ZODIACUL LUNII IANUARIE

Tana Rosca
- Energia Soarelui, cel care vine să-și pună amprenta pe anul 2017, se face deja simțită, deși până la echinocțiul de primăvară (21 martie) Soarele e secondat de Marte. Începem deci anul, sub imperiul celor două planete ale masculinității, iar din 28, nevoia de-a acționa se va face puternic simțită. Dar până atunci, Marte este în Pești, unde focul său este grav afectat de oceanul neptunian în care înoată. E cazul să ne ferim de apă (iar zăpada și gheața sunt apă înghețată), deci, atenție cum practicăm sporturile de iarnă. Noroc că Venus se simte perfect în Pești, unde sosește pe 4, ceea ce face ca dandanalele produse de Marte să fie minore și poate aduce în viața noastră o poveste de amor, de o sensibilitate deosebită. Jupiter și Saturn sunt într-un aspect armonios la început de an, aspect care ne asigură un bun echilibru între concepție și realizare. Mercur retrograd la început de an afectează comunicarea cu șefii, până pe 4 (atenție ce urări le facem) sau cu autoritățile. Din 5 până în 9, când iese din retrogradare, ne poate afecta comunicarea cu cei din străinătate -

BERBEC
Stop exceselor


Petrecerea de Revelion poate avea urmări drastice pentru cei care se dedau prea mult dis­trac­ției. Ceea ce altădată ar fi fost o simplă mahmureală, poate fi acum o reacție gen toxinfecție alimen­tară. E greu sa fiți moderați, pentru că Marte, însoțit de Neptun, vă face să doriți să vă relaxați și să scăpați de toate grijile, dar gândiți-vă dacă me­rită să vă sacrificați confortul zi­lelor următoare. Nici măcar nu este vorba despre exces, organismul dvs. reacționează pur și simplu mai intens la tot ce este toxic. Pe 19 și 20, vă recomandăm maximă pru­den­ță la volan, dar și la examene, căci profesorii nu vor accepta ge­ne­ralități și improvizații. Din 29 însă, lumea e a dvs., căci Marte intră în Berbec și vă simțiți cu adevărat bi­ne în blana dvs.
BANI: Prietenii vă pot ajuta până pe 3 să primiți o co­­laborare sau un proiect pe termen scurt.
CARIERĂ: Sunteți prinși într-o situație contra­dic­torie. Deși cunoștințele dvs. sunt a­pre­­ciate, acest lucru nu se con­cre­ti­zea­ză printr-o promovare. Puteți dis­­cuta despre asta cu șefii, în­ce­pând din 13.
DRAGOSTE: Aceia dintre dvs. care se lasă prinși într-o legătură ilicită se pot încurca rău în ițele țesute. Cuplurile stabile evoluează sub semnul echilibrului.
SĂNĂTATE: Odihna activă v-o recomandăm până pe 28. Protejați-vă capul și labele picioarelor, dacă faceți sport.


TAUR
Nu forțați nota


Toată lumea vrea să se vadă cu dvs., dar în jurul datei de 20, toate a­ceste ieșiri și întâlniri se pot dovedi mai degrabă obositoare decât distrac­ti­ve. De aceea ar fi bine să vă faceți pro­gramul doar cu câteva zile înainte. Ar trebui să acordați prioritate întâl­nirilor cu prietenii din străinătate sau cu colegii de birou, în special după data de 12. Acestea se anunță unele dintre cele mai productive întrevederi. Tot în această perioadă puteți călători cu folos sau vă puteți sistematiza in­for­mațiile necesare pentru continuarea educației dvs.
BANI: Începutul de lună poate fi folosit pentru a revizui ter­menii unor contracte de afaceri (optim între 5 și 9) iar mai apoi (între 10 și 12) pentru finalizarea unor tratative inițiate probabil în noiembrie.
CARIERĂ: Majoritatea dintre dvs. au încheiat anul în bune relații cu șefii, dar din 19 în­ce­pând, n-ar mai fi cazul să marșați pe pri­etenie, ci să arătați respect pentru autoritatea lor.
DRAGOSTE: Încercați să păstrați granițele deschise de prietenie în timpul petrecerilor de după Anul Nou, pentru că dacă ames­tecați lucrurile se poate alege praful, și de prietenie, și de amor.
SĂNĂTATE: Încercați să nu vă dați peste cap somnul pier­zând nopțile, mai ales în primele zile ale lunii, pentru că altfel vă veți regla mult mai greu.


