Viitorul lider PSD

Toma Roman
Toate mediile românești au remarcat "inde­pen­dența" - tot mai evidentă - a premierului Mihai Tudo­se, în raport cu liderul partidului ce l-a impus la gu­ver­nare, Liviu Dragnea.

Tudose a renunțat, practic, la cea mai mare parte a "programului" care a asigurat victoria PSD-ului la ultimele "parlamentare". Pre­de­cesorul său, Sorin Grindeanu, a fost demis - cel puțin aparent - pentru mult mai puțin. E drept, fostul pre­mier a sesizat și a susținut public că programul gu­ver­namental impus de coaliția PSD-ALDE este im­po­sibil de realizat în literă, fără a produce o gravă des­tabilizare a economiei românești. Grindeanu confirma astfel părerea majorității absolute a specialiștilor în domeniu, că acest așa-zis program avea doar menirea de a asigura PSD-ului câștigarea alegerilor, pasul ur­mă­tor fiind confiscarea integrală a statului, mo­di­fi­carea sistemului legislativ, controlul presei neaservite și blocarea ONG-urilor axate pe drepturile omului. După unii observatori, PSD-ul s-a înscris astfel pe linia promovării curentului iliberal, extrem de activ în Polonia și Ungaria. În fapt, "programul" viza o țintă mult mai terestră, aceea a asigurării posibilității de ma­nevră în spațiul unei componente a puterilor separate ale statului, puterea judecătorească. Obiectivul real a fost "albirea" liderului PSD, Liviu Dragnea, incapabil să ocupe - până la eliminarea legală a efectelor con­damnării lui penale - funcția executivă în stat. Alături de Dragnea s-au situat, bineînțeles, în această bătălie împotriva Justiției, toți "baronii" și politicienii care au avut sau au de-a face cu rigorile Legii, adică toți marii corupți. Grindeanu a fost vinovat că a cedat la presiunea străzii, în cazul celebrei OUG 13, și că, după ce, mai mult decât binevoitoarea CCR a dat "undă verde" modificării codurilor juridice în sensul dorit de Drag­nea, a lăsat înmuierea Legii pe seama Parlamen­tului.
Mihai Tudose, înlocuitorul fostului premier, a făcut praf, pe față, programul PSD-ist, considerat de șeful partidului, Dragnea, o adevărată "Biblie guver­na­men­tală", și - totuși, până acum - nu a pățit nimic. Re­nun­ța­rea la majoritatea taxelor și impozitelor (de tip so­cialist), care trebuie să umple bugetul în vederea măririi salariilor și pensiilor, a fost dictată, desigur, de rea­litatea economică și de angajamentele internațio­na­le ale României. Și așa, pentru primele creșteri din cele promise, țara s-a îndatorat masiv pe piața finan­ciară (internă și externă) și a renunțat, aproape total, la investițiile care trebuiau să-i faciliteze dezvoltarea. Dar această "trezire la realitate" nu a provocat nici cele mai anemice reacții ale șefului suprem, Liviu Dragnea retrăgându-se într-un con de umbră. După duritatea răspunsului la politica de tergiversare a fostului pre­mier, Sorin Grindeanu, această atitudine provoacă mi­rare. Un jurnalist cu "vocații dâmbovițene" a speculat că șeful PSD-ist i-ar fi lăsat "mână liberă" premierului Tu­dose, în chestiunile economice, cu condiția ca aces­ta să rezolve, la rându-i, printr-o OUG, strecurată dis­cret, spinoasa lui problemă personală, legată de "abu­zul în serviciu", o dezbatere a ei în Parlament atrăgând (prea) mult atenția asupra beneficiarului, spre indig­na­rea societății civile și spre căderea în derizoriu mo­ral în fața lumii democratice. Absolvit pe această cale de dosarul penal ce îl amenință, Dragnea va putea, pes­te câteva luni, să îl înlocuiască pe Tudose, eventual în­vinuindu-l, în mod subtil, de neîndeplinirea "progra­mului".
Eu nu cred însă că Mihai Tudose (oricâte păcate i s-ar putea pune în spate) are o mentalitate de slugoi politic dusă la extrem. În ciuda "angajamentelor" luate la preluarea funcției, el știe că o nouă cădere gu­ver­namentală este aproape imposibilă. Premierul și-a asi­gurat și "neutralitatea" prezidențială, acceptând ferm, alocarea a 2% din buget, pentru programul de apărare al țării, inclusiv pentru achiziționarea sistemului de rachete "Patriot", în favoarea căruia Klaus Iohannis s-a pronunțat la Washington. El și-a asigurat și spri­ji­nul baronilor locali ai PSD-ului, prin Legea salarizării uni­tare (153/2017), care dă posibilitatea ca primarii și func­ționarii locali să-și stabilească nivelul veniturilor de acest tip în funcție de fondurile drenate de la bu­ge­tul central și din cele regionale. Mihai Tudose a înțeles foarte bine că Sevil Shaideh, ministrul Dezvoltării Regionale, nu poate fi lăsată să facă "de capul ei" această repartizare de venituri. Primul ministru este conștient că majoritatea absolută a colegilor lui de cabinet sunt membri ai "clanului din Teleorman", dar este la fel de conștient și de faptul că slugile cele mai fidele sunt de un oportunism total, atunci când se pune problema păstrării situației lor personale. "Răstirile" lui Tudose la colegii săi "nevolnici" nu au provocat, de aceea, nicio replică, cei vizați acceptându-le fără crâc­nire. În sfârșit, premierul Tudose mai știe și că "poporul PSD" nu mai suportă un nou cutremur intern, care ar pune în evidență egoismul absolut al "liderului maxim", capabil să sacrifice totul, pentru ca propria-i piele să rămână la adăpost și care ar lăsa numirea nou­lui prim-ministru, la mâna (constituțională) a pre­șe­din­telui țării. Deja, sirenele din viitorul partid de cen­tru-stânga, PRO România (inițiat de foștii lideri PSD-iști excluși din partid, de Liviu Dragnea), au început să sune. Dacă premierul va da, până la urmă, acea OUG dorită de "șeful din Teleorman", el o va emite numai după ce va fi sigur că efectele ei nu-i vor afecta statutul. Dragnea s-ar putea regăsi "mai alb și mai curat", adică fără alte dosare penale, după cum visează și majoritatea politicienilor din PSD sau din alte par­tide, dar fără puterea reală la care aspiră. În PSD funcționează perfect zicala că "orice naș își are nașul". Fostul prieten și, actualmente, adversar al lui Dragnea, Victor Ponta, are - de această dată - dreptate. Viitorul lider al PSD va fi, dacă nu cumva este deja, Mihai Tudose.