Asediul justiției

Toma Roman
Cine face bilanțul primelor trei luni de guvernare PSD+ALDE este șocat să constate că principala preo­cu­pare a grupării aflate la putere a fost stoparea luptei an­ti­corupție și emascularea instituțiilor specializate în pur­tarea ei, DNA, ANI, DIICOT.

Programul economic popu­­list cu care PSD-ul a câștigat ultimele alegeri parla­men­tare s-a dovedit, chiar de la inițierea transpunerii lui în practică, o perdea de fum, menită să mascheze acest obiectiv. Cum la fel pot fi considerate și declarațiile premierului Grindeanu, care își dorește ca guvernul "să fie lăsat să lucreze spre binele țării", după ce același guvern a fost prins cu mâța în sac, încercând să strecoare hoțește celebra OUG 13, care dezincrimina abuzul de pu­tere, hoția - în limite rezonabile -, corupția oficială, cu alte cuvinte. Prin a fi "lăsat să lucreze", d-l Grindeanu în­­țelege în fapt a căuta alte căi, mai discrete și mai lente, de atingere a aceleiași ținte. Sarcina de "legalizare" a res­pectivelor căi a revenit de acum, în mare parte, Parla­mentului (dominat de alianța PSD-ALDE), "experții" acestuia întrecându-se în inițiative legislative tot mai clar dedicate restrângerii acțiunilor Justiției, eliberării co­rup­ților dovediți de "tirania" acesteia, "albirii" și ono­ra­bilizării politicienilor implicați în spolierea averilor țării. Pe "specialiști" ca Ș. Nicolae sau E. Nicolicea nu-i mai opresc limitele actelor administrative, ei legiferând în numele supremației absolute a Parlamentului, considerat - în viziunea unei democrații deformate - unica putere în stat. Cum "partidul" domină camerele reprezentanților aleși, se poate spune că această viziune este cea a "par­tidului-stat" de tristă amintire. "Parlamentul - susține o declarație votată la incitarea șefilor lui penali, Tăriceanu și Dragnea - își reafirmă supremația politică față de toate celelalte instituții publice". Așadar, după guvernanții PSD-iști și ALDE-iști, separația puterilor în stat, echili­brul și controlul lor reciproc, ce asigură stabilitatea în de­mo­crațiile veritabile, sunt simple vorbe în vânt, formule go­lite de sens. Sub actuala guvernare PSD-istă, "de­mo­cra­ția originală", visată de întemeietorul falsului partid de stânga din România, Ion Iliescu, este mai aproape ca niciodată de înfăptuire. Nicolae și Nicolicea, împreună cu inspiratorii și companionii lor, pot, prin urmare, de­cre­ta în voie grațierea corupților pe față, la lumina zilei, în numele "poporului suveran" care, nu-i așa?, de asta i-a trimis în Parlament, înțelegând că Parlamentul nu răs­punde pentru puterea sa decât față de el însuși și de Dum­nezeu. Te poți întreba, deci, cu mirare, de ce n-au proce­dat așa de la început, lăsând guvernul Grindeanu să se compromită "la lumina lunii"...
Aberația unui Parlament cu puteri absolute (mască, față de epoca dictaturii comuniste, pentru "partidul-stat") a început deja să producă efecte. În plan juridic, Nicolae propune, fără a mai afișa măcar "democraticele" scrupule morale, grațierea luării și dării de mită, abuzul în ser­vi­ciu, favorizarea făptuitorului, spălarea de bani etc. Ar­gu­mentul lui, de un "umanism fără limită", privind con­di­ții­le de deținere a corupților (doi-trei într-un pat, igrasia și igiena precară) este o culme a cinismului PSD-ist, dacă ne gândim la condițiile din spitalele și școlile României, pentru care niciun guvernant nu legiferează cu asemenea ardoare. Chiar și liderul PSD, Dragnea, primul beneficiar al modificării legislației penale, dintr-o cohortă de in­culpați condamnați sau suspecți, cu averi imense, nejus­ti­ficate, s-a dezis "feciorelnic" de inițiativa subor­do­na­tu­lui său, deși - se pare - este vorba de-o tactică urzită pen­tru întărirea imaginii de moderat de­zin­teresat a li­de­rului. Tăriceanu, "tovarășul de drum" al PSD-ului, in­cul­pat pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infracto­ru­lui, este mult mai direct: "...în aceas­tă vânătoare de vră­jitoare (lupta cu corupția, n.n.) Ro­mânia nu se poate dez­volta economic". Afirmația președintelui Senatului este de o necontrolată autoironie: dacă e liber la furat, creșterea economică este garantată! A cui creș­tere economică, politicianul evită să o spună, pentru că știe și el că mă­su­rile populiste de creș­tere necontrolată a sala­riilor și pen­siilor în sectorul de stat vor avea, ca efecte, ștrangularea sectorului privat, mă­rirea șomajului, re­nunțarea la inves­tițiile în infra­struc­tură, explozia leului (împru­muturile masive pentru aco­pe­rirea găurilor la buget generând în­totdeauna inflație) etc. D-lui Tăriceanu nu-i pasă, efectele ce anunță dezas­trul economic urmând să se vadă abia prin toam­na-iarna următoare. Scopul lui ime­diat este demo­ni­zarea DNA, blocarea ei "legală", prin decizii parla­men­tare, salvarea "aleșilor" - și, în pri­mul rând, a lui însuși - într-o "arcă" re­zistentă la "po­topul eco­nomic" ce vine. Ase­diul Justi­ției în vederea subor­do­nă­rii ei finale a de­venit activitatea permanentă a parla­men­ta­rilor majorității. Lor li s-a ală­turat Curtea Consti­tu­țională, în frunte cu dis­tinsul Valer Dor­neanu, care a interpretat politic separația puterilor în stat, de­cretând că organele ju­diciare nu au dreptul să se pronunțe asupra moda­li­tăților în care puterea își adoptă deciziile. CCR a dat ast­fel liber administrației să folo­seas­că orice metode pentru promovarea propriilor interese.
Graba PSD-ului și a susținătorilor săi din toate par­tidele de "a pune la colț" Justiția poate provoca însă și efecte perverse. Cantonați în prezent, politicienii PSD-iști sunt incapabili să realizeze studii de impact, care să măsoare rezultatele pe termen lung ale actelor lor. Ca și efectele populismului economic, ce vor apărea când "dăr­nicia" guvernamentală va goli bugetul de stat, de­ci­ziile juridice arbitrare se vor întoarce, mai târziu, îm­potriva lor. Nu prea demult, PSD-ul a mărit, de exemplu, pentru Adrian Năstase, mandatul prezidențial de la patru la cinci ani. Năstase a pierdut. Băsescu a susținut DNA-ul și i-a acordat puteri extinse împotriva corupției. Când DNA-ul s-a apropiat de anturajul său, a început să o taxeze ca instituție abuzivă. PSD-ul vrea să dea "liber la furat" pentru politicieni și complicii lor, dar această "libertate" s-ar putea să-l coste, până la urmă, propria-i exis­tență. Dez­gustați de spectacolul po­li­ticienilor co­rupți, doar 20% din români au votat la "parlamentarele" trecute. Re­vo­lu­ția civică din ultima vreme arată - chiar dacă ma­ni­fes­ta­țiile stradale și-au pierdut intensitatea - că viitoarele ale­geri vor constata o prezență cum n-a mai fost. "Po­porul suveran" - dis­prețuit de actualii "aleși" - a început să se trezească.