COZONACII CU POVEȘTI

Otilia Teposu
În vremea copilăriei mele, bucuria Crăciunului începea cu mult înainte ca zările să se umple de colinde și ulițele de colindători. Iar dintre toate zilele acelea pline de așteptare, cea mai mi­nu­nată mi s-a părut întotdeauna ziua Ajunului, pentru că, încă de dimineață, bucătăria Bunii, casa întreagă, ograda, ulița și, până la urmă, chiar și pădurea de lân­gă casă și dealul cu aluni, până dincolo de carieră și de copacii cei mai bătrâni din lumea asta, toți și toate se umpleau de o lumină blândă, care părea să iz­vo­rască din ele, din priveliști, ființe și lucruri, ce se pregăteau de întâlnirea cu Pruncul Sfânt.

Șporiul cel fermecat

Toate întâmplările mai importante ale Ajunului se îm­pleteau în jurul șporiului, o sobă uriașă, care um­plea un perete întreg, și-al cuptorului din care Buna scotea mereu ceva bun de mâncat. Șporiul începea de la ușa ce dădea în camera mare, unde în timpul anului îți clănțăneau dinții de frig, căci acolo se făcea focul doar la Crăciun și la Paști, și se oprea lângă cea­laltă ușă, mai veche, din scânduri groase, legate cu ținte de fier, dincolo de care puteai să co­bori do­uă trepte și să intri în cămara de piatră. Șporiul avea în­tr-o parte cuptor de pâine și lângă el un cotlon meș­terit în burta încăpătoare, din care Buna lua apă cal­dă, când mă spăla pe mâini. Era vechi tare șporiul. Era mai bătrân cu mult decât Buna. Și Buna era bă­trână, dar șporiul, și mai și. La căldura lui am adormit adesea cu motanul în brațe, visând la munți de pră­ji­turi și de turtă dulce, căci iarna, în jurul șporiului, se fă­ceau niște minunății pe care vara parcă nu le sim­țeai așa de dulci, iar în dimineața Ajunului, ele între­ceau orice închipuire, oricât de pretențioasă ori si­man­dicată ar fi fost ea.
Era încă noapte afară, când Buna făcea focul și arunca cenușa și cărbunii pe cărarea ce ducea către casă, ca să nu alunece pe gheață, cu tăvile de aluat. Apoi intra în bucătărie, odată cu aerul înghețat, care ajungea până la mine, oricât mă ascundeam în vârful patului, sub duna cea uriașă. Buna se spăla apoi bine pe mâini, își punea șurța mare, de lucru, și începea să scoată din credenț, din dulapul cel mare, tot felul de pungi și pun­gu­țe, cutii de carton și de tablă, bor­cane pe care le înșira pe masă, ca să le golească mai târziu într-o anu­mită ordine. Începea totdeauna cu pun­gile maronii, din care ieșeau la lumină poamele, stafide aurii, ci­reșe amare, coacăze, prune și afi­ne uscate din vară. Le punea pe ca­tegorii în ceș­cuțe și peste ele, ca să le înmoaie, turna, din sticle bur­toa­se, rachiuri și siropuri, aromate cu muguri de brad, ori cine știe ce alte licori co­lo­rate, fierte vara înde­lung, în vase de lut. Din borcă­ne­lele groase, butucănoase, sco­tea apoi pe far­furioare coajă rasă de lă­mâie, înmuiată în miere ames­te­cată cu scorțișoară, din care pri­meam și eu câte o linguriță. Ră­coa­rea aceea gălbuie te pișca la limbă și te făcea să râzi mereu.
Bunătățurile aranjate pe masă erau lăsate o vreme "la hodină", până ajun­geau să se încălzească cât să poa­tă face buna din ele haioșe înfoiate, biscuiți tre­cuți printr-o formă de tablă prinsă de mașina de mă­cinat, hoarne umplute cu frișcă dulce, bătută din groș­tiorul cules dimineața de pe laptele Matronei, bivolița noastră uriașă; turtițe undate în ciocolată topită, hoa­buri, spume ușoare ca fulgul, care se topeau în gură, făcându-te să mai iei unul și încă unul, poate, poate, îi prinzi mai bine gustul divin; pătrățele de aluat cu mac și cui­șoa­re zdrobite în mo­ja­rul au­riu, cornulețe cu silvoiz, coapte în tep­șuri mari, chifli și chifluți cu nuci și alune, cu­le­se de moș Chimu, foi sub­țiri de prăji­tură cu scorțișoară și zahăr ca­ra­melizat.
Oricâte mâncăruri ar fi fost pe masa Cră­ciunului, oricât de buni și afumați câr­nații co­borâți din pod, oricât de usturoiată slăninuța și ori­­cât de închegată toba sau "șoaitul", ele tre­ceau nebăgate în seamă când se aduceau dul­ciurile, de aceea era mare întrecere între gos­podinele satului, iar Buna mea câștiga întot­dea­una între­cerea, căci nu degeaba a fost în ti­nerețea ei socăciță în casa lui "grose doc­tor", venit de la Viena, ca patron al mi­ne­rilor din Valea Albă.

