TIFF 2017, cea mai bună ediție de până acum

Dia Radu
- Clujul bate toate recordurile -

Nici nu s-a încheiat bine ediția de anul acesta, a 16-a, că organizatorii au și anunțat cu mândrie că a fost, de de­par­te, cea mai bună ediție de până acum, cu 90.000 de bilete vândute. Însă recordul absolut în toată is­to­ria festivalului e deținut de filmul pro­iectat în Piața Unirii, în prezența actorului francez Alain Delon, la care s-au vândut 3300 de bilete, făcându-l pe Delon însuși să exclame uimit: "Nu sunt ge­ne­ralul de Gaulle, dar e impresionant, îmi face plă­cere". Dacă încă de la edițiile trecute, TIFF-ul a pus Clujul pe harta internațională a fil­mului, anul acesta, oaspeții străini au confirmat: în timp ce Festivalul de la Cannes e în ușor declin, festivalul creat și prezidat de regizorul Tudor Giur­giu e proaspăt, are o selecție de filme excepțională, e prietenos, cald, entuziast și lipsit de glam-ul inutil.
Ar fi aproape imposibil de dat socoteală, într-o singură pagină de ziar, despre tot ce s-a întâmplat acolo, timp de zece zile: au rulat 225 de filme din 53 de țări, au fost 1300 de invitați și 130.000 de participanți, întâlniri cu publicul, concerte, ate­lie­re, premiere, interviuri, cocktailuri și petreceri. Timp de zece zile, Clujul s-a îmbrăcat în haina nouă, forfotitoare și creativă, a tuturor celor care și-au rupt din timpul lor pentru a răspunde prezent. Încercăm să refacem această imagine culturală, unică în România, prin declarațiile unor par­ti­cipanți.

Olimpia Melinte, actriță
"TIFF-ul meu a stat sub semnul descoperirilor"


Este al 5-lea an când vin la TIFF și, cu toate astea, continui să fiu surprinsă de energia, emoțiile și bucuria pe care le trăiesc la Cluj. Anul ăsta TIFF-ul meu a stat sub semnul descoperirilor. Pe lângă faptul că am aflat că Alain Delon este născut fix în aceeași zi cu mine, asta m-a făcut să mă apropii de el, într-o di­mineață, la micul dejun, și să-i șoptesc acest mic amănunt. A mai existat și întâlnirea cu filmul On Body and Soul, al unguroaicei Ildiko Enyedi, care m-a bulversat, m-a cucerit, m-a făcut să plâng și să râd în același timp, și să visez împreună cu eroii prin­ci­pali. Mi-a reamintit de ce am pornit pe drumul ăsta, de ce mi-am ales meseria asta, cât e magie și cât e realitate în ceea ce facem. Mă bucură faptul că l-am descoperit la Cluj.

Andrei Crăciun, scriitor
Întâlniri care îți pot schimba viața


Nu sunt un cinefil redutabil, prefer oricând teatrul, dar pot totuși cuprinde fascinația filmelor de cinema. Am crezut - greșit - că TIFF este des­pre filme. Am fost naiv. Nu este doar despre asta. E despre întâlniri cu oameni speciali, întâlniri care, știu acum, au uneori puterea să îți schimbe viața. Este și despre petrecerile până în zorii zilelor, ca în cel mai bun cinema italian. Și, poate cel mai mult, este despre orașul Cluj-Napoca. Nu îmi pot imagina TIFF-ul alt­un­deva. Clujul are încă răbdare cu oa­menii, e des­chis la minte și la inimă, nu îi ju­decă și nu îi con­damnă, nu e iute la mânie. E o energie aparte aici, un spirit al locului, și dacă este să văd un pericol pentru TIFF, atunci pericolul tocmai acesta este: festivalul să-și piardă clujenitatea, să se bucureș­te­nizeze sau, chiar mai rău, să devină mult prea mare pentru a mai permite luxul unor în­tâlniri adevărate, să decadă în superficial, în scli­pici și în mult zgo­mot pentru nimic. Deo­camdată, tocmai plecat pe șaptesprezece ani, TIFF-ul rezistă. E ado­les­cent, e rebel, are o nebunie foarte să­nă­toasă și încă mai crede că va schimba lumea.

