Oboseala de primăvară - Trântiți-i ușa în nas!

Redactia
Dr. PAVEL CHIRILĂ - "Tratamentul este accesibil și se poate rezuma doar la remedii naturis­te"

Deși tratatele de medicină nu o abordează ca atare, oboseala de primăvară, cunoscută și sub nu­me­le de "astenie de primă­vară", este o realitate cli­nică.
Există câteva cauze pentru care sindromul se manifestă în cursul pri­măverii:
* alimentația din tim­pul iernii, mai săracă în crudități, le­gume, zarzavaturi, fruc­te;
* frigul solicită energetic mai mult organismul;
* infecțiile - mai frecvente în tim­pul iernii (vi­roze, infecții acute de căi respiratorii) - lasă, de asemenea, o as­te­nie în urma lor;
* obiceiurile alimentare (cel puțin în zona noas­tră geografică) de a avea o dietă hiperlipidică (gră­simi animale) sau bogată în carne de porc - solicită, de asemenea, mult mai mult organis­mul.
Manifestările clinice sunt ușoare, fapt pentru care de multe ori nu li se acordă im­portanță, sau sunt corelate cu alte manifestări: apatie, ce­falee, somnolență, scăde­rea ran­da­mentului în munca fizi­că și intelectuală.
Tratamentul este accesi­bil și se poate rezuma doar la remedii naturis­te:
- dietă bogată în cru­dități, fructe și zar­zavaturi de primăvară (urzici, leur­dă, spanac, un­tișor);
- remedii cu plante.
Iată câteva dintre ele:

1. Mugurii foliari de alun (Corylus avelana). Alunul este un arbust cu o vitalitate deo­sebită, fiind primul care în­mu­gurește primăvara (sfârșitul lui februarie, începutul lui martie). Se folosesc mugurii foliari (nu amenții), adică frunzele foarte tinere (nu mâ­țișorii).
Mod de preparare: se usucă în strat sub­țire și se face o infuzie de 10 mi­nute, care se bea dimineața, timp de 6-8 săptămâni, îndulcită cu miere; se pot folosi și ca extract în vin, în pro­cent de 3%, macerat timp de două săp­tămâni, după care se filtrează și se ia în doză de 3 linguri pe zi.
2. Angelica arhangelica este o altă plantă tonică, cunoscută ca atare din cele mai vechi timpuri. O tradiție et­no­iatrică românească zice că este o plantă folosită de haiduci ca să prindă putere. Se folosește rădăcina mace­rată în palincă, timp de două săptă­mâni. Doza este de 3 lin­gu­rițe pe zi.
3. Sucul de orz verde. Este un reme­diu bogat în mi­nerale și enzime deto­xifian­te (su­per­oxid­dis­mu­tază, cata­la­­ză). Se găsește în farmacii, fabricat de In­stitutul Can­ta­cu­­zino sub denu­mirea de SOD natu­ral, sau se poate prepara în casă sau gră­dină (în jardi­niere); când or­zul ajun­ge la di­mensiunea de 10-15 cm, se re­coltează și se stoarce sucul cu un aparat cas­nic. Se adminis­trea­ză oral, 2-3 fiole de SOD natural/ zi sau se beau 10-15 ml/zi suc de orz făcut în casă.
4. Kalium phosphoricum este un re­me­diu ho­meopatic indicat la astenici, în special la cei cu su­prasolicitare in­telectuală, cu tulburări de vedere ("ochi obosiți") și cefalee.
De reținut: există mai multe boli care se mani­festă la fel ca astenia de primăvară. De aceea, dacă nu se ame­lio­rează sau nu trece în 3-6 săp­tă­mâni, să consultăm un medic.

Adresa: S.C. Naturalia S.R.L., str. Erou Mircea Marinescu nr. 8, oraș Voluntari, jud. Ilfov, tel. 021/350.51.33, 350.51.36, e-mail: [email protected]