Combinații periculoase

Gilda Fildan
- Lemnul-dulce, boabele de goji, brânza de vaci... Anumite alimente interacționează într-un mod primejdios cu medicamentele. Dar și unele combinații de substanțe active pot avea efecte riscante -

Specialiștii apreciază că cinci până la zece procente dintre pacienții internați în spitale se află acolo din cauza interacțiunilor dău­nătoare dintre medicamente. Ele pot apărea în mo­mentul când o persoană își administrează concomitent două sau mai multe preparate farmaceutice. Atunci există posibilitatea ca diversele substanțe active să se influențeze reciproc. Astfel, un medicament poate acționa uneori mai energic decât intenționase doctorul care l-a prescris, ajungându-se la o supradozare peri­culoasă și la efecte secundare dintre cele mai grave. Dar sunt și medicamente capabile să se inactiveze reciproc sau, cel puțin, să-și reducă sensibil eficiența. Totodată, cercetătorii au identificat și o serie de sub­stanțe vegetale, chiar și câteva alimente care modifică potențialul terapeutic al medicamentelor. În cele ce urmează, vă atragem atenția asupra unor combinații riscante, în scopul de a vă ajuta să evitați asemenea interacțiuni vătămătoare.

Combinații de medicamente și alimente

Produsele lactate și antibioticele
Laptele, brânza și alte produse lac­tate anulează ac­țiunea anumitor anti­biotice (ex. tetraciclina), ca și a unor medicamente utilizate în tratamentul osteopo­rozei (cate­goria de preparate numite bio­fos­fanați). Nici medicamentele recomandate contra disfuncțiilor glandei tiroide (ex. levotiroxina) nu ar trebui luate îm­preună cu lactatele. Motivul: principiile lor active formează compuși cu calciul din lapte și, în această formă, nu mai pot trece prin peretele intes­tinului, așa­dar vor ajunge în sânge numai într-o cantitate infimă.

Grepfruitul și medicamentele pentru sistemul cardiovascular
Grepfruitul este un fruct foarte sănătos însă, în același timp, el poate influența într-o măsură consi­derabilă rezultatele unor tratamente. Responsabile pentru aceasta sunt furanocumarinele, niște compuși chimici naturali conținuți în grepfruit, care blochează o enzimă cu rol important în metabolizarea și elimi­narea din organism a anumitor medicamente. În con­se­cință, substanțele active vor rămâne în organismul pacientului timp îndelungat, nivelul lor în sânge cres­când chiar și cu 30%, cu urmări câteodată dramatice: sângerări gastrointestinale și distrugerea rinichilor. Medicamentele susceptibile de asemenea interacțiuni sunt cele întrebuințate împotriva hipertensiunii (ex. amlodipina), pentru scăderea colesterolului (ex. lo­vas­tatina) sau în terapia anti-cancer (ex. cisplatina), ca și unele antibiotice. Este adevărat că efectul apare abia după două până la patru ore de la ingerarea fructului (sau sucului) de grepfruit, dar se menține apoi pentru 24 de ore. De aceea, în cazul când urmați tratamente de tipul celor amintite mai sus, ar fi de preferat să renunțați cu totul la consumul de grepfruit.

Boabele de goji și anticoagulantele
Cunoscute din bucătăria chineză, dar întâlnite în ultimii ani și la noi, nu numai în magazinele naturiste, ci și în supermarketuri, boabele de goji sunt unul din­tre remediile importante, întrebuințate în medicina tra­dițională chineză. Totuși, pentru persoanele cu pro­bleme cardiovasculare, ele nu sunt lipsite de riscuri, deoarece acționează într-un mod asemănător cu anti­coa­gulantele (ex. phenpro­cou­mon), prescrise în sco­pul de a preveni infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Lua­te împreună, fac să crească la cote alarmante pericolul de declanșare a unor hemo­ragii.

Lemnul-dulce și medicamentele imunosupresoare
Psoriazisul, pelada în plăci, colita ulceroasă, afec­țiunile reumatismale - multe boli autoimune se tra­tează cu astfel de preparate (ex. ciclosporina), care suprimă răspunsul imunologic al organis­mu­lui la anumiți antigeni. Ele se administrează și în cazurile de transplant, pentru a împiedica o even­tuală reacție de respingere față de organul străin, introdus în corp. Însă nu trebuie pierdut din vedere faptul că imuno­supresoarele au un adversar redu­tabil: glicirizina, o substanță prezentă în compozi­ția chimică a lemnului-dulce. Ea anihilează acțiu­nea medicamentelor, putând pune în primejdie viața pacienților supuși unei operații de transplant.