GEMENI
Un pas în față, doi înapoi


Din nefericire, ianuarie începe cu planeta dvs. guvernatoare în mișcare retrogradă. Asta în­seam­nă că mulți dintre dvs. vor fi cam cu fundul în sus, poate în urma unor dezamăgiri cu care nici măcar nu doresc să se con­frunte. Sau poate vă dați seama despre niște defecte moștenite, pe care până acum nu le-ați conștientizat. Dacă le acceptați și încercați să le folosiți energia într-un fel nou, vă veți dezvolta fru­mos și vă veți da seama că dis­con­fortul pe care îl trăiți acum a fost de folos.
BANI: Tentația de a cheltui mai mult decât face pe dis­tracție e mare la începutul lunii și se poate menține, dacă nu decideți din capul locului să vă păstrați fondu­rile de care veți avea nevoie în ulti­mele zile ale lunii.
CARIERĂ: 4-28 este perioada în care energia și creativitatea se combină în mod armonios și vă puteți face remarcați, cu condiția ca planurile să fie re­a­liste.
DRAGOSTE: Partenerul dvs. poate considera că irosiți prea mult timp cu jocuri și mon­denități, caz în care va pune piciorul în prag la mijlocul lunii. Cei proaspăt în­dră­gos­tiți pot exagera prin timpul alocat noii relații.
SĂNĂTATE: Cu puțină grijă pen­tru oase (mai ales ge­­nunchi și umeri) până pe 4, și coap­­se (până pe 9), scăpați de acci­den­tări. Mai trebuie doar să vă feriți de băuturi reci.


RAC
Început emoțional


Prima Lună plină a acestui an se petrece în semnul dvs., iar emoțiile pe care le trăiți în preajma datei de 12 pot fi ca o des­chi­dere de ușă către viața dvs. emo­țională, pe parcursul în­tre­gului an. Fiți deci atenți la dorințele și as­pi­rațiile pe care le simțiți în acea perioadă. Pe mulți din­tre dvs. îi poate tenta o călă­torie fizică, cultu­rală sau spi­ri­tuală într-o zonă mai exotică, mai neo­biș­nu­ită. Dacă alegeți o călătorie în străinătate ar fi însă bine să evitați drumul în preaj­ma datei de 19 și 20. Dacă nu aveți încotro, fiți atenți la felul în care interacționați cu func­țio­­narii și aveți grijă să aveți toa­te actele necesare. La în­ceputul lunii vă vine greu să vă îm­păr­țiți între familie și per­soana iubită.
BANI: Nu-i deloc exclus să pri­miți bani cadou după Anul Nou sau cadouri consistente. Vă puteți implica într-un proiect mai consistent după data de 19.
CARIERĂ: Anumite per­cepții vi s-au schimbat la fi­nele anului pre­ce­dent, sub influența lui Ura­nus redevenit direct. Acestea vă pot ajuta să filtrați ideile care v-au venit inițial și să le alegeți pe cele mai bune.
DRAGOSTE: Comuni­ca­rea în cuplu se îm­bu­nă­tă­țeș­te semnifi­ca­tiv din 13 încolo. A­veți însă răb­­da­re cu ideile obsesive ale par­te­ne­rului.
SĂNĂTATE: Vechi probleme lo­calizate în zona în­che­ieturilor brațelor sau legate de aparatul respirator superior vă pot deranja între 5 și 9.


