Ora astrală a liberalilor

Toma Roman
Congresul din iunie al PNL ar trebui să fie ultimul termen al degringoladei în care se zbate cel mai mare partid al dreptei românești.

După alegerile locale și parlamentare din ultimul an, liberalii au intrat într-un con de umbră atât de marcat, încât destui observatori ai fenomenului nostru po­litic prevedeau chiar decesul acestui ultim "partid is­toric". Cauzele căderii sale, care a culminat, la parla­men­tare, cu obținerea unui firav loc se­cund în Parlament, sunt multiple, dar relativ ușor de identificat. Actualul PNL este rezultatul unei fuziuni incomplete între vechiul PNL și PD, par­tidul care l-a impus la președinția țării pe Traian Bă­sescu. PD-ul, în versiunea "PDL", a pierdut parlamentarele din 2012, după ce fostul lider a rupt construcția lui politică, mu­tân­du-și adep­ții, inclusiv un grup masiv de "ideologi", intelectuali anga­jați în Mișcarea Populară, formațiunea creată de el. PNL-ul a pier­dut la rându-i aceleași alegeri după ce, în urma ali­anței toxice cu PSD-ul, numită USL, a fost lăsat în voia sorții de carismaticul, dar su­per­fi­cialul său con­du­că­tor, Crin Antonescu, ce s-a retras îm­preună cu camarila sa. Și în acest caz, s-a văzut că un par­tid dependent de lider ajun­ge, într-un termen tem­po­ral oarecare, la eșec, liderul fiind me­reu tentat să-și subor­doneze opțiunea doctrinară și pro­gramatică a formațiunii propriilor sale interese. Împingând vechiul PNL în "brațele" PSD-ului, Crin Antonescu l-a obligat să abdice de la valorile sale defi­nitorii, de la iden­titatea sa. Cu un PDL prăbușit de la 33% în 2008, la 16% în 2012, și cu un PNL situat în ambele elecțiuni la apro­xi­mativ 18-19%, singura șansă a dreptei la "preziden­țialele" ce au urmat era asocierea sau fuziunea ambelor partide. Comasarea lor incipientă și susținerea unui unic candidat a avut ca efect alegerea lui Klaus Iohannis ca președinte al țării.
A fost cel mai mare și singurul succes al noului PNL în fața mamutului populist-oligarhic PSD-ist. După "prezidențiale", toți susținătorii dreptei se așteptau ca fuziunea să fie dusă la capăt, formațiunea construită astfel putând să se afirme ca un adevărat partid politic, atât în sens doctrinar, cât și în cel programatic, un partid de sine stătător, mai ales că liderul care l-ar fi putut remorca și supune după tipicul știut în viața noastră politică s-a regăsit, ca președinte al țării, în afara lui. Cel puțin până la "parlamentarele" din decembrie 2016, fuziunea nu a reușit, noul PNL prezentându-se ca un hibrid politic, scindat interior prin conflictele surde dintre componenții vechilor formațiuni, ezitant doctrinar și cu un program de guvernare însăilat și contradictoriu. Rezultatul, pe fondul unui absen­teism masiv, provocat de deruta celui mai cultivat electorat, cel de dreapta, a fost un scor ce nu atingea nici măcar ju­mă­tate din procentajul însumat matematic, care - în 2008 - i-ar fi asigurat majoritatea parlamentară absolută (52%) și - în 2012 - o majoritate relativă (33%). La "pre­ziden­țialele" din 2014, noul PNL era creditat cu un impact elec­toral de 45%, suficient - dacă s-ar fi concretizat în voturi par­la­mentare, pentru o guvernare monocoloră. Coborârea, în 2016, la sub 20% din opțiunile electoratului, nu s-a da­to­rat numai fuziunii avortate și luptei între orgoliile diverșilor șefi din organizațiile locale, silite la convie­țuire în aștep­ta­rea unificării, paralizia "bazei" a generat și paralizia "cen­tru­lui", în care doar structurile mult mai bine fixate ale ve­chiului PDL mai funcționau. Lipsa de coerență în decizii, dar și în scopuri, a fost principala dificultate de care s-a izbit formațiunea în tranziție. Conducerea bicefală a fost su­pusă la tot felul de presiuni din partea "baronilor" vechi­lor partide (PNL și PDL), divizată în privința "influenței" prezidențiale, ruptă de intruziunile Justiției, care i-a amen­dat - ca și în cazul PSD-ului - liderii suspectați de corupție. Dar dacă în disciplinatul PDL, mesajul Justiției a fost înțeles și conducătorii, în frunte cu președintele Vasile Bla­ga, s-au retras în așteptarea deciziei, în vechiul PNL, cote­ria "bonzilor" a continuat, baronii impunând, într-o totală ne­transparență, direcții de acțiune halucinante, fără legătură cu opțiunea doctrinară, fără programe clare. Așa s-a întâm­plat la "locale", unde - ca să exemplificăm - Bucureștiul a fost pierdut, ca urmare a manevrelor "grupării Gorghiu-Ata­nasiu-Petrache", ce l-au parașutat drept candidat la pri­mărie pe Marian Munteanu, politi­cian din afara partidului, cu viziuni total diferite de ale acestuia. Pierderea "loca­le­lor" a fost premisa catastrofei de la "parlamentare" și te­me­iul politicii "moi", într-un Parlament aflat cu totul la cheremul PSD-ului.
Congresul PNL ar trebui să pună capăt acestei stări, dacă nu vrea să dispară, pe urmele PNȚCD-ului, ca partid "istoric". În cursă au rămas, după destule "miș­cări" interne, doi lideri tineri: Ludovic Orban și Cristian Bușoi. Tele­vi­ziu­nile și presa au surprins cali­tățile și defectele amân­du­rora. Personal, cred că Orban este în acest moment favo­ri­tul, experiența eșecurilor anterioare maturizându-l. El este mai puțin înclinat spre com­promisuri decât Bușoi și pare deschis spre o mai clară delimitare doctrinară și pro­gramatică a partidului în raport cu derapajele, pe toate planurile, ale omni­po­tentului PSD. Ludovic Orban știe clar că PNL-ul trebuie să se reîntoarcă spre aspirațiile societății civile (al cărei uriaș potențial politic l-am văzut la mani­festațiile anti-PSD-iste de la începutul anului), promo­vând, în acest scop, în detrimentul "baronilor", echipa de tineri in­telectuali intransigenți ce mai susține încă partidul. Rea­bilitarea "tehnică" a experimentaților organizatori din ve­chiul PDL, în frunte cu Vasile Blaga, este - de ase­menea - necesară, fermitatea doctrinară ne­având valoa­re fără sus­ținerea disciplinată a "celulelor" de bază ale partidului. Ur­mătorii ani de opoziție ar trebui să curețe formațiunea de oportuniștii prin definiție, dar și de "conspiratorii" care își doresc "fructuoase" înțele­geri cu PSD-ul. Înaintea alege­rilor locale și parla­mentare din 2020, PNL-ul are de trecut "tes­tul pre­zi­dențialelor" din 2019. Pierderea lui, fie și ca urmare a unei îndepărtări de președintele Iohannis, va însemna, chiar și pentru sceptici, înmormântarea definitivă a unui partid în care s-au pus atâtea speranțe.