Steaua de aur

După ce-și rânduia pe masa de lemn "in­gre­diențele și miro­du­rile", Buna făcea plă­mă­deala pen­tru cozonacii mari și pentru cola­cii colindătorilor. Se mișca prin bu­cătărie "ca pe ață", nici o miș­ca­re în plus, nici una mai puțin. Lu­mina gălbuie scăpată de sub aba­­jurul dantelat al lămpii o făcea mai tânără și mai veselă decât era de obicei.
O pândeam de după colțul per­­nei, cum cer­nea făina cu sita ma­re, și îmi plă­cea să văd mor­ma­ne­le de făină ce se așe­zau ca niște dea­luri de zăpezi în co­­vată. De fiecare dată când fă­cea cozonacii de Crăciun, îmi spu­nea și po­ves­tea lui Iisus. Și-n fiecare an, po­vestea începea la fel: "Măicuța Dom­nului, Ma­ria, se ducea cu Io­sif prin câmpia de piatră a Iu­deei, ca să se în­scrie în acte, la Ierusalim. Se ducea, sărmana, când pe jos, când călare pe un măgar, pe dru­mul acela pietros și fără un petic de umbră, că-n țara aceea e numai vară mereu".
În timp ce povestea, Buna frământa din ce în ce mai repede. Și covata se legăna dintr-o parte în alta a mesei și masa scârțâia de câte ori Buna își afunda mâinile în aluat. Eu eram tot în pat, sub dună, unde era cald, cald și bi­ne, și mă gândeam cum poate fi pe lumea asta o țară în care să fie numai vară tot timpul, fără nici un pic de omăt. Cum pot trăi oamenii ace­ia fără zăpezi? Și cum o fi călătorit Maica lui Iisus în țara aceea? Poate să fi plecat de di­mi­neață, când lumina soarelui era încă zgâr­cită, ori poate că încă nici nu se ridicaseră um­brele reci ale nopții, când ea s-a în­fășurat în man­taua de drum. Și drumul... pașii mă­runți ai mă­garilor lo­vind pie­trele albe, ce se rosto­go­leau ușor, prin iarba us­ca­tă de la marginea că­rării. Și-n urma lor se ridica si­gur un praf gălbui, ce se așeza pes­te haine ca o poj­ghi­ță, ca o platoșă, cu atât mai groasă cu cât cărarea ră­­mânea tot mai lungă înapoia lor. Poate că așa o fi fost.
"Și Măicuța sfântă", zicea iar Buna, "mer­gea greu, că i-a venit sorocul să nască și ni­­meni n-o ajuta, și nimeni n-o pri­mea în casă și s-a adăpostit într-un grajd, căci s-a pornit un vânt mare. Și Măicuța, să­ra­ca, se muncea acolo în grajd, printre animale. Vai! Vai! Vântul de-afară nu mai con­te­nea, șu­iera pe la col­țurile grajdului și strecu­ra pe sub ușă grăunțe gal­ben-cenușii de nisip."
Aplecată peste covată, Buna spu­nea mai departe povestea și fră­mânta, de-acuma, parcă mai ușor aluatul, ca­re era aproape gata, căci se des­prin­dea bine de pe mâinile ei. Nu o mai ascultam. Știam ce ur­mea­ză. Știam că atunci când vântul a fost mai mare și vuietul de afară mai înspăimântător, atunci s-a fă­cut brusc tă­cere, de nu se mai auzeau nici măcar gră­un­țe­le de nisip alu­ne­când pe sub ușa grajdului. Și-atunci, în tă­cerea aceea, s-a născut Pruncul Sfânt Iisus. Și mai ști­am, tot de la Buna, care povestea acu­ma singură, fără să vadă că n-o mai ascult, mai știam că atunci când Pruncul a ieșit în lume, s-au aprins pe cer stelele, pentru întâia dată în viața lor, și din norii ne­miș­cați au început să cadă steluțe argintii, care au acoperit câmpia cu un puf strălucitor. Asta s-a în­tâmplat cu si­gu­ranță pentru că Iisus, copilașul, și-a ri­dicat mânu­țe­le către cer și bu­nul Dumnezeu l-a văzut și s-a bucurat.
