Taxa pe fumărit

Toma Roman
Din dorința de a masca asaltul asupra Justiției, liderii PSD au grăbit lansarea Legii salarizării, menită să facă din România "raiul bugetarilor".

Dezbaterile publice, legate de impactul aplicării ei asupra economiei reale, au fost mai degrabă formale. Ca și în cazurile modificării celebrei OUG 13 - când fostul ministru Iordache s-a prefăcut că ac­ceptă criticile și propunerile societății civile - conducătorii par­tidelor la putere nu au luat în seamă analizele spe­cialiștilor, cerințele sindicatelor sau firavele critici ale opo­ziției. Prin Legea salarizării, România trece intempestiv de la o an­ve­lopă salarială de aproximativ 8% din PIB la una de 10-12%. Ar fi o creștere excelentă, stimulatoare pentru con­sum, dacă ar avea acoperire în veniturile fiscale. Pentru a susține creș­terea propusă, acestea ar trebui să fie de 50-60% din PIB. Or, veniturile fiscale realizate de guvernul României se si­tuea­ză în jurul unui procent de 25% și pe un trend des­cendent. Cum va reuși administrația să atingă - până în 2020 - un nivel al salariului minim de 1750 lei (cu 50% mai mare decât cel actual), ca să nu mai vorbim de 2500 lei, cât a prognozat pentru 2022? Vor fi sacrificate, desigur, in­ves­tițiile în infrastructură, producție și cercetare, dar chiar și așa, încasările statului nu vor fi suficiente. Guvernul nu are alte soluții decât îndatorarea prin îm­prumuturi de pe piața bancară (lăsând stingerea lor pe sea­ma generațiilor viitoare) și introducerea altor impozite în locul celor tocmai anulate. Ideea unui impozit global pe venit, numit "impozitul pe gospodărie", un fel de fumărit din vremurile fanarioților, a apărut tocmai în urma consta­tării că, prin aplicarea de la 1 iulie a.c. a noii legi, sacul nu numai că se golește complet, dar este și rupt. Ținta de ma­ximum 3% a deficitului bugetar convenită prin acordurile aderării la UE va fi depășită, situându-se - în 2017 - la 3,6% și depășind, în anul următor, 3,8%. PSD-ul "se ține de cuvânt", mărind salariile și pen­siile, dar - trebuie să ne întrebăm - cu ce preț?
"Fumăritul", impozitul global pe gospodărie, ridică mai multe probleme în fața aparatului administrativ care trebuie să-l recolteze. În România sunt aproximativ șapte milioane de gospodării care, teoretic, ar trebui să-și aducă contribuția la alimentarea bugetului de stat. În "programul PSD" s-a renunțat la impozitarea veniturilor mai mici de 2000 lei. Câteva milioane de pensionari și salariați cu venituri per ca­pita sub acest plafon au scăpat de contribuțiile obli­gatorii, pe care trebuiau să le verse administrațiilor finan­ciare teritoriale. Dar, într-o "gospodărie", sumele cumulate ale mai multor membri cu venituri mici vor depăși nivelul celor 2000 de lei, impozitul nou introdus sărind cu mult peste su­mele plătite de indivizi înainte de introducerea plafonului din program. PSD va lua cu două mâini ceea ce a dat cu una. Cota de 10% a impozitării, pe care guvernanții au anun­țat-o pentru veniturile de peste 2000 lei este, la rân­du-i, o măsură iluzorie dacă nu va fi aplicată eficient tutu­ror contribuabililor. "Soluția" aplicării ei, găsită de Minis­terul Finanțelor din guvernul Grindeanu, devine cea mai mare aberație a "generozității" PSD-iste: angajarea a 35.000 de "consultanți fiscali", care să urmărească și să diri­jeze recol­tarea fondurilor datorate de "gospodării", bu­getului statal. Angajarea acestor "perceptori" - pentru că, în fond, mi­siu­nea lor va fi să descopere și să impoziteze "la sânge", chiar și cele mai mici venituri ale "gos­po­darilor" - este necesară, deoarece nici ministerul în cauză, nici ANAF, nu dispun de un sistem informatizat modern, de evidență a "intrărilor" și "ieșirilor" din bugetele fa­miliale, iar sistemul în funcțiune dă nenumărate rateuri. Exemplul cardului de sănătate este edificator. "Consul­tanții" vor trebui să proceseze manual milioane de dosare fiscale și, evident, vor trebui plătiți pentru asta. Calculele sumare indică faptul că, pentru plata noului aparat birocratic, statul va trebui să scoată din bugetul său peste un miliard de euro anual. Cum o va face? Treaba lui, că de-aia e stat, vorba lui Caragiale. Lăsând gluma deoparte, toate socotelile arată că administrația centrală va fi obligată să reintroducă impozitarea pro­gre­sivă, fie și la nivel de gos­podărie, în locul cotei unice de 16%, pentru a umple golurile pe care măririle bruște (fie ele rea­lizate și în etape) de salarii și pensii, le vor provoca bu­getului de stat. Impo­zitarea progresivă va lovi, în primul rând, în clasa de mijloc a țării, adică tocmai în categoria întreprinzătorilor care țin în viață și dinamizează economia românească. Deducerile pentru reinvestirea profitului nu vor putea fi atât de consistente, pentru că "foamea bu­ge­tară", generată de "dăr­nicia" PSD-istă va fi mai mare decât recolta impozitărilor obișnuite. Blocarea clasei de mijloc va insinua haosul în economie, va duce la creșterea șomajului și va impune guvernului "tipăriri suplimentare de bani", altfel spus, creșterea inflației. În câțiva ani, dacă lucrurile nu se vor schimba radical, economia României va deveni o economie de subzistență.
"Fumăritul", fiscalizarea excesivă a vieții economice românești, creșterea exponențială a aparatului birocratic (în locul simplificării eficiente a suprastructurii de stat) sunt consecințele încăpățânării cu care conducerea PSD-ului și, în special, liderul său condamnat, Liviu Dragnea, vor să supună și să controleze Justiția. Lansând zgomotos și fără studii aprofundate de impact Legea salarizării (cu sub­si­diarul impozit global, îndulcit prin imaginare avantaje), gu­ver­nanții vor să abată atenția societății de la modificarea co­durilor penale, de la Legea răspunderii magistraților sau Legea grațierii, de la presiunile uriașe pentru decapitarea Parchetului General, a DNA sau DIICOT. Dacă încercarea de "îmblânzire" a Justiției le va reuși, dacă "dosarele" lor vor fi albite, dacă "accidentele juridice", precum cel al fu­ga­rului de curând capturat, S. Ghiță, vor fi "prevenite", ni­mic nu-i va mai împiedica să demonstreze de ce, obiectiv, România nu se poate alinia la dezvoltarea cerută de aderarea la UE și NATO. Cu un aparat mediatic pervertit total, cu "moguli binefăcători" în libertate, cu o democrație falsă în funcțiune, ei vor putea atunci să-și dezvăluie ade­văratele țin­te: stăpânirea în impunitate a unui popor prea obo­sit în lupta pentru "ziua de mâine" pentru a se mai răz­vrăti în fața mizeriilor zilei de azi. "Fumăritul" își va dezvălui în timp rolul de instrument eficient în controlul total al unei țări împinse conștient de lideri spre subdez­voltare.