Când canicula își face de cap

Redactia
- Sfaturi de la frigider -

Mușețel pentru ochi, șam­poa­ne răcoritoare pentru păr, cu­buri de gheață pentru decolteu, șer­vețele absorbante pentru nasul lucios - sfaturile noastre vă scot urgent din încurcătură.

Duș călduț
În zilele extrem de călduroase, prospețimea absolută o puteți obține făcând dușuri călduțe! E drept că apa rece pare să răcorească mai bine, dar numai în primul moment. Concomitent, ea sti­mu­lează circulația sanguină. Urmarea: transpirație mai abundentă. După duș, lăsați pielea udă să se usuce la aer. Este un plus de răcoare.

Adio palme transpirate
O strângere "umedă" de mână este întotdeauna ne­plăcută, dar poate fi evitată. Un sfat bun pentru toți cei care au o asemenea neplăcere: în zilele căl­duroase, pul­ve­rizați-vă în palme un spray anti­transpirant. În felul acesta porii se îngustează, iar flu­xul de transpirație este stopat.

Siesta
Când soarele e sus de tot pe cer, reduceți "moto­rul" și treceți la um­bră! Pro­gra­mați-vă ac­ti­vi­ta­tea fizică di­mi­neața sau sea­ra. Un somn bun (nu lung) după ma­­sa de prânz, cu ven­ti­­la­torul în pri­ză, mo­bilizează energia consumată și vă face să vă simțiți în plină for­mă.

Șervețele absorbante
Fața transpirată și na­sul lucios au neapărată ne­voie de șer­vețele care sug gră­si­mea și transpirația, men­ținând tenul mat.

Îmbrăcăminte comodă
Nu purtați pe căldu­ră haine și lenjerie strâmte - se lipesc foarte ușor de piele. Cu cât e mai largă îm­bră­cămintea, cu atât circulă mai bine aerul de-a lun­gul corpu­lui. Cele mai indicate materiale sunt bum­bacul și inul, pen­tru că lasă aerul să pă­trundă.

Nu uitați evantaiul!
Sună cam spaniol? Exact! Dar când aerul în­cre­menește, nu există ni­mic mai bun! Profitați de vântul fă­cut de o revistă sau un caiet.

SOS în caz de insolație
Dacă aveți ghinio­nul s-o faceți, nu vă codiți - extrem de răcoritoare și cal­man­­tă este baia în lap­te! Turnați în apa de baie (călduță) 2-3 litri de lapte și stați sub apă 20 de minute. Enzimele din lapte au un efect an­tiinfla­ma­tor, iri­ta­țiile pielii cal­mân­du-se foarte re­pe­de.

Duș pentru față
Super-fresh din sti­clă. Apa mine­rală îm­prospă­tea­ză și ră­co­rește pie­lea, cât ai zice peș­te. Pulve­ri­zați-o pe față la orice oră din zi, chiar și peste machiaj. Țineți-o în frigider ca să fie rece.

Mușețel pentru ochi
Soarele prea pu­ter­nic dău­nează ochi­­lor. Dacă sim­țiți că vă înțeapă sau vă ard, apelați la com­presele cu mu­­șețel. Băgați un plic cu mușețel în apa clo­co­tită, aș­tep­tați să se ră­ceas­că și apli­cați tam­poa­nele în­mu­iate pe pleoape 10 minute.

Limpezeală răcoritoare
Din cauza căldurii, părul se pleoș­tește foarte repede, pentru că pielea ca­pului transpiră, iar pe ea se află o mulțime de glande sebacee. Iar când e într-adevăr cald, acestea funcționează la turația maximă. Părul se îngrașă mai iute decât de obicei, de aceea este bine ca după ce folosiți șamponul, să vă clătiți cu apă călduță (niciodată fierbinte), în care să turnați infuzie de men­tă sau de ace de brad.

Masaje reci
Dacă vreți să vă răcoriți repede, folo­siți cuburile de ghea­ță din conge­lator. Ma­sați-vă ușor obra­zul și decol­teul cu gheață. La rece, porii se strâng imediat, iar pielea devine roz și proaspătă. După ma­saj, ungeți-vă cu o cremă hidratantă.

Beți, beți, beți
Este un impera­tiv absolut atunci când crește tempe­ra­tura. În fond, prin transpirație, orga­nis­mul pierde foarte mult lichid, care tre­buie înlocuit. Beți apă minerală, ceaiuri de plante sau sucuri de fructe subțiate. Cei care transpiră exagerat să încerce cu cea­iuri calde.

Prosoape ude
Simple și foarte eficiente în zilele extrem de calde sunt prosoapele ude! Înmuiați două prosoape în apă rece și stoarceți-le bine. Puneți unul pe ceafă, iar celălalt pe frunte. Res­pirați adânc și veți simți cum vă relaxează. Repetați procedeul de câte ori credeți că este ne­voie.

Picioarele sus
Tălpile încinse și picioa­rele obo­site trebuie ma­sa­te bine! Doar ast­fel sângele poa­te să circule. Loțiu­ni­le speciale pentru pi­cioare răcoresc pielea, relaxează și de­congestio­nea­ză. În plus: stați cât mai mult cu pi­cioa­rele ridicate, pe un scaun sau chiar pe birou.

Geluri hidratante
Îngrijire + prospețime cât ai clipi! Gelul pătrun­de ușor în piele, hi­dra­tând-o, astfel că ea nu devine li­pi­cioa­să. O par­te din gel se vo­latilizează chiar la su­prafață, cre­ând astfel o sen­zație foarte plă­cu­tă de prospețime.

Șosete răcoritoare
Dacă sunt din bumbac, la frigider cu ele. Nu e nici o glumă! Sunt o ade­vă­rată binefacere pen­tru picioarele în­cinse. Pune­ți-vă șosetele astfel ră­ci­te și țineți picioarele ridicate pe o mo­bilă.

Parfumuri ușoare, răcoritoare
Vara, ele se află la mare preț! Dau o senzație de pros­pe­țime, iar pielea își păs­trea­ză umezeala și suple­țea. Evi­tați parfumurile grele, pu­ter­nice.

Brațele în apă
Vă simțiți obosiți, fără vlagă și nu vedeți nici o șan­să de des­tin­dere? Este mo­men­tul să folo­siți urmă­toa­rea metodă: țineți bra­țele sub jetul de apă rece. Două mi­nu­te sunt ultrasufi­ciente. Pul­sul se re­glează, iar dvs. vă simțiți brusc în­viorați.

Fitness în apă
Sport în zilele călduroase? Bi­neîn­țeles! Este momentul ideal pentru activitățile acva­tice. Miș­ca­rea în apă rece vă men­ține for­ma fizică și în plus răcorește și îm­­prospătează ex­tra­or­dinar. Doar la prânz, când soa­rele este greu de suportat, ar fi bine să vă abțineți.

Atenție la machiaj
Fardurile care curg sunt o ade­vărată tragedie! Când e cald afară, evitați ri­melul sau folosiți mas­cara și farduri pentru pleoa­pe, rezistente la apă. Dar atenție: dacă folosiți cre­ma de plajă, fardul pentru gene - chiar rezistent la apă - s-ar putea să curgă din cauza grăsimii.

Pudră pentru corp
Pudra absoarbe umezeala. Când simțiți că pie­lea vă arde, aplicați un strat subțire de pudră de talc. Răco­rește și dezodorizează.

Mască post-plajă
După ex­­pu­­ne­rea la soa­re, măș­ti­le (de fruc­te) re­ge­ne­rează pielea, iritațiile se calmează, iar tenul es­te rehi­dratat.