Buna ședea apoi o vreme pe lada de lemne și-și lega mai strâns năframa pe cap. Aluatul din covată se odih­nea și el și creștea rotund, acoperit cu ștergarul de câ­nepă; eu, între perne, beam ceai. Pe șporiul bă­trân, în oala mare și roșie fierbea, deja, găina cea mai grasă din curte, ținută anume pentru "zama Cră­ciu­nului", iar "tăițăii" galbeni ca aurul și subțiri ca firul de păr se uscau înșirați pe o față de masă curată. Din cup­to­rul șporiului, din bloadăr, ieșeau aburii broz­bu­țelor, în­velite în foi de varză acră. "Uite așa L-a luat Măi­cu­ța pe Pruncuț și L-a înfășat, uite așa!", zicea Bu­­na când punea pe masă pri­ma bucată de aluat, pe care îl ne­tezea cu drag și-l mai fră­mânta un pic, apoi îl în­tindea ca să-l umple cu nuci mă­cinate și îndulcite cu mie­re, ori cu mac pisat, fiert în lapte. Înfășura apoi alua­tul, ca pe-un cocon, îl aran­ja în tepșuri, și-l mân­gâia cu o pană înmuiată în gălbe­nuș. La urmă, făcea peste el semnul crucii și punea tepșurile lângă șporiu, la cald, la crescut.
"Și L-a înfășat în scutecele și-n petelcuțe albe ca pana de porumbel", adăuga Buna cu glas mai subțire, ca și cum s-ar fi emoționat, dintr-o dată, fără să vrea. "Și-atunci s-a auzit cum sunau cerurile de cântece, care veneau de deasupra norilor. Și toată lumea se uita mirată și aștepta să spună careva dintre oameni de unde vine atâta sărbătoare în lume și cum de curge atâta lumină din cer. Și atunci numai iată că au venit și craii, mândru îmbrăcați".
În fiecare an, povestea se oprea la sosirea crailor. Buna se încurca mereu când le descria costumele. Nu mai ținea minte dacă Balthazar era cu mantie roșie ori dacă Melchior avea coroana de aur pe cap. Iar pe-al treilea, nici nu mai știa cum îl cheamă. Ba-mi spunea că au venit din India, ba că din Persia, ba că din Ba­bi­lonia. Cred că nici n-a știut prea bine vreodată, deși vorbea de da­ru­rile crailor pentru micul Iisus ca și cum ar fi fost și ea de față: "Doamne, ce hai­ne bo­gate, ce inele, ce de stofe și bani, și ciz­me ro­șii, arcuite la vârf, și ochii strălucitori de bucuria so­sirii, mai strălucitori ca steaua de aur care i-a călăuzit zile în șir, prin deșert".
De fapt, de câte ori ajungea cu povestea aici, cozonacii și colacii erau deja dospiți și Buna îi ducea în cuptorul încins. Mă ridicam din pat, să-i țin ușa deschisă, ca să poată trece cu toate tăvile înșirate pe brațe. Și așa cum se-ntâmpla în fiecare an de Ajun, pe ușă intrau câțiva fulgi spulberați de vânt, venind dinspre pădure, odată cu aerul înghețat. Iar când co­lacii erau gata și aburul lor stăruia ca un clo­pot deasupra mesei, îmi primeam și eu răs­pla­ta pentru cumințenie: două păsărele coapte făcute din aluatul curățat de pe covata de frământat. Rumene și fierbinți, scoase atunci din cuptor, păsăruicile acelea îmi ascultau co­lin­dele abia îngânate și tot de ele îmi în­căl­zeau și mâinile, înghețate pe sfoara saniei. Era deja sărbătoare. Se făcuse Crăciun.