IOAN MARCHIȘ - "Nu m-a luat moartea. M-a primit soarele"

Otilia Teposu
Înconjurată din toate părțile de livezi, casa sculptorului Ioan Marchiș e așezată în vârful unui deal din Ocoliș, un sat aproape de Baia Mare. Privit de acolo, de sus, Ma­ra­mu­re­șul de sub Gutâi pare un ținut ne­sfâr­șit, peste care joa­că, în­cin­să, lumina verii. Ae­rul e copt și mi­rosul de iar­bă co­sită te amețește. Ascuns prin­tre flori și pomi încărcați de roa­de, ne­despărțit de fe­cio­rii lui, ar­tistul își spune în vor­be po­ves­tea pe care o cio­pleș­te, de o viață, în piatră și lemn.

Cununa de mireasă a mamii

- V-ați născut peste mun­te, în Maramureșul vechi, și acum trăiți mai dinjos de Gutâi, dar tot aproape de lo­cul copi­lă­riei. Ce magie vă ține legat de locurile acestea, în care har­ta României se pune în cui?

- M-am născut în Bâr­sa­na, într-o familie cu rădăcini atestate de diplome vechi, din secolele trecute. Unul dintre Marchiși a plecat cu Bogdan Vodă în Moldova, un alt Mar­chiș a fost în ceata lui Pintea Viteazu și apoi s-a refugiat în Tămaia, dar pe la începutul secolului trecut, bunicul meu s-a stabilit la Bârsana. Bunica mea a fost vrăjitoare, o vrăji­toare bună, vindecătoare, și, totodată, primul meu ghid în a înțelege văzutele și nevă­zu­tele acestei lumi. Trăia într-o împăcare totală cu tot ce era în jurul ei. O țin minte cum du­cea lapte la "zermele" (șar­pele) casei. "Poate că n-are ce mânca, zicea, da­că a be lapte, a apăra și casa noastră, că să știe îngrijit!". Când și când, bunica băga o cus­tură de cuțât într-un copac, zicând că ia puterea fulge­rului pentru noi, ca să fim tari. A fost și moașă, o femeie de o blândețe deosebită, meșteră și pri­cepută într-ale naturii. Făcea leacuri din plante, le tocăzea și le amesteca după cum trebuia să le­cuiască. Întâi descânta pentru suflet, apoi lecuia boala trupească. Avea știința culesului plantelor sub lună, despre care mi-a mai spus și o mătușă, care a trăit până la 114 ani. Taina, mi­racolele, erau la tot pasul în Maramureș, în vremea copilăriei me­le. Nu se putea ca toa­te acestea să nu dea roade în su­fletul meu.
Locuiam de­par­te de sat, la Valea Lazu­lui, aproa­pe de pădure, unde bunicu a făcut o moa­ră. Mi-a povestit mama că după ce m-a năs­cut, m-a tre­cut prin cununa ei de mireasă, un obicei tare vechi. Cununa e din flori de câmp, o păstrez și acum, us­cată. Co­pilul trecut prin cununa de mireasă a mamei lui era sor­tit ori să ajungă cineva, ori, dacă nu, mai bine să moară. E un obicei dur, pe care numai cei cu inimă tare îl prac­ticau. Când eram co­pil mic, am fost la un moment dat foarte bol­nav. Am suferit aproa­pe un an de zile. Tușeam pâ­nă mă învine­țeam, și mama mă purta în brațe plângând, pe lângă râul unde era moara. O învinovățea pe bunica: "Uite, zicea, acuma o să moară prun­cul, tu m-ai învățat să-l trec prin cunună!". Deși mă iubea, buni­ca i-a zis: "Lasă-l să moară, da­că-i de nimica, îi face altu, mai bun! Dă-i pace, nu-i fa' ni­mi­ca, lasă-l, Dumnezău a ale­ge!". Până la urmă, nu m-a luat moar­tea, m-a primit, în schimb, soa­rele. M-am vindecat cu lapte de iapă și cu alte leacuri pe care le știau femeile pe atunci. Mama trăiește și acuma și se ține bine încă, iar după ce m-am vindecat atunci, în co­pilărie, nu s-a mai mirat niciodată de absolut nimic din ceea ce am făcut, mai ales dacă reușeam ceva deosebit. I se pare normal tot ceea ce mi se în­tâmplă, nu mă laudă nici acum, dar îmi spune des să fiu atent că cel ca­re fa­ce lu­cruri mari repede poate scă­dea să ajungă de râs. O­mul care țin­tește la culmi poa­te să cadă mult mai jos decât alții.