Combinații între medicamente

Acidul acetilsalicilic, paracetamolul și diclofenacul
Durerile musculare le combateți cel mai bine cu pa­racetamol, dar când aveți migrene preferați ibu­pro­fenul, fiindcă ați observat că vă ajută mai mult? To­tuși, ar trebui să vă decideți pen­tru unul din ele. Deoa­rece anal­gezicele diferite interacționează într-un mod care poate deveni primej­dios. Stu­diile au arătat că ad­mi­nis­trarea în aceeași perioadă de timp a unor sub­­stanțe active cum sunt acidul acetilsalicilic (ASS) și di­clo­fenacul sau ibuprofenul poate irita mucoasa sto­macului, făcând să creas­că riscul de sângerări și ulcere gastrice. Același avertisment este valabil și pentru com­binația dintre diclofenac și unele prepa­rate care conțin cortizon.

Medicația pentru alergii și antibioticele
Pacienții care își tratează o alergie la polen cu an­ti­­histaminice (ex. terfenadină) ar trebui să aibă pru­dența de a evita anumite antibiotice (ex. eritromi­cină), fiind­că acestea întârzie descompunerea antihis­ta­minicelor în ficat. Rămânând în organism prea mult timp și într-o cantitate prea mare, ele pot provoca grețuri, creș­terea tensiunii arteriale și tulburări ale ritmului car­diac. Și efectele unor antiepileptice (ex. fenitoina) se intensifică prin administrarea de anti­biotice.

Extractul de sunătoare și pilula contraceptivă
Preparatele pe bază de plante se pot cumpăra fără prescripție medicală și sunt rareori suspectate de in­ter­­acțiuni cu medicamentele de sinteză. Cu toate acestea, remediile naturale ascund și ele anumite riscuri. De pildă, extractul de sunătoare, cu acțiune benefică asu­pra stărilor depresive, intervine în pro­cesele meta­bo­lice și poate diminua dramatic eficiența unui tratament anticancer (ex. cu imatinib). Dar și alte substanțe active vor produce efecte mai slabe dacă sunt luate în combinație cu extractul de sunătoare: în primul rând, anticoagulantele (ex. phenpro­coumon) și medicamen­tele pentru insufi­ciență miocardică (ex. digoxină), apoi unele antihista­minice destinate astma­ticilor (ex. teofilina) și antide­presive (ex. amitripti­lina), ca și pi­lula contraceptivă.

Pastilele de tuse și antidepresivele
Medicii prescriu adesea dextrometorfan (DXM) pentru calmarea tusei iritative. Însă, pe lângă faptul că este foarte toxic și creează dependență, astfel încât unii dintre pacienți riscă să dezvolte ulterior compor­tamentul tipic al unor narcomani, el poate amplifica masiv efectul unor medicamente utilizate în tratamen­tul depresiei și al tulburărilor de somn (ex. fluoxetina, substanța activă din Prozac). Și în situațiile în care se combină cu anumite antiepileptice și analgezice, preparatele antitusive ar trebui luate numai cu acordul și în conformitate cu recomandarea medicului. Spre deosebire de ele, substanțele care favorizează expecto­rația, fluidificând secreția bronșică (ex. acetilcisteina), nu acționează asupra sistemului nervos, dar și ele, la rândul lor, pot da naștere unor probleme, întrucât slă­besc efectele câtorva antibiotice, printre care tetraci­clina.

Ajutați-vă medicul sau farmacistul
Numărul medicamentelor omolo­gate și aflate în circulație pe piață este de-a dreptul uriaș, nici chiar celui mai competent dintre doctori nu i se poate cere să le memoreze și să aibă în perma­nență o privire de an­sam­blu care să le cuprindă toate caracte­risticile. Tocmai de aceea au fost conce­pute programe speciale pe cal­culator, destinate să testeze compatibilitatea din­tre diversele preparate farmaceutice. Pe de altă par­te, se întâmplă adesea ca, în discuția lor cu medi­cul, pacienții să omită informații importante. Rețineți că e necesar să-i spuneți tot ce luați în momentul res­pectiv, atât medicamente de sinteză, cât și suplimen­te alimentare. Cereți și părerea farmacistului, căci și el vă poate da un sfat util, atunci când vă pre­zen­tați la el cu prescripții de la mai multe cabinete me­dicale. Și atenție: dacă vă apar simptome necu­noscute, gân­diți-vă că ele ar putea fi provocate de interacțiunea între dife­ritele substanțe pe care vi le administrați. Nu întrerupeți tratamentul, ci consul­tați-vă cât mai curând cu medicul. Deseori, alegerea unei noi combinații de pre­parate cu o compati­bi­litate mai bună s-a dovedit fa­vorabilă pentru pa­cienți.