Dispar piețele publice

Ion Longin Popescu
Asociația Frontului Negustoresc Obor, fondată în anul 1935 și reînființată în anul 2006, trage un semnal de alarmă: piețele pu­blice se închid și dispar.

Deși sunt pro­tejate de lege, odată cu venirea lui Traian Bă­sescu la primăria Capitalei, s-a tre­cut la privatizarea nelegală a aces­­tora. Cunoaștem cazul Pieței Amzei, iar mai recent, al Pie­ței Timpuri Noi. Îmi era drag să merg în Amzei, să ad­mir ta­rabele țăranilor legumi­cul­tori din jurul Bucureștiului sau să cumpăr flori și caise de la gospodarii din Ilfov. As­tăzi, pia­ța a dispărut, în locul ei ridicându-se un ridicol cub de sticlă cu două etaje. Și la Tim­puri Noi, tarabele au dispărut, patronii arabi au vândut spațiul unui lanț de super­mar­ke­turi. Sub pretextul "modernizării" (vezi și ca­zul Pieței Obor), noii patroni dau o lo­vitură mortală liberei concurențe, care se manifestă, prin tradiție, în piețele deschise. Asociația Frontului Negustoresc, condusă de Mircea Gheorghiu, un luptător temut de toți primarii de sector, conlucrează cu Aso­cia­ția Salvați Bucureștiul și Fundația Eco-Civica, pentru a apăra, în justiție, piețele libere. Pe lângă distrugerea unei tradiții se­culare, desființarea piețelor prin privatizare anulează concurența liberă, libertatea intrării mărfurilor producătorilor, cât și a ieșirii acestora către populație, printr-o competiție deschisă. Sunt instituite bariere birocratice, controale absurde, creșteri de prețuri abe­rante - toate având drept scop împiedicarea pro­ducătorilor de a-și vinde marfa proas­pă­tă, direct consumatorilor. Specificul piețelor bucureștene a fost, dintotdeauna, tocmeala, dialogul direct cu țăranul, cu florăreasa, cu lăptăreasa. Piețele asigură protecția socială a cumpărătorilor și producătorilor, precum și securitatea alimentară, în condițiile apa­ri­ției lanțurilor de supermarketuri și hyper­ma­keturi străine. O listă întreagă de ordonanțe de urgență, de legi, de hotărâri de guvern vin, teoretic, în apărarea piețelor. Din păcate, de toate aceste reglementări s-a ales praful, deoarece primăriile de sector și primăria generală au privatizat piețele publice, de regulă fără consultarea/informarea asocia­țiilor de comercianți, a meșteșugarilor și producătorilor, încălcându-se alte ordonanțe, legi, ghiduri și reglementări. În acest proces, piețele, deși declarate "obiectiv strategic", se preiau de către patroni "selecționați" ori de firme-căpușă ale primăriilor, pe chirii "de formă", de circa 1 euro/mp/lună. Imediat du­pă preluare, urmează un adevărat jaf la dru­mul mare: fiecare loc de vânzare (tarabă) plea­că de la circa 150 euro/mp/lună, la co­mercianți, și 200 euro/mp/lună, la țărani. De unde să plătească cultivatorul de lăptuci, de măcriș, de roșii netratate sau de albitură ecologică pentru ciorbă, 9 milioane de lei vechi pe lună? Se înțelege că bieții oameni se află într-o situație disperată. Din cauza chi­riilor exagerate, nu mai pot ocupa tara­bele, lăsându-le misiților și oamenilor pri­mă­riei. Locul lor e luat de vânzătorii de fruc­te exotice și roșii spaniole, ale căror ră­dăcini n-au atins niciodată pământul. Con­cluzia Frontului Negustoresc este tristă: "Apă­rarea piețelor publice a devenit aproape imposibilă", deși există 150 de procese pentru salvarea lor și deși au fost strânse peste zece mii de semnături ale bucureș­tenilor! Aceasta mi se pare o ade­vă­rată provocare pentru viitorul primar general, dar și pentru primarii de sector. Se pare că DNA nu și-a făcut încă timp pen­tru acești baroni care distrug prin co­rupție o frumoasă, nostalgică și sănătoasă tradiție românească.