Puterea rugăciunii

Cititor Formula AS
Prislopul inimii mele

Povestea s-a petrecut în ianuarie 2004. Ieșiserăm cu Ordonanța din Combi­natul siderurgic Hunedoara și pentru că nu aveam încă anii de pensie, am început să lucrăm la două firme de sondaje de opinie. Mergeam la mânăstirea Prislop din 1996, de când am aflat că există un loc atât de binecuvântat de Dumnezeu, la numai 15 km de casa noastră. Mergeam de două sau chiar de trei ori pe an, și ne întorceam de acolo cu pace în suflet și tot ce părea insur­montabil se rezolva parcă de la sine.
Dar să mă întorc în ianuarie 2004, într-o zi de luni. Era o iarnă grea, cu ger și multă zăpadă, iar noi aveam de făcut un sondaj în Silvașul de Sus, un sat din apropiere de Mânăstirea Prislop, unde trebuia să stăm de vorbă cu o tânără de 16 ani. Erau sondaje cu adresă fixă și cu CNP-ul persoanei ce tre­buia intervie­vată. Deși nin­se­se mult peste noapte, drumul era curățat de zăpadă și am ajuns cu bine la adresa cău­tată, dar fata era plecată la Hațeg, și se întorcea după ora 13. Era ora 11 și eram atât de aproape de mâ­năstirea Prislop, încât, deoda­tă, amândoi am rostit: mer­gem la mânăstire până se în­toarce fata acasă. Am întors mașina și fără să ne gândim că e iarnă, zăpadă, ger, am pornit spre mânăstirea Prislop. Cerul se înseninase, ieșise soarele și zăpada scârțâia sub cauciu­curi. Fără niciun incident am ajuns la poarta mânăstirii, am parcat și am intrat în curtea cea largă, unde duhul Părintelui Arsenie Boca este întotdeauna prezent.
În curtea mânăstirii nu era nimeni. Ne-am în­dreptat spre biserică, am intrat pe ușa care era des­chisă și i-am găsit înăuntru pe preotul slujitor al bisericii și pe măicuța Zamfira, care ne-au primit de parcă eram niște oaspeți pe care îi aș­teptau de mult. Eram, într-adevăr, singurii pelerini care se încumetaseră până la acea oră să vină la Prislop. Și nu pot să vă spun câtă tihnă, câtă pace sufle­tească sălășuia peste acest loc, ales de Părintele Arsenie Boca ca să fie îngropat pentru totdeauna. Atunci, în liniștea acelei zile însorite dar așa de geroase de ianuarie, am înțeles de ce a ales Părin­tele Prislopul ca loc de mormânt, și nu Mânăstirea Sâmbăta, unde a fost stareț, unde a devenit monah, de unde a fost trimis la Athos și unde a început marea sa lucrarea duhovnicească.
Singurul îngrijorat era preotul bisericii, care își aștepta băiatul să vină de la Hațeg, și se temea că i s-a înzăpezit mașina pe drum. L-am liniștit, spunându-i că nu am văzut nici o mașină împot­molită între Silvași și Prislop, că drumul e circu­labil și, probabil, va veni mai târziu. Preotul ne-a binecuvântat, iar măicuța Zam­fira, zâm­bind, ne-a spus că știe că du­hul Pă­rin­telui Arsenie ne-a adus. I-am spus cât de mult îl iubim, cât de aproape ne-a adus de Dumne­zeu pe noi, ab­sol­venți de Po­liteh­nică, îndo­pați cu mate­ria­lism dia­lectic de la grădi­niță. Și atunci, măicuța Zamfira ne-a spus ceva ce n-am știu până atunci și nici nu am mai citit în vreo o carte apărută despre Părintele Arsenie Boca: anume, că atunci când s-a rugat pe muntele Athos, la Domnul Iisus și apoi la Maica Dom­nului, să-i dăruiască un duhovnic înțelept, a fost urcat 40 de zile pe un pisc, unde printre cei care l-au îndrumat s-a aflat și Sfântul Ilie Tesviteanul.
Despre măicuța Zamfira, fosta stareță de la Prislop, prea Sfințitul părinte Daniil, episcopul ortodox de la Vîrseț, din Banatul sârbesc, a spus că a fost pentru Părintele Arsenie, în anii de cum­plită prigoană, ceea ce a fost văduva din Sarepta Sidonului, pentru Sfântul Ilie, atunci când seceta uscase râul Cherit, unde își găsise refugiul. Pe acest ca­pitol din Biblie și-a con­struit Prea Sfințitul Da­niil predica la pomenirea Părin­telui Arsenie, din 28 no­iem­brie 2003. Am fost un pic mirată, dar predica mi-a plă­cut și am înțeles mai bine cât de mult l-a ocrotit măi­cuța Zamfira pe Părintele Arsenie, atunci când a fost obligat să dezbrace haina preoțească și să îmbrace hai­­na lumească, când i s-a interzis să mai slujească sau să spovedească.
Din biserică am plecat spre mormântul Părintelui Arsenie, și o tânără măicuță a mers cu noi până acolo, pentru a ne apăra de câinii ciobănești de la stâna mâ­năs­tirii, care erau liberi în acea zi, în care nu se așteptau pelerini. La mor­mântul Părintelui, am trăit o altă mare bucurie. În fața crucii lui erau trandafiri pitici înfloriți, bănuței albi și flori de nu-mă-uita. Afară era un ger cumplit: - 15 grade Celsius, dar florile erau vii și neatinse. Citisem despre mormântul cald de la Prislop, dar nu cre­deam că și iarna, pentru florile crescute pe mor­mânt e primăvară. Ne-am rugat, am sărutat Cru­cea și am aprins lumânări.
Numărul mare de pelerini care vin acum la Pris­lop a schimbat decorul care ne era atât de drag. S-au construit parcări uriașe, prin terasarea dealurilor din apropierea mânăstirii, s-au trasat alei de acces, s-au construit gărdulețe din lemn, în jurul mormântului s-a construit un chioșc din lemn traforat, unul sau doi jandarmi dirijează co­loana de oameni care se apropie de crucea Pă­rinte­lui, iar la Cruce, nu te poți ruga mai mult de un minut. Lumânări nu se mai aprind lângă mor­mânt. Nici flori nu se mai duc. Duhul Părin­telui este însă la fel de grabnic ajutător și mă întreb cât de părăsiți am fi dacă un mare sfânt, Părintele Arsenie Boca, nu s-ar îndura de noi, păcătoșii, și nu ar duce ru­găciunile noastre la Dumnezeu, cu rugămintea: în­dură-te Doamne de oamenii aceș­tia, că sunt din parohia mea, Ro­mânia!

VICTORIA STOIAN - Hunedoara