Verzituri de primăvară - RIDICHILE și CEAPA VERDE

Ilie Tudor
- Două trufandale care alungă boala -

RIDICHILE DE LUNĂ

Simpaticele ridichi, cu culoarea lor roșie, vie, au fost aduse din inima Asiei, în urmă cu mii de ani. Cariera lor de medicament începe din Egiptul Antic, ele fiind administrate sclavilor ce lucrau la piramide, pentru a le menține sănătatea nealterată și a le da putere de mun­că. Medicii greci și romani au folosit-o pentru potolirea tusei, curățarea orga­nis­mului și stimula­rea apetitului. Persona­li­tăți mari ale medicinii an­tice: Dioscoride, Hi­po­­cra­te, Teo­frast au inclus ridi­chea în tratatele lor. Apoi, în Evul Mediu, ridi­chile au fost leac de taină la curțile re­gale, pentru a combate otrăvurile. Un sa­vant al Renașterii men­țio­nează că ridichile neu­tralizează otrăvurile, eli­mină tumorile maligne din viscere și curăță vezi­ca de pietre.
În medicina noastră populară, ridichea era reco­man­dată contra gălbinarei, a tusei și a veninului (afec­țiuni digestive care dau regurgitații ama­re), a urtica­riei. Gustul său iute și acțiunea rapidă au făcut-o un me­dicament de prim ordin. Iată un mic îndrumar tera­peutic pentru ridichile roșii:
* Boli de plămâni - se face o cură cu ridichi roșii, se mănâncă minimum 10 ridichi pe zi, în salată cu ceapă verde. Ridichile roșii au o acțiune antiinfecțioasă re­mar­cabilă și favorizează degajarea căi­lor respiratorii, prin expectorație. Eficiența trata­mentului crește, dacă se adaugă și frunzele de ri­dichi, care au efecte vita­mi­ni­zante și detoxifiante.
* Colită de putrefacție - ridichea de lună este un anti­septic energic și stimulează vezica bi­liară să secrete mai mult. Se mănâncă de două ori pe zi salată de ri­dichi tăiate mărunt și amestecate cu puțin ulei și oțet de mere. O cură durează mini­mum 10 zile.
* Migrenă - substanțele conținute de ridiche cal­mează stările de excitație cerebrală și au acțiune extrem de favorabilă asu­pra digestiei. Atunci când apar dureri de cap în­so­țite de vomă, regurgitații amare în gură, stare de inapetență și greață, se con­sumă 2-3 ri­dichi cru­de pe stomacul gol. Efec­tul va apărea în ma­xi­mum 20-25 de minute.
* Boli de ficat, dispep­sie, diskinezie biliară - ri­dichile roșii sunt drenoa­re hepatice, stimulează se­creția de bilă și ajută la eliminarea ei. Primă­va­ra, toți cei care suferă de ficat și de bilă ar trebui să facă o cură cu ri­dichi roșii, con­sumate pe stomacul gol, înainte de masă, ca ape­ritiv.
* Pietre la vezica bi­liară și pietre la rinichi - calculii nu se mai dez­voltă și sunt mărunțiți dacă se beau, de trei ori pe zi, 6 linguri cu suc de ridichi roșii. Este un leac foar­te eficient și mai ușor de tolerat de tubul diges­tiv decât sucul de ridiche neagră, care este mai dur.
* Alergie - rădăcina și frunzele ridichii de lună mobi­li­zează toxinele din corp și ajută la eli­minarea lor, echi­librând rapid procesele imunitare. Este, din acest mo­tiv, un leac tradițional pentru tra­tarea urticariei. Se beau zilnic zece linguri de suc pe stomacul gol și se con­sumă multă ridiche crudă, în salate.

Frunzele ridichii de lună

Sunt mai puțin cunoscute ca ali­ment, în ciuda pro­prietăților lor tera­peutice remarcabile. Conțin vita­mi­nele A, B1, B2, C în cantitate mai mare decât rădă­ci­nile. Sunt indicate în boli hepatice și bi­liare (diskinezie biliară, litiază biliară), în scorbut și rahitism, în hi­perexcitabilitate nervoasă, into­xicații.
În alimentație, frunzele de ridiche se folosesc sub for­mă de zarzavat în supe (se taie mărunt și se adaugă după ce a fost terminată prepara­rea termică) sau ca sa­lată. În salatele de crudi­tăți, alături de țelină, rădă­cinile de ridiche și de morcov, tarhon verde, leuștean au efecte anti­toxice, antilitiazice (provoacă distrugerea pietre­lor la bilă), depurative (determină mobilizarea și eliminarea toxinelor din organism), drenoare hepatice foarte puternice.


