Prejudecăți asupra oboselii

Redactia
Iarna suntem mai predispuși la oboseală?

ADEVĂRAT. Frigul și lipsa de lumină ne diminu­ea­ză vitalitatea și este normal să avem nevoie de mai mult somn și de odih­nă. Iarna, sistemul nostru imuni­tar are tendința să slăbească și, în paralel, se înmulțesc și virușii.

Pierderea greutății epuizează organismul

ADEVĂRAT & FALS.
Un regim alimentar prea sever pe plan caloric sau prost echilibrat pe plan nutrițional provoacă unele ca­rențe de fier, magne­ziu și vitamine, care pot in­duce stări de slăbiciune. Dar un exces de greutate poa­te, de ase­menea, să "evacueze" un ma­xi­mum de energie, de­oa­rece toate funcțiile or­ga­nis­mului sunt supra­în­cărcate din pri­cina lui.

Forma bună revine după o săptămână de odihnă

FALS.
Aceasta permite o recuperare provizorie, dar nu re­zolvă problema de fond. Trebuie să țineți seama de obi­ceiurile dvs., apoi să adoptați o strategie globală ce în­su­­mează dieta, programul sportiv și som­nul reparator, pe durată lungă.
Mai mult, la femei, oboseala este însoțită deseori de ca­rențele în vitamine și oligo-elemente, ce nu se recu­perează în opt zile.

La originea unor forme de slăbiciune se află fluctuațiile hormonale

ADEVĂRAT.
Ovarele secretă în a doua parte a ci­clului pro­ges­te­ronul, care are un efect sedativ. Acesta este motivul pen­­tru care unele femei simt o oarecare oboseală și înaintea zilelor de ciclu vor să doarmă mai mult.

Administrarea antibioticelor ne slăbește

FALS. Doar atacul virusului slăbește orga­nismul, obligându-l să ac­țio­neze și să recurgă la rezervele sale pentru a se apăra. Aju­tând corpul să combată infecțiile, antibioticele îl întă­resc.