LEU
Succes pe linie


O porniți la drum cu hotărâre și bună dispoziție, ceea ce vă asi­gură și un succes pe care mulți din­tre dvs. îl vor materializa pe parcursul acestui an. Aveți parte de spri­jinul unor persoane pe care le respectați. Puteți în­văța repede multe lucruri noi, care să vă îm­bogă­țeas­că cunoștințele de bază și pe care le veți putea pu­ne apoi în aplicare cu efi­cien­ță. Creativitatea dvs. va fi orien­tată către obiective practice și vă va aduce o apreciere bi­ne­me­ritată din partea oamenilor ca­pa­bili să vă ajute să vă finalizați ide­ile. Dar și idei­le dvs. abstracte vă sunt de folos, la început de lună multă lume va avea de profitat în privința lor, mai ales dacă se referă la psiho­logie sau uma­nita­rism în general.
BANI: Venus, Marte și Neptun descriu multiple opor­tu­nități de a extinde și diversifica sfera afacerilor și a investițiilor. Dar bate­ți-le în cuie după data de 19 și după ce vă lămuriți exhaustiv în privința serio­zității partenerilor dvs.
CARIERĂ: Sunt de fă­cut anumite ajustări în felul în care de­curg relațiile dvs. cu șefii și pe care le conștientizați în pri­mele patru zile ale lunii. Pune­ți-le însă pe masă începând din 13 (fără teamă), mai puțin însă pe 30.
DRAGOSTE: Aveți acum ocazia să vă de­grevați de obligațiile excesive din relația de iubire. În cuplurile stabile dinamismul crește.
SĂNĂTATE: Încheieturile vă cam scârțâie la început de lună, mai ales umerii și genunchii, dar vă reveniți după 12.


FECIOARĂ
Ordine în familie, încurcături în amor


Problemele care vă frământă cam de doi ani de zile, legate de familie și casă, încep să-și gă­seas­­­că rezolvarea într-un mod prac­tic și de bun simț. Poate acest lucru se întâmplă și pentru că dvs. înșivă ați reușit să le priviți din alt punct de vedere. Sau, cineva a cărui opinie o respectați, poate o rudă prin alianță, v-a ajutat să puneți întreaga situație în perspectivă. Cert este că în ia­nua­rie aveți toate șansele să puneți în or­di­ne responsabilitățile familiale.
BANI: Justa măsură e cheia succesului, după cum pot con­stata aceia dintre dvs. care nu au aban­do­nat sursele mo­des­te de ve­nit, care, ia­tă, acum în­cep să creas­că.
CARIERĂ: În pri­mele zi­le ale anului, colabo­ra­to­rii dvs. vă pot confirma valoarea ide­ilor și felul în care ați reușit să țineți echipa unită.
DRAGOSTE: În cuplurile stabile, lucrurile sunt mai încurcate decât în relațiile de amor. În primul caz, sentimentele devin tot mai calde dar, mai incerte, oscilând între pasiune și min­ciuni. În cel de-al doilea, unele lu­cruri greșit în­țe­lese până pe 4 tre­buie lămurite după 12.
SĂNĂTATE: Sunteți într-o for­mă excelentă, dar după 19 ar trebui să vă me­najați inima, glez­nele și gambele.


BALANȚĂ
Echilibru


Marele benefic Jupiter, cel care vă oferă protecție până pe 10 oc­tom­brie, este echi­librat de marele malefic Saturn, așa încât ceea ce le trans­miteți celor din jur este echi­librul. Buna dis­poziție se îmbină armonios cu simțul practic și prudența, ceea ce nu poate trece neobser­vat de către cei din anturaj. Unii vă pot lua drept model, către alții gravitați dvs., probabil către per­soane cu multă experiență, poate mai în vârstă, care să confirme și să consolideze cu­noștințele dvs. În primele patru zile ale lui ia­nuarie ar fi de evitat certurile cu cei tineri din fa­milie.
BANI: Ultimele zile ale lunii pot coincide cu un mic câștig în plus, o primă sau așa ceva.
CARIERĂ: Se poate ca o calitate a dvs. sau un talent să vă aducă un spor de po­pularitate, atât la mijlocul lunii, cât și în ultimele zile. La mijloc, în schimb, există riscul să fiți cam au­toritari.
DRAGOSTE: Reacțiile partenerului dvs. pot fi, ba încântătoare, ba surprinzătoare. Dar din 29 încolo, surprizele nu prea mai reușesc.
SĂNĂTATE: Limfa circulă greu și retenția de apă pote fi accentuată, mai ales la mijlocul lunii.