CEAPA VERDE

Medicina veche dădea o largă întrebuințare cepei, aliment-medicament de primă mână. În Egipt, țara ei de origine, ceapa era divinizată, ea fiind utilizată la pre­pararea multor remedii medicale. Același statut îl avea și la popoa­rele antice din Asia Mică. Denumirea de ceapă se pare că i se datorează medicului roman Pli­nius, cu denumirea aceasta din Evul Mediu ajungând până în timpul Re­nașterii, când au fost descoperite va­rie­tățile de ceapă care se cultivă acum.
Se spune că ceapa ne dă via­ță lungă. La vecinii noș­tri bul­gari, ea este un aliment național și iată că bul­garii trăiesc peste media obiș­nui­tă, mulți oameni atin­gând suta de ani. Se po­ves­tește, de asemenea, că o me­xi­cancă, de­ce­dată la 120 de ani, și-ar fi atribuit lon­ge­vi­tatea ce­pei, cu care se hrănise în can­ti­tăți im­pre­sio­nante, încă din fra­ge­dă co­pi­lărie. Mâncase ceapă la fiecare masă. Fără îndoială că proprietățile reînti­ne­ri­toare, pu­rificatoare și stimu­lente ale proceselor de rege­nerare cele mai puternice le are ceapa ver­de. În ca­zul ființei umane, este cunoscut faptul că acti­vitatea hor­mo­nală a unui copil este net diferită de cea a unui adult. În cazul regnului vegetal, lucrurile stau la fel - iată, așadar, motivul pentru care ceapa verde are pro­prietăți mult diferite față de cele ale cepei adulte. Să vedem în continuare care sunt afecțiu­nile care răspund cel mai bine la cura cu ceapă verde.
* Alergia - ceapa verde are efect diuretic și depu­ra­tiv, reglând și activitatea anumitor glande din corp, motiv pentru care este considerată un antialergic na­tu­ral de primă mână. Înaintea începe­rii masive a pole­ni­zării, care va avea loc în curând, se recomandă con­su­mul a 6-10 fire de ceapă zilnic, eventual cu alte ver­dețuri, dar fără alimente con­sistente.
* Eczeme apărute pe fondul dereglă­ri­lor hormonale - în urmă cu mai mulți ani, stu­diind lucrările doctorului Jean Valnet, am observat faptul că în acest tip de ecze­me se acorda o mare importanță tratamentului cu trei legume: ceapa verde, mărarul și țelina. În practică, aveam să con­stat dispariția aproape miraculoasă (în 2-3 zile) a unor eczeme care se mențineau de ani, atunci când a fost consumată o combinație din aceste trei legu­me verzi, pe stomacul gol.
* Acnee - mai ales la tineri, o cură cu ceapă verde are darul să readucă la locul lor hormonii "jucăuși" și să curețe tenul. Vreme de 14 zile, se consumă prepon­de­rent (70% din hrană) crudități și se mănâncă 10 fire de ceapă ver­de pe zi, cel mai bine în com­bi­nație cu salată verde și cu țelină.
* Diabet - este știut că ceapa este unul din cele mai puternice și mai la îndemână hipoglicemiante, fiind în mod special re­co­mandată diabeti­cilor. Ceapa verde are în plus, față de cea obișnuită, pro­prietăți diuretice și reglatoare endocrine. Este indicată pentru cure de lungă durată, având efecte puternice chiar și în diabetul în faze avansate.
* Boli renale cronice - se recoman­dă con­su­mul de ceapă verde zilnic, mai ales dimineața și seara. Pentru a spori puterea acestui remediu, se asociază în salate cu tarhon verde și ridichi (rădă­cină și frunză).
* Ciclu menstrual dureros, neregulat, acumulare de apă în țesuturi - se fac cure de lungă durată cu salate de cea­pă, țelină verde și salată verde, asezonate cu suc de lă­mâie. Salata se consumă înainte de fiecare masă. Pe tot parcursul curei (care ar fi bine să dureze minimum 21 de zile) se consumă cât mai puține proteine (carne, peș­te, ouă, leguminoase) și grăsimi (prăjeli, margarină, unt).
* Sterilitate, impotență hormonală - chiar dacă nu este la fel de rapidă ca Viagra, cura îndelungată cu ceapă verde are rezultate mai sigure și în nici un caz nu vă va crea probleme cardiace, ci din contră. Se consumă zil­nic 10 fire de ceapă verde, eventual împreună cu țelină (rădăcină și frun­ze), tarhon și pătrunjel verde, usturoi ver­de și morcov (frunze și inflorescențe).