Andi Vasluianu, actor
Oameni pe care îi ador


Nu pot să nu mă mi­nu­nez în fiecare an ce oa­meni fru­moși are TIFF-ul. E o fată aco­lo, în stafful orga­ni­za­țio­nal, Roxana Elekes o cheamă, des­pre care pot să vă zic, nu doar că e o ero­ină, fiindcă oamenii ăștia muncesc non stop, timp de zece zile, ca noi să ne sim­țim bine (uneori nu dorm nici nopțile), ci și că e, pur și simplu, unul din oa­me­nii pe care îi ador. Are atâta calm, atâta bună-dispoziție, e atât de binevoitoare în ceea ce face! Descurcă toa­te încurcă­turile, dar mereu cu zâm­betul pe buze, niciodată tris­tă. Pen­tru mine, ea e un sim­­bol despre ce înseamnă acest fes­ti­val, care e mult mai mult decât o înșiruire de filme. E ca o len­tilă prin care filtrez o stare de spirit, o bucurie care mi se întâmplă an de an.


Mihai Chirilov,
director artistic al Festivalului de Film Transilvania


Ne-a ajutat să facem lu­mi­nă prin­tre sutele de pelicule ca­re au ru­lat la Cluj, reco­man­dând ci­titorilor re­vis­tei noas­tre câteva filme ca­re vor intra cu­rând și pe marile ecra­ne din țară:

Cel mai aplaudat film

"Povestea iubirii" de Radu Mi­hăi­leanu. (Cu regizorul româno-francez citiți un interviu la Asul de inimă - n. red.) E o coproducție in­ter­națională de amploare, turnată par­țial în Transilvania, în satul Dân­cu, adaptare după best-seller-ul o­mo­­nim al lui Nicole Krauss, apă­rut la editura Humanitas. Filmul pen­dulează constant între trecut și pre­zent, rememorând o poveste in­tensă de dragoste, întreruptă de vi­cisi­tu­dinile istoriei și desăvârșită as­tăzi, atunci când te aștepți mai pu­țin. În rolul principal, uriașul actor britanic de film și tea­tru Derek Jacobi, care a fost prezent la Cluj, la pro­iecția, cu peste 3000 de spectatori, din Piața Unirii.

Cel mai poetic film

"Pierduți în Paris", de Fiona Gordon și Do­mi­nique Abel. O bibliotecară dintr-un orășel canadian pleacă la Paris, în căutarea unei mătuși care a dis­părut (Emmanuelle Riva, din celebrul film "Hi­ro­shi­ma mon amour") și dă pes­te un vagabond ado­­ra­bil, care n-o mai la­să în pa­ce. Aven­tu­ri­le lor ha­otice, îm­pă­na­te cu clov­nerii inven­ti­­ve și umor burlesc din bel­­­șug, au ceva din can­­­­­­doa­rea și poe­zia fil­­­­­me­lor mute, în de­co­rul fe­e­ric al ora­șului lu­mi­ni­lor, în care eroii se pierd, pentru a-și gă­si, în cele din ur­mă, iubi­rea.

Cel mai tandru film

"Tărâmul bine­cu­vân­tat" de Francis Lee. Acest debut bri­ta­nic a ajuns la Cluj du­pă festivalurile de la Sundance (unde a pri­mit un premiu pentru regie) și Berlin, unde a fost comparat deja cu Brokeback Mountain: o poveste de dragoste, între un tânăr fermier din Yorkshire, forțat să aibă grijă de gospodărie, după ce tatăl său pa­ra­li­zea­ză, și un zi­lier român (in­ter­pretat de Alec Secă­rea­nu), ve­nit în Anglia, pen­tru se­zonul mieilor. Es­te un film al emoțiilor ne­ros­tite, senzual și fără sen­ti­men­ta­­lisme apă­sate, despre doi oameni care își unesc singu­ră­tățile, într-un pei­saj aspru și izo­lat.

Cel mai așteptat film

"Dalida", de Lisa Azuelos. Fil­mul re­cons­ti­tuie destinul legendarei ve­dete pop a anilor 50-60, care a vân­dut peste 130 de mi­lioa­ne de discuri în întreaga lume. Dalida a avut o viață făcută parcă pentru a fi adap­tată pentru marele ecran, flam­boaiantă, agitată și tragică, iar in­terpretarea Svevei Alviti (un fotomodel italian aflat la primul ei rol) este, pur și simplu, fantastică. Nu doar că aceasta seamănă frapant cu Dalida, dar îi re­dă ma­gis­tral amestecul de forță și fragilitate și îi in­ter­pretează hiturile (Paroles, Je suis malade, Laissez moi danser etc.) la perfecție.

* Între 15 și 18 iunie, la București, și între 21 și 25 iunie, la Sibiu, iubitorii de film vor putea vedea re­trospectiva celor mai bune filme din festivalul de la Cluj, incluzând și "Familia mea fericită", a geor­gi­encei Nana Ekvtimishvili și a lui Simon Gross, câș­tigătorul Trofeului Transilvania, și "Piatră pe ini­mă", superbul film islandez al lui Gudmundur Gud­mundsson, care a cucerit Premiul Publicului.

Foto: NICU CHERCIU, CHRIS NEMEȘ