SCORPION
O poveste de iubire


E bine ca până pe 4 să nu luați în serios tot ce spun amicii sau vecinii dvs. Vă veți lămuri după 12 că au fost fleacuri sau neînțelegeri. De ce să vă stricați bucria începutului de an? În serios trebuie să luați, însă, aten­ționarea cu privire la drumurile scurte. Dacă s-ar putea să nu șofați până pe 4, ar fi bine. Veți simți, mai ales pe 8 și 29, nevoia de-a vă arăta forța fără menajamente. Probabil e cazul să puneți lu­cru­rile la punct, dar nu uitați că tonul face muzica. Din 19, atenția vă e îndreptată către probleme cas­ni­ce sau simțiți ne­voia să vă încărcați bateriile petrecând timp cu cei în mijlocul cărora ați crescut. După Luna nouă din 28, legăturile familiale se pot întări și mai mult.
BANI: La mijlocul lunii s-ar putea să fiți tare tentați să vă încercați norocul la joc. De obicei vă iese, căci sunteți artiști ai riscului cal­culat, dar flerul vă revine de-abia după 28.
CARIERĂ: Ideile dvs. inedite nu mai sunt pri­vite cu rezerve, cu condiția de-a le prezenta cu moderație.
DRAGOSTE: Începutul de an poate să vă fie înfrumusețat de o frumoasă po­ves­te de iubire. Ca să se dezvolte armonios, ar fi bine să o feriți de complicații, la mijlocul lunii.
SĂNĂTATE: Ficatul și pancreasul pot fi date ușor peste cap de excese, la în­ceput de lună. Insomniile n-ar trebui trecute cu vederea.


SĂGETĂTOR
Seriozitate și cumpătare


Cu toate că prima lună a anului vă prinde tot cu marele malefic Saturn în zodia dvs., începeți să-i vedeți și părțile bune. Se poate să fiți surprinși de respectul cu care sunteți întâmpinați în cercurile pe care le frecventați. Lumea vă apreciază serio­zitatea și cumpătarea, deci, exersați în continuare aceste valori satur­ni­ene, n-aveți decât de câștigat. Dacă doriți să ini­țiați activități de grup sau ac­țiuni umanitare, aveți toate șansele să reușiți. Re­lațiile de familie sunt mai puternice și mai de­licate în același timp. La mijlocul lunii nu-i ex­clus să răniți sentimentele celor mai sensibili membri ai familiei dvs.
BANI: Doar în primele zile ale anului tre­buie să fiți prudenți cu privire la an­ga­jamentele financiare, verbale sau scrise. Pro­gra­mați-vă negocierile sau semnarea unor docu­mente după data de 12, dar nu în ultimele două zile ale lunii.
CARIERĂ: Trebuie doar să priviți cu atenție indiciile minore, dar clare, pe ca­re vi le pune în cale destinul.
DRAGOSTE: Cei aflați în relații consacrate sunt încă destul de reci față de partener. Poveștile de iubire sunt năbădăioase și, din 29, tensionate.
SĂNĂTATE: Organismul trece printr-un pro­ces subtil de echi­li­brare. Unii din­­tre dvs. pot pierde fără efort kilogramele în plus.


