevenirea îmbătrânirii și a oxidării, la nivel celular. Bineînțeles că am luat și acest aspect în calcul, ținând cont de cerințele consumatorilor. Avem formule de tratament eficiente, sub formă de capsule: Antioxidant + anti­aging și Ceai Antioxidant, care pot fi folosite atât pre­ventiv, cât și complementar. Dacă pe lângă tratamen­tul alopat adăugăm și produse naturale, care protejea­ză celula, efectul e potențat, și ajutăm la curățarea va­selor de sânge și la prevenirea îmbătrânirii celulare. Antioxidanții naturali extrași din plante au un rezultat foarte bun. Există formule foarte bune și pentru elimi­narea colesterolului în exces, Capsulele de clorofilă, care merg și ele extraordinar de bine. Avem și un De­toxifiant cu ganoderma, foarte bun, cu rezultate exce­lente în eliminarea reziduurilor toxice din organism.

- Observ că aveți unele produse care sunt mar­cate 1+2. Trebuie luate împreună?

- E vorba de un concept unic, realizat de echipa noastră de cercetare. Sunt produse gândite foarte sim­plu, cu formule diferite, dar pentru aceeași afecțiune și cu eficiență similară. Se știe că, dacă urmezi pe termen lung un anumit tratament, organismul ajunge la obișnuință, iar eficacitatea produsului scade. Or, când ai boli care necesită un tratament îndelungat, alternanța e recomandată și chiar necesară. Ele nu se iau împreună, ci pe rând. Dar partea bună e că nu există o schemă fixă, nu e nevoie să începi, neapărat, cu 1 și să continui cu 2, se poate începe cu oricare dintre ele și pot fi alternate. În felul acesta, nu mai e nevoie de pauze între tratamente. Acest concept l-am aplicat la mai multe produse destinate unor afecțiuni cronice care necesită cure prelungite: "Colesterol 1 și 2", "Fitotensin 1 și 2", "Diuretic 1 și 2", "Hepa­to­fit 1 și 2", "Calmocard 1 și 2".

- Se apropie iarna. Ce produse Fares ne-ar putea fi de ajutor?

- Orice preparat din gamele Biomicin, Biosept, Hapciu, Plantusin, Răceală și Gripă. Biomicinul este un antibiotic natural foarte util în infecțiile respira­torii. Nu se administrează preventiv, ci numai ca tratament, dacă infecția s-a instalat deja. Și spun acest lucru, pentru că lumea s-a obișnuit să ia tot felul de tratamente naturale preventiv, dar unele chiar nu-și au rostul. Biomicin are rolul să distrugă bacteriile care atacă organismul. Dar dacă nu suntem atacați de ni­mic, degeaba îl luăm! Dacă ne prinde o viroză, avem nevoie de tratament antiviral și antiinflamator, deci apelăm la gamele Biosept, la Hapciu solubil - un anti­inflamator foarte eficient, reconfortant și deosebit de plăcut la gust, care îți desfundă aproape imediat căile respiratorii. Dacă ne apucă tusea, avem la îndemână Siropul Plantusin, care este pe piață de 20 de ani și are eficiență dovedită. Pentru cei cu tuse cu expec­to­rație supărătoare există Plantusin Forte, o formulă mai concentrată. Iar pentru diabetici, care nu suportă zaharurile din sirop, am gândit preparate împotriva tusei, sub formă de ceaiuri și comprimate.

- Care dintre produsele Fares ne-ar fi de folos pentru ridicarea imunității? Îi aveți în vedere și pe copii?

- După vacanța de vară, copiii s-au întors în colectivități, unde pot lua răcelile unii de la alții foarte ușor. Firește că ne-am gândit și la ei, pentru că și noi suntem părinți. De exemplu, pentru copiii de grădi­niță avem Sirop cu propolis pentru imunitate, care are o compoziție complexă, e foarte eficient, bun la gust și le ajută organismul să facă față invaziei de virusuri și schimbărilor de temperatură. Compri­matele masti­ca­bile Echinacea cu propolis merg bine la primele semne de durere în gât. Imunitate cu Echinacea este o formulă în care am introdus plante recunoscute pen­tru efectul asupra reacției de apărare a organismului. Noni cu echinacea e foarte nimerit pentru pacienții cu boli reumatice și digestive - le ridică imunitatea, protejându-le în același timp stoma­cul și intestinele. Per­soanelor cu afecțiuni cronice, aflate sub trata­men­te cu polimedicație, și bolnavilor care urmează cure de radioterapie ori chimioterapie, le recomandăm un imunomodulator de excepție: Imunitate cu 7 ciuperci.

- Aș vrea să închei interviul cu un compliment: ambalajele produselor dvs. sunt de-a dreptul artis­tice. Aveți angajați specializați?

- Avem o echipă de marketing, comunicare și de­sign, care lucrează împreună cu colegii din cercetare, astfel încât să existe o bună armonizare între desti­nația, denumirea, compoziția produsului și ambalaj. Acesta să fie plăcut la vedere și sugestiv, să reflecte ideea de tradiție și de natură. Ambalajele trebuie să transmită principiul nostru de bază - fabricăm pro­duse pur naturale, din extracte totale și pulberi de plante, fără nimic altceva care ne-ar putea apropia de ideea de medicament.