Detoxifierea de primăvară - Cura cu lăstari și muguri de plante

Gilda Fildan
În prin­ci­piu, organele care re­simt benefic trata­men­tul cu mu­guri sunt: fica­tul, vezica bi­liară, in­tes­ti­nele, plămânii, epi­derma, aparatul car­dio­vas­­cular, sistemul nervos, sângele și limfa, care vehicu­lea­ză deșeurile.

Aceste de­pu­neri de materie-ba­last pot forma ade­vărate baraje la nivelul orga­nelor ex­cretorii, favorizând apa­­ri­ția bolilor. Metoda își mai gă­sește utilitatea în dezintoxica­rea organismului ca urmare a tratamentelor cu me­dica­men­te chimice de sinteză, cât și în în­tă­rirea sis­temului imunitar.

Cura de primăvară a lui J. Kunzle

Se bazează pe mugurii și lăstarii de plante iviți în primele zile calde de pri­mă­vară. Plantele trebuie re­coltate în afara orașelor, în pădurici și în crânguri, de preferință în com­pa­nia unui pădurar sau silvi­cultor, care să știe să le re­cunoască.
* Ce plante trebuie recoltate: muguri și rămu­rele de plante spi­noase, pre­zen­te cel mai adesea în gar­du­rile vii: măceș, agud, spinișor, mu­re, zmeu­ră. Li se adaugă rămurele de coa­căz, muguri și rămurele de brad, fag, alun, stejar, cireș, zadă, frasin, plop și mu­guri de pomi fructiferi.
* Mod de prepa­ra­re: plantele strân­se se trec prin două-trei je­turi de apă, se pun în­tr-o sită ca să se scurgă, apoi se toacă mărunt. Bine răvășite cu mâna și temeinic ames­te­cate, se păstrează pe fețe de masă curate, puse într-un loc răcoros și bi­ne aerisit. Se pune o mână de to­cătură la doi litri de apă dată în clo­cot. Se lasă să fiarbă 2-3 minute pe foc potrivit, apoi se trage vasul deo­parte și se lasă la in­­fuzat.
* Mod de administrare: pentru o cură eficace, se recomandă ingerarea zilnică a unui litru de de­coct, timp de o săptămână sau două.
* Ce boli se tratează: reumatismul, guta, bolile nervoase și de circulație ale sângelui, obezitatea, constipația, celulita. În plus, cura lui Kunzle sti­mulează în­trea­ga activitate a orga­nismului.

Cura de primăvară a doctorului Jean Valnet

Se bazează pe plante medicinale recoltate înainte de înflorire ori pe flori aflate la stadiul de maturitate.
* Mod de preparare: introducerea plantelor, bine spălate, în centrifugă.
* Mod de administrare: 1-2 pa­hare pe zi, în cure de două săp­tămâni, le­gate de stadiul de vege­ta­ție a plante­lor pe care le alegem.

Ce boli se tratează

* Afecțiuni biliare
Anghelină (tije verzi ) 1 mână mică
Fumăriță 2 mâini pline
Panseluță sălbatică 2 mâini pline
Cicoare 2 mâini pline
Păpădie 2 mâini pline
Toate plantele se culeg tinere, tul­pina și frunzele, înainte de înflorire.

* Anemie, debilitate

Mentă 1 mână mică
Hamei (tije verzi) 2 mâini pline
Măcriș 2 mâini pline
Trifoi de baltă 2 mâini pline
Se folosesc tulpina și frunzele.

* Ulcerații ale traiectului digestiv
Traista-ciobanului 2 mâini
Năsturel 2 mâini
Lingurea 3 mâini
Se folosesc tulpina și frunzele.

* Curățarea sângelui și a organelor excretorii
Iarbă-grasă 1 mână
Măcriș 1 mână
Lăptucă 1 mână
Sfeclă 1 mână
Păpădie 1 mână
Se folosesc frunzele.