Sistemul limfatic

Gilda Fildan
- Cu toții am întâlnit denumirea lui într-un context sau altul, dar n-am înțeles prea bine care-i este rolul și nu i-am dat cine știe ce importanță. Deși putem spune, fără exagerare, că viața noastră depinde de el, îi acordăm atenție abia în momentul când nu mai funcționează așa cum trebuie. Mare greșeală! -

Sistemul de canalizare al organismului

Vasele prin care circulă limfa urmează traseul celor de sânge și pătrund adânc în țesuturi sub for­ma unor canale foarte fine, transportând neîncetat li­chidul prin corp. Această rețea, compusă din vase limfatice și organe limfoide, elimină non-stop sur­plusul de apă, împreună cu toxinele, așadar, înde­plinește funcția unui sistem de canalizare al orga­nismului. Fără el, corpul nostru s-ar tumefia în de­curs de numai câteva ore, sufocat de produșii rezi­duali ai metabolismului celular. Tot­odată, limfa absoarbe proteinele și grăsimile din intestin. Cana­lele limfatice sunt mai subțiri decât fi­rul de păr, cu diametrul de o miime de milimetru. Aceste capila­re se unesc apoi, formând canale din ce în ce mai largi, care merg pa­ralel cu venele din sistemul circu­lator.
Când ne rănim, din rană curge nu doar sânge, ci și un lichid atât de transparent, încât trece aproape neobservat: limfa. Uneori, însă, ea poate căpăta un aspect tulbure, de­venind alb-lăptoasă sau chiar găl­buie, în funcție de substanțele pe care le transportă: săruri și protei­ne, grăsimi și uree, electroliți, de­tritus celular (material rezultat din degradarea unor com­ponente orga­nice) și corpuri străine. Toate aces­te substanțe (un soi de gunoi li­chid) se acumulează în spațiile dintre celule. Lichi­dul din acest spațiu este preluat de rețeaua vaselor limfatice, curățat în gan­glioni și apoi, pe calea ace­lorași vase limfatice, revine în sistemul circulator sangvin. Este un proces de însemnătate vitală: dacă lichidul n-ar fi evacuat, ar apărea tumefieri în țe­suturi, care ar putea duce în final chiar și la deces.

Stații de epurare: ganglionii limfatici

Chiar dacă, pentru multă lume, sistemul limfatic este aproape necunoscut, oricine a auzit de gan­glio­nii limfatici. Aceste formațiuni ovale sau ase­mă­nătoare ca aspect cu un bob de fasole măsoară între doi și douăzeci de milimetri și sunt alcătuite din trei straturi: capsula (constituită din țesut con­junctiv), zona corticală și zona centrală (sau medu­lară). De-a lungul vaselor limfatice se găsesc circa 600-700 de ganglioni, cei mai mulți aflându-se în regiunile cervicală, axilară și inghinală, precum și în veci­nătatea tractului gastro-intestinal. Ganglionii limfa­tici funcționează ca niște mici stații de epurare: aici sunt descompuse bacteriile, detritusul celular și alte corpuri străine existente în limfă, du­pă care lichidul filtrat și adus la concentrația nece­sară este rein­tro­dus în circuit. Ganglionii nu se simt la palpare decât atunci când sunt umflați, iar aceasta reprezintă un semn clar de boală.

La vânătoare de dușmani


Dar sistemul limfatic nu are numai misiunea de a elimina "deșeurile" din orga­nism, ci și pe aceea - la fel de importantă - de a respinge agresiunile: în limfă plutesc miliar­de și miliarde de globule albe, limfocitele B și T, responsabile cu vânarea intru­șilor. Atunci când pătrund în organism agenți pato­geni, infiltrându-se prin diverse leziuni, pe căile respiratorii sau pe tubul digestiv, celulele imu­ni­tare intră în acțiune. Musafirii nepoftiți sunt luați pe sus și purtați odată cu fluxul de limfă către organele limfoide secun­dare: spli­na, amigdalele, apen­di­cele, țesutul limfatic din in­testinul subțire și ganglionii lim­fatici. După ce au ajuns aco­lo, ei sunt identificați de către lim­focite și macrofage, care îi distrug și îi îndepărtează.
Aceste globule albe, care au o misiune precisă de apărare, se înmul­țesc exploziv în mo­­mentul când apare în corp o infecție, mobili­zându-se în număr mare, în zona unde se află foca­rul infecției. Această activitate inițiată brusc poate determina mărirea de volum a unui ganglion limfa­tic, care va deveni deodată palpabil prin piele, de pildă la gât sau în regiunea inghinală. Ganglionii lim­fatici umflați semnalează faptul că organismul luptă cu o boală în zona respectivă. De pildă, în cazul unei răceli, se vor umfla ganglionii limfatici de la gât.