Moara cu povești

- Sunteți fiu de țăran. Cum v-a ieșit arta în drum, în loc să vă ocupați de rostul pământului?

- Bunicul și străbunicul au fost morari, au avut șapte mori. Tata a învățat meseria de la ei și a lucrat tot ca morar, la Hărnicești, dar a murit repede, când eu aveam doar doi­sprezece ani. Am fost cinci prunci, toți mici, când am rămas orfani, și tare a fost greu. Te taie din rădăcini moartea unui părinte. Salvarea mea a fost bunicul din partea mamii, Muntean Petru, care era cunoscut dulgher și sculptor în lemn, de la care cred că mi se trage darul. El a sesizat de când eram prunc că mi-e drag să meșteresc lem­nul, și poate de aceea, pe mine nu m-a pus nicio­dată la lucrul vitelor și-al pământului, așa cum se întâmpla cu ceilalți veri și frați ai mei. A avut unsprezece copii și mulți nepoți, toți lucrau în gospodărie, dar el zicea "Pă Ionuc să nu-l puneți la lucru, lăsați-l să învețe, să facă ce vrea." Bunicul acesta, Petru, mi-a vorbit despre arbori și copaci, așa cum nu a mai făcut-o nimeni. El a fost întâiul meu dascăl în a cunoaște natura. Mi-a spus că arborii, copacii, au suflet, că sunt vii ca și noi și că prima lor menire este de a da grinzile din care se fac casele, adică aceea de a susține, de a construi, și abia apoi de a decora un loc. Această sobrietate a lemnului, de la el am moș­tenit-o, și cel mai bine se vede asta în Arcul solar, primul monument din lemn făcut de mine. Dor­meam vara cu bunicu în șopru și pădurea era aproape. Mi-a umplut copilăria de povești cu Muma Pădurii, cu duhurile și sufletele plantelor și animalelor, cu duhurile ascunse în copaci. Dar cel mai bine dintre poveștile lui o țin minte pe aceea în care mi-a spus cum l-a văzut pe dracul jucând în ploaie, pe Valea Morii. Tuna și fulgera, și sub fulgere, dracul era ca un fel de copil albastru, care se bătea cu palmele pe cur. Cu asemenea povești mi-a înflăcărat imaginația. Dar cele mai multe povești le-am ascultat la moară și la vâltoarea de lângă ea. Acolo se adunau mulți oameni, și unde sunt oameni mulți, sunt și po­vești. Și cu cât sunt mai diferiți oamenii, cu atât poveș­tile sunt mai interesante. Îmi plăceau mai ales acelea despre copaci, despre pădurea pentru care oamenii aveau pe-atunci un respect aparte. Atunci am aflat, prima oară, că un copac poate să te înțeleagă. Un copac din curtea ta te cunoaște, pentru că trăiește lângă tine, te vede, te aude, îți urmărește mișcările, este martor al vieții tale. El poate să-ți răspundă, dacă îl întrebi. Mai târziu, am verificat ce mi se părea atunci o poveste. Am adus mai demult acasă un măslin de la Vatican, sfințit de Papa Ioan-Paul al II-lea. A crescut mi­nunat, dar apoi, brusc, s-a uscat. Am zis că-i un semn rău, și așa a și fost, pentru că băiatul meu a divorțat în acel an. M-am dus la măslin, l-am mân­gâiat și l-am întrebat ce are cu mine, de ce e su­părat, că doar l-am îngrijit cum am știut mai bine. Poate că vorbele nu le-a înțeles, dar tris­tețea, da. Sufletul. A înțeles că-mi pare rău că s-a ofilit și mi-a făcut o mare bucurie. Anul ăsta a în­mugurit. Și cu pietrele se întâmplă la fel. Sunt vii, cresc în pământ, te țin minte. Și plantele au me­mo­rie. Bătrânii spun că după șapte ani de stat într-o casă, te poți vindeca de orice boală doar cu plantele care cresc în curtea ta. Ele te adoptă. Nu trebuie să mai mergi la nicio farmacie, ele te preiau și știu ce bai ai.

- Cu o asemenea zestre ancestrală, drumul spre arta lemnului și a pietrei pare să fi fost predestinat.