CAPRICORN
Căutați armonia


E de preferat să nu inter­ve­niți în discuții care se încing până pe 4, de­oa­rece re­mar­cile dvs. usturătoare nu vor fi date ui­tă­rii cu­rând. Nicio grijă, veți avea timp să vă faceți auzit punctul de vedere din 13 încolo. Doar în in­tervalul 28-31 ar fi indicat să fiți rezervați. Prietenii și fa­mi­lia se simpatizează și se înțeleg bine, deci ar fi o idee bună să deveniți gazda unor petreceri. Cu această ocazie se pot dezamorsa și niscaiva ani­mo­zități tăcute. Aveți nevoie de armonie în jurul dvs., pentru că trăiți emoții foarte intense, în special pe 8 și 29, pe care s-a putea ca nici cunoscutul dvs. autocontrol să nu le poată ține în frâu.
BANI: Niște bani pot pica ușor și pe ne­aș­teptate în primele zile ale anului. Din 19 încolo vă puteți implica într-un proiect creativ.
CARIERĂ: Din nou se adeverește proverbul "Cine sapă groapa altuia cade sin­gur în ea". Vi se vor recunoaște anumite merite pe care unii s-au străduit să le umbrească.
DRAGOSTE: Un drum scurt, o ieșire cu prietenii vă pot scoate în față, din 4 încolo, pe cineva de care să vă simțiți atrași instantaneu. Încercați să nu idealizați lucrurile, ca să nu fiți dezamăgiți la mijlocul lunii.
SĂNĂTATE: Afecțiunile cronice se pot ameliora simțitor la începutul lunii.


VĂRSĂTOR
Preferați prieteniile vechi


Micul benefic Venus în semnul dvs. până pe 3, vă asigură distracția de Revelion, dar și posibilitatea de-a lega noi prietenii. Simpatia pe ca­re o atrage v-ar putea atrage și bârfitori, mai ales printre persoanele mai tinere, care ar putea încerca să vă ponegrească. Vă puteți consolida reputația de persoană obiec­tivă și re­alistă, fiindcă veți restabili adevărul cu detașare și umor. Nu ezitați să-i căutați dvs. pe prietenii vechi cu care nu v-ați văzut de ceva timp, căci aceste întrevederi se pot dovedi cât se poate de rodnice.
BANI: Vă pot intra sume semnnificative de bani, dar asigurați-vă exact cât și când trebuie să sosească acești bani, ca să evitați riscul unor calcule greșite, la mijlocul lunii.
CARIERĂ: Porniți de la premisa că aveți duș­mani redutabili, care încearcă să vă doboare, dar nu pot face acest lucru decât dacă le cădeți în plasă. Evitați deci scurtăturile sau ma­ne­vrele de culise, pentru că astfel vă protejați.
DRAGOSTE: N-ar fi exclus să fi atras atenția în primele zile ale anului și să fiți dispuși să flirtați, dar doar pentru că e amuzant.
SĂNĂTATE: Protejați-vă de infecții ale apa­ra­tului respirator superior, mai ales până pe 4, și mai ales dacă sunteți cardiaci.


PEȘTI
Sfânta odihnă!


Revelionul trece ca un vis. S-ar putea să pre­fe­rați să visați la propriu, decât să vă distrați, pentru că mulți dintre dvs. simt o nevoie acută de-a se odihni și nu au chef de petreceri zgomotoase. Venus vă va găsi relaxați pe 4 și vă va pune în valoare farmecul personal până la finele lunii. E drept că Marte se găsește deja în semnul dvs. și, cu temperamentul său năvalnic, vă poate strica întrucâtva ploile, pe la mijlocul lunii. Dar din 29 rămâneți cu diplomata Venus și au loc îm­pă­cări. Ar fi mai bine să evitați să vă faceți program cu prietenii, până pe 4, căci se pot isca discuții mai puțin plăcute.
BANI: Aveți idei bune și posibilitatea de-a găsi susținători în încercarea de-a le pune în practică. Ar fi însă recomandabil să cereți sfatul unora cu experiență în domeniul în care doriți să vă lansați.
CARIERĂ: Se echilibrează lucrurile și luna întreagă aveți posibilitatea de-a trage foloase de pe urma unor aparente fleacuri, mai ales dacă le-ați lucrat cu migală. La mijlocul lunii puteți fi însă confuzi, repeziți sau ambele.
DRAGOSTE: Vă aprindeți repede, credeți că ați găsit iubirea ideală, dar la mijlo­cul lunii vă puteți trezi în niște complicații care se pot rezolva abia din 29.
SĂNĂTATE: Odihniți-vă la început de lună și totul va fi bine.