Umflarea ganglionilor, semn de boală


În general, ganglionii măriți nu constituie un motiv serios de îngrijorare. Totuși, dacă ei nu-și mo­difică volumul nici după trecerea a șase săptămâni, ar trebui să cereți unui medic să vă examineze, de­oa­­rece, în unele cazuri (din fericire, destul de rare) umflarea ganglionilor limfatici indică pre­zența unei boli maligne. Iar celulele provenite dintr-o tumoră se pot disemina și ele în organism, prin intermediul sistemului limfatic. De aceea, pentru a se constata cât de răspândit este cancerul, sunt extir­pați câțiva ganglioni, care vor fi ulterior cercetați în laboratorul de anatomopatologie.
Dacă avem în vedere sarcinile multiple pe care sistemul limfatic le are de îndeplinit în organism, vom înțelege că o întrerupere a fluxului limfei poate avea consecințe devastatoare. Întreruperea amintită poate fi cauzată de o anomalie congenitală, de trau­matisme, de inflamații apărute în rețeaua de vase limfatice, de o infestare cu paraziți (mai probabilă în țările asiatice și africane), de operații și terapii Roentgen, dar și de obezitate și sedentarism.

Edemul limfatic

Când limfa nu mai circulă așa cum ar trebui, lichidul stagnează în spațiul intercelular. Ia naștere un edem limfatic, părțile de corp afectate - de re­gulă, brațul sau piciorul - se umflă, se întăresc, iar câteodată devin dureroase.
Edemul limfatic este o afecțiune cronică și nece­sită un tratament riguros. Singura terapie eficientă constă într-un drenaj limfatic executat manual și completat cu aplicarea unui bandaj. Un fiziotera­peut cu pregătire specială va masa porțiunea tume­fiată cu mișcări blânde, pentru a activa fluxul lim­fei. La sfârșit, se va bandaja strâns lo­cul afectat, cu scopul de a împiedica limfa să curgă înapoi în țesu­turi. Boala poate fi ținută sub control cu ajutorul unui program terapeutic care include: mișcare cât mai multă, purtarea unor ciorapi compresivi adaptați la nevoile individuale ale pacientului sau, după caz, întrebuințarea unor mănuși spe­ciale și adoptarea unei alimentații să­nă­toase.
Este important ca edemul limfatic să primească îngrijiri, deoarece el atrage după sine efecte secun­dare foarte neplăcute. Dacă o tumefiere sau cicatri­cea formată în urma unei intervenții chirurgicale blochează fluxul limfei, celulele imunitare nu se mai pot mișca între țesuturi, ceea ce limitează capa­citatea naturală de autoapă­rare a organismului. Totodată, pielea de deasupra umflăturii se poate întinde atât de tare, încât să apa­ră fisuri. Astfel, bac­teriile au posibilitatea să pătrun­dă în corp, provo­când boala numită erizipel, o infla­mație a vaselor limfatice și a țesutului adipos sub­cutanat. Nu de puține ori, pacientul are și frisoane. Erizipelul se tratează cu antibiotice, însă poate fi prevenit printr-o îngrijire atentă a pielii.
Când o leziune existentă pe piele permite pă­trun­­derea paraziților sau a bacteriilor în vasele lim­fatice, se poate produce o inflamare a lor, manifes­tată printr-o serie de simptome, între care se numără febra, frisoanele și tahicardia. Inflamația devine vizibilă chiar prin aspectul tegumentului: vasele limfatice afectate desenează linii roșii pe piele, sunt adesea umflate și dureroase. Pe suprafața unui edem limfatic cronic se pot forma vezicule și eczeme.