- Tot bunicul a fost cel care mi-a adus într-o zi o piatră de la Măgura și mi-a zis să-l cioplim din ea pe Pintea Viteazul. A fost cam naivă re­pre­zentarea, au râs frații mei și bunica de ce-am făcut, dar nu m-am lăsat de cioplit. Bunicul era meșter bun, tare căutat. Și pe unde umbla, la oameni cu bani, mai auzea, unele, altele, despre artiști, și îmi povestea și mie. Chiar mi-a adus un album cu operele lui Michelangelo, de la di­rectorul spitalului din Sighet. Mai târziu, o profesoară de la școală mi-a dat să citesc "Ago­nie și extaz", a lui Irving Stone, viața lui Miche­langelo, carte care m-a marcat atât de mult, încât mi-am zis că eu nu vreau să fac altceva nimic pe lumea asta în afară de sculptură. Așa că în vacanțele petrecute la Valea Lazului, la casa din pădure a bunicului, și la Hărnicești, luam argilă din aceea albă, cum este în râul Mara, o frămân­tam și apoi modelam din ea oameni. Îi făceam tot mai mari, după cum începeam să prind mai bine meșteșugul. Ca să nu se prăbușească, le făceam armături din lemn. pe care puteam apoi prinde lutul mai ușor. Mă distram cu prietenii mei, făceam oameni mari din lut, le pu­neam pălărie și mustață din păr de porumb și îi așezam în uli­țe, la curbe. Ve­neau femeile, se speriau și-și scă­pau coșurile în drum. Bunicul mă supraveghea când modelam și mă corecta, el a fost primul meu profesor. Mama m-a pus să dau examen la liceu, la Sighet, unde am și reușit, dar profesorul de de­sen de acolo, când a văzut cum desenez, mi-a vor­bit de liceul de arte de la Baia Mare. Am fugit aca­să și i-am spus mamii că nu mă mai duc la nicio altă școală, dacă nu mă dă la arte. N-a avut ce face, m-a dus la Baia Mare, am dat din nou examen și am intrat. Prin clasa a noua, a trecut Vida Gheza prin ateliere, a văzut o lucrare de-a mea, i-a plăcut și m-a încurajat. "Ai grijă de băiatul ăsta," i-a spus profesorului meu. Nevasta lui, care era atunci directoarea liceului, mi-a dat și bursă, nu prea aveam bani, aveam doar două cămăși. Frații mei erau mici, mama era văduvă și se descurca tare greu cu noi. Așa am început.

Arcul solar

- Ca artist afirmat, ce-ați întors lumii din care ați pornit către desăvârșire?

- Eu am studiat Sculptura la facultate, dar m-a atras dintotdeauna arta monumentală, care are alte legi. Eu vin, totuși, din această arhitectură mo­numentală populară, din țara porților și a bisericilor de lemn, și am fost impresionat mereu de proporțiile perfecte găsite de meșterii populari. N-am fost atras de speculațiile postmoderne, nu mă interesează. Mă interesează simplitatea și monumentalitatea și nicăieri ele nu se îmbină mai armonios ca în Maramureș. Vorbesc, desigur, de arta țărănească autentică. Pentru că ceea ce se întâmplă acum în ar­ta populară din Ma­ra­mureș, și nu numai, este destul de trist. Prima comandă, du­pă ce am ajuns la Ba­ia Mare, a fost Arcul solar, monument ca­re este, de fapt, o trans­cendere a por­ților țărănești într-un templu. În loc să fac o poartă simplă, am făcut patru porți îm­binate în una. E o lu­crare monumentală de dulgherie, în pri­mul rând, ca un cân­tec în grinzi, cu patru intrări și o poartă spre soare, în care m-am despărțit de detaliu, pentru a lăsa întregul maiestuos și armonios să impresioneze. Arcul solar e ca un altar într-un templu, ca o poar­tă spre altceva. Spre o lume a semnelor definitorii pentru ceea ce suntem. În lumea satului vechi, semnele acestea nu erau amestecate niciodată, ele integrau omul, individul, într-o anume categorie socială clară. Ele nu erau doar decorative, cum sunt prezente azi pe îmbrăcăminte și în jurul nostru, la tot pasul. Ele delimitau clar și dădeau o identitate celui ce le purta. Figurile, doar apa­rent abstracte, de pe costumele populare spuneau povestea omului care le purta. În cazul unei fe­mei, de exemplu, observându-i hainele, înțele­geai dacă e logodită, dacă e nemăritată și așteaptă pe­țitori, că e fecioară sau văduvă. Aceste semne erau prezente în cultura populară pe vase, pe îmbrăcăminte, pe obiectele din lemn. Era un lim­baj care s-a pierdut azi. S-au mai păstrat formele, dar semnele nu le mai spun nimic celor care le poartă imprimate în veșminte. S-a pierdut lim­bajul acesta arhetipal al semnelor. Lucrez acum la o carte despre arborele vieții, prezent în cultura populară, și acolo dezvolt această temă a sem­nelor vechi, care se mai păstrează, uneori, frag­mentate, în arta populară, cum ar fi semnul greblei - tot arborele vieții - pe costumul feme­iesc. Eu am crescut cu aceste semne, le știu, dar bu­nicul mi-a spus că nu trebuie puse pe locul întâi. Adică, nu poate fi mai importantă funia sculptată pe poartă decât poarta însăși, îmi zicea el. Mi-a atras atenția mereu, cât e de importantă structura, construcția unei case sau a unei porți. Asta înseamnă monumentalitatea și ea aduce eludarea detaliilor de suprafață.

