Partidul fără viitor

Toma Roman
Revoluția civică provocată de încercarea hoțească a guvernului Grindeanu de a-i "albi" pe penalii politici aflați la putere (OUG 13, adoptată în noapte, după bloca­rea de către președintele Iohannis a unei prime încercări) a fost o enormă surpriză pentru principalii beneficiari, liderii PSD.

Câștigători ai alegerilor parlamentare (20% din totalul electoratului) pe baza unui program economic populist (nesustenabil, după ma­joritatea specialiștilor onești), ei se așteptau la reacții minime, în urma ticăloșiei aranjate. Cu o opoziție firavă, într-un context inter­na­țional tulbure, cu o propagandă exaltând "mân­dria na­țio­nală" și "neamestecul în treburile interne" ale țării suve­rane (membră, totuși, a NATO și UE), liderii "stân­gii" și ai sa­te­liților ei (că­rora li s-a alăturat și oportunista UDMR) credeau că momentul dominației to­tale asupra societății a venit. Vic­to­ria confortabilă în alegeri , obținută, să nu uităm, printr-un absenteism masiv, le-a întărit sentimentul că, dincolo de le­gitimitatea firească ce le-a asigurat guvernarea, au dreptul să facă orice, să schimbe legile țării și raportul din­tre instituțiile statului, după bunul plac. Pentru că asupra li­derului principal, Liviu Dragnea, acționa încă o condamnare pe­nală, au al­că­tuit un guvern de mediocrități obediente, un "guvern te­leormănean de casă" al șefului, care să faciliteze tran­zi­ția, după absolvirea acestuia de acuzațiile penale, spre asumarea directă, de el, a puterii. Adoptarea rapidă și dis­cretă a OUG 13 era necesară pentru că liderul era presat de termenul unui alt proces penal, pentru abuz în serviciu. Nu întâmplător, tocmai acest tip de abuz era, în "ordo­nanță", dezincriminat. Asaltul asupra Jus­tiției urma să fie mascat prin adoptarea generosului Buget de Stat pe 2017, care trebuia să-i mulțu­meas­­că pe cetățeni, să-i cal­meze, în eventualitatea unor ne­mul­­­­țumiri față de "le­ga­lizarea hoției" în activitățile de stat. Vuvuzelele mediatice ale "partidului" urmau să facă restul, azvârlind și posibilele ne­realizări ale "programului" pe sea­ma "moștenirii teh­nocrate", care "n-a furat, dar a administrat prost țara". Surpriza provo­cată de uriașele mitinguri de protest îm­potriva subordonării politice a Justiției arată că, în strategia PSD-istă de acaparare totală a puterii, ceva a fost calculat greșit. Prima eroare PSD-istă și cea mai evidentă este că "par­ti­dul" a rămas la tacticile comuniste din secolul trecut. Co­mu­niștii disprețuiau societatea pe care o administrau, considerând că cetățenii, dependenți de un "stat-provi­dențial", nu se pot opune în niciun fel ar­bitra­riului exercitat de "marii con­du­cători". "Slăbirea chingii" în anume situații avea rolul de a men­ține "uni­tatea" în jurul partidului, con­trolul acestuia asu­pra so­­cietății. Cu vocația de partid-stat, PSD-ul lui Dragnea nu a realizat că este defazat istoric, pe ruinele ansam­blu­lui de ce­tă­țeni-asistați apărând, în post­co­munism, în ciuda dificultă­ților provocate de același PSD și a migrației eco­nomice ex­terne, o clasă de mijloc, de între­prin­zători și "tehnicieni", ca­pabilă să se susțină singură eco­no­mic, cu condiția ca refăcutul contract social să fie res­pec­tat, iar reglementările presupuse de el să fie stabile, echita­bile, generatoare de predictibilitate. Ne­depinzând direct de stat, noua clasă de mijloc nu poate fi mituită. Tocmai această cate­gorie socială tânără a observat intenția ascunsă în spatele actelor guvernamentale, potențarea arbitrariului politic urmărită de acestea, subordonarea Justiției față de politic și instabilitatea legislativă generată de ea, lovindu-i autonomia, blocându-i inițiativele. Drag­nea și Grin­deanu, păpușa lui politică, grupați în spatele unui "ministru al justiției-balama", au reușit să unească, în ciuda diferențelor culturale ori ideo­lo­gice, ansamblul clasei de mijloc, împotriva planului lor diabolic de do­minare a societății.
Demascați de revoluția morală declanșată de tineretul intrepid și deschis la nou, liderii PSD-iști și "tovarășii lor de drum" s-au comportat ca hoțul prins cu "rața-n gură". Au dat înapoi, abrogând OUG 13, scuzându-se pentru "lipsa de co­municare", clamându-și bunele intenții, orga­nizând con­co­mi­tent, ca o amenințare reținută, mitinguri "alternative" mi­nore, cu cetățeni-asistați, dependenți de "generozitatea" sta­tului. Justificările lor anemice nu au convins, mai ales că, pe tăcute, în ciuda atenției pe care au atras-o asupra "afa­cerilor" lor ro­mânești, restaurația sistemului deteriorat de în­cercarea "teh­nocrată" de nor­malizare socială a continuat. În învă­ță­mânt, un ministru submediocru, flancat de "spe­cialiști" în ma­nipulare, a reintrodus, fără nicio grijă pentru viitorul țării, ierarhiile po­litizate, în care competența nu are nicio valoare. În "Sănătate" s-a revenit fulgerător la complicitățile mafiote care asigurau "drenările de fonduri" pentru cei implicați. În ad­ministrația locală au reapărut distribuirile selective de resurse financiare, obe­diența politică fiind principalul criteriu. Ca în toate gu­ver­nările PSD-iste, infrastructura și investițiile în producție au rămas pe ultimul loc. Guvernarea PSD-ALDE n-a dat, în fapt, deloc înapoi, continuându-și "planul" pe alte căi mai obscure.
Principalul dușman al guvernării PSD-ALDE a devenit, în acest moment, nu opoziția politică, slabă și dezorganizată, ci clasa de mijloc, tinerii care trăiesc în prezent și care nu mai pot fi mințiți. PSD-ul mizează în zadar pe oboseala manifes­tan­­ților, pe stingerea entuzias­mului, pe "detașarea" lor de po­litic. Dacă la alegerile din 11 decembrie 2016 ei nu au par­ti­cipat, scârbiți de cinismul și aroganța întregii clase politice, de acum, după ce prin manevrele lui conspirativ-oneroase, PSD-ul i-a împins să-și conștientizeze forța morală și capa­citatea politică, nu mai pot fi opriți. Schimbările "cos­metice", ofensivele ideologice ale vuvuzelelor de partid și "ar­gu­men­tele" mercenarilor mediatici nu mai conving. PSD-ul va gu­verna, probabil, patru ani, cu gândul la soluții miracu­loase prin care să-și continue prezența la putere. Timpul lui real însă s-a încheiat, și necesarul, dar și adevăratul partid de stânga, abia urmează să apară.