Cancerul limfatic

În cazuri rare, sistemul limfatic se poate îmbol­năvi de cancer, ca oricare alt organ. Angiosarcomul limfatic reprezintă o consecință gravă, însă cu apa­riție sporadică, a unui edem limfatic generat, de exemplu, de excizia unui ganglion din cauza unui cancer mamar. În situații extreme, se ia hotărârea de amputare a părții de corp afectate (care este de obicei brațul). Dar la nivelul sistemului limfatic, se întâlnesc și alte tipuri de can­cer.
Este posibil să existe mai multe afecțiuni, în care siste­mul limfatic să fie implicat direct sau indirect. Deocam­dată, medicii nu cunosc prea multe, întrucât cercetătorii s-au concentrat asupra lui, ca obiect de studiu aprofundat, abia de pe la mijlocul seco­lului trecut. În Germania a luat ființă, între timp, un Cen­tru European de Limfo­lo­gie (găzduit de Clinica Földi din orașul Hinterzar­ten). Specialiștii care își des­fășoară activitatea aici au descoperit că sistemul limfa­tic joacă un rol decisiv în unele boli inflama­torii, cum sunt artrita și colo­no­patiile cronice. Con­statarea că țesu­tul adipos produce substanțe care perturbă funcționarea vaselor limfatice dă loc la anumite presupuneri: "Ne întrebăm dacă nu cumva acele afecțiuni, pe care noi le considerăm ca fiind o consecință a suprapon­de­ralității, provin în realitate din tulburările sistemului limfatic. Dar aceasta nu se știe încă precis în momentul de față", spun lim­fologii.
Ceea ce se știe totuși este, de pildă, faptul că le­ziunile se vindecă mai repede dacă se tratează con­comitent și sistemul limfatic. Fotbaliștii se refac rapid după traumatisme nu numai pentru că au un organism rezistent, dar și fiindcă beneficiază de drenaje limfatice încă din primele momente după accident. În unele clinici, drenajul limfatic face parte deja din tratamentul postoperator standard.

Terapiile alternative, neputincioase

Dacă medicina clasică nu cunoaște în profun­zime sistemul limfatic, trebuie să recunoaștem că, din păcate, nici terapiile alternative nu-i acordă mai multă atenție. Medicina tradițională chineză nu menționează explicit sistemul limfatic, ci vorbește doar de o rețea de meridiane care străbat corpul în întregime, transportând "umo­rile" și energia vitală Qi. Ca tra­tament pentru acumulările de li­chid din țesuturi și ganglionii um­flați, medicii chinezi între­buin­țează acupunctura și fitotera­pia. Diver­se studii demonstrează că acu­punc­tura reușește, într-adevăr, să amelioreze edemele limfatice apă­rute ca afec­țiune asociată cu cancerul mamar, însă afirmația că această metodă ar fi la fel de eficientă în toate tipurile de edem limfatic este în conti­nuare con­troversată în lumea me­dicală.
În schimb, atât medicina tra­di­țională chineză, cât și cea alopată, recomandă, în consens, mișcarea, sub toate formele ei, pentru a sus­ține circulația lichidelor biologi­ce. Chiar și mișcarea pasivă este ca­pabilă să activeze fluxul limfei - cel puțin, me­dicul australian Neil Piller are această con­vingere. Își invită pacienții să urce pe un aparat experimen­tal, numit de el "mașina Chi", care le scutură pi­cioarele ritmic.
Deoarece obezitatea mărește riscul apariției de edeme limfatice, prevenția ar trebui să includă, în mod firesc, și o alimentație sănătoasă. Iar, uneori, ne pot fi de folos chiar și lucrurile foarte simple, de pildă, ceea ce ne place să facem, după o zi nesfârșit de lungă și stresantă la birou: să ne odihnim cu picioarele ridicate, sprijinite pe un scaun, o măsuță, o pernă sau orice altceva. În această poziție, umflă­turile ușoare dispar adesea de la sine.