Semne de ieri și de azi

- Am văzut că tema semnelor arhaice este prezentă și în cărțile pe care le-ați publicat: "No­dul dacic" și "Simbolica artelor non-ver­bale"...

- La un moment dat, atracția mea spre această lume a semnelor, lecturile mele de filozofie și antropologie, de etnologie, m-au făcut să doresc să adâncesc și mai mult domeniul, și atunci am făcut un doctorat în Filozofie semantică. Am scris mult despre simbolica artelor non-verbale și m-am ocupat de formele primordiale din Mara­mureș care apar pe obiecte și pe veșminte: romb, pătrat, zig-zag, triunghi etc. Maramureșul nu este un bun al României, e un bun european și mondial. Valori arhetipale ale umanității se regăsesc aici. Noi ne chinuim și n-avem bani să salvăm ce mai putem. Europa nu înțelege totdeauna că în aceste țări post­comuniste se găsesc valori culturale uni­versale, de importanță covârșitoare. Ea vine cu tăvălugul civilizației, prin globalizarea care dis­truge tradiția și impune o dezvoltare liniară. Glo­balizarea cultu­rală nu se poate face fără ștergerea tradiției, care înseamnă moarte, sclavie la alții.

- Să fie doar occidentul de vină că ne pierdem tradiția? Maramureșul a început să se lepede de vechime, cu mult înainte să ajungă globalizarea la noi. Sunteți, de o vreme, la conducerea Di­rec­ției județene de cultură din Baia Mare. Aveți decizia în mână. Se mai poate salva ceva?

- Există în județ opt monumente aflate sub patronaj UNESCO, bisericile din Șurdești, Plopiș, Rogoz, Ieud, Poienile Izei, Bârsana, Budești și Desești. Trebuie să le protejăm de multe pericole, care uneori vin chiar din partea proprietarilor lor. Nu toți preoții au cultura necesară, ca să le în­țe­leagă valoarea. U­nii au prins gus­­tul colo­ră­tu­ri­lor, al înflo­ri­turilor băl­țate, și parcă au pierdut calea pentru înțelegerea semnelor pri­ma­re. Kitsch-ul n-are ce căuta în­tr-un a­semenea mo­nu­ment de su­te de ani. Dacă ești în tradiție, o respecți, dacă nu ești, trebuie s-o înveți. Directorul de școală, preo­tul și primarul trebuie să conștientizeze aceste valori și să le apere. Grija noastră este deci, în primul rând, să le conservăm și apoi să le punem în valoare. Am fost cu conferințe în lumea întreagă și le-am pre­zentat. Îmi place ce fac, pentru că sunt de aici, cunosc foarte bine situația, aceste valori pe care le-am cunoscut de mic m-au ridicat ca artist, și acum, la rândul meu, trebuie să le apăr și să le țin în lumină. Pe mine nu m-a interesat niciodată politica, pentru că ea îți dă doar o putere tem­porară. Am avut oferte să predau la o școală de artă din Italia, sunt bun profesor de sculptură, bun anatomist. Aș fi fost poate mult mai realizat și dacă stăteam în București, dar simt că trebuie să fiu aproape de locurile natale. Eu trăiesc aici, într-un an, cât alții în zece ani, în altă parte. Îmi lun­gesc timpul vieții nu în numărul clipelor trăite, ci dilatându-le pe cele care-mi sunt date. Adică, nu vreau mai multe ore de trăit, vreau secunda să o împart în mii și mii de fragmente. Știi cum sunt clipele mele de-acum? Uite așa!
Ioan Marchiș a cules un pumn de petale de trandafiri pe care le-a risipit pe drumul său printre copaci, spre ate­lier.

Fotografii din arhiva Ioan Marchiș